Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Economische evaluatie van ecosysteemdiensten in 'Man and the Biosphere' reserves: test van effectieve snelle evaluatiemethodes in geselecteerde Afrikaanse MAB-sites (EVAMAB)

Onderzoeksproject BL/58/UN32 (Onderzoeksactie BL)


Personen :

 • Dr.  JANSSENS de BISTHOVEN Luc - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/1/2017-31/12/2019
 • Dr.  VERBIST Bruno - Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/1/2017-31/12/2019
 • Prof. dr.  VAN PASSEL Steven - Universiteit Antwerpen (UA)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/1/2017-31/12/2019
 • Dr.  HUGE Jean - Université Libre de Bruxelles (ULB)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/1/2017-31/12/2019

Beschrijving :

Doelstellingen:

Het algemeen doel is het testen en verder ontwikkelen van bestaande methodes en insturmnten voor snelle evaluatie van de ecosysteemdiensten in Afrikaanse UNESCO-MAB biosfeersites, zoals gedaan wordt in effective snelle evluatiemethodes in Asia voor een betere appreciatie van het managementpotentieel en socio-economische integratie om de MAB sites beter te beschermen op het vlak van biodiversiteit voor de toekomstige generaties.

Specifieke objectieven:
- testen van snelle evauatie-instrumenten voor enkele ecosysteemdiensten van UNESCO MAB sites
- formuleren van het engagement van stakeholders en beheersadvies voor managers en beslissingsnemers omtrent de waardetoekenning aan ecosysteemdiensten , beloningsmechanismes en opportuniteiten en beperkingen
- socio-economische waardering van natuurbehoud.

Betrokken MAB sites
- twee aquatische systemen:
Lake Manyara (Tanzania)
Lake Tana (Ethiopia)
- een afro-montaan systeem:
Mount Elgon (Uganda-Kenya)
- een Sahel-Soedanees system
Pendjari National Park (Bénin)

Voor bijkomende informatie

Projectcoordinator
Dr. Luc Janssens de Bisthoven

ljanssens@naturalsciences.be
Royal Belgian Institute of Natural Sciences
CEBioS
Rue Vautierstraat 29, B-1000 Brussels

Programmabeheerder UNESCO-samenwerking, BELSPO
Brigitte DECADT
deca@belspo.be


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid