Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

UNESCO acties : Social science and governance

Onderzoeksproject UN/12/01 (Onderzoeksactie UN)


Personen :


Beschrijving :

Binnen het kader van MOST (Management of Social Transformations) heeft de UNESCO een oproep gedaan tot lidstaten om gevallenstudies te ontwikkelen over het gebruik van resultaten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek door het beleid.

De DWTC financieren een gevallenstudie over het gebruik van de resultaten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek door het beleid, toegespitst op de problematiek van immigratie, asiel en multi-etniciteit.

De redenen om de gevallenstudie op deze problematiek toe te spitsen zijn:

- Er is in België vrij veel onderzoek over deze thema's gefinancierd, zowel door de DPWB/DWTC als door andere financieringsinstellingen. Veel van dit onderzoek heeft plaatsgehad (onder impuls van het toenmalige Koninklijk Commissariaat voor het Migratiebeleid) vanaf het begin van de jaren negentig. Deze periode is lang genoeg om de resultaten van het onderzoek door het beleid te laten verwerken. er is m.a.w. voldoende empirisch materiaal om het onderzoek uit te voeren.

- De problematiek staat reeds verschillende jaren bovenaan de politieke agenda, en zal het allicht nog een aantal jaren blijven. Het onderzoek is bijgevolg sterk beleidsrelevant.


Documentatie :

Recherche et politiques publiques : le cas de l'immigration en Belgique = Onderzoek en beleid : de gevalstudie van immigratie in België  Brans, Marleen - Jacobs, Dirk - Martiniello, Marco ... et al.  Gent : Academia Press, 2004 (PB6063)

Recherche et politiques publiques: Le cas de l'immigration en Belgique : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1328)
[Om te downloaden

Onderzoek en beleid: de gevalstudie van immigratie in België : samenvatting    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1329)
[Om te downloaden

Social science research and public policies: The case of immigration in Belgium : summary    Brussels : Science Policy Office, 2004 (SP1330)
[Om te downloaden


Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid