Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Leden van CIS/INTER

De heer ABSILLIS Gregory (Member)
FWO - Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
Egmontstraat 5
1000 BRUSSEL
Mevrouw AGTEN Stephanie (Member)
Vlaamse Overheid (EWI) Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Koning Albert II-laan 35, bus 10
1030 BRUSSEL
De heer DEBLAUWE Nico (Member)
Advisor
VLAIO - Agentschap Innoveren & Ondernemen
Koning Albert II-laan 35, bus 12
1030 BRUSSEL
Mevrouw DECADT Brigitte (Coordinateur)
Senior Advisor
Internationale, interfederale, interdepartementale coördinatie (BELSPO)
SPP Politique scientifique / POD Wetenschapsbeleid
WTC III Boulevard Simon Bolivar 30 / WTC III Simon Bolivarlaan 30
1000 BRUXELLES / BRUSSEL
Monsieur DESMETH Philippe (Member)
Chargé de mission
Programmes de recherche
SPP Politique scientifique / POD Wetenschapsbeleid
WTC III Boulevard Simon Bolivar 30 / WTC III Simon Bolivarlaan 30
1000 BRUXELLES / BRUSSEL
M. ERNOTTE Jean-Pierre (Member)
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement / FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Rue des Petits Carmes 15 / Karmelietenstraat 15
1000 BRUXELLES / BRUSSEL
De heer GEYS Arnout (Member)
Projectmanager Internationale financiële instellingen
Flanders Investment & Trade
Koning Albert II-laan 37
1030 BRUSSEL
M. GROENEVELD Joël (Member)
Policy Officer
European and International Affairs
FNRS - Fonds national de la recherche scientifique
Rue d'Egmont 5
1000 Bruxelles
De heer JONGBLOET Koen (Member)
Afdelingshoofd Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
Internationaal Vlaanderen (IV)
Boudewijnlaan 30 bus 80
1000 BRUSSEL
De heer KLYKENS Johan (Member)
Attaché
Kabinet van de Voorzitter
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie / FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
City Atrium C- Rue du Progrès 50 / City Atrium C- Vooruitgangstraat 50
1210 BRUXELLES / BRUSSEL
Madame LEMAHIEU Sophie (Member)
Policy Advisor
Directorate general
INNOVIRIS
Chaussée de Charleroi 110
1060 BRUXELLES
M. LEMOINE Thierry
International Relations Officer
Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche (DGOEER); Département de la Recherche et du Développement technologique
Service public de Wallonie (SPW) - DGO6
Place de Wallonie 1 - Bât III
5100 JAMBES
Madame MICLOTTE Jessica (Member)
Chef de service- Politiques Sectorielles: Transversalité Recherche
Politiques Sectorielles : Transversalité Recherche
Wallonie-Bruxelles International (WBI)
Place Sainctelette, 2
1080 BRUXELLES
M. REMY Vincent (Member)
Attaché
E3
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement / FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Rue des Petits Carmes 15 / Karmelietenstraat 15
1000 BRUXELLES / BRUSSEL
Mme REUTER Fabienne
Déléguée générale Wallonie-Bruxelles
Espace international Wallonie-Bruxelles
Wallonie-Bruxelles International (WBI)
Place Sainctelette, 2
1080 BRUXELLES
De heer SPYNS Peter (Member)
Senior Researcher
Strategy & Co-ordination Division
Vlaamse Overheid (EWI) Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Koning Albert II-laan 35, bus 10
1030 BRUSSEL
Mme SWARTENBROEKX Nathalie (Member)
Conseil Supérieur de la Santé - Hoge Gezondheidsraad
Centre fédéral d'expertise des soins de santé / Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE)
Centre Administratif du Jardin Botanique Door Building (10è étage Boulevard du Jardin Botanique 55 / Administratief Centrum Kruidtuin Door Building (10e verdieping) Kruidtuinlaan 55
1000 BRUXELLES / BRUSSEL
Mevrouw VAN DE VYVER Tonia (Member)
Vlaams Economisch Vertegenwoordiger
General Representation of the Government of Flanders to the European Union
Flanders Investment & Trade
Koning Albert II-laan 37
1030 BRUSSEL
Mevrouw VAN DINTER Pascale
National NCP Coordinator
International co-operation and and coordination
SPP Politique scientifique / POD Wetenschapsbeleid
WTC III Boulevard Simon Bolivar 30 / WTC III Simon Bolivarlaan 30
1000 BRUXELLES / BRUSSEL
Mevrouw VERBAEYS Isabelle (Member)
FWO - Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
Egmontstraat 5
1000 BRUSSEL

Laatste update: 22/01/2020

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid