Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > De organisatie

Bescherming van persoonsgegevens

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens.
Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden.
Bijvoorbeeld: uw voornaam, familienaam, e-mailadres en IP-adres.
We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

 • u surft op de pagina’s van de Programmatorische Overheidsdienst
  Wetenschapsbeleid. In uw browser beginnen ze met «(www).belspo.be ».
  Wanneer een link u naar een andere website, een portaalsite, een onlinetoepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten;
 • u contact met ons opneemt.

U bent beschermd op basis van:


1. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:

 • u te informeren;
 • uw vragen te beantwoorden;
 • de dossiers die u aanbelangen te behandelen.

We verzamelen en verwerken ook gegevens:

 • voor statistische en kwalitatieve doeleinden ;
 • om onze diensten te verbeteren.

Als uw vraag naar informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de gegevens van die administratie. U bent vrij om ze al dan niet te contacteren.

2. Verwerkte gegevens 

Persoonsgegevens worden automatisch verzameld en verwerkt in deze twee situaties:

Situaties

Verzamelde en verwerkte gegevens

U raadpleegt een of meerdere pagina’s

IP-adres

U neemt via een elektronisch formulier of via e-mail contact met ons op

Naam, voornaam, e-mailadres en alle andere gegevens die u ingeeft
Uitwisseling van e-mails via het contactformulier en via berichtenverkeer
Metagegevens die al dan niet verbonden zijn met uw e-mail

De andere persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn opgenomen in het register van gegevensverwerking.
Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld wanneer u onze website raadpleegt. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de portaalsite te verbeteren:

 • taalkeuze;
 • gebruikte zoekmachine;
 • gebruikte trefwoorden;
 • website waarlangs u gekomen bent;
 • geraadpleegde pagina’s;
 • raadplegingsduur per pagina;
 • lijst van gedownloade bestanden;
 • datum en uur van toegang;
 • gebruikte browser;
 • platform en besturingssysteem dat op uw computer geïnstalleerd is.

3. Gebruik van cookies

De website van de Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid  gebruikt cookies, met name kleine informatiedeeltjes die op uw computer worden opgeslagen door uw browser.   Wij gebruiken slechts cookies die een laag risico inhouden voor de betrokken internetgebruiker en die geen enkele toestemming vereisen van de internetgebruiker. De cookies die gebruikt worden door onze website zijn van tijdelijke aard en worden dus op het einde van een gebruikssessie verwijderd.
Deze cookies maken het voor de gebruiker gemakkelijker om de bewuste website te bezoeken en te surfen op die website. Ze zorgen er ook voor dat de snelheid en de gebruiksefficiëntie van de website toenemen. Ze dienen ook om de website aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Cookies laten ook toe om het gebruik van een website te analyseren met als doel eventuele problemen te identificeren en op te lossen.
De configuratie van de meeste browsers biedt u de kans om cookies te aanvaarden of te weigeren en u telkens te melden wanneer een cookie wordt gebruikt. U kunt cookies weigeren, al kan dit wel gevolgen hebben voor een optimale surfervaring en voor de functionaliteiten van de diensten die op de bewuste website worden aangeboden. U vindt meer informatie in de helpfunctie van uw browser.

4. Bewaringsduur

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard.

5. Veiligheid

De Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.
Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.
Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

6. Recht op inzage, rechtzetting, beperking van de verwerking, bezwaar en wissen

U hebt bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht op beperking van de verwerking, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten het hoofd moeten bieden aan tal van aanvragen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

Stuur een e-mail of een brief naar onze Functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen:

Contactgegevens:

Per e-mail:
dpo@belspo.be

Per brief:
Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid
Data Protection Officer - Diensten van de Voorzitter
WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

7. Klachten

Als u vindt dat de Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: contact@apd-gba.be

8. Contact

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming:

Per e-mail:
dpo@belspo.be

Per brief:
Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid
Data Protection Officer - Diensten van de Voorzitter
WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

9. Bijwerking van deze verklaring van bescherming van persoonsgegevens

Deze vertrouwelijkheidsverklaring kan eventueel worden bijgewerkt en gewijzigd. Er wordt u dus gevraagd om het regelmatig te herlezen om op de hoogte te zijn van de laatste bijwerkingen en wijzigingen. De bijgewerkte vertrouwelijkheidsverklaring zal steeds in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


- herz. 10/03/2019 -

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid