Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > Actualiteit

Persberichten

20-05-2020
Aankondiging elektronische publicatie 'Budgettaire overheidskredieten voor O&O in België (2009-2019)'

> Persbericht - Publicatie

11-02-2020
Eerste tewaterlating van het nieuwe onderzoeksschip BELGICA

Het toekomstige Belgische onderzoeksschip Belgica werd op 11 februari 2020 voor het eerst te water gelaten vanuit de scheepswerf Freire Shipyard in Vigo, Spanje. Een belangrijke mijlpaal die volgt op de kiellegging, het equivalent van de eerstesteenlegging bij een gebouw, net geen jaar geleden. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van de verschillende projectpartners: de scheepswerf, Defensie, het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Nu wordt het schip verder afgewerkt en voorzien van alle nodige uitrusting en apparatuur. De oplevering van het schip in Zeebrugge is voorzien in het laatste kwartaal van dit jaar. Dan wordt het officieel in de vaart genomen. De kostprijs van het project bedraagt ongeveer 54 miljoen euro.
> Persbericht

20-05-2019
Wanneer originaliteit je doet varen - Een klas uit het 4e op de Belgica

De naamgeving van de Belgica II, het nieuwe Belgische onderzoeksschip dat eind 2020 de Belgica zal opvolgen, werd aangekondigd op 25 april 2019 en deed heel wat inkt vloeien. Maar indien originaliteit en cinematografische creativiteit de belangrijkste selectiecriteria waren geweest, zou het nieuwe schip "Gamma Ruspo" heten. Deze naam werd voorgesteld door de leerlingen van klas 4B van het Institut de la Providence de Champion (Namen). Ook voor de meest originele video werd een beloning aangekondigd, dus werden de leerlingen op maandag 20 mei verwacht in de militaire haven van Zeebrugge, om een halve dag op de Belgica mee te varen. Kapitein Haddock's schaduw zal boven de Noordzee zweven...
> Persbericht

25-04-2019
Het nieuwe onderzoeksschip zal de Belgische traditie eren en als ‘RV Belgica II’ door het leven gaan

Op 6 november 2018 lanceerde het kabinet Wetenschapsbeleid een wedstrijd om de naam van het nieuwe Belgische onderzoeksschip te bepalen. Na een eerste fase, waarin scholen namen konden suggereren, en een tweede fase, waarin iedereen kon kiezen uit zes resterende voorstellen, maakt de Minister voor Wetenschapsbeleid vandaag de eindwinnaar bekend. Het publiek verkoos overtuigend om de historie van de Belgische mariene wetenschappen en onderzoeksschepen te eren, en het nieuwe schip ook onder de naam Belgica II de zeeën op te sturen!
> Persbericht


22-03-2019
Ondertekening van een MoU (Memorandum of Understanding) tussen het ruimtevaartagentschap van de Verenigde Arabische Emiraten en het Federaal Wetenschapsbeleid.
> Persbericht

 


27-02-2019
Bepaal mee de naam van het nieuwe Belgische onderzoeksschip

Op 6 november 2018 lanceerde het kabinet Wetenschapsbeleid een wedstrijd om de naam van het nieuwe Belgische onderzoeksschip te bepalen. De eerste fase van deze wedstrijd, waarin scholen namen konden suggereren, werd intussen afgesloten. Na een eerste evaluatie van de ontvangen voorstellen breekt nu de tweede ronde van de wedstrijd aan. Daarin dingen nog zes voorstellen mee naar de eindoverwinning. Tot en met 27 maart 2019 kan iedereen zijn stem uitbrengen en zodoende mee de naam van het nieuwe schip bepalen.
> Persbericht

06-11-2018
Een nieuw onderzoeksschip ter vervanging van de Belgica

> Persbericht

08-07-2018
Wetenschap en Cultuur op het Koninklijk Paleis 2018 'Verwondering!'

Het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO, www.belspo.be) coördineert de grote onderzoeksprogramma's en levert de federale regering de nodige gegevens om beslissingen te nemen op het vlak van duurzame ontwikkeling, de gevolgen van de klimaatverandering, biodiversiteit, energie, gezondheid, mobiliteit en aspecten van de informatiemaatschappij. Het is ook verantwoordelijk voor de federale wetenschappelijke instellingen die, samen met andere landen van de Europese Unie, voortdurend nieuwe initiatieven opzetten en bruggen slaan tussen onderzoek op hoog niveau en de valorisatie daarvan bij het brede publiek.
In die context past ook de tentoonstelling "VERWONDERING" (www.royalbelspo2018.be), een initiatief van BELSPO dat mogelijk werd gemaakt dankzij het zomers evenement "Wetenschap en Cultuur op het Koninklijk Paleis".
In samenwerking met de Kanselarij van de Eerste Minister, de tien federale wetenschappelijke instellingen, het Nationaal Geografisch Instituut en het War Heritage Institute biedt BELSPO het Belgisch en internationaal publiek een originele kijk op kunst en wetenschap, via een verbluffende ontdekkingstocht langs kunstwerken en onderzoeksvoorwerpen afkomstig uit het federaal cultureel en wetenschappelijk patrimonium.
Met hun verschillende achtergronden drukken onze wetenschapslui verwondering uit via hun discipline en presenteren zij een selectie van verbazingwekkende wetenschappelijke instrumenten, werken en schitterende verwezenlijkingen die hun onderzoekswerk weerklank geven.
De tentoonstelling geeft BELSPO de kans om bij te dragen tot het populariseren van kennis en het valoriseren van federale collecties, zodat iedereen ervan kan genieten.
> Persbericht
> Persmap

20-06-2018
Studie onderzoekt nieuwe meetmethode voor dak- en thuislozen en vindt verborgen dakloosheid in landelijke gemeenten: 1 op 13 OCMW-cliënten is dak- of thuisloos

n.a.v. de studie Het meten van dak- en thuisloosheid in België / La mesure des sans-abris en Belgique / Measuring Homelessness in Belgium (MEHOBEL) uitgevoerd door een interuniversitair consortium van KU Leuven, Université de Liège en La Strada, in het kader van het Belspo onderzoeksprogramma BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplanary Networks).
> Persbericht

06-07-2017
Wetenschap en Cultuur op het Koninklijk Paleis 2017 'Hemel!'

Het Federaal Wetenschapsbeleid BELSPO beheert grote onderzoeksprogramma's en levert de federale regering zo de nodige gegevens om beslissingen te nemen op het vlak van duurzame ontwikkeling, de gevolgen van de klimaatverandering, biodiversiteit, energie, gezondheid, mobiliteit en aspecten van de informatiemaatschappij. Het is ook verantwoordelijk voor de federale wetenschappelijke instellingen die, samen met andere landen van de Europese Unie, voortdurend steeds meer initiatieven opzetten en bruggen slaan tussen onderzoek op hoog niveau en de valorisatie daarvan bij het brede publiek.
In die context past ook de tentoonstelling 'Hemel!' : een initiatief van BELSPO dat mogelijk werd gemaakt dankzij het zomers evenement 'Wetenschap en Cultuur op het Koninklijk Paleis.
In samenwerking met de Kanselarij van de Eerste Minister, de tien federale wetenschappelijke instellingen en het Nationaal Geografisch Instituut, nodigt BELSPO het Belgisch en internationaal publiek uit om zich openstellen voor kunst en wetenschap via een originele ontdekkingstocht langs ons federaal, cultureel en wetenschappelijk erfgoed.
Onze wetenschappers hebben elk hun eigen achtergrond. Vanuit hun eigen vakgebied benaderen ze de hemel op hun eigen manier om toeschouwers die hemel te laten herontdekken aan de hand van een aantal relevante stukken.
Via deze tentoonstelling draagt BELSPO bij tot het populariseren van kennis en het valoriseren van federale collecties, zodat iedereen ervan kan genieten.
> Persbericht
> Persmap


04-07-2016

Aankondiging elektronische publicatie
'Budgettaire overheidskredieten voor O&O in België (2005-2015)'
> Persbericht

> Publicatie

07-06-2016
Wetenschap en Cultuur op het Koninklijk Paleis 2016 «CARTOGRAPHIAE»

Zoals ieder jaar opent het Koninklijk Paleis te Brussel zijn deuren voor het publiek op vrijdag 22 juli 2016, onder het thema « Wetenschap en cultuur op het Paleis ».
Het Koninklijk Paleis, de Kanselarij van de Eerste Minister en het Federaal Wetenschapsbeleid hebben een beroep gedaan op de Federale Wetenschappelijke Instellingen voor het organiseren van de tentoonstelling “CARTOGRAPHIAE” met de steun van het Nationaal Geografisch Instituut. Zij wensen hiermee de bezoeker attent te maken op het belang van de wetenschap en van het wetenschappelijk onderzoek en ze grijpen de gelegenheid aan om minder bekende collecties van het federaal erfgoed aan het grote publiek te tonen.
Naar goede gewoonte zal Technopolis®, het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie ook dit jaar aanwezig zijn. Zij presenteren dit jaar een interactieve tentoonstelling over sport en beweging in het kader van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.
Tot slot organiseert de Koninklijke Vereniging Dynastie en Cultureel Erfgoed een originele tentoonstelling met als titel Elisabeth. Passie voor de kunst met de steun van de Koning Boudewijnstichting.
> Persbericht

25-04-2016

Studievoormiddag "Wie betaalt de rekening?
De sociale kost van legale en illegale drugs in België"(SOCOST)
Jaarlijkse BELSPO Forum in het kader van het Onderzoeksprogramma Drugs en in samenwerking met de Algemene Cel Drugsbeleid.
Het onderzoek ‘Sociale kost van legale en illegale drugs in België’ is de eerste meting van de sociale kosten voor Illegale drugs, alcohol, tabak en psychoactieve medicatie in België. Tijdens deze studievoormiddag presenteren we de onderzoeksresultaten en beleidsaanbevelingen.
> Persbericht
> Programma

29-02-2016

Colloquium “Work/Life and time” aan de Université Catholique de Louvain. Onderzoek naar de beroepsbevolking: hoe simpele methodologie leidt tot diepgaandere inzichten.
LFS&Time een BELSPO-studie
> Persbericht

18-03-2015

De algemene vergadering van het IODE-programma van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van de UNESCO heeft vandaag het statuut van 'geaccrediteerd centrum' toegekend aan het Belgische Federale Mariene Datacentrum (Belgian Marine Data Centre', BMDC).
> Persbericht

21-10-2014

Nieuw UNESCO-werelderfgoed dankzij Belgische technologie
> Persbericht

26-08-2014

iPot, een innovatief platform voor een duurzame verhoging van de Belgische aardappelproductie
> Persbericht

08-07-2014

Musea en de roof van cultuurgoederen in België tijdens de Tweede Wereldoorlog en de restitutie nadien
> Persbericht

30-06-2014

Programma voor ruimtevaartstages voor jonge Belgische ingenieurs en wetenschappers bij ESA gelanceerd.
Belgian National Trainee Programme bij het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA).
> Persbericht

19-06-2014

België in Pléiadesbeelden: hoge resolutie aan bodemprijzen
> Persbericht

25-04-2014

Carrières van doctoraathouders in België
> Persbericht

13-04-2014

Nieuw rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Klimaatveranderingen 2014: Terugdringen van de klimaatverandering (“Climate Change 2014 - Mitigation of climate change”)
(5de IPCC-assessmentrapport – volume 3)
Berlijn, 14 april 2014
> Persbericht

31-03-2014

Nieuw rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
Klimaatveranderingen 2014 : Impact, adaptatie en kwetsbaarheid (“Climate Change 2014 - Impact, Adaptation and Vulnerability”)
(5de IPCC-assessmentrapport – volume 2)
Yokohama, 31 maart 2014
> Persbericht
> Belangrijkste punten van de "Samenvatting voor beleidsmakers"

21-02-2014

Award "Federale overheidsorganisatie van het jaar"
> Persbericht

11-10-2013

De eerste drie laureaten van het Belgian National Trainee Programme beginnen aan hun stages bij ESA. Hoog tijd om de nieuwe lichting 2014 voor te bereiden !!
> Persbericht

27-09-2013

Nieuw rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Klimaatverandering 2013: de natuurwetenschappelijke basis
> Persbericht

26-09-2013

België speelt leidende rol in ontplooiing beveiligd signaal van Galileo.
> Persbericht

25-09-2013

De Europese Nacht van de Onderzoekers 2013: een unieke gelegenheid om van gedachten te wisselen tussen wetenschappers, jongeren en het grote publiek.
> Persbericht

18-09-2013

Nieuw klimaatrapport van Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
> Persbericht

08-07-2013

BELSPO start Belgian National Trainee Programme bij het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA)
> Persbericht

04-07-2013

PROBING VEGETATION Conference: from past to future.
Evolutie van de globale vegetatie in beeld gebracht met Belgische ruimtevaarttechnologie.
> Persbericht

20-06-2013

Problematisch internetgebruik niet beperkt tot jongeren
> Persbericht

26-04-2013

Lancering van de studie over de financiering voor vervanging van de Belgica
> Persbericht

29-11-2012

Armoederisico bij personen met een handicap opvallend hoog
> Persbericht

25-10-2012

Erkenning voor het Federaal Wetenschapsbeleid voor zijn inspanningen op het gebied van kwaliteit en leefmilieu.
Verlenging van de ISO 9001-certificatie en EMAS-registratie
> Persbericht

06-09-2012

Rondetafelconferentie: "20 jaar wetenschappelijk onderzoek inzake gezondheid/werk/leefmilieu" - Balans en perspectieven … dialoog tussen de partijen
> Persdossier
> Programma

28-06-2012

Nacht van de Onderzoekers 2012: Researchers but not desperate housewives
Op vrijdag 28 september 2012 vindt de zevende editie plaats van de Nacht van de Onderzoekers, met als thema "Wetenschap thuis", waar wetenschappers laten zien hoe alomtegenwoordig de wetenschap in onze dagelijkse omgeving is, zelfs op de meest onverwachte plaatsen.

14-03-2012

De federale regering engageert zich voor de Interuniversitaire Attractiepolen

16-02-2012

Vijfde ATV genoemd naar Georges Lemaître

13-02-2012

VEGA: een nieuwe Belgische bijdrage tot de Europese draagraketten

14-12-2011

Studienamiddag "Drugs in cijfers III": Overheidsuitgavenvoor het drugsbeleid in België
> Persdossier
> Programma studiedag

18-11-2011

Publicatie van het IPCC-rapport
Risicobeheer van extreme gebeurtenissen en rampen voor een betere aanpassing aan klimaatverandering.

16-08-2011

Het Federaal Wetenschapsbeleid beloond voor zijn inspanningen inzake kwaliteit en leefmilieu.
Verlenging van de ISO9001-certificatie en EMAS-registratie.

04-05-2011

Publicatie van het IPCC rapport over hernieuwbare energie
Abu-Dhabi

21-12-2010

Tweede golf van onderzoekers vertrekt naar het Princess Elisabeth Station op Antarctica

29-11-2010

ENERI 2010 Conferentie van het Belgisch voorzitterschap van de EU
Oprichting en ontwikkeling van nieuwe infrastructuren voor energieonderzoek in Europa, waaronder de MYRRHA reactor in België

24-09-2010

Nacht van de onderzoekers – 6de editie

27-07-2010

BELSPO: de eerste federale overheidsdienst met het ISO 9001-label

04-05-2010

Gezondheidskloof tussen sociale groepen neemt toe - Hoger opgeleiden leven langer, lager opgeleiden gaan er niet op vooruit

01-03-2010

Publicatie van het rapport van het onderzoek “Sociale economie en liberalisering van diensten: de buurtdiensten nader bekeken” (ECOSEP)

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid