Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
Lucht- en ruimtevaart > Belgisch lucht- en ruimtevaartbeleid

Belgische ruimtevaartindustrie

Het is dankzij de inspanningen van het Federaal Wetenschapsbeleid en hoofdzakelijk via de O&O-activiteiten van ESA, dat de Belgische industrie een niet te verwaarlozen plaats in de Europese ruimtevaartsector inneemt.

Een veertigtal bedrijven zijn regelmatig op dit terrein actief, wat neerkomt op in totaal om en bij de 1.300 mensen. De voornaamste industriële actoren zijn Newtec, Thales Alenia Space Belgium, QinetiQ Space nv, SABCA, Techspace Aero, Spacebel, Trasys, RHEA, Vitrociset.

De Belgische bedrijven die op ruimtevaartgebied actief zijn, zijn aangesloten bij drie verenigingen:

Een van de talrijke realisaties is de in België ontwikkelde eerste kleine satelliet van ESA: de satelliet PROBA die onder leiding van de firma Verhaert gebouwd werd.

PROBA is een technologisch experiment dat tot doel heeft de autonomie aan boord aan te tonen van een generiek platform dat gebruikt kan worden voor kleinere wetenschappelijke missies of toepassingsgerichte missies. De satelliet werd in oktober 2001 gelanceerd en is nog altijd operationeel.

Lees hier meer over op de volgende ESA websites:

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid