NL FR EN
www.belgium.be

Hoe functionneert EUREKA?

EUREKA: Een flexibele gedecentraliseerde structuur

Nationale Projectcoördinators (NPC)

De Nationale Projectcoördinators (NPC) zijn, samen met het Secretariaat van EUREKA, het operationele hart van het EUREKA-netwerk. Zij beheren de nationale EUREKA-kantoren en zijn een interface tussen de deelnemers en het EUREKA-netwerk. Zij vormen ook een verbinding met de betrokken nationale overheid en onderhouden nauw contact met hun tegenhangers in de andere EUREKA-Lidstaten. Door het NPC-netwerk zullen de nationale EUREKA-kantoren gewoonlijk geschikte partners kunnen vinden voor hun industrie of onderzoeksinstituten en hen kunnen helpen om solide projecten te ontwikkelen.

EUREKA-Secretariaat

Het Secretariaat is de centrale ondersteuningseenheid van EUREKA in Brussel. Het verzamelt en verdeelt informatie over projecten, beheert de gegevensbank van projecten, staat de verschillende initiatiefnemers bij, bevordert de contacten tussen partners en promoot het EUREKA-concept in samenwerking met de nationale overheden.

High Level Group

Het algemene beleid van EUREKA wordt bepaald en uitgevoerd door een groep van leidende ambtenaren (high level representatives) die door de nationale regeringen worden aangeduid en waartoe ook een afgevaardigde van de Europese Commissie behoort.

Ministeriële conferentie

De Ministeriële conferentie is het politieke lichaam van EUREKA. Ze beslist over de grote oriëntaties en is verantwoordelijk voor de continuïteit van het initiatief en van zijn doelstellingen. Ze is samengesteld uit ministers van de lidstaten en een Commissaris van de Europese Commissie.

De Ministeriële conferentie vergadert eens per jaar om de beleidsrichtlijnen van het EUREKA-initiatief vast te leggen en kondigt officieel de nieuwe EUREKA-projecten aan die sinds de vorige conferentie opgestart werden.