Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
Lucht- en ruimtevaart > Belgisch lucht- en ruimtevaartbeleid

Belgische actoren en hun bevoegdheden

Deze webpagina brengt de Belgische actoren in het domein van ruimtevaart in kaart. Indien er bedrijven, onderzoeksinstellingen of universiteiten ontbreken op deze kaart of als er commentaar foutief is of ontbreekt, kan bijkomende input gegeven worden via deze link.

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid