NL FR EN
www.belgium.be

Oproep tot voorstellen 2022

Impulsactie oproep tot het bevorderen van de ontwikkeling van opkomende onderzoeksinfrastructuren binnen federale onderzoeksinstellingen.

De federale onderzoeksinstellingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de FWI’s) bezitten, samen of individueel, vele bouwelementen, soms uniek, van onderzoeksinfrastructuren. Er bestaat een brede waaier van federale onderzoeksinfrastructuurtypes van verschillende schaal en omvang en op verschillende ontwikkelingsniveaus. 

Heel vaak zijn deze infrastructuren nog in de maak. Zij hebben betrekking op faciliteiten, hulpbronnen of diensten die nog niet op duurzame en structurele wijze aan de gebruikers worden aangeboden. Over het algemeen zijn zij het resultaat van eerder onderzoek en ontwikkelingen, zoals modellen, webdiensten, gegevensverzameling, enz.

Door een gebrek aan middelen en aan strategische investeringen worden deze infrastructuurelementen vaak onvoldoende verder ontwikkeld of niet optimaal benut. Bovendien zijn deze infrastructurele kiemen vaak los verbonden met Europese of internationale infrastructuren.

Deze oproep heeft tot doel de ontwikkeling, de opwaardering en/of het gebruik van dergelijke opkomende infrastructuren met een impact op de (inter)nationale wetenschappelijke gemeenschap en/of de samenleving te stimuleren.


Indicatieve Kalender (deadlines)

Activiteit Deadline
Lancering van de oproep 09/09/2022
Info sessie 19/09/2022
Indiening EoI 11/10/2022
Indiening full proposals 06/12/2022
Evaluatie Begin maart 2023
Communicatie selectie Mid-april 2023
Start van de projecten Eind april 2023

Informatie

  • Budget: 11.704.500 € - Herstart- en Transitieplan (HTP)
  • Periode: 2023-2026
  • Contact:  Aline van der Werf

Info Session

Deadlines

  • Expression of interest (EoI): 11/10/2022 @ 14h00
  • Full proposals: 06/12/2022 @ 14h00