NL FR EN
www.belgium.be

Deelnemen in EUREKA-projecten

Wie?

EUREKA richt zich tot ondernemingen die onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten willen opzetten binnen Europese netwerken.

Waarom?

Vooraleer veelbelovende ontwikkelingen te produceren met markttoepassingen, gaat er lang en duur technologisch onderzoek aan vooraf. Bovendien kan een technologische doorbraak in een industrieel gebied ook in vele andere domeinen een stimulerende werking hebben. Het verdient dus de voorkeur om in partnership te werken en de onderzoekskosten te delen.

Hoe?

EUREKA: Een open procedure

De basisregel voorkomt onnodige bureaucratie en verschaft enkele eenvoudige criteria voor EUREKA-projecten, o.a.:

  • minstens twee partners uit twee verschillende EUREKA-landen
  • het vooruitzicht op een belangwekkende technologische doorbraak voor de betrokken producten, processen of diensten
  • het gericht zijn op civiele toepassingen

Elk voorstel moet voorgelegd worden aan de Nationale Projectcoördinator (NPC) die de kandidaat zal adviseren en begeleiden en het verdere contact met hem binnen de EUREKA-structuur zal organiseren zodat de industrie en de onderzoekscentra zich kunnen concentreren op de inhoudelijke en zakelijke aspecten van de voorgestelde projecten.

De procedure voor aanvraag om een EUREKA-project op te starten of eraan mee te werken is heel eenvoudig en zo ontworpen dat een goed gefundeerd project snel opgestart kan worden.

In de Centraal en Oost-Europese landen werd er een netwerk van Nationale Informatiepunten van EUREKA opgezet om de industrieën en onderzoekers in deze landen de nodige informatie te verschaffen.

EUREKA: Toegevoegde waarde

EUREKA-projecten en -deelnemers mogen het EUREKA-logo gebruiken als internationaal erkend kwaliteitsmerk.

De deelnemers zullen ook opgenomen worden in de open gegevensbank van EUREKA waarin naam en technologische vaardigheid van een 4000-tal vooraanstaande Europese bedrijven en onderzoeksinstituten opgenomen zijn. Zo wordt een EUREKA-deelnemer in heel Europa gepromoot en kan hij contacten leggen met nieuwe partners die zoeken naar specifieke technologische vaardigheden om nieuwe producten, processen of diensten te ontwikkelen.

EUREKA-projecten krijgen in vele gevallen een overheidsfinanciering om hun activiteiten in onderzoek en ontwikkeling te ondersteunen. De deelnemers zelf blijven echter verantwoordelijk voor de financiering van hun project.
EUREKA fungeert ook als contactpunt en ondersteuning voor deelnemers die toegang willen krijgen tot privé-fondsen, zoals risicokapitaal.

Tenslotte heeft EUREKA ook heel wat ervaring in grensoverschrijdende samenwerking en zal het de deelnemers steunen bij het opstellen van contracten voor projecten.