Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
Lucht- en ruimtevaart > Bilaterale samenwerking

Bilaterale samenwerking

Argentinië
Op 3 oktober 1997 werd tussen België en Argentinië een samenwerkingsovereenkomst op ruimtevaartgebied gesloten. Het is een institutionele basis voor samenwerking tussen wetenschappers en/of industriëlen inzake ruimtewetenschappen en -technologieën, Aardobservatie en telecommunicatietechnologie. De gesprekspartner van het Federaal Wetenschapsbeleid voor de uitvoering en coördinatie van de projecten in het kader van de overeenkomst is CoNAE (Argentijnse Commissie voor ruimteactiviteiten).
Lees meer op de CoNAE website...

Frankrijk
SPOT en SPOT-végétation

België werkt al vanaf 1979 samen met Frankrijk op het gebied van Aardobservatie. Voor deze samenwerking werd een intergouvernementele overeenkomst gesloten die de ontwikkeling betreft van de in 1986 gelanceerde satelliet SPOT 1 en van zijn opvolgers. Ook Zweden werkt mee aan dit programma. De uitvoering van de overeenkomst wordt toevertrouwd aan het Belgische Federaal Wetenschapsbeleid en aan het Franse CNES (Centre national d'Etudes spatiales).
Het SPOT-programma richt zich op de verspreiding en exploitatie van satellietbeelden: de gegevens worden trouwens verdeeld door een particulier bedrijf, nl. Spot-Image, een speciaal hiervoor opgerichte Franse onderneming. Spot-Image is in Toulouse gevestigd en heeft een internationale kapitaalstructuur (bijv. de Belgische Staat en enkele nationale industriëlen).
Bovendien is België in 2004 toegetreden tot het Franse programma voor aardobservatie "Pléiades". De deelname van België aan het Franse Pleiades-programma en de omvang ervan zijn ingegeven door enerzijds industriële belangen en anderzijds de noodzaak continu toegang te hebben tot hogeresolutiesatellietbeelden. De continuïteit in de gegevenstoevoer is ook van wezenlijk belang voor de toekomstige plaats van België op Europees vlak wat het programma GMES (Global Monitoring for the Environment and Security) betreft.
Lees meer op de CNES website...
Lees meer op de Pléiades website...
Lees meer op de CTIV website...

Rusland
Samenwerking op het Ruimtevaartgebied

De Belgische regering en de Russische regering hebben op 20 december 2000 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend betreffende de verkenning en het gebruik van de kosmische ruimte. Deze overeenkomst is het derde bilaterale verdrag dat België heeft gesloten op het gebied van ruimteonderzoek en -toepassingen. Die overeenkomst past in het kader van een algemene aanpak van Rusland om de samenwerking met Europa te versterken op dat gebied. Behalve dat bilaterale instrument, kan België ook onrechtstreeks samenwerken met Rusland via een toekomstig akkoord tussen de Russische Federatie en de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA).
Net als de rest van het Europese bedrijfsleven, is er in België vooral belangstelling voor de toegang tot de bestaande technologieën, maar ook voor de deelname aan het onderzoek en de ontwikkelingen in het kader van de Russische ruimteprogramma’s. De Russische partner van zijn kant zoekt een aantal beproefde technologieën te exporteren, maar ook en vooral zich te verbinden met de Belgische institutionele en industriële partners, met name om toegang te verkrijgen tot de Europese projecten en programma’s. De expertise van verscheidene excellerende centra op spitstechnologische gebieden van het ruimteonderzoek in België wordt door de Russische wetenschappers en industriëlen erkend en gezocht.
Doel van de Overeenkomst is een juridisch kader uit te werken om de institutionele samenwerking tussen de Partijen in een systeem onder te brengen.
De gebieden van samenwerking zijn:
> astrofysica en astronomie;
> teledetectie en aardobservatie;
> studie van de materialen (bijv.: vloeistoffen);
> ruimtegeneeskunde en -biologie;
> ruimtetelecommunicatie en aanverwante diensten;
> satellietnavigatie en aanverwante diensten;
> bemande ruimtevaartuigen, astronautica en
grondsegment;
> lanceerraketten en aanverwante diensten;
> valorisatie van de afgeleide producten van de
ruimtetechnologie;
> problematiek van de bescherming van het milieu in de
ruimte (ruimteafval, …).

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid