Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

ERANet LAC
Oproep tot voorstellen

ERANet-LAC is een netwerk van de Europese Unie en geassocieerde landen en de Gemeenschap van Latijns Amerikaanse en Caraibische landen (CELAC) rond gemeenschappelijke onderzoeks- en innovatie-activiteiten. Het netwerk, gefinancierd door de EC in de periode 2013-2017, ondersteunt de implementering van het 'Joint Initiative for Research and Innovation' (JIRI) tussen de EU Lidstaten en geassocieerde landen en de CELAC-landen. Het versterkt het bi-regionaal partnerschip voor onderzoek, technologie en innovatie via de planning en uitvoering van concrete gemeenschappelijke activiteiten en via de uitwerking van een innovatief en duurzaam kader voor toekomstige bi-regionale activiteiten.

De eerste oproep tot indiening van voorstellen van het consortium ERAnet-LACwerd gelanceerd op 16 september 2014. Op 1 december 2015 is de tweede oproep gelanceerd met een focus op specifieke thema's in 5 domeinen: biodiversiteit/klimaat, bio-economie, gezondheid, energie en ICT. Zowel onderzoeks- als innovatie-activiteiten kunnen in het kader van deze oproep gefinancierd worden, en beide types activiteiten kunnen mobiliteit en netwerking betreffen.

In totaal nemen 32 nationale of regionale onderzoeksfinancierende instellingen deel aan de ERANet-LAC oproep, met name van de volgende landen: België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Letland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje en Turkije (Europa) en Argentinië, Barbados, Bolivië, Brazilië, Chili, Colombia, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Guatemala, Mexico, Panama, Peru, Trinidad & Tobago en Uruguay (Latijns - Amerika en de Caraïben).

BELSPO en F.R.S-FNRS zijn de twee Belgische partners die deze oproep ondersteunen. De Belgische deelname aan de oproep zal door deze instellingen gefinancierd worden, waarbij elk van hen zijn eigen ontvankelijkheidscriteria toepast.

Via de link vindt u alle informatie betreffende de oproep: de oproeptekst, de nationale en regionale regels voor financiering en een partner-zoekinstrument, alsook de richtlijnen voor indieners en het formulier voor de projectbeschrijving.

Uiterste datum voor indiening van de voorstellen:
10 maart 2016 (15u MET).


Hoe kan men een voorstel indienen?

Projectvoorstellen moeten elektronisch ingediend worden, via het CYTED-webtool, door de coördinator van het voorstel. Deze is verantwoordelijk voor de invulling van het formulier namens het hele consortium.

Voorafgaand een voorstelindiening kunnen de potentiële indieners uit België de financieringsbron bepalen die overeenstemt met hun gewenst project. Ontvankelijkheidscriteria en in aanmerking komende kosten zijn afhankelijk van de financieringsorganisatie. Onderstaande tabel geeft de thema's weer van de oproep tot voorstellen die door de verschillende Belgische financieringsbronnen ondersteund worden.

Voor detailbeschrijving van het specifieke thema in de voornoemde domeinen: zie bijlage 1 bij de oproeptekst.

Voor meer details betreffende nationale/regionale regels (de ontvankelijkheidscriteria en in aanmerking komende kosten zijn afhankelijk van de financierende instelling): zie bijlage 2 van de oproeptekst en de hyperlink in deze tabel.

THEMA'S ondersteund door België en FINANCIERINGSBRONNEN

Type van activiteit Biodiversity: Ecosystem-based adaptation and resilience Bio-economy: Waste management, recycling and urban mining Health:
Infectious diseases & promotion of well-being
ICT:
Smarter, inclusive & sustainable cities
Research and Innovation
FRS-FNRS

BELSPO mag onderzoekers financieren van de Belgische universiteiten, van de federale wetenschappelijke instellingen (FWI) en van onderzoeksinstellingen van de non-profit sector. Andere Belgische instellingen (bv. KMO's) die wensen aan de oproep deel te nemen worden verzocht om hun eigen financiering aan het project in te brengen en zich met partners van in aanmerking komende instellingen te verbinden.

Voor vragen en antwoorden over de lopende oproep: FAQs


Evaluatie

BELSPO kijkt eerst de voorstellen na aan de hand van de ontvankelijkheidscriteria die in deze checklist te vinden zijn; gelieve bij uw voorstelindiening zelf een nazicht te doen.

De ontvankelijke voorstellen zullen ge-evalueerd worden op basis van een onafhankelijk 'peer review' proces, uitgevoerd door internationale experts.

Mocht u over de oproep klachten hebben, dan kan u deze melden aan onze klachtenbeheerder, via onze website.

Voor meer informatie

Contactpunten per financierende instelling:

BELSPO
Federaal Wetenschapsbeleid
Brigitte DECADT
Senior Advisor
Louizalaan 231
1050 Brussel
deca@belspo.be
T: +32 (0) 2 238 35 70
W. www.belspo.be
F.R.S.-FNRS
Fonds de la recherche scientifique
Joel Groenevelt
Policy Officer
European and international affairs
rue d'Egmont 5
1000 Bruxelles
joel.groeneveldt@frs-fnrs.be
T. +32 (0)2 504 93 09
W. www.frs-fnrs.be

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid