Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks)


Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid:
    David Cox, Aline Van der Werf, Claudine Belleflamme, Lieve Lenaerts, Aurore Delis, Anne Fierens, Maaike Vancauwenberghe, Georges Jamart, Emmanuèle Bourgeois, Annelies Somers, Christine Mathieu, Aziz Naji, Martine Vanderstraeten, Aurore Delis, Lieve Lenaerts
    Info
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: 5/10/2012
  • Duur van het onderzoek: 1/1/2013 - 31/12/2017
  • Onderzoeksprojecten: 148

Doelstellingen:

Op 5 oktober 2012 heeft de Ministerraad zijn akkoord gegeven voor de lancering van de eerste fase (2012-2017) van het recurrent onderzoeksprogramma BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplanary Networks).

Dit kaderprogramma beoogt zowel tegemoet te komen aan de wetenschappelijke kennisbehoeften van de Federale Departementen als het wetenschappelijk potentieel van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's 1) te ondersteunen


Beschrijving:

Het kaderprogramma BRAIN-be is opgebouwd rond 6 thematische assen:

1. Ecosystemen, biodiversiteit, evolutie
2. Geosystemen, heelal en klimaat
3. Cultureel, historisch en wetenschappelijk erfgoed
4. Strategieën van de federale overheid
5. Belangrijke maatschappelijke uitdagingen
6. Collectiebeheer

BRAIN-be staat open voor de hele wetenschappelijke gemeenschap in België: universitaire instellingen, publieke wetenschappelijke inrichtingen en onderzoekscentra zonder winstoogmerk.

Het kaderprogramma steunt op financiering van twee soorten onderzoeksprojecten:
• netwerkprojecten (van vier jaar met een mogelijkheid van projecten van twee jaar) en,
• pioniersprojecten van maximum twee jaar.

Een oproep wordt elk jaar gelanceerd voor de twee soorten onderzoeksprojecten


Onderzoeksprojecten:

BR/121/A2/AfReSlide: Grondverschuivingen in Equatoriaal Afrika: identificatie van culturele, technische en economisch efficiënte adaptatiestrategieën (AfReSlide)

BR/121/A2/MASC: Onderzoek naar en simulatie van de invloeden van landgebruik op het West-Europees klimaat (MASC)

BR/121/A2/PAMEXEA: Klimaatextremen in Oost-Afrika: oorzaken van variatie in tijd en ruimte (PAMEXEA)

BR/121/A2/QuakeRecNankai: Sedimentaire archieven van paleotsunami's en aardbevingen langsheen de Nankai Trog, Zuid-Centraal Japan (QuakeRecNankai)

BR/121/A2/STOCHCLIM: Verbetering van de voorspelling en representatie van klimaatprocessen door middel van stochastische parametrisatie schema's (STOCHCLIM)

BR/121/A2/TILES: Transnationale en Integrale Lange-termijn mariene Exploitatie Strategieën (TILES)

BR/121/A3/4DEMON: 4 decades of Belgian marine monitoring: uplifting historical data to today's needs (4DEMON)

BR/121/A3/BAREO: Belgische archeologische expedities naar het Nabije Oosten. Erfgoed in de federale instellingen (BAREO)

BR/121/A3/ELINC: Europees lakwerk in context: Kunsthistorische, technologische en chemische karakterisering van Europees lakwerk in federale collecties (ELINC)

BR/121/A3/GWB: The Great War from Below Multiple Mobility and Cultural Dynamics in Belgium (1900-1930) (GWB)

BR/121/A3/MEMEX WWI: Erkentelijkheid en wrok: ervaringen en herinneringen aan de Grote Oorlog in België (MEMEX WWI)

BR/121/A3/PALEURAFRICA: De oorsprong van de moderne Europese fauna's gebaseerd op de Paleogene Midden-Afrikaanse collecties (PALEURAFRICA)

BR/121/A3/TIC-BELGIUM: Transnationaal België. Internationale organisaties en congressen rond de hervorming van de sociale wetgeving, 1815-1914 (TIC-BELGIUM)

BR/121/A5/2GENDERS: Generatie en Gender ENergy-armoede: Realiteit en Sociaal beleid (2GENDERS)

BR/121/A5/CAUSINEQ: Sociale ongelijkheid in gezondheid en sterfte in België: meervoudige dimensies, meervoudige oorzaken (CAUSINEQ)

BR/121/A5/CRESUS: Het meten en mobiliseren van vermogen voor een samenhangende, inclusieve en eerlijke samenleving (CRESUS)

BR/121/A5/FOOD4SUSTAINABILITY: Collectieve actie voor duurzame voedselsystemen in een context van klimaatverandering: evaluatie van sociale experimenten en beleidsinnovaties (FOOD4SUSTAINABILITY)

BR/121/A5/INTRAS: Ongelijkheden in verkeersveiligheid (INTRAS)

BR/121/A5/MEQIN: Bijvoorbeeld: Equivalente inkomens. De meting van individueel welzijn met Belgische gegevens (MEQIN)

BR/121/PI/BELPHG-21: Belgium Public Health Genomics: Methodology development linking ‘Health Survey’ and ‘Genomics’ data (BELPHG-21)

BR/121/PI/EES: Conservation, IF, UV and 3D-Imaging: the Egyptian Execration Statuettes of the RMAH (EES)

BR/121/PI/GENESORT: Is evolution repeatable? Introducing novel tools to unravel the genetics of parallel radiations (GENESORT)

BR/121/PI/GuilleMets: Disentangling the Masters of Guillebert de Mets: An Interdisciplinary Approach (GuilleMets)

BR/121/PI/NeoMI: A new environment for the organization of musical instruments (NeoMI)

BR/121/PI/Predisol: Characterization of active regions' time evolution in view of solar flare prediction (PREDISOL)

BR/121/PI/UAV_Reunion: UAV Deployment at Reunion Island for TCCON Calibration and Shipping Emissions Mapping (UAV_Reunion)

BR/13/MA/PONS: Project voor de Ontsluiting en ontwikkeling van Nieuwe Statistieken in het DWH AM&SB (PONS)

BR/132/A1/AFRIFORD: Genetische en paleo-ecologische aanwijzingen voor dynamiek van het Afrikaanse regenwoud: een aanpassing aan veranderingen? (AFRIFORD)

BR/132/A1/BELBEES: Multidisciplinaire evaluatie van de Belgische wilde bijen achteruitgang om de mitigerende beheersmaatregelen aan te passen (BELBEES)

BR/132/A1/DIARS-BE: Detection of plant invasive species and assessment of their impact on ecosystem properties through remote sensing (DIARS-BE)

BR/132/A1/EXOTIC-BE: EXperimentally Orientated genomics to Tackle Insects adaptive Challenges during bioinvasions: the ladybird Harmonia axyridis as a model species (EXOTIC-BE)

BR/132/A1/FORBIOCLIMATE: Adaptation potential of biodiverse forests in the face of climate change (FORBIOCLIMATE)

BR/132/A1/GENBAS: Genomische en gedragsaspecten van soortvorming bij cichliden (GENBAS)

BR/132/A1/INVAXEN-BE: INVAsive biology og WENopus laievis in Europe ecology, impact and predictive models (INVAXEN-BE)

BR/132/A1/RESIPATH-BE: Respons van Europese Bossen en Maatschappij op invasieve pathogenen (RESIPATH-BE)

BR/132/A1/VERSO: Ecosystem Responses to global change : a multiscale approach in the Southern Ocean (VERSO)

BR/132/A4/BCC: Meten van kost en impact van cybercrime in België (BCC)

BR/132/A4/Be-Gen: Begrijpen van de operationele, strategische en politieke implicaties van de nationaal genetische databank (Be-Gen)

BR/132/A4/BEL-Ageing: Vergrijzing, pensioensystemen, fiscale houdbaarheid en groei (BEL-Ageing)

BR/132/A4/BRAIN-TRAINS: BRAIN-TRansversal Assessment of Intermodal New Strategies (BRAIN-TRAINS)

BR/132/A4/HECTOR: Hybrid Electronic Curation, Transformation & Organization of Records (HECTOR)

BR/132/A4/INCh: Geïntegreerde netwerken in de strijd tegen kinderarmoede: een mixed-methods onderzoek naar netwerk governance en perspectieven van beleidsmakers, sociaal werkers en gezinnen in armoede (INCh)

BR/132/A4/JAM: Justitie en management: de uitdagingen voor de modernisering van justitie (JAM)

BR/132/A6/AIRCHECQ: Lucht Identificatie & Registratie voor Cultureel Erfgoed: Verbeteren van de luchtkwaliteit (AIRCHECQ)

BR/132/A6/AQUARES: AUitwisseling van Data en Services tussen Aquatische Soortenregisters (AQUARES)

BR/132/A6/ESMERIDA-BE: Doeltreffendheid van methodes tegen opstijgend vocht in gebouwen: Europese praktijk en perspectief (ESMERIDA-BE)

BR/132/A6/EURO-MAGIC: A million pictures: Magic Lantern Slide Heritage as Artefacts in the Common European History of Learning (EURO-MAGIC)

BR/132/A6/GEPATAR: GEotechnical and Patrimonial Archives Toolbox for ARchitectural conservation in Belgium (GEPATAR)

BR/132/A6/LFS&TIME: A database on working conditions, hours and arrangements (LFS&TIME)

BR/132/A6/PAMIR: Een federaal portaal van atmosferische en mariene gegevens (PAMIR)

BR/132/A6/PRESPHOTO: Preservatie van microalgen in BCCM collecties (PRESPHOTO)

BR/132/A6/REDMONEST-BE1: Dynamisch monitoring netwerk voor bestaande structuren van Cultureel Erfgoed in beton (REDMONEST-BE1)

BR/132/A6/REDMONEST-BE2: Dynamisch monitoring netwerk voor bestaande structuren van Cultureel Erfgoed in beton (REDMONEST-BE2)

BR/132/PI/MAGICS: Mars Atmosphere Global Interactive Chemistry Simulator (MAGICS)

BR/132/PI/MELATIN-PRV: Mechanisms contributing to pseudorabies virus latency induction in domestic pigs in vivo (MELATIN-PRV)

BR/132/PI/PASTREE: New Plant Architectural Strategies and TerrestRialisation patterns in the Early Eifelian (PASTREE)

BR/132/PI/SMEAIS: Seismic Monitoring of the East-Antarctic Ice Sheet (SMEAIS)

BR/132/PI/TILAPIA: Tracing fish Introductions and LAteral Parasite transfer to Indigenous Aquatic fauna (TILAPIA)

BR/132/PI/VERONA: Van Eyck Research in OpeN Acces (VERONA)

BR/143/A2/AEROCLOUD: Hoe beïnvloeden aerosolen en wolken het klimaat in Oost Antarctica? (AEROCLOUD)

BR/143/A2/BRASS: De databank van fundamentele atomaire gegevens en sterrenspectra van België (BRASS)

BR/143/A2/COME-INN: Inwendige structuur en evolutie van Mercurius (COME-INN)

BR/143/A2/CORDEX.be: Combineren van regionale dowscaling expertise in Belgë: CORDEX en verder (CORDEX.be)

BR/143/A2/INDI67: Ontwikkeling van methodes om de monitoring van KRMS indicatoren 6 en 7 te verbeteren (INDI67)

BR/143/A2/METRO: Banen van meteoren en hun Oorsprong (METRO)

BR/143/A2/NEWSTHEPS: New Sampling Tools for Heritage & Emerging Pollutants to facilitate GES assessment in the Marine Environment (NEWSTHEPS)

BR/143/A2/SCOOP: Naar een synergetische studie van de atmosfeer van de terrestrische planeten (SCOOP)

BR/143/A2/STARLAB: Geëvolueerde sterren en hun schillen: Laboratoria van stellaire fysica (STARLAB)

BR/143/A3/COLDCASE: Heropening van de Bernissart Iguanodon Misdaad Scene (COLDCASE)

BR/143/A3/CONGOCONNECT: Connecties/Collecties: machtsobjecten en instituties in noordoost-Congo (1800-1960) (CONGOCONNECT)

BR/143/A3/EACOM: Egyptische en Afrikaanse kopermetallurgie in de Federale collecties: context, conservatie en erfgoedwaarde (EACOM)

BR/143/A3/GRESP-HEALTH: Impact van groene en blauwe ruimte op specifieke morbiditeit en mortaliteit in België (GRESP-HEALTH)

BR/143/A3/HERBAXYLAREDD: Interdisciplinaire exploitatie van het federaal Herbarium en Xylarium ten behoeve van tropisch bosbeheer (HERBAXYLAREDD)

BR/143/A3/IMMIBEL: Uitgesloten of verwelkomd? Clusters van buitenlandse inwijkelingen in België, c. 1840-1890 (IMMIBEL)

BR/143/A3/JUSINBELLGIUM: Een eeuw gangmakende jurisprudentie. Een digitale databank van Belgische precedenten in internationale rechtspraak, 1914-2014 (JUSINBELLGIUM)

BR/143/A5/ALPI: Beoordeling van beleidsinstrumenten ter ondersteuning van een koolstofarme maatschappij (ALPI)

BR/143/A5/IDEALIC: Digitale inclusie door empowerment en autonomie tijdens de levensloop (IDEALiC)

BR/143/A5/IECOMAT: Geïntegreerde modellering van materiaalstromen (IECOMAT)

BR/143/A5/LITME@WORK: Digitale en mediageletterdheid in werk op afstand en teamwerk (LITME@WORK)

BR/153/A5/MADDLAIN: Het identificeren van de noden met het oog op het moderniseren van de toegang tot digitale gegevens in bibliotheken en archieven (MADDLAIN)

BR/153/A5/SUSPENS: Verzoening van de ecologische en sociale doelen in de transitie naar een koolstofarme maatschappij (SUSPENS)

BR/154/A1/FaCE-It: Functionele biodiversiteit in sedimenten onderhevig aan verandering: implicaties voor de biogeochemie en voedselwebben in een management context (FaCE-It)

BR/154/A1/HIPE:

BR/154/A1/RECTO: Refugia en ecosysteem tolerantie in de Zuidelijke Oceaan (RECTO)

BR/154/A1/WEATHER-MIC: Hoe de verwering van microplastics wijzigingen aanbrengt in het transport en de grootte van de deeltjes ervan, alsook in de letaliteit van de blootstelling eraan in het mariene milieu (WEATHER-MIC)

BR/154/A4/FLEXPUB: De nieuwe generatie van flexibele dienstverlening : de casus van geografische informatie (FLEXPUB)

BR/154/A4/IPSWICH: Werkende armen en veranderingen in werk, inkomen, en de gezinssamenstelling (IPSWICH)

BR/154/A4/MEHOBEL: Het monitoren van dakloosheid in België (MEHOBEL)

BR/154/A4/PSI-CO: PSI-CO : innovatie in de publieke sector door samenwerking

BR/154/A4/SOC: Seksuele delinquenten actief in en stoppen met criminaliteit : recidive, criminele carrières en desistance (SOC)

BR/154/A4/TAKE: TAKE : Armoedebestrijding door het verbeteren van de opname van sociale maatregelen door huishoudens en bedrijven

BR/154/A4/To²DeNano: Naar een toxicologisch relevante definitie van nanomaterialen (To²DeNano)

BR/154/A6/BEL-HORNET: Samenstelling van gehomogeniseerde lange-termijn klimatologische referentietijdsreeks (BEL-HORNET)

BR/154/A6/CHANGES-BE: Changes in cultural Heritage Activities: New Goals and benefits for Economy and Society (CHANGES-BE)

BR/154/A6/SAFRED: Redden van zoetwaterbiodiversiteitgegevens (SAFRED)

BR/154/PI/IKARE: Kennisverbetering van de Emissies in het Amazoneregenwoud (IKARE)

BR/154/PI/MOLPLAN: Nieuwe bakermat van moleculen in de interstellaire ruimte: planetaire nevels (MOLPLAN)

BR/154/PI/RAVEN: RAdar registrations of bird migration Validation through an interdisciplinary approach (RAVEN)

BR/154/PI/SOL3CAM: Camera voor een 3D, langs de 'line-of-sight', simultane beeldvorming van de zon (SOL3CAM)

BR/154/PI/SYMDIV: SYMDIV : Symbiont diversiteit en voedingsstrategieën bij insect pestsoorten in de landbouw

BR/154/PI/WINGS AND LINKS: WINGS AND LINKS : Interdisciplinair onderzoek naar gebeeldhouwde retabels met beschilderde luiken

BR/164/A4/FACTAGE-BE: Fairer active ageing for Europe (FACTAGE-BE)

BR/165/A1/MICROBIAN: Diversiteit en functie van microbiomen in het Sør Rondane Gebergte, Oost-Antarctica (MICROBIAN)

BR/165/A1/TrIAS: Opvolging van Invasieve Uitheemse Soorten: Valoriseren van data ter ondersteuning van beleid en beheer (TrIAS)

BR/165/A2/CCSOM: Het afschatten van CME’s en schokken met waarnemingen en modellen doorheen het binnenste van de heliosfeer (CCSOM)

BR/165/A2/Mass2Ant: Massabalans van Oost-Antarctica in het Anthropoceen: observaties en multischaalmodellering (Mass2Ant)

BR/165/A2/RESPONSE: Modelleren van reactief transport van vervuiling door puntbronnen in bodem en grondwater (RESPONSE)

BR/165/A3/COBECORE: Opwaardering van gearchiveerde eco-klimatologische data uit het Kongobekken (COBECORE)

BR/165/A3/PASTECA: Onderzoek van milieuveranderingen in Centraal Afrika op basis van historische foto’s en archieven (PASTECA)

BR/165/A3/UGESCO: Tijdruimtelijke verrijking van (meta)data voor het optimaliseren van de exploratie en exploitatie van wetenschappelijke collecties (UGESCO)

BR/165/A3/VAL-U-SUN: Valorisatie van 70 jaar zonnewaarnemingen van de Koninklijke Sterrenwacht van België (VAL-U-SUN)

BR/165/A4/CONRAD: Een constructieve analyse van attitudes, beleid en programma’s met betrekking tot radicalisering (CONRAD)

BR/165/A4/IM²MEDIATE: Beeld van immigranten in de media: effecten ter reflectie (IM²MEDIATE)

BR/165/A4/IMMIGBEL: Naar een betere arbeidsmarktpositie voor mensen met een migratieachtergrond (IMMIGBEL)

BR/165/PI/NPSSAY: Ontwikkeling en implementatie van een receptor activatie assay voor nieuwe psychotrope substanties (NPSSAY)

BR/165/PI/PMOLLUGENIX-V2: Strategie om de gezondheidsrisico's voor kwetsbare individuen tijdens episodes van luchtvervuiling te evalueren (PMOlluGENix-V2)

BR/165/PI/SACH4: Toekenning van de processen die bijdragen tot het methaan budget met behulp van satelliet gegevens, isotoopmetingen en GEOS-Chem simulaties (SACH4)

BR/165/PI/TEMAS: Thesaurus van vroegmoderne archiefbronnen (TEMAS)

BR/174/A4/IPV-PRO&POL: Partnergeweld: impact, processen, evoluties en beleid in België (IPV-PRO&POL)

BR/175/A1/ORCA: Een vergelijkende studie naar de impact van biologische en conventionele landbouw op aquatische systemen (ORCA)

BR/175/A1/PERSUADE: Experimenteel onderzoek naar een toekomstig duurzaam gebruik van artificiële harde substraten in de Noordzee (PERSUADE)

BR/175/A2/BAMM: Belgische Antarctische Meteorieten en Micrometeorieten om de evolutie van het zonnestelsel te documenteren (BAMM!)

BR/175/A2/CHASE: Het ontrafelen van fijnstofchemie in Dronning Maud Land: van atmosfeer tot sneeuwoppervlak (CHASE)

BR/175/A2/CHICXULUB: Chicxulub, IODP-ICDP 2016 boring, van krater tot aan massa uitsterving (CHICXULUB)

BR/175/A2/DIABASE: De Antarctische sokkel ontsluieren door het bemonsteren van ijsveldmorenes (DIABASE)

BR/175/A2/OCTAVE: Zuurstofhoudende organische verbindingen in de tropische atmosfeer: variabiliteit en atmosfeer-biosfeer uitwisseling (OCTAVE)

BR/175/A3/FENESTRA: 800 Jaar beglazingsgeschiedenis. Vlakglas en glasramen in de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FENESTRA)

BR/175/A3/IMPRESS: Voorbij het levensbeschouwelijke conflict: religie en vrijzinnigheid in de Belgische medische pers (1840-1914) IMPRESS

BR/175/A3/NAMED: Invloed van natuur op verdeling mentale gezondheid (NAMED)

BR/175/A3/ORNASACRA: Ornamenta sacra. Iconologische studie van het liturgische erfgoed uit de Zuidelijke Nederlanden (1400-1700) ORNASACRA

BR/175/A3/PHOTO-LIT: De Belgische fotoroman: het lokale hergebruik van een Europese culturele praktijk (PHOTO-LIT)

BR/175/A3/PROMISE: Het bewaren van veelsoortige online informatie: naar een Belgische strategie (PROMISE)

BR/175/A3/TRANSMEMO: Het Verdriet van België: de familiale transmissie van de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog (TRANSMEMO)

BR/175/A4/AFFECT: Evaluatie van de impact van het Belgisch de-radicaliseringsbeleid op de sociale cohesie en (sociale) rechten (AFFECT)

BR/175/A4/FAR: Mensen, Autoriteiten en Radicalisme: tussen polarisatie en sociale constructie (FAR)

BR/175/A5/PUMOMIG: Publieke opinie, (burger)actie, en beleid m.b.t. asielzoekers en vluchtelingen binnen een anti-immigratie context (Europa en België)(PUMOMIG)

BR/175/A5/UN-MENAMAIS: Een beter begrip van mechanismes, aard, omvang en impact van seksueel geweld in België (UN-MENAMAIS)

BR/175/PI/3DSPECTRAL: Geheimen ontmaskerd: Multispectrale 3D digitalisatie van Cultureel Erfgoed en Natuurhistorische Collecties (3DSpectral)

BR/175/PI/CARNAGES: Kritische analyse van het succes van de carnivore zoogdieren in de vroegste tijden (CARNAGES)

BR/175/PI/GEN-EX: Metagenomica van extreme vloedgolven (GEN-EX)

BR/175/PI/ROBOSWOP: Robotische Ruimteweer Operator (RoboSWOP)

BR/314/PI/APTADRU: Een selectieve biosensor verwerkt in een handschoen voor de opsporing ter plaatse van cocaïne (APTADRU)

BR/314/PI/BELVIRMUS-WW2: Belgisch Virtueel Museum over de Tweede Wereldoorlog (BELVIRMUS-WW2)

BR/314/PI/LATTECO: Laterale genoverdracht als een radicaal nieuw mechanisme voor ecologische adaptaties (LATTECO)

BR/314/PI/LOTIDE: Lokale getijdenverwarming op Enceladus (LOTIDE)

BR/314/PI/SPADE: Een volledig digitaal prototype van een fasegestuurde antenne-array en radiospectrograaf voor de zon (SPADE)

BR/314/PI/SPIDER: Bepaling van de zonne-irradiantie uit de energieproductie van huishoudelijke foto-voltaische installaties (SPIDER)

BR/314/PI/SYRPINTINE: Studie van zweefvliegen-plant interacties aan de hand van nieuwe-generatie sequentie technologieën (SYRPINTINE)


Documentatie:

Understanding the operational, strategic, and political implications of the National Genetic Database (Be-Gen) : annexes to the final report Stappers, Caroline - De Moor, Sabine - Gallala, Ines ... et al.  Brussels : Scientific Policy, 2019 (SP2800)
[Om te downloaden

A million pictures: Magic Lantern Slide Heritage as Artefacts in the Common European History of Learning : final report 2018 (EURO-MAGIC) Lenk, Sabine - Wynants, Nele - Vanhoutte, Kurt ... et al.  Brussels : Scientific Policy, 2019 (SP2801)
[Om te downloaden

Measuring Equivalent Incomes : final report (MEQIN) Schokkaert, Erik - Cantillon, Béa - De Rock, Bram ... et al.  Brussels : Scientific Policy, 2019 (SP2802)
[Om te downloaden

Towards a toxicologically-relevant definition of nanomaterials (To²DeNano) : final report Hoet,Peter - Godderis, Lode - Murugadoss, Sivakumar ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2019 (SP2809)
[Om te downloaden

Towards a toxicologically-relevant definition of nanomaterials (To²DeNano) : annexes to final report Hoet,Peter - Godderis, Lode - Murugadoss, Sivakumar ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2019 (SP2810)
[Om te downloaden

Towards a toxicologically-relevant definition of nanomaterials (To²DeNano) : Annex Workpackage 3 and 4 Hoet,Peter - Godderis, Lode - Murugadoss, Sivakumar ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2019 (SP2811)
[Om te downloaden

Ecosystem Responses to global change : a multiscale approach in the Southern Ocean (vERSO) : final report Danis, Bruno - Dubois, Philippe - De Ridder, Chantal ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2019 (SP2812)
[Om te downloaden

The Impact of Cybercrime on Belgian Businesses (BCC) : final report Paoli, Letizia - Visscher, Jonas - Verstraeten, Cedric ... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2714)
[Om te downloaden

Conservation,IR, UV and 3D-imaging: The Egyptian Execration Statuettes Project (EES) : final report 2017 Delvaux, Luc - Hameeuw, Hendrik - Van der Perre, Athena.... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2724)
[Om te downloaden

Van Eyck research in Open Access (VERONA) : final report 2017 Currie, Christina - Jones, Susan - Fransen Bart  Brussels : Belgian Science Policy, 2017 (SP2725)
[Om te downloaden

Les Maîtres de Guillebert de Mets (GuilleMets) : une approche interdisciplinaire : rapport final Vanwijnsberghe, Dominique - Van Bos, Marina  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2016 (SP2726)
[Om te downloaden

Assessment of Low Carbon Policy Instruments (ALPI) : final report Buysse, Jeroen - de Frutos Cachorro, Julia - Busselaers, Jan ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2018 (SP2730)
[Om te downloaden

Monitoring dynamic network for existing structures of concrete cultural patrimony (REDMONEST-BE2 ) : final report Courard, Luc - Marie-Victoire, Elisabeth - Olmi, Roberto ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2018 (SP2741)
[Om te downloaden

Identifying Needs to Modernize Access to Digital Data in Libraries and Archives (MADDLAIN) : final report Gillet, Florence - Hungenaert, Jill - Hodza, Melissa... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2018 (SP2746)
[Om te downloaden

Inequalities in Traffic Safety (INTRAS) : final report Brijs, Kris - Silverans, Peter - Cools, Mario... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2018 (SP2747)
[Om te downloaden

Solar Irradiation From the Energy Production of Residential PV systems (SPIDER) : final report Bertrand, Cedric - Housmans, Caroline - Leloux, Jonahtan.... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2018 (SP2755)
[Om te downloaden

Localized Tidal Heating on Enceladus (LOTIDE) : final report Beuthe, Michael  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2756)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Syrphidae Plant Interactions Introducing Next Generation Sequencing Technologies (SYRPINTINE) : final report Jordaens, Kurt - Janssens, Steven - De Smet, Yannick  Brussels : Belgian scientific Policy, 2018 (SP2757)
[Om te downloaden

Measuring Homelessness in Belgium (MEHOBEL) : final report 2018 Demaerschalk, E. - Italiano, P. - Mondelaers, N. ... et al.  Brussels: Belgian Scientific Policy, 2018 (SP2773)
[Om te downloaden

Measuring Homelessness in Belgium (MEHOBEL) :Annex 1 working paper Shepers, Wouter - Nicaise, Ides  Brussels: Belgian Scientific Policy, 2017 (SP2774)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Measuring Homelessness in Belgium (MEHOBEL) :Annex 2 working paper Bircan, Tuba - Schockaert, Ingrid - Nicaise, Ides  Brussels: Belgian Scientific Policy, 2017 (SP2775)
[Om te downloaden

Justice and Management: the stakes for the transition to a modernized judicial (JAM) : final report SCHOENAERS, Frédéric - DUPONT, Emilie - GIBENS, Steven ... et al.  Brussels: Belgian Scientific Policy, 2018 (SP2776)
[Om te downloaden

Justice and Management: the stakes for the transition to a modernized judicial (JAM) : samenvatting SCHOENAERS, Frédéric - DUPONT, Emilie - GIBENS, Steven ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2018 (SP2777)
[Om te downloaden

Justice and Management: the stakes for the transition to a modernized judicial (JAM) : résumé SCHOENAERS, Frédéric - DUPONT, Emilie - GIBENS, Steven ... et al.  Brussel : Politique Scientifique fédérale, 2018 (SP2778)
[Om te downloaden

Justice and Management: the stakes for the transition to a modernized judicial (JAM) : summary SCHOENAERS, Frédéric - DUPONT, Emilie - GIBENS, Steven ... et al.  Brussels : Scientific Policy, 2018 (SP2779)
[Om te downloaden

Combining regional downscaling expertise in Belgium: CORDEX and beyond : final report Termonia, Piet - Van Schaeybroeck, Bert - De Cruz, Lesley ... et al  Brussels : Scientific Policy, 2018 (SP2780)
[Om te downloaden

A Portal to Atmospheric and Marine Information Resources (PAMIR) : final report De Rudder, Anne - Scory, Serge - Van Malderen, Roeland ... et al.  Brussels : Scientific Policy, 2018 (SP2781)
[Om te downloaden

A Portal to Atmospheric and Marine Information Resources (PAMIR) : Pamir report on metada Vandenberghe, T. - Christophe, Y. - Van Malderen, Roeland ... et al.  Brussels : Scientific Policy, 2018 (SP2782)
[Om te downloaden

A Portal to Atmospheric and Marine Information Resources (PAMIR) : samenvatting De Rudder, Anne - Scory, Serge - Van Malderen, Roeland ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2018 (SP2783)
[Om te downloaden

Un portail de données atmosphériques et marines (PAMIR) : résumé De Rudder, Anne - Scory, Serge - Van Malderen, Roeland ... et al.  Bruxelles : Politique Scientifique Fédérale, 2018 (SP2784)
[Om te downloaden

A Portal to Atmospheric and Marine Information Resources (PAMIR) : summary Vandenberghe, T. - Christophe, Y. - Van Malderen, Roeland ... et al.  Brussels : Scientific Policy, 2018 (SP2785)
[Om te downloaden

Integrated networks to combat child poverty: a mixed methods research on network governance and perspectives of policy makers, social workers and families in poverty (INCh) : final report Vermeiren, Caroline - Van Haute, Dorien - Jaquet, Nicolas ... et al.  Brussels : Scientific Policy, 2018 (SP2786)
[Om te downloaden

Project for the Operation and development of New Statistics in the LM&SP DWH (PONS) : final report 2017 Laenen, Silke - Scholiers, Bart - Mathy, Anne-Laure  Brussels : Scientific Policy, 2017 (SP2787)
[Om te downloaden

New cradles of molecules in interstellar space: planetary nebulae (MOLPLAN) : final report Van de Steene, Griet - van Hoof, Peter  Brussels : Scientific Policy, 2018 (SP2788)
[Om te downloaden

Collective action for sustainable food systems in a changing climate: assessing social experimentations and policy innovations (FOOD4SUSTAINABILITY) : final report Bui, Sibylle - Ionara, Da Costa - De Schutter, Olivier ... et al.  Brussels : Scientific Policy, 2018 (SP2789)
[Om te downloaden

Interdisciplinary Research on Sculpted Altarpieces and Painted Wings (I/WINGS AND LINKS) : final report Henderiks, Valentine - Fransen, Bart - Van Eyck, Elisabeth  Brussels : Scientific Policy, 2018 (SP2790)
[Om te downloaden

BRAIN-TRansversal Assessment of Intermodal New Strategies (BRAIN-TRAINS) : final report Troch, Frank - Tawfik, Christine - Mostert, Martine ... et al.  Brussels : Scientific Policy, 2018 (SP2791)
[Om te downloaden

4 Decades of Belgian Marine Monitoring: Uplifting historical data to today’s needs (4DEMON) : final report Lagring, Ruth - De Witte, Bavo - Sabbe, Koen ... et al.  Brussels : Scientific Policy, 2018 (SP2792)
[Om te downloaden

Saving Freshwater Biodiversity Research Data (SAFRED) : final report Martens, Koen - De Wever, Aaike - Lemmers, Pieter ... et al.  Brussels : Scientific Policy, 2018 (SP2793)
[Om te downloaden

Transnational Belgium. International social and legal reform organizations and congresses, 1815-1914 (TIC Belgium) : final report D'haeninck, Thomas - Rnderaad, Nico - Rousseaux, Xavier ... et al.  Brussels : Scientific Policy, 2018 (SP2794)
[Om te downloaden

In-work poverty and shifts in work, income, and the composition of households (IPSWICH) : final report 2018 Vandekerckhove, Sem - Lenaerts, Karolien - Horemans, Jeroen ... et al.  Brussels : Scientific Policy, 2018 (SP2795)
[Om te downloaden

Improving the representation and prediction of climate processes through stochastic parameterization schemes (STOCHCLIM) : final report Vannitsem, Stephane - Crucifix, Michel -Termonia, Piet ... et al.  Brussels : Scientific Policy, 2018 (SP2796)
[Om te downloaden

Belgian Cost of Cybercrime: Measuring cost and impact of cybercrime in Belgium (BCC) : final report Paoli, letizia - Van Hellemont, Elke - Verstraete, Cedric ... et al.  Brussels : Scientific Policy, 2018 (SP2797)
[Om te downloaden

Understanding the operational, strategic, and political implications of the National Genetic Database (Be-Gen) : final report Stappers, Caroline - De Moor, Sabine - Gallala, Ines ... et al.  Brussels : Scientific Policy, 2019 (SP2799)
[Om te downloaden

Transnational and Integrated Long-term Marine Exploitation Strategies : final report (TILES) Van Lancker, Vera - De Batist, Marc - De Tre, Guy ... et al.  Brussels : Scientific Policy, 2019 (SP2804)
[Om te downloadenOver deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid