Belspo Sitemap Contact Kandidatuurstelling MC Home

Hoe functionneert COST?

In plaats van zelf onderzoek te financieren, brengt COST onderzoeksteams in diverse landen die rond specifieke thema's werken met elkaar in contact en ondersteunt het netwerkactiviteiten, conferenties, korte wetenschappelijke uitwisselingen en publicaties. De coördinatieactiviteiten ontvangen steun uit het OTO-kaderprogramma van de EU.

Flexibiliteit is een belangrijk kenmerk van COST:
de samenwerkingsgebieden zijn niet vooraf bepaald, maar wetenschappers kunnen zelf voorstellen doen voor COST-acties (bottom-up principe).

Er hoeven slechts vijf lidstaten deel te nemen, maar bij sommige acties zijn onderzoeksteams met deelnemers uit vijftien tot vijfentwintig lidstaten betrokken ("à la carte"-principe).

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid