Oproep tot voorstellen

BiodivERsA joint co-fund call
“Biodiversity and Climate Change”

Submission of pre-proposals by 5 November 2019
Closing date on 10 April 2020


Call pre-announcement SOLSTICE
Enabling Societal Transformation in the Face of Climate Change


JPI Climate is launching a joint transnational call for proposals in October 2019.
BELSPO will financially enable Belgian researchers to submit proposals
(500.000 EURO of budget committed in this call)
More information


Luchtvaart:
Staatssteun voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie in het kader van Airbus-programma’s

Het Federaal luchtvaartplatform dat een samenwerking is tussen de FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid steunt de Belgische luchtvaartindustrie voor haar deelname aan de Airbus-programma’s. De ontwikkelingskosten of "Non Recurring Costs" (NRC) die gepaard gaan met dergelijke programma's kunnen immers zeer hoog oplopen. Het Federaal luchtvaartplatform, financiert deze kosten via terugbetaalbare voorschotten in overeenstemming met de Europese regelgeving.
Binnen dit platform is de DG Onderzoek & Ruimtevaart van de POD Wetenschapsbeleid (Belspo) verantwoordelijk voor de wetenschappelijke en technische aspecten.
De projecten kunnen worden gesteund volgens een van de voorgestelde financieringsscenario’s.

Onderzoeksprogramma op het gebied van aardobservatie "STEREO III" - Permanente oproep tot voorstellen: Ontwikkeling van applicaties.

Programma PRODEX (Ruimteonderzoek en - toepassingen)

Het "PROgramme for the Development of scientific EXperiments" (PRODEX) is een programma van de European Space Agency (ESA) waaraan België, als Lidstaat van ESA, deelneemt sinds juni 1988.
Permanent funding scheme


Afgelopen oproepen

Oproep tot voorstellen BRAIN-be 2.0
Call for proposals 2019: open for the 3 Pillars

Expressions of interest (EoI - only for Pillar 3): 22 July 2019 - 23h59
Research Proposals: 2 September 2019 - 23h59

Transnationale oproep van de JPI Oceans en JPI Climate
Oproep tot voorstellen

Sluitingsdatum van de oproep: 14 juni 2019 - 13u00

Transnationale oproep van de JPI Oceans (marien onderzoek)
Oproep tot voorstellen

Sluitingsdatum van de oproep: 28 februari 2019 - 12u00

NORFACE call for proposals: democratic governance in turbulent times
Call for proposals of the NORFACE network that BELSPO recently joined

Deadline: 19 February 2019, 14.00 CET

Oproep tot voorstellen ter valorisatie van de BRAIN-be projecten
Oproep tot Valorisatie Acties

Sluitingsdatum van de oproep: 26 oktober 2018 om 12u 's middags

ERA-net AXIS
Gezamenlijke oproep voor internationale onderzoeksvoorstellen

Indieningsdatum voorafgaande inschrijvingen:
18 juni 2018, 17:00 CEST
Indiening volledige voorstellen:
8 oktober 2018, 17:00 CEST

Onderzoeksprogramma op het gebied van aardobservatie "STEREO III"
Vijfde oproep tot voorstellen

Blijken van belangstelling (verplicht): 4 mei 2018 om 16 u.
Onderzoeksvoorstellen: 14 september 2018 om 16 u.

Federaal Onderzoeksprogramma Drugs
Oproep tot voorstellen 2018

Blijken van belangstelling: 4 juni 2018 om 15 u.
Sluitingsdatum van de oproep: 29 juni 2018 om 15 u.

Internationale netwerkvorming met de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's)
Oproep 2018: Cultureel erfgoed

Sluitingsdatum van de oproep: 14 juni 2018 om 15 u.

België-Vietnam samenwerking voor onderzoek en technologie
Oproep tot indienen van onderzoeksvoorstellen 2018

Sluitingsdatum van de oproep: 24 mei 2018, om 15 u.

België - Zuid-Afrika samenwerking voor onderzoek en technologie
Oproep tot indienen van voorstellen voor de ondersteuning van
NETWERKINGSACTIVITEITEN (2018)

Sluitingsdatum van de oproep: 4 mei 2018, om 15 u.

BiodivERsA3 2017-2018 Joint Call
“Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services”

Deadline for pre-registration (mandatory):
Friday 01 December 2017, 17:00 CET (local time in Brussels)
Deadline for submission of full-proposals:
Friday 09 March 2018, 17:00 CET (local time in Brussels)

 

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid