Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

ERANet LAC
Oproep tot voorstellen

ERANet-LAC is een projectconsortium dat gefinancierd word door de EU in het kader van het FP7 kaderprogramma voor onderzoek en technologie. Dit Eranet ondersteunt de implementering van het 'Joint Initiative for Research and Innovation' (JIRI) tussen de EU Lidstaten en geassocieerde landen en de Gemeenchap van Latijns-Amerikaanse en Caraïbische Landen (CELAC). Het versterkt het bi-regionaal partnerschip voor onderzoek, technologie en innovatie via de planning en uitvoering van concrete gemeenschappelijke activiteiten en via de uitwerking van een innovatief en duurzaam kader voor toekomstige bi-regionale activiteiten.

De eerste oproep tot indiening van voorstellen van het consortium is gelanceerd op 16 september 2014, met een focus op specifieke thema's in 4 domeinen: Biodiversiteit, Bio-Economie, Energie en Gezondheid. Zowel onderzoeks- als innovatie-activiteiten kunnen in het kader van deze oproep gefinancierd worden, en beide types activiteiten kunnen mobiliteit en netwerking betreffen. In totaal nemen 20 nationale of regionale onderzoeksfinancierende instellingen deel aan de ERANet-LAC oproep.
Het gaat om deelname van de volgende landen: Argentinië, België, Brazilië, Chili, Colombië, Dominikaanse Republiek, Frankrijk, Duitsland, Mexico, Noorwegen, Panama, Peru, Portugal, Roemenië, Spanje, Turkije en Uruguay.

BELSPO en F.R.S-FNRS zijn de twee Belgische partners die aan het consortium geassocieerd zijn wat deze oproep betreft. De Belgische deelname aan de oproep zal door deze instellingen gefinancierd worden, waarbij elk van hen zijn eigen ontvankelijkheidscriteria toepast.

Via de link vindt u alle informatie betreffende de oproep : de oproeptekst, de nationale en regionale regels voor financiering, richtlijnen voor indieners, het formulier voor de projectbeschrijving en een partner-zoekinstrument (jointcall@eranet-lac.eu).


Hoe kan men een voorstel indienen?

Projectvoorstellen moeten elektronisch ingediend worden via het CYTED-webtool, door de coördinator van het voorstel. Deze is verantwoordelijk voor de invulling van het formulier namens het hele consortium.

Voorafgaand een voorstelindiening kunnen de potentiële indieners uit België de financieringsbron bepalen die overeenstemt met hun gewenst project. Ontvankelijkheidscriteria en in aanmerking komende kosten zijn afhankelijk van de financieringsorganisatie. Onderstaande tabel geeft de thema's weer van de oproep tot voorstellen die door de verschillende Belgische financieringsbronnen ondersteund worden.

Voor detailbeschrijving van het specifieke thema in de voornoemde domeinen: zie bijlage 1 bij de oproeptekst.

Voor meer details betreffende nationale/regionale regels (de ontvankelijkheidscriteria en in aanmerking komende kosten zijn afhankelijk van de financierende instelling): zie bijlage 2 van de oproeptekst en de hyperlinks in deze tabel.

  THEMA'S ondersteund door België
Type van activiteit Biodiversity: Assessment and monitoring Bio-economy: New Bioactive metabolites and enzymes Bio-conomy /Energy: Small-scale biorefineries Health: Chronic metabolic disorders Health: Prevention of infectuous diseases
Research
Innovation          

BELSPO kan onderzoekers financieren van de Belgische universiteiten, van de federale wetenschappelijke instellingen (FWI) en van onderzoeksinstellingen van de non-profit sector. Andere Belgische instellingen (bv. KMO's) die wensen aan de oproep deel te nemen worden verzocht om hun eigen financiering aan het project in te brengen en zich met partners van in aanmerking komende instellingen te verbinden.
Vragen en antwoorden over de lopende oproep: FAQs

Uiterste datum voor indiening van de voorstellen: 27 november 2014 (15u MET).

Evaluatie

De projecten zullen geselecteerd worden op basis van een onafhankelijk 'peer review' proces, uitgevoerd door internationale experts.

Mocht u over de oproep klachten hebben, dan kan u deze melden aan onze klachtenbeheerder, via onze website.

Voor meer informatie

Onderstaande tabel geeft de contactpunten per financierende instelling:

BELSPO
Federaal Wetenschapsbeleid
Brigitte DECADT
Senior Advisor
Louizalaan 231
1050 Brussel
deca@belspo.be
T: +32 (0) 2 238 35 70
W. www.belspo.be
F.R.S.-FNRS
Fonds de la recherche scientifique
Joel Groenevelt
Policy Officer
European and international affairs
rue d'Egmont 5
1000 Bruxelles
joel.groeneveldt@frs-fnrs.be
T. +32 (0)2 504 93 09
W. www.frs-fnrs.be

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid