Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Federale wetenschappelijke instellingen die niet behoren tot het Federaal Wetenschapsbeleid

Justitie
> Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
> Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum (nog niet operationeel)

Landsverdediging
> Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Volksgezondheid
> Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
> Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid