Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Europese oproepen en projecten

European Research Council (ERC)
Starting Independent Researcher Grant

Begeleiden van aankomende onderzoekers die op het punt staan een onafhankelijk onderzoeksteam op te richten of te versterken, of die in Europa met onafhankelijk onderzoek willen starten

EUROFED

Federaal contactpunt voor het Europees kaderprogramma

Seventh Framework Programme (FP7)
Zevende EU-kaderprogramma (KP7)

De 'FP7 calls section' (KP7-oproeppagina's) op de portaalsite voor deelnemers wordt de enige officiële en gezaghebbende website van de Europese Commissie voor informatie en documentatie over KP7-oproepen. Deze nieuwe pagina's vervangen de KP7-oproepdienst van CORDIS, die in de loop van de volgende maanden geleidelijk verdwijnt.

EU-DG Onderzoek & Innovatie

Aanbestedingen die verband houden met het Directoraat-generaal Onderzoek & Innovatie

COST: Open call

COST nodigt onderzoekers uit heel Europa uit om voorstellen in te dienen voor onderzoeksnetwerken en om van deze unieke gelegenheid gebruik te maken om kennis uit te wisselen en om nieuwe Europese wegen in te slaan. Er wordt een permanente 'Open Call for Proposals' (open oproep voor voorstellen) gebruikt om de beste voorstellen voor nieuwe COST-acties aan te trekken.

De volgende deadline voor het indienen van voorstellen voor de COST-Acties Open Call is vastgelegd op 5 september 2019 om 12:00.
Zie www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call

EMITS

De website EMITS van het Europese Ruimtevaartagenschap verzamelt aanbestedingen van ESA, maar ook van industrië, onderzoekscentra en nationale ruimtevaartagenschappen in Europa.

 

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid