Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > Actualiteit

Kalender

Conferenties en colloquia

-


Conferenties, colloquia en educatieve activiteiten
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

> 2017 | Planetarium

Activiteiten in het Planetarium - Film 360°: The Blind Man with Starry Eyes
Nieuwe planetariumfilm: Solar Superstorms.

> 27|28.04.2017 | Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Erfgoed in beweging: tussen bewaring en devotie
Pas in de laatste jaren van de 20ste eeuw werd immaterieel erfgoed onder de impuls van UNESCO erkend als een essentiële component van het culturele erfgoed van de mensheid. Orale tradities, traditioneel vakmanschap, sociale gebruiken, rituelen en festiviteiten worden nu beschouwd als fundamentele elementen van de culturele diversiteit. De overheidsinstanties moeten dus waken over het behoud ervan voor toekomstige generaties.
Verschillende erkende manifestaties van immaterieel cultureel erfgoed kennen een complexe problematiek. Dit is het geval voor bepaalde rituele en feestelijke praktijken gecentreerd rond objecten die herinnerings- of religieuze waarden overbrengen. Allerhande processies, religieus of profaan, gaan vaak gepaard met het verplaatsen van roerende objecten die zelf een hoge erfgoedwaarde hebben en op hun beurt een uitdrukking zijn van de gemeenschap die hen heeft voortgebracht. Denk bijvoorbeeld aan de oude beelden of reliquiaria die op vaste tijden naar buiten worden gebracht in omstandigheden die soms een gevaar vormen voor hun conservatie. Er bestaat dus een waardenconflict tussen evenementen die afhankelijk zijn van immaterieel erfgoed en de kostbare objecten die hen ondersteunen. Een gelijkaardig waardenconflict kan ook bestaan voor één en hetzelfde object, dat enerzijds erkend kan worden als devotiestuk, en anderzijds als erfgoedobject.

> 05.05.2017 | Koninklijke Bibliotheek van België

Middagconcert: Annelies Van Gramberen
De Koninklijke Bibliotheek van België nodigt u uit voor zes muzikale ontmoetingen tijdens haar seizoen middagconcerten 2016-2017.
Elk concert is een denkbeeldige reis naar het hart van partituren die in onze instelling worden bewaard. Getalenteerde en gepassioneerde muzikanten nemen ons op sleeptouw met bekende en onbekende muzikale schatten uit hun repertoire en nodigen u uit om samen met ons te genieten van deze bijzondere momenten.

> 06.06.2017 > 08.05.2017 | Planetarium

Theatervoorstelling in het kader van Kunstenfestival des Arts
The Tip of the Tongue
Schrijver, filosoof en verhalenverteller Pieter De Buysser maakt een voorstelling voor het Planetarium. Dat gaat als volgt. Een filantroop met een joekel van een vooruitgangsgeloof en een spraakgebrek bouwt een schip. Er is een fameuze kromming in de ruimtetijd, er is een meisje dat even genoeg heeft van de Messias en er is een in de ruimte verloren detective waar niemand nog naar zoekt. Een draagbare deeltjesversneller, de draaikolken van de Chinese Zee, een majestueus zwart gat en een dozijn balkspiraalvormige sterrenstelsels: ze bouwen allemaal de spanning op in het puntje van de tong. Ondanks hun fabelachtigheid zijn alle elementen van deze planetariumvoorstelling ontsproten aan de politieke en wetenschappelijke werkelijkheid van vandaag. The Tip of the Tongue is grensverkenning voor nationalisten, heimatkunde voor kosmopolieten, kosmologie voor beginners van een nieuw wereldbeeld.

> 19.05.2017 | Koninklijke Bibliotheek van België

5th International Numismatic Conference
How they died: Overstriking and Reminting in the Greco-Roman World
Hoe verdwenen munten uit omloop? De lezingen tijdens dit colloquium willen de studie van het geldslaan vanuit historisch langetermijnperspectief promoten. Een van de hoofdthema’s: waren oude munten hoofdzakelijk gebaseerd op vertrouwen in de monetaire overheid, en ging het dus om fiduciair geld, of niet? In samenwerking met het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, het Fonds de la Recherche Scientifique en de CORES Interuniversity Attraction Pole.

> 21.05.2017 | Jubelparkmuseum

Partita partagée
Concert-lezing (in het Frans) naar de Partita nr.2 in D klein voor solo viool van Johann-Sebastian Bach (1720)
De Partita voor viool n°2 van Johann Sebastian Bach vergezelt violist George van Dam al geruime tijd. De rijkdom, verscheidenheid en expressieve kracht van de compositie, die haar hoogtepunt bereikt in een zinderende finale ‘chaconne’, maakt de Partita uniek binnen Bach’s oeuvre.
Met dramaturge Isabelle Dumont ontstond de idee om de opbouw en de muzikale architectuur van dit virtuoze stuk te delen met het publiek alvorens het te spelen en zo een ander perspectief te bieden op het genie van Bach.

 


Tentoonstellingen
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

2017 | Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Pop-up Museum

Tijdens de sluiting voor renovatie zijn we een pop-up museum: je kan ons op verschillende plaatsen tijdelijk zien opduiken met tentoonstellingen en activiteiten.

> tot 28.05.2017 | Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Restauratie|REVELATIE
In 2012 begonnen de restaurateurs van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium aan de behandeling van het Lam Godsveelluik van de gebroeders Van Eyck. Niemand vermoedde dat dit zou uitmonden in een ware revelatie: de echte Van Eyck was eeuwenlang verborgen achter overschilderingen!
De wisseltentoonstelling Restauratie/REVELATIE in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster te Gent brengt het verhaal van deze spraakmakende restauratie. Een visuele ontdekkingstocht die je dwars doorheen de oude vernissen en overschilderingen meevoert tot aan het originele werk van Van Eyck. Uniek beeldmateriaal van voor, tijdens en na restauratie biedt een antwoord op al je vragen: Hoe gingen de restaurateurs te werk? Welke wetenschappelijke technieken werden gebruikt om hun observaties te bevestigen of om nieuwe informatie aan het licht te brengen? Maar vooral, waarom maakten de overschilderingen het kunstwerk zo anders en hoe ziet het er nu uit? Sluitstuk van de tentoonstelling is een monumentale projectie van de buitenluiken die vier jaar restauratie laat voorbijglijden in enkele minuten… De hele evolutie van de schilderijen haarscherp in beeld: een geleidelijke revelatie. Voel je even restaurateur, ga mee op ontdekkingstocht en beleef de gerestaureerde buitenluiken van het Lam Gods zoals (n)ooit tevoren!

> tot 11.06.2017 | Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Expo Albrecht Bouts
Het Musée national d'histoire et d'art Luxembourg (MNHA) stelt uitzonderlijke werken van het einde van de 15de eeuw en het begin van de 16de eeuw tentoon rond het thema Blood & Tears. Albrecht Bouts and the Image of the Passion De National Gallery van Londen, het Prado en het Louvre zijn slechts enkele van de prestigieuze leengevers. Deze tentoonstelling kwam tot stand dankzij een partenariaat met het KIK en een samenwerking met het Suermondt-Ludwig-Museum van Aken, dat van 8 maart tot 11 juni 2017 plaats biedt aan de tentoonstelling. Valentine Hendericks, kunsthistorica aan het KIK, is wetenschappelijk commissaris van de tentoonstelling.

> tot 30.06.2017 | Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Water- en biodiversiteitswegen richting stedelijke en duurzame ontwikkelingen
De tentoonstelling “Water- en biodiversiteitswegen richting stedelijke en duurzame ontwikkelingen” toont zes projecten die verspreid zijn over het Brussels Gewest. Ze geven een beeld van hoe de stad er zou kunnen uitzien wanneer water en biodiversiteit centraal staan. De tentoonstelling toont de voortgang van de projecten die tijdens de laatste jaren zijn opgestart. Teksten, foto’s, illustraties en historische kaarten verduidelijken volgende projecten: het biodiversiteitsparcours in het Leopoldpark, de stadsmoestuin van Potamoes, het blauw-groen lint in de Neptunuswijk, het opnieuw doorlaatbare Monichar-erf, de nieuwe stadrivier tussen Brel en Brempt en de Kalvariebron die opnieuw opduikt. De tentoonstelling, in de Lobby van het Museum tussen de zaal 250 jaar natuurwetenschappen en BiodiverCITY, is tot stand gebracht door het Instituut en door de Staten Generaal van het Water in Brussel.

> tot 02.07.2017 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Rik Wouters
Retrospectieve
Als spilfiguur van het Brabants fauvisme heeft Rik Wouters een briljant en kleurrijk oeuvre nagelaten, in scherp contrast met de drama’s die zijn bestaan teisterden tot aan zijn vroegtijdige dood in 1916, op 34-jarige leeftijd. Rik Wouters was zowel het schilderen, beeldhouwen en tekenen meester: zijn bijzonder parcours verheft hem vandaag tot een onmiskenbare vertegenwoordiger van de Moderne Kunst in België.
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België organiseren in samenwerking met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen een uitzonderlijke retrospectieve tentoonstelling. Voor de eerste keer brengen deze twee musea de belangrijkste verzameling werken samen van de vermaarde Belgische kunstenaar van de vroege 20e eeuw samen. Zeldzame bruiklenen van privécollecties en grote internationale musea vervolledigen het aanbod. Deze belangrijke tentoonstelling sluit de reeks herdenkingsinitiatieven af rond het 100e overlijdensjaar van de kunstenaar.

> tot 02.07.2017 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Angel Vergara: From Scene to Scene
Focustentoonstelling
Het oeuvre van de Brussels-Spaanse kunstenaar Angel Vergara omvat verschillende disciplines: performance- en videokunst, installaties, teken- en schilderkunst. Via deze technieken onderzoekt, verruimt en vernieuwt hij de schilderkunst als medium, zowel op esthetisch als ethisch vlak. Als aanhanger van een nieuwe figuratieve kunst, gaat Vergara de hedendaagse uitdagingen van de plastische kunsten aan: hij herinterpreteert reeds gemediatiseerde beelden of manipuleert ze door een bewegende beeldentaal.

> tot 02.07.2017 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Pierre Lahaut: de jaren 60
Focustentoonstelling - Digital Experience
Het oeuvre van Pierre Lahaut (1931-2013) blijft een bevoorrecht getuige van de evolutie van de kunststromingen in België tijdens de tweede helft van de 20e eeuw. Het past binnen verschillende opeenvolgende tendensen zoals het symbolisme, het minimalisme, de nieuwe subjectiviteit, of nog de geometrisering. Pierre Lahaut, tweemaal laureaat voor de prijs Jonge Belgische Schilderkunst, staat ook bekend als lid van de groep Jeunes Figuratifs belges en als medeoprichter van de groep Axe 59. De kunstenaar was tevens een erkend en gedreven docent in de academische wereld. Hij gaf 17 jaar lang les aan Ter Kameren (ENSAV) waar hij het Atelier de dessin et de stimulation graphique oprichtte.

> tot 03.09.2017 | Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

GIF
Een tentoonstelling die je nieuwsgierigheid prik(kel)t!
In de tentoonstelling GIF zitten levende slangen, hagedissen, spinnen, kikkers, padden en andere giftige dieren in een twintigtal terraria. Een dierenverzorger kijkt er op toe dat zij gezond blijven. Misschien heb je geluk en kan je hem aan het werk zien in zijn beveiligd laboratorium.
Maak zo weinig mogelijk geluid wanneer je de tentoonstelling GIF bezoekt, tik niet op de ruiten van de terraria en beweeg je rustig: geluidstrillingen storen de dieren, die zich dan verstoppen zodat je ze nog moeilijk kan bewonderen.
Een tentoonstelling van Grupo Atrox

> tot 26.02.2020 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Gao Xingjian - Ontluikend bewustzijn
Zes monumentale werken van Gao Xingjian, speciaal op maat gemaakt van de zaal waarin ze tentoongesteld worden. In zijn representaties van een 'ontluikend bewustzijn' nodigt de artiest de bezoeker uit het beeld te doorkruisen en er, de inkt voorbij, de filosofie in haar existentiële naaktheid te ontdekken… een plek waar de musea (opnieuw) een contemplatieoord worden.
Gao Xingjian, Nobelprijswinnaar in de literatuur in 2000 en Fransman van Chinese afkomst, beschouwt zichzelf een 'tussenpersoon' tussen de Oosterse wereld die zijn identiteitsbasis vertegenwoordigt en de Westerse wereld waarvan hij de moderniteitsidee bespreekt. Zijn werk vormt ook een overgang tussen het schilderij en het geschreven woord.

> tot 16.03.2020 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Bruegel. Unseen Masterpieces
When art meets technology

Dankzij een grote waaier aan online en plaatselijk toegankelijke ervaringen, biedt dit unieke initiatief iedereen de mogelijkheid zich te verdiepen in Bruegel’s meesterwerken door toegang te verlenen tot de kleinste details van elk schilderij en de kennis van experts. De kunstliefhebber duikt in de wereld van de schilder en ontdekt er al die onverwachte elementen die het geniale talent van de Vlaamse meester bewijzen. In het kader van de 450e sterfdag van Bruegel in 2019, komt het initiatief voor dit evenement van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, in samenwerking met het Google Cultural Institute. Dit innovatieve project brengt de grote internationale musea, merendeels Europees, samen rond de figuur van Bruegel en is het resultaat van diepgaande reflecties over de huidige museale veranderingen in het digitale tijdperk.


Toekomstige Tentoonstellingen
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

> 17.05.2017 > 17.09.2017 | Jubelparkmuseum

Once upon a time
Het gouden tijdperk van het geëmailleerde uurwerk (1650-1850)
Tot de verzameling oude horloges van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) behoort ook een opmerkelijke collectie zakhorloges. De geëmailleerde uurwerken, uit de 17de tot de 19de eeuw, vormen het hoogtepunt van deze collectie en belichten de talrijke facetten van deze complexe en fascinerende decoratieve techniek.
Deze collectie kan men als een miniatuurmuseum op zichzelf beschouwen. Met haar kleurenpracht die bleef door de tand des tijds, geeft de verzameling de bezoeker een ruim overzicht van de evolutie van kunststromingen en modes van 1650 tot 1850. Enkele collectiestukken zijn afkomstig uit prestigieuze Parijse ateliers, maar het merendeel werd vervaardigd door de schilders-emailleurs van de Zwitserse Fabrique genevoise. De horloges worden vergezeld van papieren jurken van de Belgische kunstenares Isabelle de Borchgrave en werken uit de andere verzamelingen van de KMKG (porselein, kledingstukken, zilverwerk,...)


En ook...

> Plantentuin Meise

 


Over deze website

Uw privacy

© 2017 POD Wetenschapsbeleid