Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
Onderzoek en toepassingen > Staatsdienst met afzonderlijk beheer

BELNET

BELNET, dat sinds 1993 operationeel is, resulteert uit de wens van ons departement om mee te werken aan de ontwikkeling van de kennismaatschappij in België. De directie biedt een kwaliteitsvolle internettoegang met veiligheidscontrole via het CERT (Computer Emergency Response Team) en een directe aansluiting op de mondiale onderzoeksnetwerken waaronder Internet 2 (Verenigde Staten) en Géant 2 (Europe).

BELNET heeft zowat 600.000 eindgebruikers waaronder universitaire en niet-universitaire onderwijsinstellingen, onderzoekscentra, wetenschappelijke instellingen en alle overheidsdiensten van het land.

Dankzij de ontplooiing van BELNET (dat als netwerk in de top-5 in Europa staat) kunnen de uitdagingen op het gebied van communicatie en informatietechnologie die het Federaal Wetenschapsbeleid heeft vastgelegd, worden aangegaan. Met de vervolmaking van BELNET als netwerk worden videoconferenties, maar ook de digitalisering van de collecties van onze FWI en afstandsonderwijs, observatie van het universum en weersimulaties en –voorspellingen mogelijk, alsook de studie van de gevolgen van kernongevallen.

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid