Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

LEAP-Agri (EU-AFRICA)
Collaborative research between Europe and Africa for Sustainable Agriculture and Aquaculture for Nutrition and Food Security in Africa


Oproep tot indiening van voorstellen 2017

LEAP-agri is een vlaggeschip-inititiatief ter implementering van de Europa-Afrika politieke dialoog voor samenwerking in onderzoek en technologie, met als eerste prioriteit: Voedsel en nutritieveiligheid en duurzame landbouw (FNSSA). LEAP-AGRI kadert in H2020: Ch 2/ SFS 41 2016-2017 topic “EU-Africa Research and Innovation partnership on food and nutrition security and sustainable agriculture”.

Bouwend op vroegere ervaringen zoals ERAfrica, PRO-IntensAfrica and ERA-ARD, wordt LEAP-AGRI geleid door sterke partnerschapsafspraken zoals  gelijkheid, gedeeld beheer en lange termijn engagement door instellingen die sinds enkele jaren vertrouwen opbouwden.

Het partnerschap zal de investering in onderzoek en innovatie versterken, via een gecoördineerd EU-Africa mechanisme om fragmentatie te beperken. Het omvat ook de voorbereiding en de implementering van een gemeenschappelijke oproep voor onderzoeks-en innovatieprojecten tussen Europese en Afrikaanse partners. Daartoe wordt door het samenbrengen van middelen van 19 landen, en ook inbreng van de EC, in het totaal 27 MEURO ingezet.

De oproep omvat 3 themalijnen:
- duurzame intensificatie van landbouw
- landbouw- en voedselsystemen voor voeding
- uitbreiding en verbetering van landbouwmarkten
Voor de detailbeschrijving van de thema's : zie p.10 in de oproeptekst.

De oproep volgt een 2 stapsproces.
De 1e fase voorstellen moeten ingediend zijn op 15 juni 2017 om 14:00 CET, via het LEAP AGRI oproepsysteem.

De Belgische deelname aan de LEAP AGRI oproep 2017 wordt gefinancierd door verschillende instellingen, BELSPO, F.R.S-FNRS en FWO, elk met verschillende ontvankelijkheidscriteria. De 3 instellingen zetten in op alle drie thema's van de oproep.

Vóór het indienen van een voorstel, dienen de potentiële respondenten de financieringsbron voor het gewenste project te identificeren.

FWO kan de Vlaamse universiteiten  (Vl U) financieren,
FNRS-FRS kan de Franstalige universiteiten  (UF) financieren,
BELSPO kan elke onderzoeksinstelling van de non-profit sector (NP), inclusief de federale wetenschappelijke instellingen, financieren. Het onderstaand schema geeft een overzicht van de mogelijkheden (thema, financierende instelling, begunstigden).


Instellingen die niet in het schema te vinden zijn (bv. KMO's) moeten, om aan de oproep deel te nemen, hun eigen financiering naar het project brengen en zich met partners van in aanmerking komende instellingen verbinden.

Contactadressen:

BELSPO

FRS-FNRS

FWO

Brigitte DECADT
Louizalaan 231
1050 Brussel
brigitte.decadt@belspo.be
T: +32 (0) 2 238 35 70
W. www.belspo.be
Joël GROENEVELD
Egmontstraat 5
1000 Brussel
joel.groeneveld@frs-fnrs.be
T: +32 (0) 2 504 92 70
W. www.frs-fnrs.be
Dr Olivier BOEHME
Egmontstraat 5
1000 Brussel
olivier.boehme@fwo.be
T. +32 (0)2 550 15 45
W. www.fwo.be

Mocht u over de oproep klachten hebben, dan kan u deze melden aan onze klachtenbeheerder, via onze website.

WEBINAR for applicants
On behalf of the LEAP-Agri Call Secretariat (DLR-PT, Germany, NRF, South Africa and NWO, The Netherlands) we would like to invite you to a webinar for potential applicants to provide more information on the call, requirements and application procedure. In order to participate, please follow this link (LEAP-Agri webinar) on Thursday March 23 from 13.00-15.00 hrs CET. If you have any questions please contact LEAP-AGRI@nwo.nl.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid