Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Functionele kenmerken afgeleid van collecties en ecosysteem inventarissen in Centraal-Afrikaanse Biosfeerreservaten ter studie van de veerkracht van tropische bossen (BIOSPERETRAITS)

Onderzoeksproject UN/31 (Onderzoeksactie UN)


Personen :

 • Dr.  BEECKMAN Hans - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)
  Coördinator van het project
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/6/2014-31/5/2016
 • Prof. dr.  STOFFELEN Piet - Nationale Plantentuin van België (NPB)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/6/2014-31/5/2016

Beschrijving :

Doelstellingen:

Informatie te leveren om de invloed van klimaatwijzigingen en antropogene verstoringen op soorten en deelsystemen in te schatten. Het project omvat onderzoek in het bijzonder in de MAB (Man and Biosphere) - Biosfeerreservaten Yangambi en Luki in het Congo-Bekken, waarbij historische data opgenomen in de collecties (uit de periode 1930-1960) vergeleken worden met nieuwe gegevens (2013-2015).

De dynamiek van het regenwoud in het Congo-Bekken zal beter begrepen worden en zal kunnen vergeleken worden met deze in het Amazone Bekken en in Azië. Het project voorziet ook in capaciteitsopbouw en in een beperkte vulgarisering gericht op de dorpen die zich in de reservaten bevinden. Hiertoe wordt samengewerkt met de Congolese wetenschappelijke gemeenschap en met de NGO 'WWF'.


Documentatie :


Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid