Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Eerste transnationale oproep van de JPI More Years, Better Lives
Oproep tot voorstellen

Het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) is één van de Belgische vertegenwoordigers binnen de JPI More Years, Better Lives. Het doel van dit Europees initiatief is om de nationale, Europese en internationale onderzoeksprogramma's en activiteiten te coördineren in het kader van de demografische verandering. Deelnemende landen zijn België, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden met een totaal budget van 7,78 miljoen euro.

De JPI More Years, Better Lives lanceert een eerste transnationale oproep met als titel "Extended Working Life and its Interaction with Health, Wellbeing and Beyond". Wij nodigen u uit om onderzoeksvoorstellen in te sturen rond één of meer van de volgende vier grote thema's:

  • Modern work factors;
  • Longer working life & Inequality;
  • Health challenges;
  • Caring responsibilities.

BELSPO zal de Belgische partners financieren die aan de projecten deelnemen. Extra middelen zullen beschikbaar zijn voor onderzoeksgroepen gefinancierd door FWO die een consortium binnen deze oproep integreren.

Meer informatie (oproeptekst, governance tekst en evaluatieprocedure) is te vinden op de volgende website http://www.jp-demographic.eu/news-events/
news/pre-announcement-of-first-call-extended-working-life-and-its-interaction-with-health-wellbeing-and-beyond

Belgische partners dienen volgende richtlijnen te respecteren:

De deadline voor het indienen van de voorstellen is 2 juni 2015, 12 uur 's middags.
De online tool voor indiening zal beschikbaar zijn via www.jp-demographic.eu vanaf 17 april 2015.

BELSPO organiseerde een informatiesessie voor Belgische onderzoeksgroepen op 21 april 2015.


Contactpersoon

Aziz NAJI
Federaal Wetenschapsbeleid
Tel: +32 (0)2 238 36 46

Marieke ZWARTJES
Federaal Wetenschapsbeleid
Tel: +32 (0)2 238 36 99

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid