Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

POD Wetenschapsbeleid

Musea en Wetenschappelijke instellingen

Onderzoek en toepassingen

Lucht- en ruimtevaart

Internationale samenwerking en coördinatie

Cultuur, onderwijs en onderzoek

Onze websites

 • Agora - Onderzoeksinfrastructuur voor sociale wetenschappen
 • Belnet - Belgian network
 • BCCM - Belgische Gecoördineerde Verzamelingen van Micro-organismen
 • BEO-Platform - Belgian Earth Observation Platform
 • BePoles - Belgian Polar Platform
 • Biodiversity - Belgisch Biodiversiteitsplatform
 • BRAIN-be - Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks
 • COST - COST-België
 • Council - Federale Raad voor Wetenschapsbeleid (FRWB)
 • Drugs - Onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs
 • EOEdu - Een kijk op onze planeet
 • EUREKA - EUREKA België
 • Fisc - Fiscaliteit voor O&O
 • IAP - Interuniversitaire attractiepolen
 • North Sea - The Belgian Federal North Sea Research Programme
 • Science Connection - Gratis BELSPO magazine
 • SSD - Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling
 • STIS - Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie
 • TA - Samenleving en Toekomst
 • Visa - Wetenschappelijk visum

Over deze website

Uw privacy

© 2018 POD Wetenschapsbeleid