Belspo Sitemap Contact Kandidatuurstelling MC Home

Kandidatuurstelling MC

Procedure

Aanstelling in het MANAGEMENT COMMITTEE beheerscomité van een COST Actie

 • Korte beschrijving van de procedure
  • De kandidaat neemt contact op met de Nationale COST Coördinator  OF/EN  De kandidaat wordt verwezen naar het bevoegde Belgische Contactpunt en krijgt informatie over de indieningsvoorwaarden
  • De aanvraag wordt ingediend
  • Evaluatie van de kandidatuurstelling, feedback gegeven en (mogelijks) MC-nominatie

 • Toelatingscriteria:
  • Bewezen expertise in het domein van de COST-actie
  • Financiering beschikbaar voor de duur van het project

 • Verwerking van de aanvragen en Selectiecriteria:
  • Hoofdindiener heeft voorrang op alle andere aanvragen
  • Regionale spreiding
  • Secundaire indieners hebben voorrang
  • Institutionele spreiding
  • Genderevenwicht
  • Chronologische volgorde

 • Feedback vanaf de datum van de indiening van de aanvraag:
  • Lopende Acties: 3 weken
  • Nieuwe Acties: 3 maanden


Belgische contactpunten

Commission of Senior Officials,
Cost National Coordinator

Lieve Van Daele
Federaal Wetenschapsbeleid
Louizalaan 231
B-1050 Brussel
Tel: +32 (0)2 238 34 87
Fax: +32 (0)2 230 59 12
Website: www.belspo.be

Voor de Federale Wetenschappelijke Instellingen
Lieve Van Daele
Federaal Wetenschapsbeleid
Louizalaan 231
B-1050 Brussel
Tel: +32 (0)2 238 34 87
Fax: +32 (0)2 230 59 12
Website: www.belspo.be

Contactpunt voor de Universiteiten en de Hogescholen in Vlaanderen
Man Hei TO
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen
Egmontstraat 5
1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 550 15 55
Website: www.fwo.be
Deelnameformulier voor kandidaten uit Vlaamse instellingen en bedrijven

Voor de Industrie en de kmo's in Vlaanderen
Karel Goossens
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Vlaamse Overheid (EWI)
Koning Albert II-laan 35, bus 10
1030 Brussel
Tel: +32 (0)2 553 59 82
Fax: +32 (0)2 553 60 07
Website: www.ewi-vlaanderen.be

Voor de Industrie en de kmo's in Brussel
Sophie Lemahieu
INNOVIRIS
Charleroisesteenweg 110
1060 Brussel
Tel: +32 (0)2 600 50 33
Fax: +32 (0)2 600 50 47
Website: www.innoviris.be

Pour les Universités et hautes écoles de la communauté française
Benjamin Monnoye
Ministère de la Communauté française de Belgique OU
Fédération Wallonie-Bruxelles
Rue Adolphe Lavallée 1
1080 Bruxelles
Tel: +32(0)2 690 83 48
Fax: +32 (0)2 690 84 09

Pour les Industries et les sme's en Wallonie
Thierry Lemoine
Service public de Wallonie (SPW)
Place de Wallonie, 1 - Bât III
5100 Jambes
Tel: +32 (0)81 33 45 26
Fax: +32 (0)81 33 46 21
Website: recherche-technologie.wallonie.be


Formulier

Kandidatuurstelling - Verklaring van de aanvrager

 

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid