Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

ERAfrica
Oproep tot voorstellen

De oproep ERAfrica , die op 15 januari 2013 gelanceerd werd, rekent op de deelname van verschillende financieringsbronnen in België: FWO, BELSPO, F.R.S-FNRS en CIUF-CUD.

Vóór het indienen van een voorstel, dienen de potentiële respondenten de financieringsbron voor het gewenste project te identificeren.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de bestaande mogelijkheden en bevat belangrijke informatie via hyperlinks.


Deelname aan de oproep van de Belgische financieringsinstellingen:

  THEMA'S*
Type van activiteit Renewable Energy Interfacing Challenges New Ideas
Research FWO FWO,
BELSPO,
F.R.S.-FNRS
FWO,
BELSPO,
CIUF-CUD
Capacity
building
  BELSPO BELSPO,
CIUF-CUD
Innovation     CIUF-CUD**

* Thema's van de oproep tot voorstellen die door de verschillende Belgische financieringsbronnen ondersteund worden. Voor meer details (ontvankelijkheidscriteria en in aanmerking komende kosten zijn afhankelijk van de financieringsorganisatie) zie bijlage 2 (zie links in de tabel).

** Enkel als het gecombineerd wordt met wetenschappelijk onderzoek. De afzet van producten wordt niet gefinancierd.


Voor meer informatie

Het schema hieronder legt uit wie informatie kan geven over de oproep, de activiteiten en de thema's ondersteund door België, in functie van het thema van het project en het type van deelnemer: Vlaamse universiteit (Vl U), Franstalige universiteit (UF), federale wetenschappelijke instelling (FWI) en onderzoeksinstelling van de non-profit sector (NP). Instellingen die in het bovenstaande schema niet te vinden zijn (bv. KMO's) moeten, om aan de oproep deel te nemen, hun eigen financiering naar het project brengen en zich met partners van in aanmerking komende instellingen verbinden.

Waar kan ik terecht voor informatie over de oproep i.v.m. een project in het domein van...

FWO
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
Dr Olivier BOEHME
Senior Science Administrator
Egmontstraat 5
1000 Brussel olivier.boehme@fwo.be
T. +32 (0)2 550 15 45
W. www.fwo.be
BELSPO
Federaal Wetenschapsbeleid
Brigitte DECADT
Louizalaan 231
1050 Brussel
deca@belspo.be
T: +32 (0) 2 238 35 70
W. www.belspo.be
F.R.S.-FNRS
Fonds de la recherche scientifique
Freia VAN HEE & Arnaud GOOLAERTS
European and international affairs
rue d'Egmont 5
1000 Bruxelles
freia.vanhee@frs-fnrs.be &
arnaud.goolaerts@frs-fnrs.be
T. +32 (0)2 504 93 09
W. www.frs-fnrs.be
CIUF-CUD
Conseil interuniversitaire de la Communauté française de Belgique
Commission universitaire pour le Développement
Anne-Marie ANDRÉ
Université de Liège
Gembloux Agro-Bio Tech Networking Manager
rue de Namur 72-74
1000 Bruxelles
am.andre@ulg.ac.be
T. +32 (0)81 62 26 07
M. +32 (0)497 297 008
W. www.cud.be


Evaluatie van de voorstellen

ERAfrica is op zoek naar experts om voorstellen te evalueren.
Meer informatie...

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid