Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Internationale organisaties waarvan de zetel in België gevestigd is

Volgende organisaties worden betoelaagd:

JMI Secretariaat (Jeugd en Muziek International)
Jeunesses Musicales International (JMI) is de grootste jeugdmuziek NGO in de wereld, opgericht in Brussel in 1945 met als doel "jongeren de middelen geven om zich door muziek te ontwikkelen over alle grenzen heen". Met een breed scala van activiteiten, heeft JMI vier prioritaire activiteitsgebieden: jonge musici, jong publiek, Youth Empowerment en Jeugdorkesten & Ensembles.
Lees meer op de JMI website...

Fulbright Belgium
Het Fulbright-programma, een internationaal uitwisselingsprogramma van de regering van de V.S., werd in 1946 ingesteld op initiatief van voormalig senator J. William Fulbright. Het werd in het leven geroepen om het wederzijdse begrip tussen het Amerikaanse volk en andere volkeren te versterken. In het kader van het Fullbright-programma worden beurzen toegekend aan Amerikanen en aan buitenlandse burgers om in het buitenland te kunnen studeren, onderwijzen en onderzoek te doen en conferenties te kunnen houden. De Commission for Educational Exchange between the United States of America, Belgium and Luxembourg, gevestigd in Brussel, beheert het Fulbright-programma voor deze drie landen. De Brussels Fulbright Commission beheert ook een klein uitwisselingsprogramma in materies betreffende de Europese Unie.
Lees meer op de Fulbright Belgium website...

De secretariaten van internationale instellingen voor de jeugd

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid