Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Oproep tot indienen van voorstellen voor ONDERZOEKSACTIVITEITEN met CHINA (2015)

In het kader van het samenwerkingsakkoord voor onderzoek en ontwikkeling tussen België en China (BELSPO/MOST) vindt een oproep plaats voor voorstellen van onderzoeksactiviteiten. Deze oproep wordt op 22.12.2015 tegelijk door BELSPO en door MOST gelanceerd. Er zijn 2 oproeplijnen, met name één voor het domein 'de rol van oceanen in het klimaatsysteem  (CLIMocean)' en  één voor het domein 'aardobservatie (EO)'.

Call procedures

De oproeplijnen hebben eigen oproepprocedures.

CLIMocean

Voor deze oproeplijn wordt de procedure voor bilaterale gemeenschappelijke oproepen gevolgd.

De oproep is beperkt tot lopende projecten die door BELSPO gefinancierd werden en worden in één van BELSPO's onderzoeksprogramma's (DDDO, BRAIN, STEREO, IUAP, ESA-PRODEX) en lopende projecten van de Federale Wetenschappelijke Instellingen.  

Hoe kan men aan de oproep deelnemen?

Gelieve het indieningsdossier te gebruiken.
Er is een check-list voorzien om de ontvankelijkheid van voorstellen na te gaan.
FAQ: vragen en antwoorden over de oproep.

Deadline: 17 maart 2016, om 15 u.

Evaluatiecriteria

De evaluatiecriteria zijn de volgende:

  • toegevoegde waarde van het gezamenlijk project,
  • overeenstemming tussen de activiteiten en de planning met de doelstellingen
  • 'value for money'

Mocht u over de oproep klachten hebben, dan kan u deze melden aan onze klachtenbeheerder, via onze website

Contact

 


EO  

Chinese onderzoekers die geïnteresseerd zijn om als internationale partner deel te nemen aan Belgische onderzoeksprojecten in aardobservatie kunnen deelnemen aan de STEREO-III oproep '2015', die op 7 december gelanceerd werd via het Staatsblad.  Daartoe moeten de STEREO-procedures gevolgd worden. Relevante informatie is beschikbaar via de link:
http://www.belspo.be/belspo/organisation/Call/SRIII2016_en.stm

De uitdrukkingen van belangstelling 'EoI' moeten ingediend worden bij BELSPO door de Belgische coordinator tegen 28 januari 2016. Wanneer de 'EoI'  ontvankelijk verklaard is door BELSPO worden de Chinese partners gevraagd om hun indieningsformulier aan MOST te bezorgen tegen 28 februari 2016, met oog op de evaluatie voor ontvankelijkheid door MOST. Voorstellen die door MOST voor 'ontvankelijk' aanvaard zijn, kunnen aanspraak maken op 100% financiering door MOST.

Het finale projectvoorstel dient tegen 17 maart 2016 bij BELSPO ingediend te worden voor de 'peer review' evaluatie.  Het voorstel omvat een  declaratie die de  100% financiering van de Chinese partner(s) door MOST bevestigt.

Volgend op STEREO's 'peer review' proces wordt een shortlist van geselecteerde voorstellen met Chinese partners aan MOST voorgelegd met oog op de financiering van de Chinese partners.

Langs Chinese zijde is de oproep open voor wettelijke entiteiten in China, waaronder universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven (bij voorkeur KMO's).

Contact: joost.vandenabeele@belspo.be, jean-christophe.schyns@belspo.be

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid