Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
Onderzoek en toepassingen > Duurzame ontwikkeling

Duurzame Ontwikkeling

SSD: Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling
Het SSD programma bestaat uit 8 prioritaire onderzoeksdomeinen: Energie, Transport en mobiliteit, Agro-voeding, Gezondheid en milieu, Klimaat (inclusief Antarctica), Biodiversiteit (inclusief Antarctica en de Noordzee), Atmosfeer en terrestrische en mariene ecosystemen (inclusief Antarctica en de Noordzee) en Transversaal Onderzoek.
Lees meer op de SSD website...
Lees meer op de projectendatabank FEDRA...

Antarctica: Belgisch “Poolplatform”
De website “Belgisch Poolplatform” van en voor wetenschappers actief in het Belgisch polair onderzoek, voor beleidsmensen en het grote publiek. Deze webstek wil informatie bieden over:
> de geschiedenis en het huidige polair wetenschappelijk onderzoek in België
> publicaties, workshops en evenementen met betrekking tot poolactiviteiten, inclusief educatieve projecten
> de polaire expedities uitgevoerd door Belgische wetenschappers
> wetten en verdragen die de poolactiviteiten en de Belgische betrokkenheid regelen
> de regels en verplichtingen aangaande de planning van poolactiviteiten
Lees meer op de BePoles website...
Lees meer op de projectendatabank FEDRA...

North Sea: Belgisch Noordzeeonderzoek en het onderzoeksschip Belgica
Dit programma wil de Belgische wetenschappelijke expertise over het ecosysteem van de Noordzee uitbreiden en versterken en beleidsmakers de nodige wetenschappelijke ondersteuning bieden bij het opstellen en uitvoeren van beleidsplannen die verband houden met de Noordzee. Het Noordzeeonderzoeksprogramma wordt sinds 1970 in verschillende meerjarige fases uitgevoerd. Momenteel loopt de zevende fase van het Noordzeeonderzoek. Deze fase kadert in het programma rond wetenschap voor duurzame ontwikkeling (SSD).
Lees meer op de North Sea website...

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid