Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > Actualiteit

Kalender

Conferenties en colloquia

-


Conferenties, colloquia en educatieve activiteiten
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

> 2017 | Planetarium

Activiteiten in het Planetarium - Film 360°: The Blind Man with Starry Eyes
Nieuwe planetariumfilm: Solar Superstorms.

> 22.02.2017 | Koninklijke Bibliotheek van België

Colloquium: Inside the User’s Mind
Bestuderen van de digitale gebruiken en noden van gebruikers in archieven en bibliotheken
“Inside the User’s Mind” is een studiedag om, vanuit de invalshoek van de gebruiker, onderzoek te voeren naar de digitale praktijken en behoeften in archiefcentra en bibliotheken. Wie zijn ze? Wat willen ze? En welke tools brengen ons bij deze conclusies?

> 24.02.2017 | Koninklijke Bibliotheek van België

Wetenschapslunch: Astrid De Spiegelaere
Wat te doen met elektronische publicaties? Een onderzoek naar economische modellen, langdurige bewaring en meer samenwerking. Het merendeel van de federale instellingen verwerft in meer of mindere mate wetenschappelijke publicaties ter ondersteuning van hun werking of voor onderzoek. De Koninklijke Bibliotheek onderzoekt of deze publicaties op een gemeenschappelijke manier kunnen verworven worden. Daarnaast richt het onderzoek zich op de bestaande economische modellen van elektronische publicaties en de mogelijkheden voor de langdurige bewaring ervan.

> 09.03.2017 | Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Opendeurdag in het KIK
Een unieke gelegenheid om op uw eigen tempo een kijkje te nemen achter de schermen van de studie en restauratie van kunstwerken, met in elke documentatiedienst, atelier en labo uitleg door gepassioneerde specialisten.

> 09|10.03.2017 | Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse maatschappij

‘Minorities in/at War. Between violence and legal protection’:
tweedaags internationaal colloquium

Op 9 en 10 maart 2017 organiseert het Joods Museum van België in samenwerking met het CegeSoma een internationaal colloquium over geweld tegen minderheden in de periode 1912-1923. Plaats van afspraak is de Koninklijke Bibliotheek van België. De rode draad doorheen het colloquium is enerzijds het geweld gepleegd tegen minderheden en anderzijds hun wettelijke bescherming gedurende de periode 1912-1923. Tijdens het tweedaags colloquium worden presentaties van historici uit Europa, Noord-Amerika en het Midden-Oosten afgewisseld met discussiemomenten. De hedendaagse echo’s van dit thema zullen een prominente plaats innemen.

> 17.03.2017 | Koninklijke Bibliotheek van België

Middagconcert: Hélène Desaint & Thibaud Epp
De Koninklijke Bibliotheek van België nodigt u uit voor zes muzikale ontmoetingen tijdens haar seizoen middagconcerten 2016-2017.
Elk concert is een denkbeeldige reis naar het hart van partituren die in onze instelling worden bewaard. Getalenteerde en gepassioneerde muzikanten nemen ons op sleeptouw met bekende en onbekende muzikale schatten uit hun repertoire en nodigen u uit om samen met ons te genieten van deze bijzondere momenten.

> 31.03.2017 | Koninklijke Bibliotheek van België

Wetenschapslunch: Michiel Verweij
Prehumanisten in de Zuidelijke Nederlanden en hun handschriften. Een eerste verkenning van de handschriften van de eerste generatie humanisten (15de eeuw), hun belangstelling voor de klassieke schrijvers en hun banden met Italië.

> 27|28.04.2017 | Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Erfgoed in beweging: tussen bewaring en devotie
Pas in de laatste jaren van de 20ste eeuw werd immaterieel erfgoed onder de impuls van UNESCO erkend als een essentiële component van het culturele erfgoed van de mensheid. Orale tradities, traditioneel vakmanschap, sociale gebruiken, rituelen en festiviteiten worden nu beschouwd als fundamentele elementen van de culturele diversiteit. De overheidsinstanties moeten dus waken over het behoud ervan voor toekomstige generaties.
Verschillende erkende manifestaties van immaterieel cultureel erfgoed kennen een complexe problematiek. Dit is het geval voor bepaalde rituele en feestelijke praktijken gecentreerd rond objecten die herinnerings- of religieuze waarden overbrengen. Allerhande processies, religieus of profaan, gaan vaak gepaard met het verplaatsen van roerende objecten die zelf een hoge erfgoedwaarde hebben en op hun beurt een uitdrukking zijn van de gemeenschap die hen heeft voortgebracht. Denk bijvoorbeeld aan de oude beelden of reliquiaria die op vaste tijden naar buiten worden gebracht in omstandigheden die soms een gevaar vormen voor hun conservatie. Er bestaat dus een waardenconflict tussen evenementen die afhankelijk zijn van immaterieel erfgoed en de kostbare objecten die hen ondersteunen. Een gelijkaardig waardenconflict kan ook bestaan voor één en hetzelfde object, dat enerzijds erkend kan worden als devotiestuk, en anderzijds als erfgoedobject.

> 05.05.2017 | Koninklijke Bibliotheek van België

Middagconcert: Annelies Van Gramberen
De Koninklijke Bibliotheek van België nodigt u uit voor zes muzikale ontmoetingen tijdens haar seizoen middagconcerten 2016-2017.
Elk concert is een denkbeeldige reis naar het hart van partituren die in onze instelling worden bewaard. Getalenteerde en gepassioneerde muzikanten nemen ons op sleeptouw met bekende en onbekende muzikale schatten uit hun repertoire en nodigen u uit om samen met ons te genieten van deze bijzondere momenten.


Tentoonstellingen
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

2017 | Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Pop-up Museum

Tijdens de sluiting voor renovatie zijn we een pop-up museum: je kan ons op verschillende plaatsen tijdelijk zien opduiken met tentoonstellingen en activiteiten.

> 25|26.02.2017 | Jubelparkmuseum
> 04|05.03.2017 | Jubelparkmuseum

Ukiyo-e - De mooiste japanse prenten
Opgelet: wegens groot succes wordt de tentoonstelling verlengd met drie bijkomende weekends (18 & 19/02, 25 & 26/02 en 04 & 05/03).
Vanaf vrijdag 21 oktober 2016 kunt in het Jubelparkmuseum terecht voor een prestigieuze tentoonstelling van Japanse prenten uit eigen bezit. Het is sinds 1989 geleden, in het kader van Europalia Japan, dat zo’n uitgebreide tentoonstelling wordt georganiseerd voor eigen publiek. De tentoonstelling wordt georganiseerd in het kader van de 150ste verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen België en Japan.
De 416 meesterwerken die u te zien zult krijgen, onderstrepen de wereldfaam van de verzameling. Wegens de lichtgevoeligheid van de prenten en hun uitzonderlijk goede staat van bewaring wordt vanaf 19 december 2016 de eerste selectie vervangen door een tweede.
De tentoonstelling brengt een overzicht van de Japanse prentkunst vanaf de eerste stappen in zwart-wit (omstreeks 1720) tot aan de verderzetting van de traditie aan het begin van de 20ste eeuw. De nadruk ligt op de sublieme ontwerpen in polychromie (18de en 19de eeuw) die al aan het einde van de 19de eeuw de westerse verzamelaars en kunstenaars in vervoering brachten. Hiervoor werd geselecteerd uit de Japanse prentencollectie van het Jubelparkmuseum zelf, die meer dan 7500 exemplaren telt en dankzij de grote hoeveelheid prenten in de oorspronkelijke kleuren, wereldfaam geniet.

> tot 15.03.2017 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Nationa(a)l Talent Hole
opening van een pop-up kunstatelier in het hartje van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

De context
Nationa(a)l won de oproep van "Make-Brussel” (Atrium) die de creatieve en culturele gemeenschap uit Brussel aanspoorde het imago van de stad en haar wijken te herstellen via boeiende projecten.
Hoewel sommigen Brussel een “hellhole” durfden noemen, wou Nationa(a)l aantonen dat Brussel een creatieve wedergeboorte beleeft en een waardevolle bron van kunstzinnige talenten vormt. De “Talent Hole”, een pop-up kunstatelier dat op het Museumplein (aan de Kunstberg) werd opgesteld, kan Belgen en toeristen een voorproevertje bieden van het “talentvolle hol” dat Brussel werkelijk is. De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België – die net hun 215de verjaardag vierden – zijn partner van dit boeiende project. Ze zijn fier om de bruisende Belgische artistieke creatie extra in de kijker te plaatsen, zowel binnen het museum als buiten!
De kunstenaars
Tot 15 maart 2017 zal de Nationa(a)l Talent Hole elke maand twee Belgische kunstenaars in residentie ontvangen. De kunstenaars komen uit verschillende disciplines: mode, design, dans, muziek, film, animatie en beeldende kunst. De bezoekers krijgen de mogelijkheid om optredens, vernissages en ateliers bij te wonen, maar ook om rechtstreeks de kunstenaars en hun werkplek te ontdekken.
Praktisch:
- vernissage: 15.12.2016, van 17:00 tot 22:00
- data: 15.12.2016 > 15.03.2017
- openingsuren: van woensdag tot zondag van 12:00 tot 20:00
- plaats: Museumstraat 6 - 1000 Brussel
- programma: www.nationalstore.be

> tot 02.04.2017 | Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse maatschappij

Oorlog in korte broek, 14-18
Voor deze tentoonstelling bundelden het CegeSoma (Rijksarchief OD4) en de Historische Huizen Gent hun deskundigheid. De tentoonstelling laat de bezoeker zien dat de Groote Oorlog niet alleen een zaak van soldaten was. Ook de allerjongsten raakten erbij betrokken. Met behulp van een viertalige audiogids word je ondergedompeld in de leefwereld van zeven jongens en meisjes in bezet België, Rusland, Duitsland, Frankrijk, Engeland, het Ottomaanse Rijk en Australië.

> tot 28.05.2017 | Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Restauratie|REVELATIE
In 2012 begonnen de restaurateurs van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium aan de behandeling van het Lam Godsveelluik van de gebroeders Van Eyck. Niemand vermoedde dat dit zou uitmonden in een ware revelatie: de echte Van Eyck was eeuwenlang verborgen achter overschilderingen!
De wisseltentoonstelling Restauratie/REVELATIE in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster te Gent brengt het verhaal van deze spraakmakende restauratie. Een visuele ontdekkingstocht die je dwars doorheen de oude vernissen en overschilderingen meevoert tot aan het originele werk van Van Eyck. Uniek beeldmateriaal van voor, tijdens en na restauratie biedt een antwoord op al je vragen: Hoe gingen de restaurateurs te werk? Welke wetenschappelijke technieken werden gebruikt om hun observaties te bevestigen of om nieuwe informatie aan het licht te brengen? Maar vooral, waarom maakten de overschilderingen het kunstwerk zo anders en hoe ziet het er nu uit? Sluitstuk van de tentoonstelling is een monumentale projectie van de buitenluiken die vier jaar restauratie laat voorbijglijden in enkele minuten… De hele evolutie van de schilderijen haarscherp in beeld: een geleidelijke revelatie. Voel je even restaurateur, ga mee op ontdekkingstocht en beleef de gerestaureerde buitenluiken van het Lam Gods zoals (n)ooit tevoren!

> tot 11.06.2017 | Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Expo Albrecht Bouts
Het Musée national d'histoire et d'art Luxembourg (MNHA) stelt uitzonderlijke werken van het einde van de 15de eeuw en het begin van de 16de eeuw tentoon rond het thema Blood & Tears. Albrecht Bouts and the Image of the Passion De National Gallery van Londen, het Prado en het Louvre zijn slechts enkele van de prestigieuze leengevers. Deze tentoonstelling kwam tot stand dankzij een partenariaat met het KIK en een samenwerking met het Suermondt-Ludwig-Museum van Aken, dat van 8 maart tot 11 juni 2017 plaats biedt aan de tentoonstelling. Valentine Hendericks, kunsthistorica aan het KIK, is wetenschappelijk commissaris van de tentoonstelling.

> tot 30.06.2017 | Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Water- en biodiversiteitswegen richting stedelijke en duurzame ontwikkelingen
De tentoonstelling “Water- en biodiversiteitswegen richting stedelijke en duurzame ontwikkelingen” toont zes projecten die verspreid zijn over het Brussels Gewest. Ze geven een beeld van hoe de stad er zou kunnen uitzien wanneer water en biodiversiteit centraal staan. De tentoonstelling toont de voortgang van de projecten die tijdens de laatste jaren zijn opgestart. Teksten, foto’s, illustraties en historische kaarten verduidelijken volgende projecten: het biodiversiteitsparcours in het Leopoldpark, de stadsmoestuin van Potamoes, het blauw-groen lint in de Neptunuswijk, het opnieuw doorlaatbare Monichar-erf, de nieuwe stadrivier tussen Brel en Brempt en de Kalvariebron die opnieuw opduikt. De tentoonstelling, in de Lobby van het Museum tussen de zaal 250 jaar natuurwetenschappen en BiodiverCITY, is tot stand gebracht door het Instituut en door de Staten Generaal van het Water in Brussel.

> tot 03.09.2017 | Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

GIF
Een tentoonstelling die je nieuwsgierigheid prik(kel)t!
In de tentoonstelling GIF zitten levende slangen, hagedissen, spinnen, kikkers, padden en andere giftige dieren in een twintigtal terraria. Een dierenverzorger kijkt er op toe dat zij gezond blijven. Misschien heb je geluk en kan je hem aan het werk zien in zijn beveiligd laboratorium.
Maak zo weinig mogelijk geluid wanneer je de tentoonstelling GIF bezoekt, tik niet op de ruiten van de terraria en beweeg je rustig: geluidstrillingen storen de dieren, die zich dan verstoppen zodat je ze nog moeilijk kan bewonderen.
Een tentoonstelling van Grupo Atrox

> tot 26.02.2020 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Gao Xingjian - Ontluikend bewustzijn
Zes monumentale werken van Gao Xingjian, speciaal op maat gemaakt van de zaal waarin ze tentoongesteld worden. In zijn representaties van een 'ontluikend bewustzijn' nodigt de artiest de bezoeker uit het beeld te doorkruisen en er, de inkt voorbij, de filosofie in haar existentiële naaktheid te ontdekken… een plek waar de musea (opnieuw) een contemplatieoord worden.
Gao Xingjian, Nobelprijswinnaar in de literatuur in 2000 en Fransman van Chinese afkomst, beschouwt zichzelf een 'tussenpersoon' tussen de Oosterse wereld die zijn identiteitsbasis vertegenwoordigt en de Westerse wereld waarvan hij de moderniteitsidee bespreekt. Zijn werk vormt ook een overgang tussen het schilderij en het geschreven woord.

> tot 16.03.2020 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Bruegel. Unseen Masterpieces
When art meets technology

Dankzij een grote waaier aan online en plaatselijk toegankelijke ervaringen, biedt dit unieke initiatief iedereen de mogelijkheid zich te verdiepen in Bruegel’s meesterwerken door toegang te verlenen tot de kleinste details van elk schilderij en de kennis van experts. De kunstliefhebber duikt in de wereld van de schilder en ontdekt er al die onverwachte elementen die het geniale talent van de Vlaamse meester bewijzen. In het kader van de 450e sterfdag van Bruegel in 2019, komt het initiatief voor dit evenement van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, in samenwerking met het Google Cultural Institute. Dit innovatieve project brengt de grote internationale musea, merendeels Europees, samen rond de figuur van Bruegel en is het resultaat van diepgaande reflecties over de huidige museale veranderingen in het digitale tijdperk.


Toekomstige Tentoonstellingen
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

> 10.03.2017 > 02.07.2017 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Rik Wouters
Retrospectieve
Als spilfiguur van het Brabants fauvisme heeft Rik Wouters een briljant en kleurrijk oeuvre nagelaten, in scherp contrast met de drama’s die zijn bestaan teisterden tot aan zijn vroegtijdige dood in 1916, op 34-jarige leeftijd. Rik Wouters was zowel het schilderen, beeldhouwen en tekenen meester: zijn bijzonder parcours verheft hem vandaag tot een onmiskenbare vertegenwoordiger van de Moderne Kunst in België.
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België organiseren in samenwerking met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen een uitzonderlijke retrospectieve tentoonstelling. Voor de eerste keer brengen deze twee musea de belangrijkste verzameling werken samen van de vermaarde Belgische kunstenaar van de vroege 20e eeuw samen. Zeldzame bruiklenen van privécollecties en grote internationale musea vervolledigen het aanbod. Deze belangrijke tentoonstelling sluit de reeks herdenkingsinitiatieven af rond het 100e overlijdensjaar van de kunstenaar.

> 17.05.2017 > 17.09.2017 | Jubelparkmuseum

Once upon a time
Het gouden tijdperk van het geëmailleerde uurwerk (1650-1850)
Tot de verzameling oude horloges van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) behoort ook een opmerkelijke collectie zakhorloges. De geëmailleerde uurwerken, uit de 17de tot de 19de eeuw, vormen het hoogtepunt van deze collectie en belichten de talrijke facetten van deze complexe en fascinerende decoratieve techniek.
Deze collectie kan men als een miniatuurmuseum op zichzelf beschouwen. Met haar kleurenpracht die bleef door de tand des tijds, geeft de verzameling de bezoeker een ruim overzicht van de evolutie van kunststromingen en modes van 1650 tot 1850. Enkele collectiestukken zijn afkomstig uit prestigieuze Parijse ateliers, maar het merendeel werd vervaardigd door de schilders-emailleurs van de Zwitserse Fabrique genevoise. De horloges worden vergezeld van papieren jurken van de Belgische kunstenares Isabelle de Borchgrave en werken uit de andere verzamelingen van de KMKG (porselein, kledingstukken, zilverwerk,...)


En ook...

> tot 12.03.2017 | Plantentuin Meise

Expo 'Gallen'
Gallen zijn van die kleine natuurwondertjes die veel te vinden zijn voor wie oplet. Larven van de galvormende dieren zorgen ervoor dat plantencellen gaan woekeren. En zo bouwen zij een veilig nest voor zichzelf. Er bestaan heel veel soorten galvormers. Allemaal maken ze hun eigen soort gallen. Barbara Cook, een Nederlandse fotografe, heeft er prachtige foto´s van gemaakt. Deze zijn te bewonderen in de toren van het kasteel.
Prijs inbegrepen in het toegangsticket.

> tot 12.03.2017 | Plantentuin Meise

Tentoonstelling Fotowedstrijd ‘Herfst in Beeld’
Tijdens de HerfstFloridylle organiseerde de Plantentuin een fotowedstrijd met als thema 'Herfst in de Plantentuin'. De vurige herfst in de Plantentuin inspireerde velen tot het maken van prachtige foto’s : herfstkleuren, nevels, dauw, spinnenwebben, een late bloem…. Een tentoonstelling van de winnende foto's is gepland in het Kasteel van 17 december 2016 tot 12 maart 2017.

> tot 20.03.2017 | Plantentuin Meise

Winterwandeling
Wie meent dat er in de koudste periode van het jaar geen bloemen te bespeuren vallen, moet beslist eens een kijkje komen nemen in de Plantentuin. Een winterse wandeling neemt je mee langheen een 50-tal verschillende plantensoorten die op dit ogenblik op hun mooist zijn.

> tot 31.03.2017 | Plantentuin Meise

Wonderlijke Winteravonturen met Koning Amaryllo
Amaryllo is de koning van Botanië. Hij woont in het Kasteel in de Plantentuin en heerst over alle bloemen, planten en bomen in het plantenrijk. Maar het is niet omdat het winter is dat alle onderdanen van Amaryllo slapen! Speciaal voor jullie komt hij uit zijn warme kasteel om de wintergeheimen van Botanië te laten zien. Pik de Amaryllozoektocht op aan de kassa.

> Presentations

01-12-2016 - Seminar on “A Science Diplomacy Approach for Belgium?!”
We live in a quickly evolving global landscape characterised by a digital knowledge society and faced with several global challenges, which can only be tackled through international cooperation. A collective and structured effort is needed, with a certain degree of urgency, to uphold the position of Belgium as a significant player on the global map, while taking into account our decentralised institutional landscape in which different entities can work by building on complementarities and by mutually reinforcing each other...


Over deze website

Uw privacy

© 2017 POD Wetenschapsbeleid