Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > Actualiteit
Link naar RSS feed

Actualiteiten

Valken voor iedereen!

Dit jaar nodigen we jullie uit om samen 3 slechtvalkenkoppels in Brussel te observeren. Of eigenlijk: twee en een half!
Inderdaad, er zit een koppel Slechtvalken aan de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele in hartje Brussel, maar broedden ze wel? In ieder geval niet in het nest dat onder observatie staat. Het gaat nog steeds om hetzelfde koppel dat afgelopen jaar faalde. Hun valkjes gingen dood amper een week na uitkomen van de eieren. Het camerasysteem van de kathedraal is operationeel, inclusief automatische opname wanneer er een valk - of wat dan ook! – voor het oog van de camera passeert. Daardoor zullen we ook dit jaar beelden ter beschikking hebben. Maar deze zullen niet rechtstreeks uitgezonden worden, de verbinding met het internet is niet geactiveerd omdat ze er niet nesten. Let wel: alles staat klaar voor het geval dat. Duimen maar!
Het grote nieuws dit jaar is de observatie van het paar dat nestelt in de klokkapel van de toren van het historische gebouw van de Université libre de Bruxelles, op de campus van Solbosch. In dit gebouw, gelegen aan de Franklin Roosevelt laan, is de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Wijsbegeerte en Letteren gevestigd. Het verbinden van dit nest met het internet was geen gemakkelijke klus omdat we de optische draad tot in de toren moesten installeren, maar het systeem is nu operationeel dankzij de teams van de Universiteit die onvermoeibaar hebben doorgewerkt! De beelden zijn fantastisch, de close-ups indrukwekkend.
Een familie van Slechtvalken ter observatie aan een universiteit, dat is inderdaad een stimulans voor de wetenschap! Alle beelden worden opgenomen … er zal dus een schat aan gegevens beschikbaar zijn om te analyseren vanuit ecologisch en ethologisch (d.i. gedragswetenschap) standpunt! Enkele materscripties in de biologie in zicht?
Het uitkomen van de eieren van de Slechtvalken van de ULB wordt verwacht rond 12 april.
En, we gaan dit voorjaar ook het Slechtvalkpaar observeren dat voor het zevende jaar op rij nestelt in de klokkentoren van de Sint-Jobkerk in Ukkel! Toch was het al in 2013 dat een koppel Slechtvalken voor de eerste keer gespot werd op deze kerk in het zuiden van Brussel. Het was een prachtige ontdekking van wijlen Hellin de Wavrin, een magnifieke Brusselse natuuronderzoeker.
In Ukkel zijn de valken op 8 maart beginnen te broeden. De incubatie van de eieren - bij 37,7 ° C - duurt 32 dagen. Reken maar: de eieren zullen beginnen uit te komen rond 9 april, ofwel…binnen een kleine week. Geduld!
Veel observatieplezier!

Meer: http://www.valkenvooriedereen.be


3DEES-instrument voor de studie van de aardse stralingsomgeving is goedgekeurd

Het BIRA werkt aan een nieuw ruimte-instrument, 3DEES, in consortium met de Université Catholique de Louvain en QinetiQ Space, om de ruimtestralingsomgeving van de aarde te bestuderen aan boord van de PROBA-3-satelliet van ESA.

Meer: https://bit.ly/3rT5Y6L


Populatie oostelijke chimpansees ontdekt in afgelegen Congolese bergwouden

Een Belgisch-Congolees onderzoeksteam heeft een populatie van oostelijke chimpansees ontdekt in Democratische Republiek Congo. De chimpansees overleven er in kleine stukken bergwoud in het oosten van het land, dicht bij het Albertmeer. De onderzoekers telden 283 nesten in drie van die stukjes woud, samen 18 km2. Ze schatten dat daar 4,6 chimpansees per km2 leven. De oostelijke chimpansee is bedreigd. Steeds meer van hun habitat moet wijken voor landbouwgrond. Het onderzoeksteam stelt autoriteiten voor de resterende bergwouden in het gebied te beschermen, in samenwerking met de lokale gemeenschappen.

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/news/item/20866/


Pierre Alechinsky en Aboriginele kunst in de kijker bij de KMSKB

Van 1 april tot 1 augustus 2021 wijden de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) een unieke tentoonstelling aan Pierre Alechinsky, een markante figuur van de hedendaagse kunst in België. Naar aanleiding van een nieuwe uitzonderlijke schenking van de kunstenaar - die bestaat uit 45 werken -, presenteert de tentoonstelling "Carta canta" een selectie uit de ongeveer 270 werken van Alechinsky die door de KMSKB worden bewaard. De tentoonstelling brengt hulde aan de ontembare schilder, tekenaar en etser aan de hand van meer dan 200 tekeningen, aquarellen, etsen, litho's en schilderijen. Deze werken, gemaakt tussen 1948 en 2020, nemen de bezoeker mee naar een veelzijdig en fantasievol papieren universum.

Tegelijkertijd kunnen bezoekers "Aboriginalities" ontdekken. De tentoonstelling verkent de fascinerende wereld van de Aboriginele schilderkunst – tegelijkertijd doordrenkt van traditie én uitermate hedendaags, steeds verankerd in het spirituele. Meer dan enkel een fysieke en zintuigelijke ervaring; nodigt Aboriginele kunst het publiek uit om zijn verhouding tot de aarde en het universum in vraag te stellen. De levendige en kleurrijke tentoonstelling is opgebouwd rond een greep uit de privé-verzameling van Marie Philippson, die al meer dan 20 jaar gepassioneerd is door de Aboriginele cultuur en kunst.
Het museum maakt er dus een een seizoen vol spontaniteit, kleur en vreugde van!

Bovendien heropent het Fin-de-Siècle Museum, na een sluiting van een jaar wegens Covid-19, eindelijk zijn deuren.

Meer: https://fine-arts-museum.be/nl/tentoonstellingen


Vacancy for the post of ESA Director of Earth Observation Programmes

The European Space Agency is currently looking for a new Director of Earth Observation Programmes, to join its Executive Board and support the Director General, with responsibility for relevant ESA programmes and overall objectives.
Deadline: 30 April 2021

Meer: https://bit.ly/3tCgsIW


Neanderthalers verdwenen duizenden jaren eerder uit België dan gedacht

De Belgische neanderthalerresten, waaronder de wereldberoemde neanderthalers van Spy, zijn duizenden jaren ouder dan tot nu toe werd aangenomen. Dat concludeert een internationaal onderzoeksteam dat de Belgische neanderthalerresten herdateerde met een nieuwe techniek. Deze ontdekking impliceert dat neanderthalers in onze streken veel eerder verdwenen dan gedacht, en dus niet meer de jongste neanderthalers van Europa zijn.

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/news/item/20692/


Verwondering bij elk detail.
Van Eyck online én in BOZAR

Na zes jaar onderzoek en een Europese prijs als bekroning, publiceert het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK, Brussel) de laatste hoge-resolutiebeelden op closertovaneyck.kikirpa.be. Die succesvolle website is enerzijds gewijd aan de restauratie van het Lam Gods, en anderzijds aan het volledige oeuvre van Jan van Eyck, zijn atelier en navolgers. Je vindt er nu ook beelden van het Portret van een Man (Leal Souvenir) uit Londen (National Gallery), de Heilige Hiëronymus uit Detroit (Institute of Arts), de Heilige Franciscus uit Philadelphia (Museum of Art) en Maria met Kind bij de Fontein uit New York (privécollectie). De schilderijen waren alle vier te zien op de grote Van Eyck tentoonstelling in het Gentse Museum voor Schone Kunsten. Kort na de eerste coronagolf en achter gesloten deuren kon het KIK de schilderijen onderzoeken en documenteren vooraleer ze werden ingepakt en terugvlogen naar hun eigenaars.

Meer: https://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/20210219_KikIrpa_nl.pdf


Fondation Biermans-Lapôtre: selectie van een adjunct-directeur/adjunct-directrice

De Fondation Biermans-Lapôtre (Maison des Etudiants belges et luxembourgeois) op de campus van de Cité Internationale Universitaire de Paris gaat over tot de selectie van een adjunct-directeur/adjunct-directrice.
Deadline: 22-04-2021

Meer: https://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/FBL_DGadj_nl.pdf


Defensiegerelateerde Onderzoeksactie (DEFRA) wordt binnenkort gelanceerd!

Om de militaire en technologische voorsprong van de Belgische Defensie te behouden en de huidige en toekomstige veiligheidsuitdagingen het hoofd te bieden, is wetenschappelijk en technologisch onderzoek in het domein van veiligheid en defensie essentieel.

Om zijn capaciteiten verder te ontwikkelen door middel van onderzoek in samenwerking met externe partners, zal het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID), in samenwerking met het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), open oproepen tot het indienen van voorstellen lanceren in het kader van de Defensiegerelateerde Onderzoeksactie (DEFRA). Het KHID is verantwoordelijk voor het beheer van het DEFRA-onderzoeksprogramma, de financiering en opvolging van de geselecteerde projecten. BELSPO staat in voor het organiseren en beheren van de oproep tot het indienen van voorstellen.

De eerste oproep tot voorstellen van het DEFRA programma zal begin maart gelanceerd worden, en de volgende drie thema's bevatten:

 • NEET: Employment of NEET (Not in Employment, Education or Training) for Belgian Defence
 • SEHS: Small Energy Harvesting systems for Defence applications
 • SPACE: Space technologies for Defence applications
Op 8 maart (14u00 - 16u00) zal een on-line informatiesessie plaatsvinden.
Registratie is verplicht via de website.

Meer: https://www.belspo.be/defra/


ExoMars detecteert nieuw gas en spoort waterverlies op Mars op

ESA-Roscosmos’ ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) heeft voor het eerst een ‘nieuw’ gas ontdekt: een gas dat nooit eerder op Mars werd waargenomen. Zeezout dat in het stoffige oppervlak van Mars is ingebed en in de atmosfeer van de planeet is meegevoerd, heeft geleid tot de ontdekking van waterstofchloride. TGO levert ook nieuwe informatie over de manier waarop Mars zijn water verliest.

Twee belangrijke drijfveren in Marsonderzoek zijn enerzijds de jacht op atmosferische gassen die verband houden met biologische of geologische activiteit, en anderzijds het verkrijgen van inzicht in de vroegere en huidige watervoorraad op de planeet, om te bepalen of Mars ooit bewoonbaar kan zijn geweest en of er waterreservoirs toegankelijk kunnen zijn voor toekomstige menselijke exploratie. Twee nieuwe resultaten van het ExoMars-team, vandaag gepubliceerd in Science Advances, onthullen een geheel nieuwe klasse van chemie en geven meer inzicht in seizoensgebonden veranderingen en interacties tussen oppervlak en atmosfeer.

Meer: https://bit.ly/3aWyv4L


Vertoning en bespreking van de film 'Through the Eyes'

MuseumTalks KMMA | Online - 11.02.2021, 12.30-13.30 u
De film Through the Eyes presenteert twee muzikale rituelen: de Elombo-ceremonie in Gabon en het Carnaval de Binche in België.

De film benadert deze twee muzikale praktijken uit orale tradities, die op verschillende continenten worden beoefend, op dezelfde manier. Zo wil de film de problematiek van de representatie van cultuur door middel van muziek aankaarten, door de verschillen en vooral de gelijkenissen tussen deze twee tradities in de verf te zetten.

De vertoning van de film Through the Eyes wordt gevolgd door een discussie in aanwezigheid van de regisseurs en leden van het RIETMA-project, in het kader waarvan de film werd gemaakt.
Het RIETMA-project wordt gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid.

Meer: https://bit.ly/3jws8cE


ESA seeks new astronauts

For the first time in 11 years, ESA is looking for new astronauts. These recruits will work alongside ESA’s existing astronauts as Europe enters a new era of space exploration.
Media representatives are invited to a virtual press event on Tuesday, 16 February, to learn more about the vacancies that are intended to initiate a real generational change for ESA.
The starting point for this is 31 March 2021, when the vacancies for new astronauts open. ESA is strongly encouraging women to apply, because we are seeking to expand gender diversity in our ranks.

Meer: https://bit.ly/3ry1KSd


NCP Federal BE: nieuwe website, nieuwe e-mail, nieuw team

Het nieuwe Onderzoeks- en Innovatiekaderprogramma van de Europese Unie, Horizon Europe, is officieel van start gegaan op 2 februari 2021. De publicatie van de eerste oproepen tot voorstellen van Horizon Europe zijn voorzien voor april 2021.

Om de federale actoren te helpen bij het indienen van voorstellen in dit nieuwe kaderprogramma heeft de dienst van Nationale Contactpunten van de federale overheid:
- een nieuwe Horizon Europe website ontwikkeld: ncpfederal.belspo.be
- is er een nieuw team bereikbaar via de algemene e-mail ncpfederal@belspo.be
- is de naam EUROFED vervangen door: NCP Federal BE

Om jullie te informeren over de Horizon Europe oproepen tot voorstellen, EC infodagen, brokerage events... zal het vroegere (EUROFED) nieuwsmanagement systeem gebruikt worden. Maar indien u op de hoogte wil blijven over Horizon Europe, gelieve u dan wel opnieuw in te schrijven (om alzo de GDPR verplichtingen na te komen) via 'Nieuws'.

Bezoek zeker onze nieuwe website: ncpfederal.belspo.be
Aarzel niet om ons te contacteren via onze nieuwe e-mail: ncpfederal@belspo.be

Meer: https://ncpfederal.belspo.be/


Gent wordt peterstad van het nieuwe onderzoeksschip Belgica!

De stad Gent wordt de peterstad van het nieuwe onderzoeksschip. De staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, nam deze beslissing na overleg met de burgemeester van Gent Mathias De Clercq. De stad Gent had al eerder belangstelling getoond om de peterstad van het geavanceerde onderzoeksschip te worden. Een kandidatuur die gesteund wordt door de Universiteit van Gent, een belangrijke wetenschappelijke partner van de Belgica.

Meer: https://bit.ly/3akWevb


IS_MIRRI21 call for proposals

This call for proposals invites all researchers (from academia and companies) working in microbiology and fields related to apply for funded access to any of the 14 IS_MIRRI21 partners facilities across Europe. The TNA offers on-site and remote access to a wide variety of microbial resources and facilities to conduct scientific studies.

Meer: https://ismirri21.mirri.org/project-platforms/tna/


De operatoren van het Belgische controlecentrum B.USOC leggen de laatste hand aan de RUBI-X missie

Aan boord van de Europese module van het Internationaal Ruimtestation (ISS) markeert 26 januari 2021 het einde van twee RUBI-experimenten in het Fluid Science Laboratory (FSL)-rack. In het FSL-rack kunnen experimenten worden uitgevoerd om de dynamica van vloeistoffen in de ruimte te bestuderen, en RUBI (Reference mUltiscale Boiling Investigation) breidt onze kennis over het fysisch kookproces uit. De B.USOC (Belgian User Support and Operation Centre)-operatoren waren verantwoordelijk voor dit complexe ESA-instrument.

Na de eerste succesvolle RUBI-sessie besloot ESA een tweede sessie te realiseren om de wetenschappelijke output te verhogen, waarbij afstelpunten die in de eerste sessie waren weggelaten werden aangevuld en nieuwe omgevingscondities werden uitgeprobeerd die dichter bij de grenzen reikte van wat het instrument aankan. Als het vakje voor succes met een X wordt afgevinkt, dan draagt RUBI-X zijn naam goed. De volledige missie bevatte 622 wetenschappelijke “runs” (met 3 uitvoeringen per run), waardoor een enorme hoeveelheid kookbellen ontstonden en 12,5 TB aan beelden en wetenschappelijke metingen aan boord werden opgenomen, resulterend in een overvloed aan gegevens voor analyse door wetenschappers.

Volgende week dinsdag zal NASA-astronaut Shannon Walker de RUBI-container uit het FSL-rack halen en de SMD-container installeren voor de volgende Soft Matter Dynamics (SMD)-missie. Net als voor RUBI starten nu ook voor SMD bijkomende wetenschappelijke sessies om de evolutie van korrelige materie en schuim in gewichtloosheid te bestuderen. Deze complexe bemanningsactiviteit wordt eveneens gecoördineerd en in real-time ondersteund door de operatoren van het B.USOC.

Meer: https://www.aeronomie.be/nl/nieuws/2021/operatoren-belgische-controlecentrum-busoc-leggen-laatste-hand-rubi-x-missie


Sura-project ontsluit ongeziene fotocollectie over vroege archeologie in Egypte

Een bijzonder onderzoeksproject ging recent van start: het Sura-project (‘sura’ is het Arabische woord voor ‘foto’). Deze samenwerking tussen de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) en de afdeling Egyptologie van de KU Leuven heeft als doel een unieke fotocollectie te ontsluiten voor het publiek en voor verder onderzoek. Deze collectie, bestaande uit meer dan 7000 glasnegatieven, biedt een blik op het ontstaan van de Egyptologie in België en daarbuiten.

Niet veel mensen weten dat Brussel in de jaren ’30 van de vorige eeuw zowat het mondiale centrum van de Egyptologie was. In Museum Kunst & Geschiedenis, dat deel uitmaakt van de KMKG, kan je ook vandaag nog een uitgebreide collectie mummies en andere Egyptische archeologische vondsten ontdekken. Dit alles is grotendeels de verdienste van Jean Capart, Egyptoloog en toenmalig hoofdconservator van de KMKG.

Diezelfde Jean Capart en zijn medewerkers legden over een periode van 40 jaren een uitgebreid fotoarchief aan: foto’s van expedities naar en opgravingen in Egypte, van Egyptische collecties in Europese en Amerikaanse musea, van het dagelijks leven, monumenten en landschappen in Egypte. Zo nam Capart bijvoorbeeld foto’s bij de officiële opening van de grafkamer van Toetanchamon in 1923, waar hij samen met de Belgische koningin Elisabeth werd rondgeleid door Howard Carter.

Dit fotoarchief wordt in het Sura-project volledig ontsloten voor onderzoekers en het grote publiek. De inventarisatie en digitalisering van de glasnegatieven is achter de rug, de komende twee jaar worden ze verder onderzocht en online beschikbaar gesteld. De wisselwerking tussen de foto’s en andere archiefstukken (zowel uit het archief van de KMKG als van andere instellingen) zullen nieuwe inzichten verschaffen over de gefotografeerde objecten, landschappen, monumenten of opgravingen of het beeld ervan vervolledigen.

Het Sura-project wordt gefinancierd door Belspo in het kader van het Brain-be 2.0 onderzoeksprogramma.

Meer: https://www.sura-project.be/


IPCC - Ontwerprapport van IPCC-Werkgroep II

Zijn er klimaatvrienden en -experts die op zoek zijn naar iets om te lezen in deze coronatijd? Dan heb ik iets voor jou !

Het IPCC wacht op jouw opmerkingen en commentaren over het ontwerprapport van IPCC-Werkgroep II over de gevolgen van klimaatverandering, adaptatie en kwetsbaarheid (tegen 29 januari) en over dat van IPCC Werkgroep III over mitigatie (tegen 14 maart).

Als je deze ontwerprapporten mee wenst na te lezen (‘expertreview’), kun je je registreren voor het WG 2 rapport op https://apps.ipcc.ch/comments/ar6wg2/sod/register.php en voor het WG3 rapport op https://apps.ipcc.ch/comments/ar6wg3/sod/register.php

Als je voor een overheid werkt, neem dan contact op met Martine Vanderstraeten, IPCC focal point, vdst@belspo.be. Je kunt dan eventueel deelnemen aan de ‘governement’ review.

De rapporten zijn nog in een ontwerpstadium en bevat nog fouten of onnauwkeurigheden. De rapporten mogen enkel worden gebruikt om bij te dragen aan de herlezing ervan. Ernaar refereren mag helemaal niet.


Soapbox Science Brussels - Oproep voor sprekers 2021

Ben je een vrouw die in de wetenschap werkt en gepassioneerd door je onderzoek? Wil je graag je werk delen met het grote publiek in een leuke en informele omgeving? Zo ja, dan heeft Soapbox Science JOU nodig! We zijn op zoek naar vrouwelijke wetenschappers op alle gebieden van STEMM (Science, Technology, Engineering, Mathematics and Medicine), van doctoraatsstudenten tot professoren, en van startende onderzoekers tot ondernemers, om deel te nemen aan dit grassroots project voor wetenschapscommunicatie.

Dit event zal georganiseerd worden in Brussel op zaterdag 26/06/2021. De oproep voor sprekers is nu open! Stel je kandidaat vóór 28 februari 2021.

Meer: https://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/SoapboxScienceBrussels_Call_nl.pdf


EuroHPC - LUMI kick-off event - 14 January 2021

On January, 14th 2021 the Belgian HPC community is organising the EuroHPC’s LUMI kick-off, an online event with presentation of the LUMI collaboration and HPC use cases.
The event is a unique opportunity to discover the LUMI collaboration and the specification of the pre-exascale machine that will be installed in Kajaani, Finland and accessible to the Belgian user community by the end of 2021. It aims to gather the main Belgian stakeholders from the High Performance Computing (HPC) community: from scientific and industrial users to infrastructures and technology suppliers, HPC enthusiasts and governmental officials.
This online event is taking place on Thursday, January 14th, from 9h to 13h. Registration is required via https://bit.ly/lumi-be-register.
The EuroHPC Joint Undertaking allows the European Commission and participating countries to coordinate their efforts and pool their resources with the objective of deploying in Europe world-class exascale supercomputers. Belgium is taking part in this effort, among others via its participation to the LUMI-consortium. The LUMI (Large Unified Modern Infrastructure) consortium countries are Finland, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Iceland, Norway, Poland, Sweden, and Switzerland. Bringing together their unique expertise and experience, these countries and the European Commission will acquire, host and operate the LUMI pre-exascale supercomputer in Kajaani, Finland. The participation of Belgium to LUMI is a joint effort from the federal and the 3 regional governments (BELSPO, SPW DG06, EWI and Innoviris).

Meer: https://bit.ly/lumi-be-register


De Koninklijke Sterrenwacht van België en EMXYS nemen deel aan de ruimtemissie Hera voor planetaire defensie

De Koninklijke Sterrenwacht van België en EMXYS (Spanje) zijn door de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA geselecteerd om een gravimeter te leveren voor de Juventas-satelliet, die zal landen op de asteroïde Dimorphos in het kader van het planetaire defensieprogramma van ESA.
De Koninklijke Sterrenwacht van België en EMXYS zullen het GRASS-instrument leveren dat het zwaartekrachtveld van de asteroïde Dimorphos zal meten. De gravimeter is een onderdeel van van de CubeSat Juventas (een miniatuursatelliet), vervaardigd door GomSpace Luxemburg. Juventas zal in 2027 op de asteroïde landen, na meegereisd te hebben aan boord van het Hera-ruimtevaartuig van de ESA. GRASS zal de eerste gravimeter op een asteroïde zijn.

Meer: https://www.astro.oma.be/nl/de-koninklijke-sterrenwacht-van-belgie-en-emxys-nemen-deel-aan-de-ruimtemissie-hera-voor-planetaire-defensie/


WHEN ART MEETS MUSIC: een unieke dialoog tussen kunst en muziek

De beslissing van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) om het Belgian National Orchestra een podium te bieden is een vanzelfsprekende keuze in deze bijzondere tijden.
De muzikanten van het Belgian National Orchestra, die het al enkele maanden zonder publiek moeten redden, brengen een wel zeer intiem concert in de zalen van het Museum Old Masters. Hun optreden, dat wordt opgenomen, staat in dialoog met de meesterwerken van onder meer Bruegel, Rubens en Jordaens.
De kunstwerken geven alledaagse thema’s een poëtische dimensie: de schoonheid van ondergesneeuwde landschappen en portretten bij kaarslicht, de smaak van gerechten en feestbanketten van weleer. Uitgerekend in die omgeving voltrekt zich de magie van kunst en muziek. Het neusje van de zalm uit de klassieke muziek en de visuele kunsten verweven zich tot een totaalervaring die schoonheid, hoop en warmte uitstraalt en tijdens deze winterdagen op vreugde zal worden onthaald.
Als de afgelopen maanden ons een ding duidelijk hebben gemaakt, is het wel het kapitale belang van sociale verbondenheid in crisistijden. Daarom bundelen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en het Belgian National Orchestra hun krachten in een schitterend project. De twee instellingen willen via het concept ‘When Art meets Music’ hun abonnees en regelmatige bezoekers de hand reiken en tegelijk kwetsbare groepen bij hun project betrekken.


Altius: een nieuwe satelliet “Made in Belgium” met SPACEBEL software

Dank zij een belangrijk contract met ESA wordt SPACEBEL een hoofdrolspeler in een veelbelovende aardobservatiemissie
Het software engineering bedrijf SPACEBEL eindigt het jaar 2020 in stijl. Al sinds 2018 is de Belgische KMO op verschillende niveaus betrokken bij de Altius (Atmospheric Limb Tracker for the Investigation of the Upcoming Stratosphere) missie die de stratosfeer zal bestuderen. Onlangs heeft het Europees Ruimteagentschap (ESA) officieel een nieuw contract getekend met SPACEBEL Vlaanderen voor de levering van het grondsegment dat zal instaan voor het databeheer afkomstig van de instrumenten aan boord van de satelliet. Die operationele grondinfrastructuur zal in Redu en in Ukkel worden opgezet en er de satellietgegevens verwerken voor ze naar de verschillende gebruikers worden doorgestuurd.
Als component van het Europese "Earth Watch"-programma met hoofdzakelijk Belgische inbreng (94% van het budget), is Altius een microsatelliet die de ozonprofielen in de stratosfeer zal opvolgen. Deze nieuwe ESA-missie steunt op een initiatief van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA); ze zal ons toelaten om de samenstelling van de atmosfeer en de veranderingen van de ozonlaag in de stratosfeer te evalueren. Naast broeikasgassen zal de satelliet andere sporen van atmosferische gassen opmeten, zoals aerosolen, die de kwaliteit van de lucht op aarde aantasten.
In de huidige context van uitdagingen op milieuvlak zal Altius, gedurende minimaal 3 jaar, ook een antwoord bieden op het dreigende tekort aan satellieten die de aanwezigheid van bepaalde deeltjes in onze atmosfeer kunnen monitoren. Vanuit technologisch standpunt onderscheidt Altius zich door zijn kijkrichting naar de horizon die de meting van ozonprofielen met de vereiste resolutie moet bewerkstelligen. In navolging van de Proba-familie zal de ontwikkeling en exploitatie van de toekomstige Belgische satelliet met kostenoptimalisatie gepaard gaan. De lancering is eind 2023 gepland vanuit Kourou.

Meer: https://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/20201221_PR_Altius_nl.pdf


KBR wint een visit.brussels Award

‘The World of Bruegel in Black and White’ is vandaag bekroond met de visit.brussels Award voor Most Noted Exhibition
KBR's eerste tentoonstelling in de heringerichte appartementen van het Paleis van Karel van Lotharingen wordt in de bloemetjes gezet.
• KBR wint de Most Noted Exhibition Award
• ‘The World of Bruegel in Black and White’ bracht 30.000 bezoekers op de been
• Virtueel alternatief voor de uitreiking van de visit.brussels Awards
De tentoonstelling ‘The World of Bruegel in Black and White’ wordt met deze visit.brussels Award in de schijnwerpers gezet als originele tentoonstelling die actief bijdroeg aan de uitstraling van Brussel, zowel binnen de landsgrenzen als daarbuiten.


IPCC: Government and Expert Review of the Working Group II Contribution to the IPCC Sixth Assessment Report, Climate Change 2021: Impacts, Adaptation and Vulnerability.

Periode: 4 december 2020 – 29 januari 2021, 23:59 (GMT+1)
Experts die interesse hebben kunnen zich registreren (uiterlijk 22 januari 2021, 23:59 (GMT+1)). Bij deelname, en voor meer info graag een mail naar Martine.Vanderstraeten@belspo.be, IPCC Focal Point.
Meer informatie over de IPCC producten en het assessment proces: www.ipcc.ch

Meer: https://apps.ipcc.ch/comments/ar6wg2/sod/register.php


Nieuw kunstwerk van de barokmeester Jacques Jordaens ontdekt in het stadhuis van Sint-Gillis in Brussel

Een belangrijk werk van de Antwerpse barokmeester Jacques Jordaens (1593-1678) is gevonden in het stadhuis van Sint-Gillis in Brussel. Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) deed deze ongelooflijke ontdekking tijdens een inventarisatie in opdracht van urban.brussels in 2019.
Het werk hing bijna 60 jaar lang in het kantoor van de schepen voor stedenbouw en werd al die tijd beschouwd als een kopie. Het kostbare geschilderde paneel is nu echter geauthenticeerd als de oudste gekende versie van een compositie van “De Heilige Familie” die Jordaens ook gebruikte in drie andere schilderijen. Deze werken maken deel van de prestigieuze verzamelingen van het Metropolitan Museum in New York, de Hermitage in Sint-Petersburg en de Alte Pinakothek in München.
Het is de wetenschappelijke samenwerking tussen het KIK, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) en de internationale experts van het Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project die het vandaag, na meer dan een jaar van diepgaand onderzoek, mogelijk maakt om dit werk met zekerheid toe te schrijven aan Jacques Jordaens en te dateren rond 1617-1618.

Meer: https://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/KmskbMrbab_Jordaens_nl.pdf


DIGICOLJUST - Colonial Violence, Subaltern Agency and Shared Archival Heritage: A Digital Platform of Colonial Judiciary Sources

Het onderzoeksproject 'DIGICOLJUST - Colonial Violence, Subaltern Agency and Shared Archival Heritage: A Digital Platform of Colonial Judiciary Sources’ heeft zijn eerste blogpost gepubliceerd. DIGICOLJUST is een tweejarig (2020-2022) digitaliserings- en onderzoeksprogramma onder leiding van een team van historici en archivarissen van het Rijksarchief in België (AGR/ARA), de Université libre de Bruxelles (ULB) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Het project wordt gebaseerd op een amper bekende archiefcollectie: de processtukken van de militaire tribunalen van de Vrijstaat Congo (1885-1908) en van Belgisch Congo (1908-1960). Deze historische bronnen zijn van fundamenteel belang voor het begrip van koloniaal geweld en van Afrikaanse agency onder Belgisch bewind. Op het kruispunt van erfgoedwetenschap, digital humanities en historische expertise wil DIGICOLJUST een belangrijk deel van deze archiefcollectie toegankelijk maken voor onderzoekers en burgers, en nieuwe historische vragen over de koloniale onderdrukking onderzoeken. De blog van DIGICOLJUST zal de ontwikkeling van het project volgen en de uitdagingen die het oproept aan het licht brengen. Blogposts zullen diverse thema’s aanpakken, zoals het betwiste erfgoed van ontheemde Belgische openbare koloniale archieven, koloniaal geweld, of de weerspiegelingen tussen de geschiedenis van de militaire rechtspraak en huidige internationale debatten over de straffeloosheid van soldaten in hedendaagse Centraal Afrika.

Meer: https://digicoljust.hypotheses.org/


Onderzoekers maken inventaris van menselijke resten in Belgische collecties

Een onderzoeksteam onder leiding van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) maakt aan de hand van een enquête een inventaris van de menselijke resten in Belgische musea, onderzoeksinstituten en privécollecties. Daar zijn ook resten bij die in koloniale tijden zijn verzameld. Het onderzoeksteam wil de historische, wetenschappelijke en ethische context van de menselijke resten kennen. Het project zal ook een wettelijk kader onderzoeken voor restitutie (of repatriëring) van menselijke resten.

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/news/item/19471


Facing Van Eyck. The Miracle of Detail

Deze tentoonstelling opent voor het eerst de deuren op dinsdag 1 december 2020.
Facing Van Eyck. The Miracle of Detail bekijkt het uitzonderlijke oeuvre van Jan van Eyck door een eigentijdse lens. Dankzij baanbrekende digitale technieken en nieuw wetenschappelijk onderzoek bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA) kom je dichter bij Van Eyck en zijn geheimen dan ooit tevoren. Neem een duik in de picturale microkosmos van Van Eyck door in te zoomen op landschappen, architectuur, textiel, menselijke figuren en alledaagse voorwerpen en onthul fascinerende details die met het blote oog nauwelijks zichtbaar zijn. Speciaal voor de tentoonstelling componeerde Benjamin Glorieux een op Van Eyck geïnspireerd stuk – geef niet alleen je ogen maar ook je oren de kost in deze zintuiglijke totaalervaring!
Een rijk geïllustreerde film focust op de devotionele beelden van Jan van Eyck en verbindt hem met de Byzantijnse icoon. Door dieper in te gaan op de receptie en toe-eigening van Byzantijnse modellen in het werk van Van Eyck, verkent de film de religieuze en artistieke uitwisselingen tussen Oost en West in de 15e eeuw.
​​​ Een nieuwe manier van kijken naar Jan van Eyck's oeuvre aan de hand van 20 gedigitaliseerde werken die je de radicaliteit en frisheid van zijn fascinerende beeldtaal laat zien!

Meer: https://www.bozar.be/nl/activities/159475-facing-van-eyck


Heropening Museum voor Natuurwetenschappen

Kom samen met je bubbel op bezoek in het Museum voor Natuurwetenschappen en bereid je voor op een uitstap vol dino’s, zeereptielen, tijgers, giraf, pinguïns: de bewegwijzerde parcours leiden je in eenrichtingsverkeer langs alle zalen. Gloednieuw is ‘Levende Planeet’, twee verdiepingen van een vaste galerij waarin je het leven op onze planeet, met wel 850 dieren in hun leefgebied, leert kennen. Ook Arkhane, de elegante Allosaurus, en de afschrikwekkende Mosasauriërs zijn opnieuw te zien!
Bereid je bezoek voor en koop je ticket online. De tijdelijke expo Antarctica is nog steeds inbegrepen in je ticket voor de vaste zalen (tot 03.01.21).

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/


SURA – Unlocking the Photographic Archives of the Pioneering Years of Egyptology at the Royal Museums of Art and History in Brussels

Het onderzoeksproject ‘SURA – Unlocking the Photographic Archives of the Pioneering Years of Egyptology at the Royal Museums of Art and History in Brussels’ lanceert haar website.

Het SURA-project (2020–2022) wordt uitgevoerd door Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) in samenwerking met de afdeling archeologie van KUL. Het project wil een historische collectie van ca. 7000 fotografische glasnegatieven valoriseren die bewaard worden in de beroemde Egyptologische bibliotheek van de KMKG. De foto’s dateren uit de eerste helft van de 20e eeuw en documenteren de pioniersjaren van het ontstaan van de Egyptologie in België vanuit het standpunt van Jean Capart, eerste conservator van de Egyptische afdeling van de KMKG en grondlegger van de Belgische Egyptologie, en zijn medewerkers. Deze collectie bevat onder meer foto’s van de archeologische sites in Egypte waar de KMKG werkzaam zijn geweest en waarvan objecten in de collectie van het museum zijn terecht gekomen, maar foto's van sites en opgravingen door andere teams. Ook afbeeldingen van objecten uit diverse museumcollecties wereldwijd, van het Egyptische landschap, de flora en de bevolking maken deel uit van de collectie.

SURA wordt gefinancierd door BELSPO in het kader van het onderzoeksprogramma BRAIN-be 2.0 (2018–2023).

Meer: https://www.sura-project.be


UNESCO-MAB Young Scientists Awards 2021

The MAB Young Scientists Awards targets young researchers carrying out interdisciplinary research in line with UNESCO's Man and the Biosphere (MAB) Programme. Priority is given to projects carried out in biosphere reserves. Until 2025, implementation of the UNESCO MAB Programme is guided by the MAB Strategy and Lima Action Plan for UNESCO’s MAB Programme and its World Network of Biosphere Reserves (LAP), which contributes to the achievement of the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals (SDGs).
MAB Young Scientists Award applicants are strongly encouraged to take into account the priorities of the LAP, and to identify in their applications how their research contributes to the research-related actions of the LAP and to the SDGs.
Deadline for applications: 15 January 2021.

Meer: https://en.unesco.org/mab/awards


INDIA Space-Astronomy: DOT Call for proposals - Cycle 2021-C1

DOT Online Proposal Submission and Evaluation System (DOPSES) is opened now for proposal submission for Cycle 2021-C1.
The deadline for submitting the proposals is 2020-11-30 17:00:00, Indian Standard Time (UTC + 5:30).

Meer: https://dopses.aries.res.in


Belgisch lanceringsevenement voor Horizon Europe op 12/11/2020

De start van Horizon Europe, het nieuwe EU Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie, nadert en daarom besloot EUROFED, de dienst van de Nationale Contactpunten (NCPs) voor het federale, ism de Nationale Contactpunt Coördinatoren van de Regio's en Gemeenschappen om op 12 november 2020 van 14.30 tot 16.15 uur een online informatiesessie voor Horizon Europa te organiseren.

Wat staat er op de agenda?
• De directeur-generaal van het directoraat "Onderzoek en Innovatie" van de Europese Commissie, de heer Jean-Eric Paquet, zal de nieuwigheden van het Horizon Europe presenteren en uw vragen beantwoorden.
• Een academische onderzoeker én een CEO van een KMO zullen hun ervaringen delen en de lessen die ze hebben geleerd bij deelname aan Horizon 2020 projecten.
• Een presentatie waarin de gespecialiseerde overleggroepen die in België verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van de positie van de Belgische delegatie in de programmacomités van het EU-kaderprogramma is voorzien.
• En tot slot een overzicht van de Nationale Contactpunten (NCP's) die in België bestaan en bij wie je terecht kan voor advies over de Kaderprogramma's.

De online sessie staat open voor alle belanghebbenden in België. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht.
Meer informatie en mogelijkheid tot registratie via de event website. De inschrijving sluit op 12 november 2020 om 9.00 uur.

Meer: https://www.horizon-europe-info-sessions.be/event/horizon-europe-belgian-launch-event


Open loket

De Afdeling Cultuur en Wetenschap van de Ambassade van Spanje in België stelt de vierde editie van ons ‘open loket’ voor. Het doel hiervan is culturele en wetenschappelijke samenwerkingsvoorstellen tussen Spanje en België, die in 2020 in België uitgevoerd worden, te ontvangen. Het loket zal geopend zijn tussen 19 oktober en 23 november 2020 en kan bereikt worden via onze website
Er worden verschillende soorten samenwerking aangeboden, zoals economische hulp op kleine schaal, sponsoring, culturele diensten en verspreiding van de evenementen.

Meer: https://www.spainculture.be/nl/middelen-en-oproepen-tot-voorstellen/open-loket


Blijft T. rex STAN toegankelijk voor publiek en wetenschap?

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen heeft met belangstelling de veiling gevolgd van het skelet van Tyrannosaurus rex STANTM door Christie's in New York op 6 oktober 2020. Dat dit iconische fossiel door een privépersoon of door een bedrijf is aangekocht, baart ons grote zorgen. Het is in ieders belang dat STANTM toegankelijk blijft voor het grote publiek, maar ook voor de wetenschappelijke wereld. Op 13 oktober 2020 volgen we met argusogen de veiling van een skelet van een allosaurus, een andere grote roofdinosaurus die in de Verenigde Staten is ontdekt. Het gaat onder de hamer bij Binoche en Giquello in Parijs.

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/news/item/19340/


Soapbox Science: wetenschapsters in België spreken live over hun onderzoek op sociale media

Op zaterdag 10 oktober, van 14u tot 17u10 zullen zeven wetenschapsters u vertellen over hun onderzoek tijdens het eerste Soapbox Science-evenement in België, dat dit jaar uitzonderlijk online zal worden gehouden vanwege COVID-19.

Soapbox Science is een wetenschappelijk outreach initiatief dat tot doel heeft de zichtbaarheid van vrouwen in de wetenschap en hun onderzoek te bevorderen door hen de opportuniteit te geven om mensen op publieke plaatsen te bereiken. Soapbox Science-evenementen transformeren openbare ruimtes in discussiefora (naar het voorbeeld van de Speaker’s Corner in Hyde Park) waar vrouwelijke (iedereen die zich als vrouw identificeert) wetenschappers op hun “zeepkisten” over hun onderzoek kunnen praten met de voorbijgangers.
Waarom vrouwelijke wetenschappers? Zelfs vandaag de dag vormen vrouwelijke wetenschappers een minderheid in het onderzoeksveld, en hun relatieve aantal neemt af naarmate de anciënniteit in het veld toeneemt. Recent onderzoek toont aan dat vrouwen al op zeer jonge leeftijd met veel obstakels te maken hebben, met name door maatschappelijk gekoesterde stereotypen en vooroordelen die verband houden met het imago van de wetenschapper.
Om die redenen richt Soapbox Science zich op het aanpakken van stereotypen door aan het publiek te laten zien dat een wetenschapper niet noodzakelijk een “oude blanke man” is, en dat iedereen de mogelijkheid heeft om op een interactieve manier van de wetenschap te genieten.

Meer: https://www.astro.oma.be/nl/soapbox-science-wetenschapsters-in-belgie-spreken-live-over-hun-onderzoek-op-sociale-media/


Opening van de tentoonstelling BE MODERN

Van 2 oktober 2020 tot 24 januari 2021 brengen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) de tentoonstelling BE MODERN. Van Klee tot Tuymans. Met BE MODERN zetten de KMSKB de collectie moderne en hedendaagse kunst uit binnen- en buitenland in de kijker. Een selectie van een 150-tal schilderijen, sculpturen, werken op papier, installaties en moving images schetsen het wervelend avontuur van de moderne beeldende kunst. Bij deze gelegenheid zal ook een selectie van de recente aanwinsten hedendaagse kunst te zien zijn, soms voor de allereerste keer.
Daarnaast kunnen bezoekers ook Purification ontdekken, een indrukwekkende video-installatie van Bill Viola, alsook ART CARES COVID dat het werk van meer dan 40 Belgische kunstenaars presenteert.

Meer: https://www.fine-arts-museum.be/nl/tentoonstellingen/be-modern


18 miljoen jaar oude potvis met ‘naaldvormige’ snuit joeg op vinnige prooien

Paleontologen hebben een van de oudste fossiele potvissen opgegraven en beschreven. De nieuwe soort uit Peru is zo’n 18 miljoen jaar oud. Rhaphicetus valenciae was ongeveer 5 meter lang en had een extreem lange snuit en smalle, gepunte tanden. De onderzoekers vermoeden dat hij op kleine, snelle prooien joeg in ondiepere wateren. De huidige potvissen hebben een stompe snuit en ‘zuigvoeden’ zich met inktvissen op grote diepte.

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/news/item/19293/


Het KBR museum: ontdek een schat die 600 jaar verborgen bleef

Op 18 september 2020 opent het KBR museum zijn deuren. Het publiek zal er een nationale schat ontdekken die 600 jaar lang verborgen bleef: de bibliotheek van de hertogen van Bourgondië en haar prachtige collectie 15de-eeuwse handschriften. Met de opening van dit nieuwe museum neemt KBR, de nationale bibliotheek, deel aan de relance van het culturele leven en drukt ze haar stempel als culturele trekpleister in Brussel.

Meer: https://www.kbr.be/nl/museum/


Dodental bruinvissen op Noordzeekusten stijgt

Een nieuwe studie die werd gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Biological Conservation brengt een opvallende toename van het aantal gestrande bruinvissen langs de Noordzeekusten aan het licht. Wetenschappers van de verschillende Noordzeelanden brachten daarvoor hun gegevens samen. Dit leverde ook inzichten op met betrekking tot de verspreiding en sterfte van de verschillende leeftijdsklassen, maar laat nog niet toe om definitieve uitspraken te doen over de effecten van verschillende menselijke activiteiten.

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/news/item/19280/


Eeuwige slaper: dino stierf ondergronds en bleef perfect bewaard

Paleontologen hebben een nieuwe soort dinosauriër uit China beschreven die holen groef. Twee prachtig bewaarde fossielen van Changmiania liaoningensis suggereren dat de dieren stierven doordat ze bedolven werden, mogelijk door een vulkanische modderstroom. De zopas beschreven soort is de vroegste telg tot nu toe van de ornithopoden, een groep waartoe ook de Iguanodons van Bernissart behoren.

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/news/item/19274


(Post)middeleeuwse Brusselaars werden geplaagd door diarree

Onderzoek van middeleeuwse en postmiddeleeuwse beerputten toont aan dat de Brusselse bevolking tussen de 14de en de 17de eeuw te kampen had met infecties door een resem darmparasieten, waaronder ook twee amoeben die dysenterie veroorzaken.

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/news/item/19263/


Closer to Van Eyck in 100 miljard pixels: het Lam Gods was nog nooit zo dichtbij

Dankzij Closer to Van Eyck zoomden sinds 2012 miljoenen mensen in op de verbijsterend mooie details van een van de meest bejubelde kunstwerken ter wereld: het Lam Godsveelluik. In 2020 gingen al meer dan een kwart miljoen geïnteresseerden wereldwijd een kijkje nemen, en in de huidige COVID-periode steeg het bezoekersaantal zelfs met 800%. Dit toont het enorme potentieel van moderne digitale technologie om kunstwerken uit alle tijden breed toegankelijk te maken.
Met de lancering van een nieuwe versie van de website, inclusief beelden van de recent gerestaureerde schilderijen, nieuwe video’s en educatief materiaal, bieden het Getty en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK, Brussel), in samenwerking met het Gieskes Strijbis Fonds in Amsterdam, de bezoeker nu een nóg rijkere beleving van dit monumentale meesterwerk.

Meer: https://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/2020_KikIrpa_CloserToVanEyck2_nl.pdf


Hallepoort heropent de deuren

Vanaf 1 september opent de Hallepoort in Brussel opnieuw de deuren voor het publiek. Omwille van de coronacrisis was het museum enkele maanden gesloten.
Vanaf 1 september kunnen bezoekers opnieuw het prachtige gebouw en de unieke collecties van de Hallepoort komen ontdekken. Uiteraard in alle veiligheid, met een uitgewerkt parcours dat via de permanente collecties en de tijdelijke expo ‘Back to Bruegel’ bezoekers doorheen het hele gebouw leidt, inclusief het prachtige panorama op Brussel van op de weergang en een aantal middeleeuwse ruimtes in het gebouw die normaal gezien gesloten zijn voor het publiek.

Meer: http://www.kmkg-mrah.be/nl/hallepoort


Nieuwe soort Bidsprinkhaan vernoemd naar David Attenborough

Leuk nieuws! Wetenschappers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen hebben een nieuw genus van grote en robuuste bidsprinkhanen uit Azië beschreven - waaronder deze prachtige nieuwe soort Titanodula attenboroughi, vernoemd naar ... Sir. David Attenborough! Ze willen hem zo bedanken voor zijn levenslange werk voor het verspreiden en toegankelijk maken van kennis over de levende natuur, en zijn inspanningen om te pleiten voor haar behoud en bescherming.

Meneer Attenborough heeft nog meer soorten op zijn naam staan (waaronder ook een dino, de Attenborosaurus!) en zei daarover eerder al dat “een soort naar je vernoemd krijgen het grootste compliment is dat je van de wetenschappelijke gemeenschap kunt krijgen”. Graag gedaan, Sir! Om zijn nieuwste aanwinst in levenden lijve te zien zal hij wel wat moeite moeten doen: Titanodula attenboroughi komt namelijk enkel en alleen voor in de bergplateaus van het Annamitisch gebergte in Centraal Vietnam… Maar hem kennende maakt dat het alleen maar aanlokkelijker!

En er is nog meer goed nieuws: de beschrijving van het nieuwe genus is verschenen in het 100e nummer (mijlpaal!) van het Belgische open-access taxonomisch tijdschrift ‘Belgian Journal of Entomology'!


Uil ontdekt die 55 miljoen jaar geleden als een havik joeg

Paleontologen hebben een grote uil beschreven die zo’n 55 miljoen jaar geleden middelgrote zoogdieren verschalkte met zijn poten en klauwen. ‘Uilen doden vandaag met hun bek’, zegt paleontoloog Thierry Smith (KBIN), die het goed bewaarde skelet uit Wyoming (VS) mee bestudeerde. Primoptynx poliotaurus is een nieuwe soort en een nieuw geslacht.

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/news/item/19165/


DARIAH Theme Funding Call 2020 (#DigitalHumanities #Dariah)

The DARIAH Theme Call 2020/21 is now launched!
This year's call has two streams of funding:
DARIAH Arts Exchanges
With this call, we would like to explore what the current DARIAH knowledge base has to offer arts practitioners researchers, encourage institutional and organisational DARIAH partners within local and national DARIAH nodes to embark on collaborative projects with artists and grow our understanding of the infrastructural requirements of this community with regards to the technologies they use.
Arts, Humanities and COVID-19
One of the areas of emphasis in this scheme could be on how we will collect, curate, preserve and interpret the heterogeneous record of the experience of life and work in early 2020. We will also look for innovative projects exploring humanities contributions to understanding the virus and its impacts, and what the study of culture, the arts, values, practices and language can contribute to our response to this global challenge.

Maximum allowable budget is €10 000. Deadline for submissions is September 18, 2020.

Applications must be submitted on the Sciencesconf platform https://dariahtheme2020.sciencesconf.org/
and by e-mail to: theme@dariah.eu

Meer: https://www.dariah.eu/2020/07/21/dariah-theme-2020-call-for-proposals/


UNESCO: Launch of a Masters on UNESCO Biosphere Reserves

Announcement of the enrolment for the first year of a new International Academic Master Programme on UNESCO Biosphere Reserves, at Eberswalde University of Germany. It will launch in winter term 2020/2021. Applications are possible from July 1, 2020.
Key words: biosphere reserves management, sustainable transformation, intercultural exchange, integrate approaches from natural and social sciences, green economy , nature based solutions...
This is the first international Master Programme in English language (a French language Master is offered by Toulouse University). Eberswalde University has decades of experience working in and with the UNESCO MAB programme. They have also just launched an international doctoral studies programme on MAB.
The new Master Programme „Biosphere Reserves Management“ focuses on UNESCO’s World Network of Biosphere Reserves and its great potential for sustainability transformation.

The University will present this and other study programmes during their online University Information Days 2020. There will be a special session on the “Biosphere Reserves Management” Programme next Friday (June 26th) at 10:00 a.m.

With the study course, Eberswalde University wants to educate future Biosphere Reserve managers and actors.
For this reason, they promote intercultural exchange, integrate approaches from the natural and social sciences, and work together with practitioners from UNESCO Biosphere Reserves from around the world.

Meer: https://www.hnee.de/de/Forschung/Biosphere-Reserves-Institute/M.Sc.-Biosphere-Reserves-Management/M.Sc.-Biosphere-Reserves-Management-K6999.htm


Geboorte, de virtuele tentoonstelling van Belspo

De editie 2020 van WETENSCHAP EN CULTUUR IN HET KONINKLIJK PALEIS kan jammer genoeg niet plaatsvinden in situ. Belspo bedacht evenwel een alternatief maar origineel parcours, én aangepast aan de omstandigheden, doorheen een virtuele tentoonstelling "Geboorte".

Het virtuele parcours is opgebouwd rond open subthema's die onderlinge overeenkomsten kunnen vertonen en biedt nieuwe perspectieven om thema's te associëren.

 • Ontstaan van het heelal;
 • Ontstaan van natuurfenomenen;
 • Ontstaan van het leven;
 • Geboorte bij de mens: Vieringen & rituelen - Moeder, foetus en pasgeborene - Aan de geboorte gelinkte voorwerpen - Aan de geboorte gelinkte documenten en souvenirs - Ontstaan van kennis
 • Het creatieve moment in de kunst: ontstaansvorm of ontstaan van vormen
 • Ontstaan van een wetenschappelijk project;
 • Ontstaan van een wetenschappelijke collectie.

Meer: http://www.royalbelspo.be


Laat jouw stem horen en neem deel aan het eerste burgeroverleg voor de klimaatmissie!

De Europese Commissie heeft onlangs in het kader van het toekomstig onderzoeks- en innovatiebeleid ambitieuze doelen gesteld die vertaald worden in “missies”. Klimaatverandering is er zo één van. In elke Europees land worden de komende jaren burgers betrokken bij de klimaatmissie. En dus ook bij ons.

Daarom organiseren de Europese Commissie, Fédération Wallonie-Bruxelles, BELSPO, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Departement EWI een eerste burgerbevraging op 22 augustus 2020. Het doel is om van 50 burgers, via gestratificeerde steekproef, te weten te komen wat zij belangrijk vinden, wat volgens hen de prioriteiten moeten zijn van de klimaatmissie en welke oplossingen zij zien om te anticiperen op de maatschappelijke gevolgen veroorzaakt door klimaatveranderingen. Het rapport met de burgeradviezen zal overhandigd worden aan de Europese Commissie. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 24 juli 2020 om 12 uur melden.

Meer: https://ec.europa.eu/belgium/events/200820_climateconsultation_nl


Zonnekijkdag op 5 juli 2020

Op zondag 5 juli 2020 organiseert de Vereniging Voor Sterrenkunde vzw (VVS) naar jaarlijkse gewoonte de Zonnekijkdag. Dit jaar op locatie waar het kan en op YouTube. Uiteraard blijft ook de Zonnekijkdag niet gespaard van de COVID-19 maatregelen en zal deze kijkdag er anders uitzien dan voorgaande edities.
Wellicht ziet nog niet iedereen het zitten om bij een waarneempost langs te gaan. Daarom voorzien we dit jaar ook een online alternatief op YouTube, zodat iedereen de sfeer van de zon in huis kan halen.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/20200630_Zonnekijkdag.pdf


Ter ondersteuning van onderwijs op school
ESA's nieuwe aanbesteding voor de implementatie van ESERO in België

Op 12 juni 2020 publiceert het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA) een openbare aanbesteding (Invitation To Tender, ITT), beperkt tot België, waarin in België gevestigde bedrijven en instellingen worden uitgenodigd om hun voorstellen in te dienen voor de uitvoering van het ESA-onderwijsproject 'ESERO' in België van eind 2020 tot eind 2022.
Het ESERO Belgium-project wordt medegefinancierd door ESA en, nationaal, door het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO). Voor deze activiteit heeft BELSPO het beheer van haar financiering gedelegeerd aan ESA. Daarom stelt ESA via deze ITT het totale cumulatieve ESA- en BELSPO-budget beschikbaar.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/space/edu_nl.stm


Zomerschool Sterrenkunde 2020

Dit jaar organiseert de Vereniging voor Sterrenkunde (VVS) opnieuw een Zomerschool Sterrenkunde. In vier dagen maken de deelnemers kennis met vele verschillende aspecten van de sterrenkunde. Dat gebeurt via lessen maar ook met veel praktisch labowerk, waarin men zelf aan de slag gaat om sterrenkundige ontdekkingen te doen.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/doc/agenda/ZomerschoolSterrenkunde2020.pdf


BELSPO ondersteunt de digitalisering van het federaal cultureel en wetenschappelijk erfgoed

Het is van het grootste belang het rijke cultureel en wetenschappelijk erfgoed van België te bewaren en die kostbare troeven te onthullen voor onderzoekers en het grote publiek. DIGIT, het digitaliseringsprogramma van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) ondersteunt de Belgische federale musea, bibliotheken en archiefinstellingen bij het digitaliseren van hun wetenschappelijk en cultureel erfgoed. Met zijn 10 Federale Wetenschappelijke Instellingen, biedt BELSPO de Belgische wetenschappers een uitzonderlijk kader en geavanceerde tools aan om hun onderzoeksactiviteiten te verrichten. Hun collecties trekken elk jaar meer dan 1,2 miljoen bezoekers aan. Samen met het Koninklijk Belgisch Filmarchief (CINEMATEK) zijn die tien instellingen de belangrijkste partners in het programma DIGIT.

Meer: https://www.belspo.be/belspo/digit/index_nl.stm


Donkere vogelhuid beschermt tegen uv-licht

Biologen van de Universiteit Gent hebben ontdekt dat de huid van vogels donkerder is naarmate ze dichter bij de evenaar leven. Een getaande huid beschermt hen beter tegen het schadelijke uv-licht. Dit evolutionaire patroon was al bekend bij de mens en bij reptielen. Ook kale vogels en vogels met een wit verenkleed hebben een donkerder huid. De wetenschappers onderzochten maar liefst 2.250 vogelsoorten uit museumcollecties, onder meer die van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/news/item/19104/


The future of ERA

Belgium's contribution to the debate
The European Research Area (ERA) is a wonderful, dynamic and unifying concept adopted in the year 2000 and since adapted. Its main goal is the creation of a unified research area open to the world. The implementation of its six main priorities has been guided and supported by a roadmap for the period 2015 - 2020 and by its monitoring. This monitoring shows that, even if large disparities between countries persist, Europe made huge progress in unifying its research and innovation (R&I) landscape and in enabling the free circulation of researchers, scientific knowledge and technology. ERA is a framework with strengths, weaknesses, and room for improvement. With the present document, Belgian administrations in charge of R&I hope to jointly contribute to the improvement of ERA and to the preparation of the European Commission's new communication on this subject, expected by mid-2020.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/FutureERAcontributionBE.pdf


EURAXESS - European Science Diplomacy Online Free Course

The Spanish Foundation for Science and Technology (FECYT) participates in the S4D4C project (Using Science for/in Diplomacy for Addressing Global Challenges), which is supporting science diplomacy as a means to foster EU´s commitments to the SDGs.
Capacity building on science diplomacy among European researchers is key for this goal to happen.
We are happy to announce the launch of our European Science Diplomacy Online Course. We aim to provide participants with the relevant training, knowledge, and insights necessary to understand and navigate the European science diplomacy interface. The course is free of charge and offers eight modules (that can be completed in around 15 hours) which provide students with basic to more specific content on science diplomacy answering questions such as what it is, who are the stakeholders, how it is done in the EU, what approaches exists, what skills are needed, and some insights coming from S4D4C empirical case studies. The successful completion of the course is rewarded with an S4D4C certificate.

Meer: https://www.s4d4c.eu/european-science-diplomacy-online-course/


Donkere vogelhuid beschermt tegen uv-licht

Biologen van de Universiteit Gent hebben ontdekt dat de huid van vogels donkerder is naarmate ze dichter bij de evenaar leven. Een getaande huid beschermt hen beter tegen het schadelijke uv-licht. Dit evolutionaire patroon was al bekend bij de mens en bij reptielen. Ook kale vogels en vogels met een wit verenkleed hebben een donkerder huid. De wetenschappers onderzochten maar liefst 2.250 vogelsoorten uit museumcollecties, onder meer die van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/20200602_KbinIrsnb_nl.pdf


Koninklijk bezoek op de heropening van de KMSKB

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brengen, op dinsdag 19 mei, een bezoek aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB). Zij bezoeken de vaste collectie van het Old Masters Museum dat, na een periode van 2 maanden sluiting wegens de uitbraak van COVID-19, opnieuw de deuren opent. De Koning en de Koningin willen met dit bezoek de zwaar getroffen cultuursector in ons land mee ondersteunen.

De KMSKB kijken er naar uit om hun bezoekers opnieuw te mogen verwelkomen vanaf dinsdag 19 mei 2020. Kunst is een krachtige remedie die troost brengt én stimulerend werkt. Het museum biedt een bezoek aan in de vorm van een "wandeling", en laat toe om er even op uit te gaan en de batterijen weer op te laden.

Meer: https://www.fine-arts-museum.be/nl/uw-bezoek/covid-19-maatregelen


Nieuwe dimensies werpen verdiepende blik op erfgoed

KBR lanceert samen met de KU Leuven en het Museum Kunst & Geschiedenis een online open access toepassing om erfgoedobjecten dynamisch en op een interactieve manier online te bekijken. Deze pixel+ viewer laat toe om eeuwenoude objecten in een ander licht te bekijken en verborgen details zichtbaar te maken.

Meer: https://kbr.prezly.com/nieuwe-dimensies-werpen-verdiepende-blik-op-erfgoed#


L’Oréal-UNESCO - For Women in Science International Awards

Created in 1998, the L’Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards recognize and support eminent women in science throughout the world. Each year, five Laureates are recognized for their contributions to the advancement of science, in Life Sciences or Physical Sciences, Mathematics and Computer Science in alternating years.
The 2021 edition of the Awards will designate five outstanding scientific researchers in the field of Physical Sciences, Mathematics and Computer Science, working in the following regions:
- Africa & the Arab States
- Asia and the Pacific
- Europe
- Latin America and the Caribbean
- North America
One candidate will be selected for each of the five regions, the determining factor being the place of work for at least 5 years, not the nationality of the candidate.
Each of the five Laureates will receive an award of €100,000.

Meer: https://www.forwomeninscience.com/en/awards


OECD Science Barometer 2020

OECD Science Barometer 2020 - een flitsenquête om de ontwikkelingen in wetenschap en onderzoek als gevolg van de COVID-19-crisis te volgen en om meningen te verzamelen over toekomstperspectieven.

De enquête (in het Engels) is anoniem en staat open voor iedereen met een actief interesse in wetenschap, inclusief experts in wetenschapsbeleid. Het duurt maar 5 minuten.

Meer: https://survey.oecd.org/index.php?r=survey/index&sid=176928&lang=en


3 miljoen jaar oud skelet uit Antwerpse haven nieuw puzzelstuk in evolutie walvissen

Paleontologen hebben een nieuwe walvissensoort beschreven, die zo’n 3 miljoen jaar geleden in de Noordzee rondzwom. Antwerpibalaena liberatlas is een uitgestorven neefje van de huidige noordkapers. Het goedbewaarde fossiele skelet werd in 2013 gevonden bij de aanleg van de Kieldrechtsluis in de Antwerpse haven. Een uitgebreide studie van de anatomische verschillen biedt nu meer inzicht in de evolutie van de echte walvissen, die door een gebrek aan goed beschreven vondsten tot nu toe onduidelijk bleef.

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/news/item/19046


Katvisgenen vertellen hoe Afrikaans landschap evolueerde

Onderzoekers zijn erin geslaagd om historische veranderingen in het Afrikaanse landschap te reconstrueren aan de hand van de evolutionaire geschiedenis van de Afrikaanse meerval, een wijdverspreide katvissoort. Zo konden ze belangrijke geologische en klimatologische gebeurtenissen, zoals periodes van grote droogte, preciezer dan ooit dateren.

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/news/item/19032/


Valken voor iedereen: de eerste jongen in Brussel

De eerste valkenjongen van 2020 zijn op paasmaandag geboren in de Sint-Jobkerk van Ukkel. Ze hebben ons verschalkt, want volgens onze pronostiek verwachtten we hen later!
We houden nu het nest in het oog van het nieuwe koppel Slechtvalken, op 55 meter hoogte in de Brusselse kathedraal. De jongen komen elk moment uit…
Het eerste valkenjong van de kathedraal begint zijn eierschaal te doorprikken.
Hij wordt de komende uren geboren. Luister goed, je kan hem al horen piepen! Het uitkomen van de valkenjongen is één van die magische lentemomenten die je kan delen met een hele gemeenschap. Op slechtvalken.be beleef je het alsof je er bij was!

Meer: http://www.valkenvooriedereen.be/blog/eerste-piepjes-in-de-sint-michiels-en-sint-goedelekathedraal?lang=nl


Overlijden van de heer Philippe BODSON

Het is met grote droefheid dat we op zaterdag 4 april 2020 het overlijden van de heer Philippe BODSON vernemen.

Meer dan de internationaal erkende industriekapitein, meer dan de man die investeerde in de politiek, zal Philippe BODSON in ons geheugen blijven als een ontdekkingsreiziger, liefhebber van de wereld en de natuur. Hij was een onvermoeibare reiziger, een grote wandelaar, die de planeet van de ene kant naar de andere heeft verkend en elk van zijn continenten heeft bezocht, van de Noord- tot de Zuidpool.

Uit deze nobele avonturen had hij een bijzondere liefde voor Antarctica weten te bewaren, die hij in praktijk bracht in zijn hoedanigheid van bestuurder van de International Polar Foundation en ondervoorzitter van het Poolsecretariaat, de dienst binnen het Federaal Wetenschapsbeleid dat verantwoordelijk is voor het beheer van het Poolstation Princess Elisabeth Antarctica.

Het overlijden van Philippe BODSON, is dat van een man die zijn unieke visie op de wereld deelde en tot de verste uithoeken van de wereld bracht.

We betuigen ons diepste medeleven aan zijn familie, geliefden en collega's.

Pierre Bruyere, Voorziter a.i. Belspo
Luc Mabille, Voorzitter van het Poolsecretariaat


Vind het ultieme overzicht van de Lam Gods-restauratie in The Ghent Altarpiece. Research and Conservation of the Exterior

Vier jaar lang werkte een multidisciplinair team van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) aan het onderzoek en de restauratie van de buitenzijde van het Lam Godsveelluik van de gebroeders Van Eyck (1432). De ontdekking én vrijlegging van hun originele creatie, eeuwenlang verscholen onder ruime overschilderingen, leidde niet enkel tot een onverwachte visuele revelatie. Door het begeleidende onderzoek neemt nu ook de kennis over het iconische meesterwerk een reuzensprong. Het referentiewerk The Ghent Altarpiece. Research and Conservation of the Exterior, een uitgave van het KIK, laat het restauratieteam zélf aan het woord over hun recente werk en bundelt de ruime bevindingen van het multidisciplinaire onderzoek. Daarbij wordt gretig geput uit duizenden unieke foto’s, wetenschappelijke beelddocumenten en verklarende schema’s.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/20200403_KikIrpa_nl.pdf


Valken voor iedereen 2020: volg twee slechtvalknesten in Brussel

Wilde natuur in de woonkamer tijdens deze periode van quarantaine: volg van 3 april tot 1 juni het doen en laten van twee families slechtvalken.

Valken voor Iedereen is er weer! Je kan via de livestream het reilen en zeilen van twee valkenfamilies in Brussel volgen, van het uitbroeden van de eieren tot het uitvliegen van de jongen.

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/news/item/19004/


Afterwork with Bruegel elke eerste donderdag van de maand!

Aan het einde van de werkdag of voor de avond valt nog snel wat cultuur meepikken? Dat kan! Speciaal voor pendelaars, Brusselaars en Bruegelliefhebbers organiseert de Hallepoort een reeks mininocturnes. Bezoek de expo of het panorama en laat u verrassen door het speciale Bruegelbier!

Meer: http://www.kmkg-mrah.be/nl/afterwork-bruegel


Het Planetarium lanceert zijn crowdfunding-campagne

Het Planetarium lanceert zijn crowdfunding-campagne om een film voor kleuters te kopen!
Ben je geïnteresseerd in het motiveren van jonge mensen voor de wetenschap en wil je ons ook helpen? Doe mee met ons op het participatieve Gingo-platform!

Meer: https://www.gingo.community/nl/planetarium


Sterrenkijkdagen
op 28 en 29 februari 2020

Op 29 plaatsen in Vlaanderen kan je op vrijdag 28 en zaterdag 29 februari door kleine en grote telescopen naar de hemel turen. Tijdens de jaarlijkse sterrenkijkdagen van de Vereniging Voor Sterrenkunde is iedereen welkom om naar de maan, de planeet Jupiter en de sterren te kijken. Volkssterrenwachten en lokale verenigingen staan klaar om je te gidsen langs de wonderen van de nachtelijke sterrenhemel. Ook in jouw buurt kan je gaan sterrenkijken.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/20200228_Sterrenkijkdagen2020.pdf


Planeet Mars: eerste resultaten van de InSight-missie gepubliceerd in Nature Geoscience

De InSight-missie van de NASA naar Mars heeft sinds haar begin geprofiteerd van een belangrijke bijdrage van wetenschappers van de Koninklijke Sterrenwacht van België. Ze hebben de landingsplaats gelokaliseerd, het landingstraject gereconstrueerd en de seismische gegevens helpen interpreteren. Het journal Nature Geoscience heeft zojuist een serie van zes artikelen gepubliceerd waarin deze resultaten, behaald na tien maanden van observatie op de Rode Planeet, zijn gepresenteerd.

Meer: https://www.astro.oma.be/nl/planeet-mars-eerste-resultaten-van-de-insight-missie-gepubliceerd-in-nature-geoscience/


Woestijnvis op het menu in de Sahara 10 000 jaar geleden

Vis was 10 000 jaar geleden de belangrijkste voedselbron voor jager-verzamelaars in de Libische Sahara, die toen nog bezaaid was met meren en rivieren. In de archeologische vindplaats Takarkori vonden onderzoekers duizenden fossiele visgraten terug, met snijsporen en sporen van verbranding. Mettertijd nam vlees echter een steeds belangrijkere plaats in, als gevolg van de toenemende droogte.

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/news/item/18779/


Slijtage op tanden geeft aan: hond al tijdens ijstijd gedomesticeerd

Onderzoekers hebben uit slijtagesporen op 28.500 jaar oude tanden afgeleid dat jager-verzamelaars toen al honden hielden. De tam gemaakte wolf kreeg vaker harder voedsel, zoals botten, voorgeschoteld, terwijl de wilde wolf zachter vlees bleef eten.

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/news/item/18770/


Eerste tewaterlating van het nieuwe onderzoeksschip BELGICA

Het toekomstige Belgische onderzoeksschip Belgica werd op 11 februari 2020 voor het eerst te water gelaten vanuit de scheepswerf Freire Shipyard in Vigo, Spanje. Een belangrijke mijlpaal die volgt op de kiellegging, het equivalent van de eerstesteenlegging bij een gebouw, net geen jaar geleden. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van de verschillende projectpartners: de scheepswerf, Defensie, het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Nu wordt het schip verder afgewerkt en voorzien van alle nodige uitrusting en apparatuur. De oplevering van het schip in Zeebrugge is voorzien in het laatste kwartaal van dit jaar. Dan wordt het officieel in de vaart genomen. De kostprijs van het project bedraagt ongeveer 54 miljoen euro.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/doc/Press/PB%2011%2002%2020%20Tewaterlating%20Belgica.pdf


IPCC: Expert review AR6-WG III First Order Draft

13 Januari 2020 - 08 Maart 2020
Iedereen die interesse heeft kan zich inschrijven via de volgende link: https://apps.ipcc.ch/comments/ar6wg3/fod/register.php. Bij deelname graag een mail naar Martine.Vanderstraeten@belspo.be. De deadline is 2 maart.


Lancering Solar Orbiter (10 februari 2020)

De ruimtesonde Solar Orbiter zal door NASA gelanceerd worden vanop Cape Canaveral, met aan boord 10 wetenschappelijke instrumenten waaronder de ruimtetelescoop Extreme Ultraviolet Imager (EUI). Solar Orbiter is een ESA-missie, met een belangrijke bijdrage van NASA, die de zon van dichtbij zal bestuderen. Het instrument EUI is gebouwd door een Europees consortium onder leiding van het Centre Spatial de Liège. De Koninklijke Sterrenwacht van België is na de lancering verantwoordelijk voor het beheer van de telescoop en de analyse van de unieke zonnebeelden.

Meer: https://www.astro.oma.be/nl/lancering-solar-orbiter/


Hallepoort stelt uniek panorama op Brussel open tijdens het Bright Brussels festival

Zaterdag 15 februari opent de Hallepoort ‘s avonds uitzonderlijk haar bijzondere panorama op de stad Brussel, in het kader van het Bright Brussels festival. Na het beklimmen van de 169 treden van de monumentale trap kunnen bezoekers genieten van één van de mooiste nachtelijke panorama’s op Brussel, vanaf de weergang van de Hallepoort.

Op diezelfde weergang bevinden zich bovendien virtual-realitybrillen die toelaten de stad Brussel te zien zoals Bruegel haar zag, in de 16e eeuw. In de bar op de zolder van de Hallepoort, die speciaal voor deze gelegenheid wordt geïnstalleerd, kunnen bezoekers proeven van het Bruegelbier ‘Pier den Drol’ (de bijnaam van Bruegel), gebrouwen door Brasserie de la Senne.
Deze opening kadert in het Bright Brussels festival, het lichtspektakel waarbij op tal van locaties doorheen de stad aan de slag gaan met lichtkunst. Ook de Hallepoort doet mee, en niet enkel met het openstellen van het panorama: de Hallepoort zelf zal ook gedurende vier avonden verlicht worden met een imposante videoprojectie in het thema Bruegel, getiteld ‘Winter’

Meer: http://www.kmkg-mrah.be/nl/panorama-night


Heropening Maquette van Rome

De Maquette van Rome, één van de topstukken van het Museum Kunst & Geschiedenis in het Brusselse Jubelpark, is vanaf 6 februari opnieuw toegankelijk voor het grote publiek. De opstelling rond de maquette werd onder handen genomen: de licht- en klankinstallatie werd vernieuwd en nieuwe technologie (video, touchscreens, 3D-animatie en augmented reality) laat bezoekers op een interactieve manier kennismaken met de Eeuwige Stad. Het project kregg hiervoor een gulle financiering van ruim 200.000 euro van het Fonds Alexis Liénard, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, en een sponsoring van de Vrienden van de KMKG.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/20200206_KmkgMrah_nl.pdf


STEREO-onderzoeker vertrekt samen met NASA op sneeuwexpeditie

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gaat een satelliet ontwikkelen die de hoeveelheid sneeuw op aarde moet meten. Ter voorbereiding van deze missie is op 24 januari een internationaal team wetenschappers op sneeuwexpeditie vertrokken naar Colorado, VS. Gedurende vijf jaar zullen ze onderzoek voeren om te bepalen welke types sensoren en welke technologieën meest geschikt zijn om sneeuwdiktemetingen te doen vanuit de ruimte.
Een van de wetenschappers die naar de besneeuwde hoogten is gevlogen is een Belg, en maakt bovendien deel uit van onze STEREO-onderzoeksgemeenschap! Hans Lievens van de KU Leuven is actief bij de STEREO-projecten SNOPOST en C-SNOW, twee projecten die al eerder aan bod kwamen in deze webstory over een methode voor satellietgebaseerde sneeuwdieptemetingen.

Meer: https://eo.belspo.be/nl/nieuws/stereo-onderzoeker-vertrekt-samen-met-nasa-op-sneeuwexpeditie


Veel vogels op het menu 14.000 jaar geleden in Belgische grot Trou de Chaleux

De jager-verzamelaars die tijdens de laatste ijstijd aan de Lesse leefden, hadden veel verschillende soorten vogels op het menu. Aan enkele grote vogels kenden ze waarschijnlijk een symbolische waarde toe. Dat blijkt uit een analyse van zo’n 500 vogelresten uit de grot Trou de Chaleux, bij Dinant. De botjes zijn zo’n 14.000 jaar oud en werden in de 19de eeuw opgegraven.

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/news/item/18616/


Historisch recordaantal bezoekers in de KMSKB in 2019: meer dan 1 miljoen bezoekers

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) ontvingen 1.091.280 bezoekers in 2019, een historisch record. Het is de allereerste keer in bijna 220 jaar tijd – sinds de oprichting van het museum door Napoleon Bonaparte in 1801 – dat zo’n indrukwekkend cijfer werd opgetekend.
Dit uitzonderlijke succes is te danken aan de vernieuwde voorstelling van de collecties (Bruegel, Hollandse School, Magritte Museum). Deze projecten waren in 2019 extra zichtbaar, mede dankzij de groeiende reputatie van Brussel als toeristische trekpleister.
Het is eveneens het resultaat van de unieke tijdelijke tentoonstellingen Wim Delvoye en Dalí & Magritte, alsook van het ruime aanbod aan activiteiten.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/20200116_KmskbMrbab_nl.pdf


Verstedelijking verarmt fauna

Verstedelijking doet de soortenrijkdom sterk dalen en decimeert de populaties. Dat concludeert een team van biologen nadat ze een waaier aan diersoorten vergeleek tussen verstedelijkte en landelijke gebieden. Zo zijn er in dicht bebouwde gebieden tot 85 procent minder vlinders dan in landelijk gebied. 'Steeds meer landelijk gebied bebouwen is nefast voor de fauna'.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/20200115_KbinIrsnb.pdf


Ontdek online het volledige geschilderde oeuvre en de unieke miniaturen van Jan Van Eyck

Dankzij het VERONA project (Van Eyck Research in OpeN Access) van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) zijn het hele geschilderde oeuvre én de unieke miniaturen van Jan Van Eyck voortaan online te bewonderen in ultrahoge resolutie. Vandaag werd de European Heritage Award / Europa Nostra Award 2019 voor Onderzoek uitgereikt aan het VERONA project. Een uitstekende gelegenheid om de foto’s en wetenschappelijke beelden van verschillende topwerken van Jan Van Eyck én van de miniaturen uit het Turijn-Milanees getijdenboek toe te voegen aan de website Closer to Van Eyck. Zowat het hele oeuvre van Jan Van Eyck is nu online toegankelijk! En dankzij de volledig vernieuwde viewer met geoptimaliseerde zoomfunctie mis je geen enkel detail. Als kers op de taart wordt er met deze gedigitaliseerde kunstwerken een interactieve tentoonstelling uitgewerkt die dit najaar in BOZAR – Paleis voor Schone Kunsten te bezichtigen zal zijn als onderdeel van Facing Van Eyck. The Miracle of the Detail.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/20200114_VERONA_European Heritage Award.pdf


UNESCO International Conference «Water, Megacities and Global Change»
Call for papers

The Water, Megacities and Global Change conference will illustrate how the research community and the operational world benefit through collaboration. In addition to experts and scientists, it will include civil society representatives and elected officials to highlight the importance of the sound policy-making.
Youth will be given a voice to share their perspective on all topics covered by the conference, and artists will be invited to illustrate the symbolic and aesthetic dimensions of water management issues in megacities and their impact on global change.
Deadline: 29 February 2020.

Meer: https://en.unesco.org/events/eaumega2020/call


Training courses in radiobiology and space biology, SCK•CEN, Mol, BE

Health effects induced by radiation and space conditions. 16-27/3/2020
(deadline for registration: 31/1/2020)

Space Summer School. 4-15/5/2020
(deadline for registration: 4/4/2020)


Prize D4D - Editie 2020

De ‘Prijs Digitalisering voor Ontwikkeling (D4D)’ bekroont initiatieven die digitalisering inzetten als een hefboom voor ontwikkeling. Projecten en ideeën die in aanmerking komen, benutten het potentieel van (nieuwe) technologieën op een innovatieve manier in functie van de duurzame ontwikkelingsdoelen vastgelegd door de Verenigde Naties.

De oproep voor Editie 2020 van Prijs D4D is nog steeds geopend. Uiterste datum voor de inzendingen: 28 februari 2020 (17u).

Meer: https://prized4d.africamuseum.be/nl


Bijna 100.000 bezoekers voor de tentoonstelling Dalí & Magritte

De Dalí & Magritte tentoonstelling van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België verwelkomde zonet haar 95.118de bezoeker. De expo gewijd aan de twee grote iconen van het surrealisme opende op 11 oktober en kent groeiend succes. Het museum registreerde pieken van boven de 5.000 bezoekers in het weekend. Om de wens van het publiek in te willigen, zal de tentoonstelling - die vaak "sold out" is - uitzonderlijk 7 dagen per week (inclusief maandag) geopend zijn vanaf 23 december. Er werden ook nieuwe data voor familieactiviteiten aan het programma toegevoegd.
De tentoonstelling loopt nog bijna twee maanden, tot 9 februari 2020. Het is aangeraden om tickets online te reserveren.

Meer: https://www.fine-arts-museum.be/nl/pers/persberichten/bijna-100-000-bezoekers-voor-de-tentoons


Resultaat van de stemming voor de campagne “Geef een naam aan een exoplaneet!"

Nervia en Eburonia zijn de nieuwe officiële namen van de ster HD 49674 en zijn exoplaneet. Deze namen zijn uitgekozen uit vier geselecteerde voorstellen, door meer dan 1300 deelnemers aan de Belgische stemming.

Meer: http://planetarium.be/WP/geef-een-naam-aan-een-exoplaneet/


Kuifje, Moonwalker

Ter gelegenheid van 90 jaar Kuifje en 50 jaar Maanlanding, nodigen het Planetarium van Brussel en Moulinsart u uit voor de projectie van de documentaire Kuifje Moonwalker op donderdag 5 december 2019 om 18.00. In de documentaire ontdekt u meer over het ontstaan van de strips Raket naar de Maan en Mannen op de Maan, vergeleken met het reële menselijke avontuur van de verovering van de Maan!
Bent u geïnteresseerd om deze projectie mee te maken ? Het evenement is gratis, we vragen wel om te reserveren op de website www.planetarium.be

Meer: http://planetarium.be/WP/tintin-moonwalker/?lang=nl


Copernicus op Winterpret

Ter gelegenheid van de nieuwste editie van Winterpret heeft de Europese Commissie verschillende promotie-activiteiten op poten gezet voor het Copernicusprogramma.

Meer: https://eo.belspo.be/nl/agenda/copernicus-op-winterpret


Antarctica Day voor de ganse familie

Zondag 1 december van 10 tot 18 uur
Met gratis forum vol animatie (toegang tot het Museum en de expo betalend): verhalen over barre zuidpoolexpedities, proefjes, coole tattoos en knutselstand en meer activiteiten om het zuidpoolgebied te exploreren. Doorlopende vertoning van de film Deep Ocean: Giants of the Antarctic Deep over 3 mariene biologen in de ijzige onderwaterwereld (in het Engels, verteld door Sir David Attenborough).

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/museum/visits-and-activities/activities-detailed-fiches/18355


Dag van de Wetenschap in het Planetarium
Zondag 24/11 van 10u tot 17u

Voor een unieke toegangsprijs van € 6 (kind, senior) of € 8 (volwassene) bieden wij een totaalprogramma aan:

 • 6 Planetariumfilms volgens het WE uurrooster
 • Vraag het aan de wetenschapper ! wetenschappers geven uitleg over hun onderzoeksterrein: planeten, licht en het electromagnetisch spectrum, seismologie en meteoren
  • Radio Meteor Zoo : help de wetenschappers mee meteoren te detecteren !
  • Wat zijn kleuren ?
  • Ontdek Mars en onze andere planeten !
  • Aardbevingen in België ?!
 • Virtual reality : Herbeleef de Apollo 11 missie en zet zelf een voet op de Maan !
 • Voor de creatievelingen : knutselen en tekenen tot je sterretjes ziet !
 • Ik word astronaut ! Volg onze astronautenopleiding
 • Ontdek het mysterie van de kometen !
 • Lanceer je zelf gebouwde raket !
In samenwerking met KSB, BIRA en vzw JCW

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/20191124_Planetarium.pdf


Het Magritte Museum viert zijn tiende verjaardag!

Sinds zijn opening in 2009, verwelkomde het Magritte Museum al meer dan 3,2 miljoen bezoekers vanuit de hele wereld. Het museum stelt de grootste verzameling werken van de beroemde Belgische surrealist tentoon, en is 10 jaar na zijn oprichting een onmiskenbaar cultureel, sociaal en economisch succes. Dankzij een innovatief publiek-privaat partnerschap, kon het Magritte Museum sinds het begin rekenen op de steun van de Magritte Foundation, Engie en zijn Stichting, de Regie der Gebouwen en de Belgische Staat.

Om deze 10de verjaardag te vieren, organiseert het Magritte Museum op zondag 24 november 2019 (11u-18u) een feestelijke dag. Naast de gratis toegang tot de rijke collectie van het museum, kunnen jong en oud deelnemen aan rondleidingen, schrijf- en tekenworkshops, voorstellingen en vele andere activiteiten.

Het Magritte Museum heeft, met zijn sterke reputatie in binnen- en buitenland, een aanzienlijke impact op zowel de economie als de culturele diplomatie. Het Museum werkte mee aan 23 tentoonstellingen in onder meer Parijs, New York, San Francisco en Tokio. De reputatie van het Museum overtuigt steeds meer nieuwe bruikleengevers, die daardoor hun kostbare Magrittes aan de instelling toevertrouwen. In 10 jaar tijd, werden meer dan 165 nieuwe werken uitgeleend aan en tentoongesteld in het Magritte Museum.

Meer: https://www.fine-arts-museum.be/nl/agenda/2019/11/24/10-jaar-magritte-museum


Sinterklaas ontmoet Bruegel in de Hallepoort …

Naar goede gewoonte brengt de Goedheiligman ook dit jaar weer een bezoekje aan de Hallepoort om alle zoete kinderen en ouders te ontmoeten. Iedereen welkom dus op woensdag 4 december! Meteen een uitgelezen moment om de interactieve tentoonstelling “Back to Bruegel” te ontdekken, die bij jong en oud zeker in de smaak zal vallen.

Net zoals elk jaar houdt Sinterklaas halt in de Hallepoort. Dit jaar is dat op woensdag 4 december van 14:00 tot 16:30. Vanop zijn troon voor de monumentale schouw versierd met speelgoed uit de verzamelingen van de KMKG ontvangt de Sint alle zoete kinderen en hun familie. Een mooie gelegenheid om dit oude poortgebouw en zijn collectie te bezoeken, dus. Speciaal dit jaar kan je ook de expo “Back to Bruegel” meepikken: een interactieve tentoonstelling die jong en oud (bijna) letterlijk in het Brussel van de 16de eeuw laat stappen, de tijd van schilder Pieter Bruegel de Oude.

Meer: http://www.kmkg-mrah.be/nl/sinterklaas-de-hallepoort-0


ExoMars 2020: LaRa op reis naar Mars

Het Belgische instrument LaRa (Lander Radioscience) is goedgekeurd voor integratie in het Kazachok platform van de ExoMars 2020 missie.
De finale inspectie van LaRa werd eind juli uitgevoerd bij het Space Research Institute van de Russische Academie van Wetenschappen (IKI), in aanwezigheid van vertegenwoordigers van verschillende internationale organisaties. In het bijzonder, Véronique Dehant, projectmanager (PI) van LaRa en haar plaatsvervangend PI Sébastien Le Maistre van de Koninklijke Sterrenwacht van België, ondersteund door Lieven Thomassen, vertegenwoordiger van Antwerp Space, de Belgische instrument hoofdverantwoordelijke, waren aanwezig op dit belangrijk moment. Ze werden vergezeld door Vaclav Valenta, ESA’s technische officier in het PRODEX-programma, Russische deskundigen, evenals medewerkers van IKI en TsNIIMash (Russisch Space Research Institute).
Deze inspectie omvatte elektrische en mechanische compatibiliteitstests met het Russische platform. De tests werden uitgevoerd in een steriele omgeving om besmetting van Mars met biologische sporen van de aarde te voorkomen. Op 7 november werd de goedkeuring uitgesproken op basis van de testresultaten, tijdens de Test Review Board (TRB). Een soort diploma uitreiking. “Dit is een prachtige prestatie, omdat LaRa het resultaat is van vele jaren toegewijd werk!”, zegt Véronique Dehant.

Meer: https://www.astro.oma.be/nl/exomars-2020-lara-op-reis-naar-mars/


Geef een naam aan een exoplaneet!
Stem vanaf nu voor je favoriet!

Kies uw favoriete naam uit de 4 voorstellen die geselecteerd zijn uit alle binnengekomen ideeën om een exoplaneet en haar moederster een officiële naam te geven.
In het kader van haar honderste verjaardag, lanceert de Internationale Astronomische Unie (IAU) de mondiale wedstrijd ‘IAU100 NameExoWorlds’ die elk land in de wereld toelaat een naam te geven aan een exoplaneet en haar moederster.
Particulieren, verenigingen en scholen worden uitgenodigd om vanaf nu en voìoìr 13 november, 23.59 u. hun stem uit te brengen via de website: www.NameExoWorlds.be

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/NameExoWorlds_vote_nl.pdf


Lancering van het wetenschappelijk project Val-u-Sun

Zonnewetenschappers van de Koninklijke Sterrenwacht van België lanceren het onderzoeksproject Val-u-Sun. Burgers kunnen zich aanmelden om zonnevlekken te tellen.

Meer: https://www.astro.oma.be/nl/lancering-van-het-wetenschappelijk-project-val-u-sun/


IPCC-WG2: Expertreview van de eerste ontwerptekst

‘Review’ is een essentieel onderdeel van het opstellen van IPCC-rapporten. Het zorgt ervoor dat IPCC-rapporten de meest actuele wetenschappelijke, technische en sociaal-economische bevindingen bevatten en representatief zijn voor een breed scala aan onafhankelijke experts uit ontwikkelde en ontwikkelingslanden. Het IPCC nodigt experts van over de hele wereld uit om deel te nemen aan de evaluatie van het IPCC Working Group II-assessment van de effecten van klimaatverandering, de kwetsbaarheid van sociaal-economische en natuurlijke systemen voor klimaatverandering, en opties om zich hieraan aan te passen Deskundigen die geïnteresseerd zijn om als ‘reviewers’ te fungeren en wetenschappelijke opmerkingen te maken over de eerste ontwerptekst van de bijdrage van werkgroep II aan het zesde assessmentrapport van het IPCC, kunnen zich registreren van 11 oktober tot 6 december 2019 middernacht (CET) op https://apps.ipcc.ch/comments/ar6wg2/fod/register.php.


IPCC - WG2: Expertreview van de eerste ontwerptekst

‘Review’ is een essentieel onderdeel van het opstellen van IPCC-rapporten. Het zorgt ervoor dat IPCC-rapporten de meest actuele wetenschappelijke, technische en sociaal-economische bevindingen bevatten en representatief zijn voor een breed scala aan onafhankelijke experts uit ontwikkelde en ontwikkelingslanden. Het IPCC nodigt experts van over de hele wereld uit om deel te nemen aan de evaluatie van het IPCC Working Group II-assessment van de effecten van klimaatverandering, de kwetsbaarheid van sociaal-economische en natuurlijke systemen voor klimaatverandering, en opties om zich hieraan aan te passen Deskundigen die geïnteresseerd zijn om als ‘reviewers’ te fungeren en wetenschappelijke opmerkingen te maken over de eerste ontwerptekst van de bijdrage van werkgroep II aan het zesde assessmentrapport van het IPCC, kunnen zich registreren van 11 oktober tot 6 december 2019 middernacht (CET) op https://apps.ipcc.ch/comments/ar6wg2/fod/register.php.


EUI en Solar Orbiter klaar voor de lancering!

Steeds dichter bij de zon! Het instrument EUI (Extreme Ultraviolet Imager) werd in de Solar Orbiter-satelliet gemonteerd. Solar Orbiter vliegt februari 2020 naar de Zon. Vandaag is het de laatste keer dat we Solar Orbiter kunnen zien voor het transport naar de lanceerbasis Cape Canaveral.

Meer: https://www.astro.oma.be/nl/eui-en-solar-orbiter-klaar-voor-de-lancering/


STEREO-onderzoekers publiceren een methode voor satellietgebaseerde sneeuwdieptemetingen in Nature Communications

Het belang van sneeuw wordt vaak onderschat. Op het noordelijk halfrond is ‘s winters bijna 50% van het landoppervlak op aarde bedekt met sneeuw. Wereldwijd zijn meer dan een miljard mensen voor hun drinkwatervoorziening afhankelijk van het smelten van sneeuw.Smeltwater is ook essentieel voor de landbouw en de energieproductie. Bovendien beperkt sneeuw door de sterke reflectie van zonlicht de energie die door de grond wordt geabsorbeerd en dus de opwarming.

Meer: https://eo.belspo.be/nl/nieuws/stereo-onderzoekers-publiceren-een-methode-voor-satellietgebaseerde-sneeuwdieptemetingen


Antarctica (17/10/19 tot 30/08/20)
de nieuwe expo van het Museum voor Natuurwetenschappen

Maak je op voor een expeditie naar Antarctica! Krijg dankzij de geweldige beelden van een ploeg onderzoekers, filmmakers, fotografen en duikers een exclusieve inkijk in dit onherbergzame continent, dat normaal alleen toegankelijk is voor wetenschappers. Alsof je er zelf bij bent! De expo brengt je naar Adélieland, tot in de Franse wetenschappelijke basis Dumont d’Urville … Ben je er klaar voor?
Start in de kleedkamer waar de wetenschappers zich nauwgezet voorbereiden. Duik samen met de zeehonden en pinguïns in de Zuidelijke IJszee. Begeleid door de filmende duikers ontdek je in de diepzee ontelbare indrukwekkende onderwaterwezens. Kom weer boven, zet je eerste stappen op het pakijs en bevind je middenin een kolonie pinguïns! Kijk hoe ze in de weer zijn met hun jongen, hoe ze mekaar verwarmen. Kom meer te weten over hun harde dagelijkse leven. Er is zoveel te zien in dit ijslandschap dat je helemaal omgeeft. In de expo Antarctica leer je de diepgevroren woestijn kennen, waar slechts een paar soorten overleven, maar ook de rijke onderwaterwereld die krioelt van de vissen, week- en schaaldieren en koralen. Je beseft dat de Zuidpool prachtig, maar ook heel kwetsbaar is! Antarctica is een expo die je ogen verwent en je hart raakt. Begeef je mee op het gladde ijs en observeer deze leefwereld op de grens van water en ijs vanop de eerste rij!

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/museum/exhibitions-view/0/17783/1258


Volledige collectie Bruegelgrafiek tentoongesteld in KBR

‘The World of Bruegel in Black and White’ opent op 15/10.
In de expo worden alle prenten van Bruegel en drie van zijn originele tekeningen getoond. Aangezien de werken zeer kwetsbaar zijn, verlaten ze zelden het Prentenkabinet van KBR.
Dit is de eerste tentoonstelling in de gerenoveerde appartementen van het Paleis van Karel van Lotharingen, die heringericht zijn als tentoonstellingsruimte. De ruimte werd volledig rolstoeltoegankelijk gemaakt.

Meer: https://www.kbr.be/nl/evenement/expo-the-world-of-bruegel-in-black-and-white/


Opening van de tentoonstelling Dalí & Magritte en
de 10de verjaardag van het Magritte Museum

Van 11 oktober 2019 tot 9 februari 2020 wijden de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België een uitzonderlijke tentoonstelling aan Salvador Dalí en René Magritte. Negentig jaar na hun allereerste ontmoeting belicht deze tentoonstelling voor het eerst de persoonlijke, filosofische en esthetische band tussen de twee grootste iconen van het surrealisme. Aan de hand van meer dan 100 schilderijen, sculpturen, tekeningen en foto’s, gaat Dalí & Magritte dieper in hun relatie, waarin invloed, dialoog en rivaliteit een belangrijke rol spelen. Meer dan 40 internationale musea en privécollecties hebben hun meesterwerken uitgeleend voor dit unieke evenement.
De tentoonstelling maakt deel uit van de festiviteiten rond het 10-jarig jubileum van het Magritte Museum, dat sinds 2009 al meer dan 3 miljoen bezoekers verwelkomde. Om dit speciale jubileum te herdenken, installeert de Amerikaanse kunstenaar Joseph Kosuth – pionier van de conceptuele beweging – een werk in het Magritte Museum. De monumentale installatie van 3,40m op 10m, wordt deze donderdag 10 oktober 2019 ingehuldigd in aanwezigheid van de kunstenaar.

Meer: https://www.fine-arts-museum.be/nl/tentoonstellingen/dali-magritte


Astronomen tonen hoe reusachtige sterren herhaald afkoelen en verhitten

Een internationaal team van astronomen en sterrenkunde-amateurs, waaronder Alex Lobel, astronoom aan de Koninklijke Sterrenwacht van België, heeft in detail vastgesteld hoe de temperatuur van vier gele hyperreuzen in enkele tientallen jaren stijgt van 4000 graden naar 8000 graden en weer terug. Ze publiceren hun bevindingen in het vakblad Astronomy & Astrophysics.

Meer: https://www.astro.oma.be/nl/astronomen-tonen-hoe-reusachtige-sterren-herhaald-afkoelen-en-verhitten/


UNESCO MAB Young Scientists Awards

Since 1989 MAB has been supporting young researchers each year with awards of up to US$ 5,000 in support of their research on ecosystems, natural resources and biodiversity. Through the MAB Young Scientists Awards, MAB is investing in a new generation of scientists worldwide because well-trained and committed young people are key to addressing ecological and sustainability issues
Deadline for applications: 13 December 2019..
Read more...


Expo ‘Crossroads’ in het Museum Kunst & Geschiedenis in Brussel: ga mee op reis door de vroege middeleeuwen!

Op vrijdag 27 september opent in Museum Kunst & Geschiedenis een gloednieuwe tentoonstelling: ‘Crossroads – reizen door de vroege middeleeuwen’. De periode die volgt op het Romeinse rijk wordt vaak in verband gebracht met verval, achteruitgang, kommer en kwel. Maar klopt dat beeld wel? Door middel van tal van unieke objecten werpt het museum nieuw licht op een periode die vaak omschreven wordt als ‘de donkere middeleeuwen’.

Meer: https://www.artandhistory.museum/nl/exhibitions/crossroads


21.09.2019 - Dag van de Astronomie

Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de Internationale Astronomische Unie (IAU), opent de Koninklijke Sterrenwacht van België op 21 september haar deuren voor een Dag van de Astronomie. Dit wordt georganiseerd door het Planetarium van Brussel in samenwerking met de FFAAB (Fédération Francophone des Astronomes Amateurs de Belgique) en de VVS (Vereniging Voor Sterrenkunde).
Het programma omvat activiteiten voor jong en oud: bezoeken aan de telescopen van de Sterrenwacht, observatiesessies van de Zon overdag en van de sterren ’s nachts, thematische voordrachten, bezoeken aan de stands van de deelnemende amateursterrenkundeclubs... Ook voor kinderen zijn er tal van activiteiten voorzien.
Kom en geniet van een middag en avond onder de zon en de sterren.

Meer: http://astronomie2019.oma.be/nl/home.html


450 jaar na zijn dood, zetten de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België BRUEGEL extra in de verf

Precies 450 jaar geleden stierf Pieter Bruegel de Oude in Brussel. Vanaf zondag 15 september 2019, wordt deze iconische kunstenaar nog eens extra in de verf gezet met “Bruegel. The Originals” in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB), die de op één na grootste verzameling schilderijen van Bruegel de Oude ter wereld bewaren.
De KMSKB hebben nog tal van projecten in petto voor het einde van dit Bruegeljaar 2019. Deze week worden de laatste schilderijen van de meester opgehangen in de net gerenoveerde Bruegelzaal. De originele werken zitten nu allen veilig in “climaboxen” die de broze panelen beschermen van de buitenlucht. Een speciaal uitgetekend Bruegel-familieparcours (“Destination Bruegel”) neemt jong en oud mee op zwerftocht door het Museum, met verkennings- en doe-opdrachten bij de kunstwerken van Bruegel en zijn voorgangers. Daarnaast kunnen de bezoekers Bruegels universum digitaal beleven in de immersieve “Bruegel Box” waaraan voor deze gelegenheid twee nieuwe films over de twee wintertaferelen uit de collectie zijn toegevoegd. Er werd ook een nieuw audioparcours doorheen het Old Masters Museum uitgestippeld. Met 15 luisterpunten en een bezoekersgids kan iedereen de originele Bruegels, maar ook de inspiratiebronnen en navolgers van de renaissance meester (her)ontdekken.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/20190910_KMSKB_BRUEGEL-THE-ORIGINALS.pdf


Wetenschappelijke en methodologische ondersteuning

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) lanceert een overheidsopdracht met openbare procedure – een raamovereenkomst voor diensten in percelen - voor methodologische en wetenschappelijke ondersteuning door deskundigen bij de uitvoering van haar wetenschappelijke activiteiten.
Deze overheidsopdracht bestaat uit acht verschillende percelen.
De raamovereenkomst zal worden afgesloten voor een termijn van 24 maanden, die eenmaal kan worden verlengd.
De uiterste datum voor het indienen van de offertes werd vastgesteld op 24 september, om 11u00.

Meer: http://bisa.brussels/nieuws/30-07-2019-overheidsopdracht-wetenschappelijke-en-methodologische-ondersteuning?set_language=nl#.XVvES2Z7k2w


Gratis toegang tot de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
voor bezoekers ouder dan 65

Door de uitzonderlijke hittegolf zetten de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België hun deuren gratis open voor bezoekers ouder dan 65. Dit geldt voor alle musea (Musée Old Masters Museum, Musée Fin-de-Siècle Museum et Musée Magritte Museum) en voor de tijdelijke tentoonstellingen (Wim Delvoye, Agnès Guillaume en Thomas Lerooy) tot en met vrijdag 26 juli 2019. Het nationale erfgoed deelt graag zijn zalen met airconditioning met senioren!

Het Antoine Wiertz en het Constantin Meunier Museum in Elsene zijn ook een oase van rust en frisheid; de toegang is gratis voor iedereen.


Call pre-announcement SOLSTICE
Enabling Societal Transformation in the Face of Climate Change

JPI Climate is launching a joint transnational call for proposals in October 2019
BELSPO will financially enable Belgian researchers to submit proposals (500.000 EURO of budget committed in this call)

Meer: http://www.jpi-climate.eu/news-events/news/10899264/Call-pre-announcement-SOLSTICE-Enabling-Societal-Transformation-in-the-Face-of-Climate-Change


Éric Lambin, een van de pioniers van het STEREO-programma, ontvangt de Blue Planet Prize 2019

Na de Francquiprijs in 2009 en de Volvo Environment Prize in 2014, ontvangt UCLouvain-professor Eric Lambin, die al heel lang bij STEREO-projecten betrokken is, de Blue Planet Award 2019. Het doel van deze internationale prijs is om onderzoek aan te moedigen dat leidt tot praktische toepassingen om het milieu te beschermen.

Eric Lambin wordt beloond voor zijn onderzoek naar de interactie tussen menselijke activiteit en de evolutie van terrestrische ecosystemen. Door het combineren van satellietgegevens en sociaal-economische gegevens, benadrukte het team onder leiding van de Belgische onderzoeker het verband tussen herbebossing in een land en de verplaatsing van houtwinning en landbouwproductie naar andere landen.
Dit onderzoek belicht de impact van globalisering op ecosystemen en daarmee het belang van een internationale aanpak van landbeheer.
Binnen het STEREO III-programma is Éric Lambin, naast Veerle Vanacker, coördinator van het project REFORCHA - Continuous satellite-based indicators for mapping subtropical forest degradation and its environmental impacts. Het hoofddoel van het project is om ons begrip van ecosysteemdegradatie in droogbossen te verbeteren door op afstand gedetecteerde gegevens van verschillende bronnen, veldgegevens en oppervlaktemodellen te integreren.

Meer: https://eo.belspo.be/nl/nieuws/eric-lambin-een-van-de-pioniers-van-het-stereo-programma-ontvangt-de-blue-planet-prize-2019


‘De Jakobsladder’: een nieuwe Vlaamse thriller met Museum Kunst & Geschiedenis als decor

Op zondag 23 juni 2019 werd het nieuwe boek van Dirk Vanderlinden, ‘De Jakobsladder’, voorgesteld in het unieke decor van het Museum Kunst & Geschiedenis in het Brusselse Jubelpark. Dit boek is het zevende in de reeks over The Vandiesel Company, een club van acht personages met hoofdkwartier in de Brusselse Marollen. Een eerdere samenwerking tussen auteur Dirk Vanderlinden en het Museum Kunst & Geschiedenis vormde de inspiratiebron voor dit boek, dat zich ondermeer in het Museum afspeelt.

‘De Jakobsladder’ is geïnspireerd op de vijftigste verjaardag van de maanlanding dit jaar. Het verhaal begint dus in het jaar 1969, waar tijdens die bewuste nacht van 21 op 22 juli het leven van een kleine jongen compleet overhoopgegooid wordt. Vijftig jaar later weet hij nog steeds niet wat er toen precies gebeurd is. Heeft de maanlanding echt plaatsgevonden? En welke link is er tussen het Museum Kunst & Geschiedenis en Apollo 11? Aan The Vandiesel Company om het uit te zoeken!
In het boek spelen Alexandra De Poorter, algemeen directeur a.i. van het Museum, en Britt Claes, conservatrice in het Museum, een prominente rol. Hun gedrevenheid en openheid over hun werk en over het museum leidden tot een boeiende verhaallijn met de twee dames in de hoofdrol. Daarnaast droegen ook Katja Borgerhoff van De Warande in Brussel en researcher en redactrice Beatrijs Vermaercke een stevig steentje bij aan het boek.
Auteur Dirk Vanderlinden woont al enkele jaren in Herfelingen en gebruikt Brussel, het Pajottenland en Zennevallei als inspiratiebron voor zijn boeken..
Het boek is te koop in de shop van het museum (vrij toegankelijk).


Pronk met een Bruegel, Rubens of Van Gogh in je interieur

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België voegen topverzameling schilderijen toe aan "The Frame Art Store" van Samsung

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) maken 22 topstukken beschikbaar op de Samsung Art Store voor The Frame. Pak in je woonkamer uit met de bekendste meesters uit de grootste Belgische kunstcollectie door hun iconische creaties te laten verschijnen op The Frame. Die discrete lifestyle TV van Samsung tovert zichzelf om tot jouw favoriete kunstwerk als hij uitstaat en integreert zich zo naadloos in je woonkamer.

Meer: https://www.fine-arts-museum.be/nl/pers/persberichten/pronk-met-een-bruegel-rubens-of-van-gogh


Zonnekijkdag 2019

Op zondag 7 juli 2019 organiseert de Vereniging Voor Sterrenkunde vzw (VVS) de Zonnekijkdag. Die dag kan men op een 20-tal plaatsen in Vlaanderen terecht om naar de zon te kijken. De bezoekers worden er uitgebreid geïnformeerd en kunnen er op een veilige manier naar onze zon kijken met telescopen.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/20190707_Zonnekijkdag2019.pdf


Quatrième édition de la Journée de la Recherche en FW-B

Depuis 2016, la Fédération Wallonie-Bruxelles (FW-B) organise annuellement une Journée de la Recherche.
L’objectif de cet événement est de stimuler et renforcer les liens entre les centres de recherches universitaires et les centres d’activités de l’administration qui ont des missions de recherches et d’études, d’inciter les milieux académiques à orienter leurs travaux vers les domaines de compétence de la FW-B, et de promouvoir le travail des jeunes chercheurs et chercheuses en leur donnant plus de visibilité.
Cette journée est destinée tant aux professionnel-le-s des différents secteurs concernés qu’à l’ensemble du monde académique (étudiant-e-s de master, doctorant-e-s, chercheur-euse-s, professeur-e-s, etc.).

Meer: http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?id=journee-de-la-recherche-2019


FINE ARTS & HUMAN RIGHTS

"Kunst & mensenrechten"-parcours vanaf september in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) en de Belgische afdelingen van Amnesty International hebben samen een mensenrechten-parcours uitgestippeld doorheen de collecties van de musea. Vanaf september 2019 wordt het parcours aan schoolgroepen, groepen volwassenen en individuele bezoekers aangeboden. Het programma "Museum op Maat" biedt ook aangepaste rondleidingen aan voor kwetsbare doelgroepen of bezoekers met een handicap. Elke eerste woensdag van de maand (om 15u) zijn er gratis rondleidingen voorzien, dankzij de steun van Become a Friend.

Meer: https://www.youtube.com/watch?v=AkVHSmGCBhg&t=126s


Op zoek naar een activiteit voor uw kinderen deze zomer?

Net zoals elk jaar kunnen uw kinderen in het museum terecht voor onze zomerstages. Van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juli organiseren we ‘Ter land, ter zee en in de lucht’, waarbij we op zoek gaan naar de gekste, mooiste en meest verbazende voertuigen uit onze collecties (voor kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar). Van 27 augustus tot en met 30 augustus is er ‘Splash!’: ontdek het museum onder water! Kom mee genieten van onderwatermuziek en verhalen uit de diepzee (voor kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar)!

Meer: http://www.kmkg-mrah.be/nl/activiteiten


Onuitgegeven muziek van Philippe Wolfers voor het eerst te beluisteren in het Paviljoen der Menselijke Driften

Philippe Wolfers (1858-1929) is zeker geen onbekende voor bezoekers van het Museum Kunst & Geschiedenis. In de ‘Winkel Wolfers’, waar de collecties art nouveau en art deco getoond worden in een origineel winkelinterieur ontworpen door Victor Horta (1861-1947), zijn tal van zijn creaties –juwelen en beeldhouwwerken- terug te vinden.
Wat weinigen echter weten is dat de befaamde Brusselse zilversmid ook muziek componeerde. Zijn stukken werden tot nu toe nog nooit uitgevoerd voor publiek, maar daar komt op zondag 30 juni dus verandering in.
In het prachtige kader van het Paviljoen der Menselijke Driften (ook al ontworpen door Victor Horta), met als achtergrond het befaamde reliëf van Jef Lambeaux, brengen de broers Ludovic (viool) en Florestan Bataillie (piano) – bekend onder de naam ‘Duo Adelfoi’- voor het eerst enkele stukken van Philippe Wolfers.
Daarnaast zullen ook andere stukken uit dezelfde periode gespeeld worden, waaronder composities van de leermeester van Wolfers, Léopold Wallner. Ook sonates uit de fin-de-siècle, gecomponeerd door de Luikse César Franck (1822-1890) en opgedragen aan de violist Eugène Ysaÿe (1858-1931), maar ook werken van componisten zoals Guillaume Lekeu (1870-1894) en Sylvio Lazzari (1857-1944). Dit recital door het Duo Adelfoi wordt zo een muzikale hommage aan Philippe Wolfers. U kan er komen luisteren naar werken die doen denken aan de concerten van de Belgische artistieke groep ‘La Libre Esthétique’, die actief was van 1894 tot 1914. Het ontdekken van deze onuitgegeven muziek gecomponeerd door Philippe Wolfers, aan de voet van het befaamde reliëf ‘De Menselijke Driften’ door Jef Lambaux in een paviljoen ontworpen door Victor Horta is zonder twijfel een ongeziene ervaring. .
Snel reserveren is aangeraden, de plaatsen zijn beperkt!

Meer: http://www.kmkg-mrah.be/nl/philippe-wolfers-la-libre-esth%C3%A9tique


Documentaire Bruniquel

Diep in de grot van Bruniquel in de Tarn-et-Garonne in Frankrijk werden vreemde bouwsels uit gebroken stalagmieten gedateerd op zo een 176 000 jaar. Dit was het resultaat van een studie gecofinancierd door BELSPO (België) en de Ministère de la Culture (Frankrijk) en dat in 2016 gepubliceerd werd in Nature. (Jaubert, Verheyden, Genty et al. 2016).
Ondertussen is er naast het Franse team ook een echt Belgisch team uit voortgegroeid, met onderzoekers uit het KBIN en de KSB, dat elk jaar in de grot van Bruniquel de oorsprong en evolutie van de grot, de sedimenten en de anthropogene en dierlijke verstoringen probeert te ontrafelen.
Er werd een 50' documentaire van gemaakt door Luc-Henri Fage. De documentaire kreeg reeds een aantal prijzen in festivals. De documentaire wordt op zaterdag 15 juni om 22u30 op ARTE getoond.

De trailer : https://vimeo.com/327683912
De site van Luc-Henri Fage: http://www.fage.fr/neandertal-le-mystere-de-la-grotte-de-bruniquel.html

Meer: http://servicepresse.arte.tv/programmation-speciale-journee-archeologie-sur-arte-samedi-15-juin-2019/


"Forward to the Moon... and beyond"

Belspo organiseert het "Forward to the Moon... and beyond" evenement, dat plaats zal vinden op vrijdag 21 juni 2019 van 18u00 tot 20u00 in het Planetarium te Brussel (Boechoutlaan 10, 1020 Brussel).

Ter gelegenheid van de 10de verjaardag van zijn vlucht, zal de Belgische Astronaut Frank De Winne samen met zijn collega astronauten Roman Romanenko (Rusland) en Robert Thirsk (Canada) de volgende presentaties geven:
- De OasISS missie van Frank De Winne;
- De toekomst van de bemande ruimtevaart en robotische exploratie.

Praktische informatie en inschrijvingen via: https://forms.gle/FNzMgRJSLP3apaaX8.

De toegang is gratis maar het aantal plaatsen is gelimiteerd. Een livestream via de kanalen van ESA is ook voorzien. De presentaties zullen plaatsvinden in het Engels.


MUSICORUM, het vernieuwde "Miniemenfestival"

Gratis middagconcerten gedurende de hele zomer!
Onder het voorzitterschap van Prins Amaury de Merode, organiseert het Centre d’Oeuvres de Merode van 1 juli tot 31 augustus 2019 een vernieuwde editie van het “Miniemenfestival”.
Omgedoopt tot “MUSICORUM”, vindt deze reeks zomerconcerten, voor het tweede opeenvolgende jaar, plaats in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB).

Tijdens de zomer kunnen muziekliefhebbers iedere middag van 12u15 tot 13u00 (behalve in het weekend en op feestdagen) een concert bijwonen in het Auditorium Philippe Roberts-Jones (vrije toegang).

Meer: https://www.festivalmusicorum.org/


Museum Kunst & Geschiedenis op Oostende voor Anker

Donderdag 23 mei gaat in Oostende de 20ste editie van Oostende voor Anker van start. Centraal in deze jubileumeditie staat de beroemde driemaster de Mercator en de expeditie die hiermee in 1934-1935 werd ondernomen naar Paaseiland. Het Brusselse Museum Kunst & Geschiedenis toont daarom dit jaar een aantal van stukken die bij deze expeditie werden verworven in een unieke tentoonstelling aan boord van de Mercator.

Meer: https://www.oostendevooranker.be/presentatie/


Open Werfdag op de archeologische site van de voormalige Parking 58

Op zondag 19 mei 2019 organiseert Urban.brussels een Open Werfdag op de archeologische site van de voormalige Parking 58.
Sinds eind februari 2019 brengen de archeologische opgravingen, georganiseerd door Urban.brussels op de site van de voormalige Parking 58, beetje bij beetje de oudste geschiedenis van Brussel aan het licht. Want het gaat om de rivier die vroeger de stad doorkruiste: de Zenne, haar oeverbeschoeiingen, het leven en de activiteiten die eraan verbonden waren. Het verloop van de rivier werd doorheen deze 6000m² grote werf geobserveerd, tussen de Bisschopsstraat, de Hallenstraat, de Zwarte Lieve Vrouwstraat en de Kiekenmarkt. Gezien de omvang van deze werf, heeft het departement voor archeologisch erfgoed zich de samenwerking verzekerd van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, de Société royale d’Archéologie de Bruxelles, de ULB-CreA-Patrimoine, het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen en de asbl Recherches et Prospections archéologiques.
Deze Open Werfdag zal een unieke gelegenheid bieden de archeologen te ontmoeten en de archeologische resten van dichtbij te zien: de 14de-15de-eeuwse kademuur, de 15de-eeuwse lagen van de Zenne, een doorsnede door de Zenne van meer dan 10.000 jaar geleden, de molensteen uit de 10de eeuw en enkele andere archeologische objecten.

Meer: https://www.facebook.com/BruxellesPatrimoinesErfgoedBrussel/


Insectenweek – editie 2019
van 25 mei tot 2 juni 2019

Insectenweek voor iedereen!
Insecten zijn bij het grote publiek niet altijd even geliefd - velen zijn er bang voor, verpletteren ze of doden ze met insecticiden - maar eigenlijk zijn ze ongelooflijk boeiend. Daarom willen we iedereen laten kennismaken met deze fascinerende en nuttige dieren. Als we insecten beter leren kennen, zullen we ze ook beter beschermen!

Meer: http://www.insectenweek.be/


Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties roept op tot een beter bestuur van de mondiale zandvoorraden.

Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP – United Nations Environment Programme) lanceerde op 7 mei 2019 in Genève een nieuw rapport waarin de standpunten van verschillende belanghebbenden in verband met de duurzaamheidsuitdagingen van zandwinning en zandgebruik worden onderzocht. UNEP wil met dit rapport een wereldwijde discussie over zandwinning stimuleren, in aansluiting op de recente goedkeuring van een nieuwe resolutie over een beter bestuur van minerale hulpbronnen door de vierde VN-milieuvergadering.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/20190507_Zandreserves.pdf


IPCC: Het IPCC roept op tot de nominering van deskundigen voor de ‘scoping meeting ’ voor de synthese van het zesde assessmentrapport

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) doet een oproep naar experts om deel te nemen aan de ‘scoping meeting’ met betrekking tot de synthese van het zesde assessmentrapport in Singapore van 21 tot 23 oktober 2019.
Dit is de eerste stap in de voorbereiding van het rapport dat in 2022 de zesde IPCC-assessmentcyclus zal afsluiten.
De experts die deelnemen aan de scoping meeting stellen een voorstel van inhoudstafel op voor het syntheseverslag. De nationale ‘focal points’ van het IPCC, de waarnemingsorganisaties en de bureauleden dragen kandidaten voor. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Martine.Vanderstraeten@belspo.be.

Meer: https://apps.ipcc.ch/nominations/scoping/syr2/public/


IPCC: Expert review AR6-WG1 First Order Draft: 29 april - 23 juni 2019

Iedereen die interesse heeft kan zich inschrijven via de link. Bij deelname graag een mail naar Martine.Vanderstraeten@belspo.be

Meer: https://apps.ipcc.ch/comments/ar6wg1/fod/register.php


IPCC: Expert/Government review van het ‘Special Report on Climate Change and Land’
29 april – 19 juni 2019

Dat rapport handelt over klimaatverandering, desertificatie, landdegradatie, duurzaam beheer, voedselveiligheid en broeikasgasfluxen in terrestrische ecosystemen.
Op 29 april is de ‘government review’ van start gegaan met als deadline 19 juni 2019. Het IPCC Focal Point en de overleggroep CIS-IPCC zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, bundelen en indienen van commentaren, vooral vanuit beleidshoek. Bij interesse graag een mail naar Martine.Vanderstraeten@belspo.be


ARKHANE
De nieuwe roofdino uit de jura
Wereldpremière in het Museum voor Natuurwetenschappen

Bekijk de klauwen aan zijn voorpoten, zie naar zijn tanden. Zijn die van een dier dat varens afgraasde?
En dan zijn achterpoten. Ja, die lijken op die van een grote vogel … Een dinosaurus die op zijn achterpoten liep en wel 30 tot 55 km per uur kon rennen. Zijn gespierde staart vormde het tegengewicht voor zijn massieve borstkast en kop. Allosauriërs waren slank en beweeglijk en wogen ‘slechts’ tussen 700 en 1500 kg.
Arkhane is een authentiek 8,7 meter lang en 155 miljoen jaar oud skelet. Het is voor 70% bewaard gebleven, wat uitzonderlijk is.

Van 7 mei 2019 tot 31 maart 2020 wordt deze prachtige roofdinosaurus in zijn natuurlijke jachtpositie zonder vitrine (maar wel goed beschermd) aan de bezoekers getoond. Hij staat op een podium in de Galerij van de Evolutie, waar hij zijn plaats heeft in de geschiedenis van het leven op aarde.

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/news/item/17601


Vlaamse Sterrenkunde Olympiade bekroont finalisten

Op zaterdag 4 mei 2019 ging de finale van de Vlaamse Sterrenkunde Olympiade door in het planetarium op de Heizel te Brussel. Het werd een bijzonder spannende eindstrijd, waaruit Wout Goesaert uit Genk als winnaar naar voren is gekomen. Lukas Van den Broeck (Putte) en Michiel Matthijs (Mere) werden respectievelijk tweede en derde.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/20190505_SterrenkundeOlympiade.pdf


2019 - XperiBIRD.be

Een ruim netwerk van Belgische scholen observeert mezen met behulp van een aangesloten nestkastje en helpt zo het onderzoek vooruit!
Al voor de derde keer kregen scholen deze lente, dankzij de steun van Google.org en het Museum voor Natuurwetenschappen, een nestkastje met een ingebouwde camera waardoor de leerlingen de nestelende mezen kunnen opvolgen. Vandaag staan de eerste eieren op het punt uit te komen: het broedseizoen is in volle gang. Volg de ontwikkelingen in de aangesloten nestkastjes op www.xperibird.be
Het netwerk van burgerwetenschap deelt via de website zijn waarnemingen met de wetenschappers van het Museum.
Het educatief project kan voor het ringen van de vogels rekenen op de waardevolle hulp van vrijwilligers. Zij bezoeken de deelnemende scholen en ringen er de jonge kuikens, een win-winsituatie voor beide partijen.

Meer: http://xperibird.be/nl/onthaal


Bierlancering Bruegelbier ‘Pier den Drol’ in KBR

Op 26 april lanceren KBR, vzw Kunstberg, Brasserie de la Senne en Het Goudblommeke in Papier een nieuw witbier, gebaseerd op een recept uit de tijd van Bruegel: Pier den Drol.
• Lancering tijdens exclusief afterworkfeestje op het terras van KBR
• Het bier wordt opgenomen in het vaste assortiment van Brasserie de la Senne
• De bierlancering kadert in het Bruegeljaar 2019

Meer: https://kbr.prezly.com/bierlancering-bruegelbier-pier-den-drol-in-kbr#


Eerste slechtvalkje geboren in Sint-Jobkerk Ukkel!

Sinds begin maart broeden de slechtvalken in de 2 nesten (24/7 gevolgd met livestreaming) elk op vier baksteenrode eieren. Het broeden duurt 32 dagen. Op 9 april, 7:15u in de Sint-Jobskerk: een stuk eierschaal ligt naast het wijfje, dat stevig op haar nest zit. Een valkje is uitgebroed, dat is zeker. Om 07:45u staat de vrouwelijke valk op en krijgen we duidelijk een donzig wit valkje met roze pootjes te zien. Het weegt maar een gram of dertig. Zijn oogjes zijn nog gesloten. Nog minstens één ei is aan het openbreken. 9:02u: het mannetje komt het wijfje op het nest aflossen. Waarschijnlijk gaat ze op zoek naar voedsel en vertrouwt ze ondertussen de pasgeborene aan hem toe. 11:15, een tweede valkje is uitgekomen!

In Sint-Pieters-Woluwe is het vrouwtje vreselijk nerveus. Ze draait en draait op haar eieren. Wordt er zo meteen nog een valkje geboren?

Meer: http://www.valkenvooriedereen.be/


Valken voor iedereen
Een observatienetwerk van slechtvalkenparen in Brussel

Van zaterdag 6 april tot eind mei vertelt onze blog www.valkenvooriedereen.be je alles over het leven van de valkengezinnen in Brussel, in het bijzonder in Sint-Pieters-Woluwe en Ukkel. Het "historische" paar van de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal keerde dit jaar niet terug. Vestigt zich dit voorjaar nog een nieuw echtpaar in de kathedraal of wordt het wachten tot 2020?
Van het uitkomen tot de eerste vlucht: mis dit boeiende schouwspel niet!

Meer: http://www.valkenvooriedereen.be


Vierpotige walvisvoorouders bereikten Zuid-Amerika in otterachtige zwemstijl

Het fossiele skelet van een vierpotige walvis uit Peru geeft aan dat vroege walvissen vóór 42,6 miljoen jaar geleden de zuidelijke Atlantische Oceaan zijn overgestoken en zich daarbij voortstuwden zoals otters: met een stevig staarteinde en met vliezen aan de voeten.

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/news/item/17608


SCK•CEN Space Summer School
from June 24 – July 5, 2019 in Mol

This Space Summer School specifically targets highly-motivated PhD students, early-stage researchers and professionals from a diverse range of educational and professional backgrounds (biomedical scientists, physicists, (bio-) engineers, …).
The following topics will be included in the course:
- Impact of the space (radiation) environment on human health;
- Space radiation, space weather, radiation dosimetry and radiation protection;
- Life support, Astrobiology and habitation in space;
- Instrumentation, hardware and nuclear energy in space.
In addition, a one-day visit of the European Astronaut Center and :envihab facility at DLR (Cologne, Germany) will be included in the program.
Deadline for registration is May 20, 2019.
Daily registrations are possible as well.

Meer: https://go.app.sckcen.be/spacesummerschool


Opening van de tentoonstelling WIM DELVOYE in de KMSKB

Op vrijdag 22 maart 2019, openen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België een tentoonstelling gewijd aan Wim Delvoye, een centraal figuur op de Belgische en internationale kunstscène. Met meer dan 70 werken – waarvan 15 nieuwe creaties – is de tentoonstelling de belangrijkste die ooit op poten werd gezet in België. Ze toont een indrukwekkend panorama van Delvoyes kunst en benadrukt het multidisciplinaire aspect ervan.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/20190322_ExpoWimDELVOYE_nl.pdf


Postzegelcollectie “België in de ruimte”

Het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) is erg trots dat ze samen met bpost de nieuwe postzegelcollectie “België in de ruimte” kan aankondigen. Die is beschikbaar sinds 18 maart.
De reeks werd ontwikkeld in samenwerking met de dienst “Lucht- en Ruimtevaartoepassingen” van BELSPO, en bevat vijf prachtige postzegels.
Van de exploratie van de Mars-atmosfeer met het NOMAD-instrument tot de continue observatie van de vegetatie op aarde met PROBA-V; deze postzegels brengen enkele van de grootste Belgische bijdragen aan de ruimtevaart voor het voetlicht.
Wil je graag zelf de postzegels ontdekken en bestellen? Bezoek dan zeker de bpost eShop.

Meer: https://eshop.bpost.be/nl/products/belgi%C3%AB-de-ruimte


Eerste moderne mensen in Europa hadden grotere ecologische voetafdruk dan neanderthalers

De eerste moderne mensen in Europa brachten zo’n 40.000 jaar geleden al ecosystemen aan het wankelen. Vooral de mammoetpopulaties kalfden drastisch af sinds onze komst. Dat blijkt uit een nieuwe studie op botten van neanderthalers, moderne mensen en dieren uit de Belgische grotten van Spy en Goyet. Ook de laatste neanderthalers aten vooral mammoet, maar de populaties van de ijstijdreus bleven stabiel.

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/news/item/17548


Koninklijke Bibliotheek van België wordt KBR

De wereld verandert. Ook de Koninklijke Bibliotheek van België evolueert. Ze wordt KBR, een unieke beleving die toegang biedt tot uitzonderlijke kennis.
- Een scala aan authentieke informatiebronnen voor lezers en onderzoekers
- Een rijk cultureel aanbod dat toelaat de fantastische collecties op een andere manier te ontdekken
- Inspirerende ruimtes die een oase van rust bieden voor studie en reflectie
- Volledig uitgeruste vergaderzalen in een uniek kader voor professionele ontmoetingen

Meer: https://kbr.prezly.com/koninklijke-bibliotheek-van-belgie-wordt-kbr


Bepaal mee de naam van het nieuwe Belgische onderzoeksschip

Op 6 november 2018 lanceerde het kabinet Wetenschapsbeleid een wedstrijd om de naam van het nieuwe Belgische onderzoeksschip te bepalen. De eerste fase van deze wedstrijd, waarin scholen namen konden suggereren, werd intussen afgesloten. Na een eerste evaluatie van de ontvangen voorstellen breekt nu de tweede ronde van de wedstrijd aan. Daarin dingen nog zes voorstellen mee naar de eindoverwinning. Tot en met 27 maart 2019 kan iedereen zijn stem uitbrengen en zodoende mee de naam van het nieuwe schip bepalen.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/NewRV/contest_name_nl.stm


EuroHPC JU's first calls for expressions of interest

The European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) has launched its first calls for expressions of interest, to select the sites that will host the Joint Undertaking’s first supercomputers (petascale and precursor to exascale machines) in 2020.

Meer: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eurohpc-joint-undertaking-action-first-steps-acquiring-world-class-supercomputers


EIC Pathfinder and FET programme Info Day

The European Innovation Council (EIC) Pathfinder and the Future and Emerging Technologies (FET) programme are organising an Info Day to present their funding opportunities for 2019: FET Open for Research and Innovation Actions and Innovation Launchpad Projects, and the FET Proactive topics, including EIC transition to innovation activities. It will also offer a platform for presentations of draft ideas for proposals and networking.
The date is 2nd April 2019 in CCAB, room 0D, Brussels..
For further details and registration please see after 26/2/1019.

Meer: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/644216


IPCC-GIEC Methodology Report to refine the current inventory guidelines (2019 Refinement)

De IPCC taskforce rond de nationale broeikasgasinventarissen (TFI) heeft de IPCC-richtlijnen voor nationale broeikasgasinventarissen van 2006 geactualiseerd overeenkomstig het besluit van de 44e sessie van het IPCC in Bangkok (Thailand) in oktober 2016. De definitieve versie van dat nieuwe methodologierapport met als titel " Verfijning van de IPCC-richtlijnen van 2006 voor nationale broeikasgasinventarissen" (verfijning van 2019), wordt door het IPCC voor acceptatie overwogen tijdens zijn plenaire sessie in mei 2019.
Geïnteresseerde experts (uit de beleids- en/of onderzoekswereld) die willen meewerken aan de 'government' review van het 'overview chapter' en/of de evaluatie van de gedetailleerde hoofdstukken, kunnen contact opnemen met Martine Vanderstraeten, IPCC Focal Point. De deelname van experts aan de evaluatie van de IPCC-rapporten is heel belangrijk voor de kwaliteit van die rapporten.


DUTCH SPRING: Rembrandt, Frans Hals en andere topstukken uit de Hollandse School te (her)ontdekken in de KMSKB

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) openen op vrijdag 1 februari “Dutch Spring” (“Hollandse lente”), een hoogtepunt in het cultureel seizoen. Na een langverwachte renovatie en in het kader van het Rembrandtjaar, heropent het museum de zalen gewijd aan de uitzonderlijke permanente verzameling van de Hollandse School. Met een honderdtal topstukken kunnen de bezoekers de meester-schilders van de Gouden Eeuw in al hun pracht en praal herontdekken. Tegelijkertijd zetten twee tijdelijke tentoonstellingen het artistieke talent van Nederland verder in de kijker: de familieportretten van Frans Hals, en een kabinet met prachtige 18de-eeuwse tekeningen!

Meer: https://fine-arts-museum.be/nl/dutch-spring


Vlaamse Sterrenkunde Olympiade gaat van start

Na het succes van de vorige edities, de andere Vlaamse olympiades (chemie, biologie, fysica, wiskunde en geografie) en de Nederlandse Sterrenkunde Olympiade wordt dit jaar de twaalfde editie van de Vlaamse Sterrenkunde Olympiade georganiseerd. Als hoofdprijzen zijn een waarnemingssessie met de professionele Mercator-telescoop op de Canarische Eilanden, alsook een Celestron NexStar 8SE telescoop te winnen.
Op donderdag 31 januari 2019 gaat de twaalfde editie van de Vlaamse Sterrenkunde Olympiade van start. Deze olympiade richt zich tot leerlingen van het secundair onderwijs (voornamelijk van de derde graad), en wil hun interesse voor sterrenkunde en aanverwante wetenschappen aanwakkeren.

Meer: http://www.vvs.be/subsite/vlaamse-sterrenkunde-olympiade/deelnemen


680.089 bezoekers in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in 2018

Met 680.089 bezoekers in 2018 blijven de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) de meest bezochte musea in België. Het uitgebreide aanbod aan activiteiten, de gratis toegang voor bezoekers jonger dan 19 jaar en de dynamische collecties kunnen dit hoge bezoekerscijfer verklaren.
2019 belooft alvast een vruchtbaar jaar te worden met heel wat feestelijkheden op het programma: het Bruegeljaar, het Rembrandtjaar en de 10de verjaardag van het Magritte Museum bovenop de vaste collecties en de tijdelijke tentoonstellingen


Sardienen Tanganyikameer blijken één en ondeelbaar

De sardienen in het Afrikaanse Tanganyikameer zijn één homogene groep, blijkt uit een genetische studie. Dat betekent dat de vier landen rond het meer zullen moeten samenwerken willen ze de overbeviste sardienen in stand houden. De vis biedt voedselzekerheid aan miljoenen mensen in centraal Afrika.

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/news/item/17269/


Snelle evolutie door ontdooide ijstijdgenen

Onderzoekers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen hebben ontdekt dat organismen verbazend snel kunnen evolueren door oeroude genvarianten, die ooit nuttig waren, opnieuw in te schakelen. Begrijpen hoe soorten erin slagen zich snel aan te passen is belangrijk in tijden van plotse veranderingen in het klimaat en de omgeving.

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/news/item/17151


Sinterklaas in de Hallepoort (02-12-2018)

Naar goede gewoonte komt Sinterklaas dit jaar opnieuw op bezoek in de Hallepoort. Hij zal de kinderen verwelkomen vanop zijn troon onder de prachtige schouw. Een mooie gelegenheid om de Hallepoort te bezoeken, een sprookjesachtig monument en volgens sommige kleine bezoekers ook hét huis van de goedheiligman.
Daarnaast blijft de Hallepoort de meest opmerkelijke getuige van het middeleeuwse verleden van onze hoofdstad met vanop de weergang een indrukwekkend zicht op Brussel. Kid approved bovendien met een ridders- & prinsessentekentafel, een wapenrusting om zelf aan te trekken en de ontdekking van de geheime hoekjes van het fascinerende poortgebouw.

Meer: http://www.kmkg-mrah.be/nl/sinterklaas-de-hallepoort


IPCC-SROCC & SRCCL

De Expert and Governement Review van het speciaal rapport over de oceaan en de cryosfeer in een veranderend klimaat vindt plaats van 16 november tot en met 11 januari 2019.
Het speciaal rapport rond klimaatverandering en landgebruik wordt geëvalueerd tussen 19 november en 14 januari 2019.
Geïnteresseerde experts kunnen zich registreren op de website van het IPCC (www.ipcc.ch). De deelname van experts is heel belangrijk voor de kwaliteit van de rapporten.
Voor meer info, contacteer Martine Vanderstraeten, IPCC Focal Point.


Wedstrijd voor scholen.
Zorgt jouw klas voor de naam van het nieuw onderzoeksschip?

Ons huidige onderzoeksschip, de RV Belgica, is na 34 jaar dienst aan vervanging toe. Daarom wordt in 2019 een nieuw, ultramodern oceanografisch onderzoekvaartuig gebouwd, dat vanaf eind 2020 operationeel zal zijn. Maar hoe gaat het schip heten?
De staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Zuhal Demir, laat graag de naamkeuze aan jullie over!
Word ambassadeur van het nieuwe onderzoeksschip en beleef samen met jouw klas een unieke ervaring op de Noordzee!

Meer: http://www.belspo.be/newRV/


Mleiha - Een Arabisch Koninkrijk op de Karavaanroutes
(Tentoonstelling: 30/10/18 – 30/12/18)

Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de opgravingen met het Emiraat Sharjah, verschaft MLEIHA – EEN ARABISCH KONINKRIJK OP DE KARAVAANROUTES een zicht op het dagelijks leven in een oasestad als Mleiha aan de hand van architectuurelementen, sculpturen, aardewerk, bronzen vaatwerk, wapens, munten…. Speciale aandacht gaat uit naar het monumentale graf met de Zuid-Arabische/Aramese inscriptie. Onder de getoonde luxe-goederen uit dit graf bevindt zich een zwart geglazuurde wijnamfora uit Rhodos en een bronzen drinkschaal met exotische versieringen. Afrikaanse dieren, zoals olifant en neushoorns, komen er voor naast Grieks-Hellenistische wezens zoals een vechtende centaur naast een Arabische jager met zijn dromedaris. Beide vondsten worden hier voor het eerst aan het publiek getoond.

Meer: http://www.kmkg-mrah.be/sites/default/files/files/pb_mleiha_251018.pdf


Restauratie herstelt maquette van het oude Rome in ere

Nieuwe technologieën ten dienste van de bescherming van ons erfgoed
Film, 3D-animatie, apps, virtual reality… Vanaf volgend schooljaar wacht bezoekers aan de maquette van het oude Rome in het Museum Kunst & Geschiedenis in Brussel een interactieve en meeslepende ervaring. Een opmerkelijke klank & lichtinstallatie zal de maquette tot haar recht laten komen, een mooie combinatie van nieuwe technologieën met de bescherming van een belangrijk stuk erfgoed. Dit gebeurt met de hulp van het Fonds Alexis Liénard, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. De restauratie ging deze week van start met de indrukwekkende schoonmaak van de maquette.

Meer: http://www.kmkg-mrah.be/sites/default/files/files/pb_restauratie_romeinse_maquette_def_v2.pdf


IST-Africa 2019 Call for Papers
(Deadline 15 December 2018)

Supported by the European Commission and African Union Commission, IST-Africa 2019 (May) is the fourteenth in an annual series of Ministerial level Technology Research Conferences. The host country and dates in May will be published after Cabinet approval has been finalised.
IST-Africa provides a platform in Africa to strengthen ICT-enabled Innovation, Science and Technology related policy dialogues within Africa and between Africa and Europe, Global Development, Research and Innovation Cooperation and Community Building. It also provides an opportunity to identify potential partners for future research cooperation under Horizon 2020. IST-Africa is a unique community that brings together cross-disciplinary stakeholders from public, private, education and research, societal sector with end user communities focused on ICT and STI Research and Innovation.
Thematic areas include: eHealth/mHealth; Technology-enhanced Learning; eAgriculture/mAgriculture; eInfrastructures and NRENs; Energy; Next Generation Computing (Big data, Cloud computing, Future Internet, Internet of Things); eGovernment; Content Technologies (Languages, Digital Preservation); Cyber Security; Collaborative Open Innovation and ICT-enabled Entrepreneurship; Global Development including ICT4D and Societal Implications of Technology.

Meer: http://www.ist-africa.org/Conference2019/


TEDDY & BEER – Kom met je knuffel(beer)!
Van 18 oktober 2018 tot 1 september 2019

TEDDY & BEER laat kinderen van 4 tot 104 kennismaken met de wilde dieren die model staan voor de knuffels en personages in boeken of tekenfilms uit onze kindertijd.
Wie zijn de beren? Wanneer zagen ze voor het eerst het levenslicht? Hebben er ooit beren geleefd in België? Eten ze alleen honing? Waar en hoe leven ze? Zijn ze met uitsterven bedreigd? Is de yeti ook een beer?
In de tentoonstelling TEDDY & BEER komen bezoekers dichter dan ooit bij de wilde dieren, ontdekken ze de waarheid achter de fantasie en maken ze kennis met de acht berensoorten die vandaag op onze aardbol leven.
Wat zijn hun biologische eigenschappen, hoe ziet de natuurlijke habitat van elk van hen eruit en hoe zijn ze geëvolueerd? Wat is hun band met de mens en welke mythes of legendes worden er over hen verteld? We kunnen uiteraard ook niet om de bedreigingen heen waar de beren voor staan, en de uitdagingen voor hun bescherming.

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/museum/exhibitions-view/1503/14234/1247


Zomer- of wintertijd?
De Koninklijke Sterrenwacht van België informeert

Op 31 augustus 2018 stelde de Europese Commissie voor om de uursverandering af te schaffen. België en haar buren moeten in 2019 kiezen of ze permanent in winteruur of zomeruur willen blijven. De Koninklijke Sterrenwacht van België stelt hiervoor enkele documenten en astronomische gegevens ter beschikking om zich te informeren en een idee te vormen over deze keuze.

Meer: http://www.astro.oma.be/nl/zomer-of-wintertijd-de-koninklijke-sterrenwacht-van-belgie-informeert/


UNESCO MAB Young Scientists Awards
Application 2019
Submission of proposals 15/12/2018

Since 1989 MAB has been providing young researchers each year with awards of up to US$ 5,000 in support of their research on ecosystems, natural resources and biodiversity. Through the MAB Young Scientists Awards, MAB is investing in a new generation of scientists worldwide because we think well-trained and committed young people are key to addressing ecological and sustainability issues. The International Coordinating Council of the Man and the Biosphere Programme (MAB-ICC) at its 29th session on 12-15 June 2017 adopted the new criteria and conditions for the selection of MAB Young Scientists Award winners in order to address the Lima Action Plan (LAP) for Biosphere Reserves and relevant Sustainable Development Goals (SDGs) in applications. The deadline for submission of application forms for the 2019 MAB Young Scientists Awards is 15 December 2018.
More information...

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/2019_MAB-YSA_en.pdf


Staatssecretaris Zuhal Demir en VITO ondertekenen contract om satellietdata toegankelijk te maken voor Belgische gebruikers

De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Zuhal Demir, ondertekende vandaag voor het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) een contract met VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) voor de vergaande exploitatie van aardobservatiedata.
VITO heeft de afgelopen 20 jaar een internationaal erkende expertise in het verwerken van satellietdata opgebouwd. Met dit contract geeft de staatssecretaris VITO officieel de opdracht om een reeks aardobservatiedata ook in de toekomst verder te verwerken en gratis toegankelijk te maken voor de Belgische gebruiker: burgers, onderzoekers, overheid en industrie, die deze objectieve data kan gebruiken om eigen ruimtelijke informatieproducten aan te maken.

Meer: https://vito.be/nl/nieuws/staatssecretaris-zuhal-demir-en-vito-ondertekenen-contract-om-satellietdata-toegankelijk-te


Speciaal IPCC-rapport over de gevolgen van een wereldwijde opwarming van 1,5 °C

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft op maandag 8 oktober 2018 zijn 'Speciaal Rapport over de opwarming van 1,5 °C ten opzichte van het pre-industriële niveau gepubliceerd'.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/20181008_IPCC_nl.pdf


"BERLIJN 1912-1932":
opening van een uitzonderlijke tentoonstelling

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) presenteren tot 27 januari 2019 de tentoonstelling "BERLIJN 1912-1932". Aan de hand van meer dan 200 kunstwerken focust deze uitzonderlijke tentoonstelling op Berlijn als culturele wereldstad in de jaren ’20 en de vele banden tussen de Belgische en Duitse kunstscène.
Het Berlijn van de jaren ‘20, een mythische en kosmopolitische metropool, onderging een ongeziene transformatie. De sociale, politieke en technologische veranderingen brachten een heuse omwenteling teweeg in de naoorlogse maatschappij en kunstwereld.

Meer: https://www.fine-arts-museum.be/nl/tentoonstellingen/berlin


Alexander De Croo reikt drie prijzen ‘Digitalisering voor Ontwikkeling’ uit

Een online videoplatform met trainingsvideo’s voor boeren, mobiele gezondheidscampagnes via games en een app voor mobile money. Dat zijn de drie laureaten van de Prijs ‘Digitalisering voor Ontwikkeling (D4D)’. Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo, reikte de prijs D4D – digital for development – uit, een tweejaarlijks initiatief van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika met de steun van de Belgische Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD).

Meer: http://prized4d.africamuseum.be/nl


Opendeurdagen 2018

Op zaterdag 29 en zondag 30 september 2018 opent de Pool Ruimte, bestaande uit het KMI, het Koninklijke Sterrenwacht van België en het Koninklijk Instituut voor Ruimte-Aëronomie van België, zijn deuren te Ukkel voor het grote publiek. Het programma omvat activiteiten voor jong en oud: bezoek aan wetenschappelijke stands, het Weerbureau, een Klimaatcentrum, telescopen, live experimenten en thematische voordrachten. Daarnaast zijn er ook animaties voor de kinderen!

Meer: http://www.spacepole.be/index.php/nl/opendeurdagen-2018/programma


De Oude Sterrenwacht opent zijn deuren op 15 en 16 september 2018

Voor het eerst is de Oude Sterrenwacht te Sint-Joost-ten-Node opengesteld voor het publiek op 15 en 16 september, tijdens de Open Monumentendagen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze site was de eerste Sterrenwacht in België en was ook het oorspronkelijk gebouw van de Koninklijke Sterrenwacht van België voordat deze in 1890 naar Ukkel verhuisde.
Dit is een unieke gelegenheid om een deel van de geschiedenis van astronomie en meteorologie in België te ontdekken!

Meer: http://homegrade.brussels/news/open-monumentendagen-2018/?lang=nl


Unieke tekening uit het Rubensatelier ontdekt in Lier

In de collectie van het stadsmuseum Lier ontdekte een team van onderzoekers van de Koninklijke Bibliotheek van België en het Rubenianum een unieke tekening uit het atelier van Rubens. De tekening is een zeldzame getuige van een verloren gegaan schilderij van Isabella d’Este (1474-1539) door Rubens.

Meer: https://kbr.prezly.com/unieke-tekening-uit-het-rubensatelier-ontdekt-in-lier#


Bijkomende Call EHRI-fellowships

EHRI (European Holocaust Research Infrastructure), een Horizon 2020-project waarvan het CegeSoma één van de partners is, biedt de mogelijkheid om in een beperkt aantal instellingen, waaronder het CegeSoma, enkele weken onderzoek te doen als EHRI-fellow.
Voorwaarden en modaliteiten van de call vindt u hier.
Kandidaturen moeten worden ingediend uiterlijk 31 augustus 2018
Bijkomende informatie: ehri@arch.be - http://www.ehrifellowships.cegesoma.be/

Meer: https://ehri-project.eu/additional-call-ehri-fellowship-applications-%E2%80%93-deadline-31-august-2018


Space App Camp 2018

Space App Camp 2018 (17-24th September) registration is open now:
The European Space Agency (ESA) again invites 20 developers to their ESA ESRIN location in Frascati - including travel- and accommodation expenses.
Interested students-, researchers- or developers are able to register here until 30 July 2018. It’s a great opportunity for them to spend one week with like-minded people, gaining insights into the European Space Programmes, and learning how to enrich mobile applications with satellite data. The winner or winning teams will receive a EUR 2,500 cash prize and can apply for further incubation at one of the ESA Business Incubation Centres (BIC’s).

Meer: https://www.app-camp.eu/frascati/


DARIAH Theme Funding Call 2018/2019

The DARIAH Theme is an annual area of focus chosen for investment by the DARIAH Board of Directors. In 2018, we focus our attention on the chronic problem of software and tool sustainability in the digital humanities, while also looking forward to the build phase of the DARIAH Marketplace for data, tools and services. Thus, this year’s focus is ‘Strategic Service Sustainability for DARIAH’.
Maximum allowable budget is €20 000.
Applications must be submitted on the ‘Sciencesconf’ platform:
https://dariahtheme2018.sciencesconf.org/
and by e-mail to: theme@dariah.eu
Deadline for submissions is the 9th of September 2018.

Meer: https://www.dariah.eu/2018/06/29/dariah-theme-funding-call-2018-2019/


Het Miniemenfestival verhuist naar de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten

Gratis middagconcerten gedurende de hele zomer!
Onder het voorzitterschap van Prins Amaury de Merode organiseert het Centre d’Oeuvres de Merode van 2 juli tot 31 augustus 2018 een nieuwe editie van het Miniemenfestival.
Deze reeks zomerconcerten – omgedoopt tot “Miniemenfestival Museum” - zal voor de eerste keer plaatsvinden in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Muziekliefhebbers en nieuwsgierigen zullen tijdens de zomer alle middagen van 12u00 tot 12u45 (behalve in het weekend en op feestdagen) ontvangen worden in het splinternieuwe Auditorium 490 (vrije toegang).

Meer: http://www.festivaldesminimes.be/nl/


Zonnekijkdag op 1 juli 2018
Ontdek de geheimen van de zon

Op zondag 1 juli 2018 organiseert de Vereniging Voor Sterrenkunde vzw (VVS) de Zonnekijkdag. Die dag kan men op meer dan 22 plaatsen in Vlaanderen terecht om naar de zon te kijken. De bezoekers worden er uitgebreid geïnformeerd en kunnen er op een veilige manier naar onze zon kijken met telescopen.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/doc/Press/20180625_vvs.pdf


IPCC - Evaluatie speciale rapporten

Het speciaal IPCC-Rapport is nu aan evaluatie toe.
Het eerste ontwerp (First order draft) van het speciale IPCC-Rapport 'Climate Change and Land' (SRCCL) wordt van 11 juni tot 5 augustus door experts herlezen.
Wetenschappelijke experts kunnen zich tot een week voor het einde van de periode tijdens welke het rapport wordt herlezen registreren op www.ipcc.ch/apps/comments/srccl/fod/register.php. De herlezing van die eerste ontwerptekst is een belangrijk element in het IPCC-evaluatieproces, want van essentieel belang voor de kwaliteit van de IPCC-rapporten. Experts van over de hele wereld leggen de auteurs van de tekst hun commentaar en suggesties voor. Bij de voorbereiding van de volgende versie van de tekst, zal al het commentaar ter zake in aanmerking worden genomen. Bij het herlezen is het de bedoeling een zo ruim mogelijk wetenschappelijk perspectief in te passen. BELSPO nodigt de voornoemde experts uit hieraan actief bij te dragen.
Voor meer informatie: Martine Vanderstraeten - IPCC Focal Point


Tijdelijke sluiting Museum Kunst & Geschiedenis

Het Museum Kunst & Geschiedenis in het Jubelpark in Brussel verpopt. Eerder dit jaar stelden we onze nieuwe naam voor, nu zijn de gebouwen aan de beurt. Wie onlangs nog in het Museum op bezoek kwam had het vermoedelijk al in de gaten: we zijn volop aan het renoveren. Deze werken komen binnenkort op kruissnelheid en daarom sluiten we onze deuren een tijdje voor het publiek.

Een opgefrist museum, klaar voor de 21ste eeuw, met als missie onze bezoekers een betere museumervaring te bieden. Met dat doel voor ogen zijn we na heel wat planning in 2018 begonnen aan de transformatie van ons museum. Dit met een nieuwe naam, een nieuwe aanpak en strategie en nu ook met renovaties en herstellingen aan het gebouw. Zo willen we een nieuwe wind laten waaien in het grootste museum van België en onze bezoekers de kans geven de schatten en onschatbare collecties die we in huis hebben te herontdekken.

Dit soort werken brengt natuurlijk wel wat hinder met zich mee. Concreet zal het museum gesloten zijn tussen vanaf maandag 25 juni tot en met dinsdag 17 juli. Maar ook in de weken daarvoor zullen een aantal zalen minder of helemaal niet toegankelijk zijn wegens voorbereidende werken. We raden onze bezoekers dan ook aan onze website te raadplegen wanneer ze een bezoek plannen. We voorzien iedereen weer met open armen te kunnen ontvangen vanaf 18 juli 2018.

Meer: http://www.kmkg-mrah.be/nl/tijdelijke-sluiting-museum-kunst-geschiedenis


IPCC - Evaluatie speciale rapporten

Het speciaal IPCC-Rapport over de klimaatverandering, de oceanen en de cryosfeer is nu aan evaluatie toe.
Het eerste ontwerp (First order draft) van het speciale IPCC-Rapport over de klimaatverandering, de oceanen en de cryosfeer (www.ipcc.ch/report/srocc), wordt van 4 mei tot 29 juni door experts herlezen.
Wetenschappelijke experts kunnen zich tot een week voor het einde van de periode tijdens welke het rapport wordt herlezen registreren op www.ipcc.ch/apps/comments/srocc/fod/register.php. De herlezing van die eerste ontwerptekst is een belangrijk element in het IPCC-evaluatieproces, want van essentieel belang voor de kwaliteit van de IPCC-rapporten. Experts van over de hele wereld leggen de auteurs van de tekst hun commentaar en suggesties voor. Bij de voorbereiding van de volgende versie van de tekst, zal al het commentaar ter zake in aanmerking worden genomen. Bij het herlezen is het de bedoeling een zo ruim mogelijk wetenschappelijk perspectief in te passen. BELSPO nodigt de voornoemde experts uit hieraan actief bij te dragen.
Voor meer informatie:
Martine Vanderstraeten - IPCC Focal Point


Magritte Museum toont kunst van Nicolas Party

Het Belgische erfgoed gaat de hele wereld rond!
Enkele kunstwerken van René Magritte - uit het Magritte Museum in Brussel - trekken uitzonderlijk naar de andere kant van de oceaan. Ze zullen te zien zijn in de tentoonstelling “René Magritte: The Fifth Season” in het prestigieuze San Francisco Museum of Modern Art (SF MoMA) die vanaf zaterdag 19 mei (tot 28 oktober 2018) loopt.
In deze periode presenteert het Magritte Museum werken van de hedendaagse kunstenaar Nicolas Party, die een unieke dialoog aangaat met Magrittes fascinerende universum. De speelse en kleurrijke creaties van Nicolas Party – exclusief gemaakt voor het Museum – zetten de boel op stelten. Deze tentoonstelling gaat op woensdag 23 mei open voor het publiek.

Meer: https://www.fine-arts-museum.be/nl/tentoonstellingen/nicolas-party


België en LaRa op weg naar Mars

De planetaire wetenschappers van de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) verheugen zich. Het Europees Ruimtelijk Agentschap ESA / PRODEX (programma voor de ontwikkeling van wetenschappelijke experimenten) en Antwerp Space hebben zojuist een industrieel contract getekend voor LaRa (Lander Radioscience), een”martiaanse” instrument aan boord ExoMars 2020.
Deze overeenkomst is de laatste stap vóór het vervaardigen van het vluchtmodel. “Ik ben erg blij met deze handtekening, die een grote stap is na meer dan een decennium aan inspanningen van het onderzoeksteam dat betrokken is bij het ontwerp van het instrument”, zegt Véronique Dehant, hoofdonderzoeker van het instrument. LaRa wordt het allereerste Belgische instrument dat op het oppervlak van Mars zal landen. Dankzij de radiozender en ontvanger die Mars en de aarde met elkaar verbinden, zullen de wetenschappers van de Koninklijke Sterrenwacht van Belgiê de rotatie en de inwendige structuur van Mars bestuderen. LaRa zal deel uitmaken van het platform van ExoMars 2020, een gezamenlijke missie van het Russische Ruimtevaartagentschap Roscosmos en ESA.
“Antwerp Space is trots en vereerd te zijn verkozen om een wetenschappelijk hoogwaardig wetenschappelijk instrument voor het oppervlak van Mars te vervaardigen. Het is ook een erkenning van de hoge technische competentie van onze teams die betrokken zijn bij dit prachtige avontuur“, zegt Koen Puimège, Managing Director van Antwerp Space N.V.
Een team van de UCL (Université catholique de Louvain) is ook bij het project betrokken en werkt in het bijzonder aan het ontwerp van de antennes van het instrument.
België, en het Federale Wetenschapsbeleid (BELSPO) in het bijzonder, financiert de ontwikkeling en de productie van LaRa met behulp van het ESA PRODEX-programma.

Meer: http://www.astro.oma.be/nl/belgie-en-lara-op-weg-naar-mars/


Uitzonderlijke conferentie in Brussel: Frans de Waal

Frans de Waal, primatoloog en etholoog, presenteert eind mei in Bozar Brussel de sleutelideeën uit zijn meest recente boek: « Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are? »
Hij is wereldwijd bekend en behoort volgens het tijdschrift TIME tot de top 100 van meest invloedrijke personen. Van hem verschenen eerder Van nature goed, Chimpanseepolitiek, De aap en de sushimeester, De aap in ons, De aap en de filosoof en Een tijd voor empathie.
Hij is in Nederland en Vlaanderen ook bekend van zijn gastoptredens in De Wereld draait Door en Zomergasten.
In « Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are? » geeft Frans de Waal de reikwijdte en de diepgang van intelligentie bij dieren aan en vertelt heel wat anekdotes en verhalen van bv. het gebruik van werktuigen bij de octopus, olifanten die mensen volgens leeftijd klasseren en apen die uit hun dak gaan door een oneerlijk beloningssysteem.
De boeken van Frans de Waal (NL, ENG) worden op 29 mei ter plekke verkocht en na de conferentie is er tijd voor een signeersessie
Het evenement is georganiseerd door het Museum voor Natuurwetenschappen in het raam van zijn tijdelijke expo APENSTREKEN (tot 26 augustus 2018)
29 mei 2018 / 20.00 – 22.00 uur in de prestigieuze zaal Henry Le Bœuf in BOZAR

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/museum/visits-and-activities/activities-detailed-fiches/13376


Space Summer School

June 25 until July 6, 2018 at SCK•CEN, Mol, Belgium
This Summer School is a multidisciplinary and international learning event for highly-motivated PhD students, early-stage researchers and professionals from a diverse range of educational and professional backgrounds (biomedical scientists, physicists, (bio-)engineers, …).
The following topics will be included in the course:
- Space radiation, radiation dosimetry and radiation protection;
- Impact of the space environment on human health;
- Life support and habitation in space;
- Instrumentation, hardware and nuclear energy in space.
A number of EU CONCERT grants to cover the registration fee will be available for PhD students.
Deadline for PhD grant application is May 11, 2018.
Deadline for registration is June 4, 2018. Registration for specific days is also possible

Meer: http://academy.sckcen.be/en/Academic_courses/Calendar/Summer-school-in-space-20180626-20180706-6190bb48-b9ce-e711-80c7-ecf4bbc6e827?leftmainmenu=1


Vlaamse Sterrenkunde Olympiade bekroont finalisten

Op zaterdag 5 mei 2018 ging de finale van de Vlaamse Sterrenkunde Olympiade door in het planetarium op de Heizel te Brussel. Het werd een bijzonder spannende eindstrijd, waaruit Margot Winters uit Herent als winnaar naar voren is gekomen. Thomas Daniels (Edegem) en Tijs Buggenhout (Zele) werden respectievelijk tweede en derde.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/20180506_VVS.pdf


Summer School in Radiobiology, 13-24/8/2018, open for 16-20 years old students

Students, aged 16 to 20 years old, are invited to apply for the next edition of the 2 week Summer School in Radiobiology taking place at SCK•CEN from August 13 till 24 2018 to learn about the peaceful applications of radiation in the field of medicine, environment, space sciences & technologies.
If you know someone in this age range, in Belgium or abroad, with a very strong interest in these fields, and who has a good grasp of written and spoken English knowledge, please let them know about this course.
The course is given in English. The group of selected students will be restricted to 20.
Deadline for applications: May 18 2018.
This course has been run by SCK•CEN each summer for the last 10 years benefiting some years from the support of the European Commission because of its public utility for European citizens.

Meer: http://academy.sckcen.be/en/Academic_courses/Calendar/Summer-school-in-radiation-biology-20180813-20180825-addf704e-c8fc-e611-80c0-ecf4bbc6e827


De lancering van InSight: Belgische betrokkenheid in de laatste missie naar Mars

Op 5 mei 2018 zal een team van wetenschappers van de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) de lancering van InSight, een NASA-missie naar de planeet Mars, bijwonen.
De missie InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) gaat het inwendige van de rode planeet bestuderen. De InSight lander zal de aardbevingen van Mars, de inwendige temperatuur, en de rotatie van de planeet onderzoeken.
Het is voor de eerste keer dat men zal proberen om de “Marsbevingen” te detecteren. Dit zal gebeuren met de seismometer SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure). Pr. Véronique Dehant van de KSB maakt deel uit van het SEIS-team. Een warmtesensor in een boorkop zal de temperatuur meten tot 5 meter onder de grond. Tot nu toe heeft nog geen enkel experiment deze diepte kunnen bereiken.
De Koninklijke Sterrenwacht van België zal ook de gegevens van het radio instrument RISE (Rotation and Interior Structure Experiment) analyseren. Het radio-signaal, dat tussen de Aarde en RISE wordt uitgewisseld, staat ons toe om de rotatieschommelingen van Mars te volgen. Hierdoor kan men zich ook een beeld vormen van de inwendige structuur van de planeet. Prof. Véronique Dehant is verantwoordelijk op de Sterrenwacht voor het verwerken van de gegevens van RISE. Samen met haar collega’s zullen zij de Vandenberg-vliegbasis in Californië bijstaan bij de lancering.
Als alles goed gaat, zal InSight op 5 mei gelanceerd worden. Indien nodig kan deze lancering worden uitgesteld tot 8 juni. De landing wordt voorzien op 26 november 2018. De missie zelf zal minstens twee jaar operationeel zijn. De instrumenten op de lander kunnen langer functioneren. Deze zullen parallel met de instrumenten van ExoMars 2020, een missie van ESA en het russiche ruimteagentschap Roscosmos, blijven werken. Het zal dus mogelijk zijn om de gegevens van InSight te combineren met deze van de LaRa-missie, die zal gelanceerd worden bij ExoMars 2020. Het uiteindelijke doel is om de wetenschappelijke data te optimaliseren. Op de Sterrenwacht begeleidt Prof. Véronique Dehant ook het team dat het ontwerp van LaRa voorbereidt.
De onderzoekers van dit radio-project van de Koninklijke Sterrenwacht van België worden gefinancierd door Belspo (Federaal Wetenschapsbeleid) en met de steun van het PRODEX-programma van ESA.

Meer: http://www.astro.oma.be/nl/de-lancering-van-insight-belgische-betrokkenheid-in-de-laatste-missie-naar-mars/


Belgische sterrenkundigen helpen bij het samenstellen van de meest gedetailleerde 3D-kaart van de Melkweg ooit gemaakt

Op 25 april 2018 geeft de European Space Agency (ESA) de grootste en meest nauwkeurige driedimensionale kaart van onze Melkweg vrij die ooit gemaakt werd. Met behulp van de satelliet Gaia werden de posities en bewegingen van meer dan een miljard sterren in kaart gebracht. Deze kaart, samengesteld door een consortium van Europese sterrenkundigen, met belangrijke bijdragen van wetenschappers van de Koninklijke Sterrenwacht van België, zal een schat aan nieuwe informatie opleveren, die zal toelaten om de structuur, de geschiedenis en de toekomst van ons melkwegstelsel nauwkeuriger te leren kennen.

Meer: http://www.astro.oma.be/nl/belgische-sterrenkundigen-helpen-bij-het-samenstellen-van-de-meest-gedetailleerde-3d-kaart-van-de-melkweg-ooit-gemaakt/


Hoe poets je een Rembrandt?

De Koninklijke Bibliotheek van België start een restauratieprogramma voor 10.000 prenten
In 2018 wordt er in de Koninklijke Bibliotheek echt monnikenwerk verricht. Het Prentenkabinet is namelijk begonnen aan een marathonproject: een team van medewerkers zal 10.000 prenten systematisch ontzuren, restaureren en opnieuw monteren.
De komende maanden werken de restaurateurs aan de Wierixverzameling en de hermontage van enkele honderden beroemde etsen van Rembrandt.

Meer: https://kbr.prezly.com/hoe-poets-je-een-rembrandt


XperiBird.be 2018: een succesverhaal!

In zijn tweede lente groeit XperiBIRD.be, het observatieprogramma voor mezen, met maar liefst 400 geïnstalleerde en verbonden nestkastjes in scholen. In totaal zijn ruim 10.000 lagereschoolkinderen betrokken bij dit experiment in burgerwetenschap.

In 2018 gaat het over:
200 nieuwe nestkastjes, wat het totaal op 400 brengt,
een uitgebreide en gehomogeniseerde geografische verdeling,
een groeiend aantal leerlingen die in contact komen met de STEM-richtingen: Sciences, Technology, Engineering en Mathematics,
en creatieve leerkrachten die nieuwe mogelijkheden bedenken voor de beschikbare tools.

XperiBIRD.be in het kort
Wat is het? Nestkastjes voor mezen, uitgerust met een camera en gratis verspreid onder deelnemende scholen over heel België
Waarom? Het observeren van mezen en deze gegevens delen met een platform onder toezicht van het Museum voor Natuurwetenschappen en Google.org.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/20180417_Xperibird_nl.pdf


Eerste slechtvalkje geboren in Sint-Jobkerk Ukkel,
eerste gepiep gehoord in Brusselse Kathedraal!

Sinds begin maart broeden de slechtvalken in 3 nesten (Brussel, Woluwe, Ukkel) op baksteenrode eieren (4 in Brussel en Woluwe, 3 in Ukkel). Het broeden duurt 32 dagen. Op 12 april, rond 7.15 uur, richtte het wijfje in de Sint-Jobkerk van Ukkel zich op en was een stuk eierschaal zichtbaar. Om 10.05 uur, toen het mannetje het wijfje kwam aflossen om te broeden, zagen we het eerste valkje van dit ‘Valken voor iedereen’-seizoen! Een uur later was het eerste gepiep te horen in het nest van de Brusselse Kathedraal. Toen het wijfje ging staan, zagen we een barst in een van de eieren. Volg de geboorte van de valkjes en het hele nestgebeuren live en in hoge definitie.

Meer: http://www.valkenvooriedereen.be


Nieuw atmosfeerinstrument op Internationaal Ruimtestation op zoek naar onweersstormen

Op vrijdag 13 april 2018 wordt het Deense ASIM-experiment aan de buitenkant van de Europese Columbus-module van het Internationaal Ruimtestation ISS geïnstalleerd. Het instrument moet ons inzicht geven in de lichtgevende fenomenen die boven hevige onweersstormen plaatsgrijpen. Het Belgische B.USOC staat in voor de infrastructuur en operaties van ASIM.

Meer: http://www.aeronomie.be/nl/nieuws-pers/2018-04-06-asim-ruimtestation.htm


Copernicus Masters 2018
Copernicus Programme Provides Valuable Economic Benefits

Copernicus is Europe’s most ambitious Earth observation programme and provides full free and open access to data for the development of applications in a wide variety of domains. It is estimated that investments in the programme will increase to EUR 7.5 billion by 2020, while the economic benefit is expected to double in value. Every euro invested in Copernicus activities by public authorities, results in a EUR 1.4 benefit to the whole economy.
The Copernicus Masters awards applications and ideas that are using Copernicus data to tackle important challenges faced by business and society, with 2018 submissions opening 1 April.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/20180406_Copernicus_en.pdf


Expeditie met onderzoeksschip Belgica naar de Brown Bank

Lost at sea! Mariene experten vergezellen archeologen op een expeditie naar de prehistorische nederzetting van de Brown Bank
Gedurende twee jaren zullen mariene expedities in de zuidelijke Noordzee zoeken naar prehistorische, ondergelopen nederzettingen in het gebied van de Brown Bank. De eerste expeditie gaat op 10 april van start. In deze expeditie bundelen teams van de universiteit van Bradford (Engeland), de universiteit van Gent en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) de krachten om gedetailleerde geofysische karakteriseringen van het gebied uit te voeren, waarna sedimentstalen zullen worden verzameld om te worden onderzocht op de aanwezigheid van menselijke activiteit.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/20180406ExpeditieBrownBank_nl.pdf


Valken voor iedereen
Episode 2018 van 5 april tot 27 mei

Op donderdag 5 april 2018, start het dagelijkse observeren van 3 nesten van slechtvalken in Brussel. Beelden vanuit de nesten in Brussel, Sint-Pieters-Woluwe en Ukkel, komen de klok rond op je scherm met de nodige commentaar erbij (via de blog). Tot 27 mei live te volgen als je het broeden, het uitkomen van de eieren (voorzien rond 11 april) en het uitvliegen van de kuikens wil meemaken. Kom naar het voorplein van de kathedraal van Brussel of volg de livestream in HD van bij je thuis of vanop je werk!

Dit jaar in een notendop:
-NEW- “Neus aan bek met de kuikens”:
Dit voorjaar plaatsen we een derde camera IN het nest van de kathedraal. Om “neus aan bek”, van zeer kortbij dus, de 4 kuikens te kunnen volgen. Je komt als het ware binnen in het nest dankzij deze mini-camera in kikvorsperspectief. Grappig detail: er staan “ruitenwissertjes” op om optimaal het gezinsleven van de familie Valk te kunnen observeren.
Brussel, stad voor slechtvalken.
In Brussel hebben zich twaalf paartjes slechtvalken genesteld. Dit is ongelooflijk, want mensen in heel Europa hebben tientallen jaren lang op deze vogels gejaagd. Deze lente beginnen we met een observatienetwerk voor de Brusselse slechtvalken. Naast de camera’s waarmee we het bekende paar van de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal in de gaten houden, plaatsten we er ook bij de paren op de toren van het gemeentehuis van Sint-Pieters-Woluwe en in de Sint-Jobskerk van Ukkel.
Begin maart legden alle wijfjes vier eieren en nu zijn de paren aan het broeden. We verwachten dat de eieren uitkomen rond 11 april.
De slechtvalken van dichtbij.
De ornithologen van het Museum observeren de paren nauwkeurig en systematisch en ringen de jongen. Zo gaan ze na hoe de populatie slechtvalken in en rond België evolueert.

Meer: http://www.slechtvalken.be/?lang=nl


Plastic in de oceaan
Wat is het probleem en wat kunnen we doen?

Ocean Plastics Lab is een interactieve en leerrijke expo die een blik werpt op de bestaande onderzoeken en oplossingen tegen de vervuiling door plastics van onze oceaan. Deze internationale expo houdt na Parijs en Turijn, halt in Brussel van 9 tot 19 april 2018.
In vier scheepscontainers, ingericht als wetenschappelijk labo’s, kom je op een interactieve en ludieke manier meer te weten over de verschillende wetenschappelijke oplossingen tegen deze wereldwijde vorm van vervuiling. Beleef welke impact de vervuiling door plastics heeft op onze planeet en zoek actief mee naar oplossingen. Tijdens het parcours, kan je suggesties aanreiken om de vervuilingsproblematiek in te perken.
Van 9 tot en met 19 april 2018, worden er begeleide bezoeken georganiseerd specifiek voor scholen. Hiermee wil Ocean Plastics Lab ook de jongsten onder ons bewust maken van het bestaande probleem.
De expo is beschikbaar in het Engels, Frans, Nederlands, Duits en Italiaans.
Oceans Plastics Lab is een initiatief dat ondersteund wordt door de Europese Commissie, het Directoraat-Generaal van Onderzoek en innovatie en SEARICA (Intergroup of the European Parliament) en georganiseerd wordt door de Duitse federale minister van Educatie en Onderzoek (BMBF) in samenwerking met het Duits Marine Onderzoek Consortium (KDM).

> 11-04-2018 Plastic pollution in our ocean - Tackling a mammoth task
> 17-04-2018 Plastic in de oceaan - Wat is het probleem en wat kunnen we doen?
> 18-04-2018 Plastique dans l’océan - Quel est le problème et que pouvons-nous faire?

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/20180417_OPL_nl.pdf


D4D Digitalisering voor Ontwikkeling iChoose prijs – uw stem telt.

De D4D prijs bekroont initiatieven die digitalisering inzetten als hefboom voor ontwikkeling en het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. De prijs is een initiatief van het Koninklijk Museum van Midden-Afrika, met steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Voor de publieksprijs, iChoose, zijn zes projecten ingeschreven waarop het publiek een stem kan uitbrengen van 1 tot 5 (hoogste score): http://prized4d.africamuseum.be/nl/ichoose. De inzending met de hoogste score op mei 11 wordt laureaat van de iChoose prijs t.w.v. 5.000 €. Door te stemmen ondersteunt u uw project naar keuze en de ambitie om digitalisering voor ontwikkeling structureel op te nemen binnen de programma’s van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Wij voorzien u graag vrijblijvend van wat inspiratie voor uw stem door u het geo-observer netwerk voor te stellen:

Het Rwenzori gebergte is een afgelegen bergketen in centraal Afrika (Oeganda) die frequent getroffen wordt door aardverschuivingen, overstromingen en andere natuurgevaren. Het bestuderen van deze gevaren om hun risico’s beter te begrijpen speelt een centrale rol op weg naar het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in deze regio. Het departement Geografie van de VUB, het departement Aard- en Omgevingswetenschappen aan de KU Leuven en de sectie Natuurgevaren van het Koninklijk Museum van Midden-Afrika hebben daarom samen met Mountains of the Moon University (Oeganda) en met de steun van VLIR-UOS, een netwerk van burgers opgezet om te rapporteren over nieuwe natuurgevaren en hun impact op mens en omgeving http://prized4d.africamuseum.be/nl/geo_observer_network. Meer dan 20 lokale burgers zijn getraind om een toepassing op een smartphone te gebruiken om op een structurele manier data te verzamelen via het mobiele netwerk. Deze data-verzameling laat toe om, in combinatie met sensibilisering en complementaire onderzoeksinitiatieven, gefundeerde omgevingsplannen en beleid te ontwikkelen voor het verminderen van de effecten van deze rampen. Dit project illustreert hoe technologie de sleutel kan zijn tot onderzoek met en door de lokale gemeenschap, zeker in afgelegen rampen-gevoelige gebieden. De video hier gepresenteerd werd ontwikkeld door onze Oegandese collega’s en illustreert het werk van de geo-observers op de Mountains of the Moon.
Hartelijk dank voor uw stem!
> http://prized4d.africamuseum.be/nl
> http://prized4d.africamuseum.be/nl/ichoose
> http://prized4d.africamuseum.be/nl/geo_observer_network

Meer: http://prized4d.africamuseum.be/en/geo_observer_network


Mysterie in het museum: een tipje van de sluier opgelicht

Vorige week lanceerde het Museum Kunst en Geschiedenis in Brussel een oproep om hulp in verband met een mysterieus zilveren doosje. De tips stroomden massaal binnen en we kunnen nu, een week later, alvast een tipje van de sluier oplichten.
Momenteel loopt in het Museum Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark in Brussel een tentoonstelling over de juweliersfamilie Wolfers en art nouveau-architect Victor Horta. Vlak na de opening van deze tentoonstelling kreeg curator Werner Adriaenssens via een schenking een mysterieus zilveren doosje gemaakt door Wolfers in handen. Op dit doosje: zestien Duitse namen en een inscriptie die verwijst naar 1918, het einde van Wereldoorlog I. Wie deze mensen waren, waarom het doosje gemaakt werd en hoe het na 100 jaar opnieuw in Brussel terecht kwam: een raadsel. Het Museum lanceerde daarom via sociale media en de traditionele media een roep om hulp van het publiek, en die werd massaal beantwoord.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/20180330_KmkgMrah_nl.pdf


Museum Kunst & Geschiedenis:
paaseierenzoektocht... op het Paaseiland!

Families die tijdens de paasvakantie een bezoek brengen aan de tentoonstelling Oceania in het Museum Kunst & Geschiedenis kunnen op zoek gaan naar paaseieren in een -op z’n minst gezegd- origineel kader! In een doeboekje dat verkrijgbaar is aan de kassa (€ 1) krijgen ze drie tips die hen op het juiste spoor brengen naar de drie manden vol houten paaseieren die in de tentoonstelling verborgen zitten. In ruil voor drie eieren (een uit iedere mand), krijgen de gelukkige vinders een chocolade paasei aan het museumonthaal. Het Paaseiland doet zijn naam alle eer aan!

Meer: http://www.kmkg-mrah.be/nl/oceania-doe-boekje-voor-families


Tentoonstelling 'Little Life' in de Hallepoort

Op zoek naar een ideale familieactiviteit voor de Paasvakantie?
De Hallepoort in Brussel nodigt u graag uit voor de tentoonstelling ‘Little Life’!

Koken, poetsen, de tafel dekken, het bed opmaken, bezoek ontvangen, een huis inrichten: het dagelijkse leven in huis is een onuitputtelijke inspiratiebron voor het kinderspel. Met poppen, poppenhuizen, fornuisjes, meubeltjes en serviesjes verzinnen kinderen verhalen en bootsen ze de huiselijke bezigheden van volwassenen na. Meer dan 100 jaar geleden was dit soort speelgoed voorbehouden voor meisjes uit de rijkere klassen. In de tentoonstelling Little Life vertellen zes poppenhuizen, enkele poppenkamers en heel wat speelgoedmeubilair uit de periode 1850-1920 hoe een woning, het interieur en het dagelijks leven van een gegoede familie eruit zag.
Voor deze tentoonstelling putte het museum uit de speelgoedcollectie van de afdeling Europese Etnologie, aangevuld met bruiklenen van het Speelgoedmuseum in Brussel, het Speelgoedmuseum te Mechelen en het Musée de la Vie Wallonne te Luik.
Het is een tentoonstelling voor jong en oud, met een ludieke mise-en-scène met DIY-opdrachten voor kinderen en de geschiedenis van onze wooncultuur voor volwassenen.
De tentoonstelling vindt plaats op de derde verdieping van het Hallepoortmuseum. Na het bezoek kunnen families terecht op de speelzolder waar de kinderen zich kunnen uitleven met een mega -groot poppenhuis, kunnen wegdromen met een boek of creatief aan de slag gaan in de knutselhoek.

Meer: http://www.kmkg-mrah.be/nl/expositions/little-life


Jaar van de Noordzee 2018 gaat van start!

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen partner in het Jaar van de Noordzee 2018
De zee is zeker bemind, maar is ze ook bekend? Wat leeft en beweegt er allemaal in, op en rond de Noordzee? Op zondag 25 maart geeft Staatssecretaris Philippe De Backer op de strandschoonmaak Eneco Clean Beach Cup in Blankenberge het startschot van het Jaar van de Noordzee. Doel is te sensibiliseren rond wat de zee allemaal doet voor ons en hoe haar beter te beschermen. De zee begint in elke keuken en badkamer.
Wereldwijd is er 86 tot 150 miljoen ton plastic afval in zee, en dit groeit jaarlijks aan met 4,8 tot 12,7 miljoen ton. Gemiddeld staat dit gelijk aan een vrachtwagen per minuut. Met hun jaarlijkse opruimactie geven Eneco en alle surfclubs van de Belgische kust het signaal dat het zo niet verder kan: voorkomen en beperken van afval aan de bron is dringend nodig.
Dat is ook de boodschap die verschillende Belgische overheden en ngo’s geven met het #JaarvandeNoordzee2018. Thema’s als de aanpak van zwerfvuil maar ook natuurbescherming, duurzame vis en hernieuwbare energie komen dit jaar extra in de aandacht. Want de zee verdient onze bescherming: ze biedt ons zuiver water, voedsel én een zalig zeegevoel. Daarnaast speelt ze een belangrijke rol in de klimaatverandering en herbergt ze een waaier aan bijzondere planten en dieren.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/20180323_KbinIrsnb_nl.pdf


Een ongeziene blik op de portretkunst door de eeuwen heen

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) openen deze vrijdag 23 maart de tentoonstelling “Belofte van een gelaat. De portretkunst van Vlaamse primitieven tot selfie”. Aan de hand van schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken en foto’s uit de collecties van de KMSKB, aangevuld met bruiklenen, vertelt de tentoonstelling de geschiedenis van meer dan zes eeuwen portretkunst.
Memling, Rubens, Van Dyck, Gauguin, Ensor, Chagall, Delvaux, Bacon, Tuymans, Borremans, Fabre… Topstukken van oude meesters gaan in dialoog met hedendaagse creaties; de muzen van vroeger en nu worden origineel met elkaar verbonden.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/20180322_KmskbMrbab_nl.pdf


Mysterie in het Museum!

In het Museum Kunst & Geschiedenis in Brussel loopt momenteel een tijdelijke tentoonstelling over de bekende Brusselse juwelierszaak Wolfers Frères en Victor Horta. Net nu deze tentoonstelling loopt kreeg het museum via een schenking een mysterieus doosje gemaakt door Wolfers Frères in handen.
Op het doosje zijn in totaal zestien namen gegraveerd. Bovendien staat er in het Duits te lezen dat het een souvenir betreft aan ‘samenwerking in België’, gedateerd op 1 november 1918, vlak voor het einde van Wereldoorlog I. Werner Adriaenssens, curator van het departement Decoratieve Kunsten van de 20ste eeuw van het Art & History Museum, vermoedt dat het een geschenk was aan een groep ambtenaren die deel uitmaakten van een dienst in bezet België.
Het museum wil hierbij een warme oproep doen aan het publiek: herkent u een naam, het handschrift of een handtekening op dit doosje? Hebt u dit doosje ooit gezien? Kent u iemand die het in zijn bezit heeft of heeft gehad? Kent u de context? Elke tip is welkom en kan ons helpen om het mysterie rond dit zilveren doosje te ontwarren. Tips mag u sturen naar b.schouppe@kmkg.be.
Het doosje zelf is sinds kort ook te bezichtigen in de tentoonstelling rond Wolfers Frères en Victor Horta.

Meer: http://www.kmkg-mrah.be/nl/een-mysterieus-doosje


Belgisch atmosfeerinstrument in uitstekende gezondheid na baancorrecties rond Mars

Twee jaar na zijn lancering nestelt de ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) zich eindelijk in zijn definitieve baan rond Mars. De satelliet, die het instrument NOMAD van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) met zich meedraagt, heeft net een jaar van atmosferische afremming achter de rug en draait nu elke 2 uur een rondje rond Mars, zo’n 400 km boven het Marsoppervlak.
Het Belgische instrument NOMAD, dat op zoek zal gaan naar methaan en andere belangrijke gassen in de Marsatmosfeer, blijkt deze periode uitstekend te hebben doorstaan en is klaar om binnen enkele weken de wetenschappelijke fase te starten.

Meer: http://www.aeronomie.be/nl/nieuws-pers/2018-03-21-marsinstrument-gezond.htm


Het Horta-Lambeauxpaviljoen is opnieuw toegankelijk vanaf 24 maart

Het Horta-Lambeauxpaviljoen, gelegen in het Brusselse Jubelpark, opent opnieuw de deuren, nu zaterdag 24 maart bij de overschakeling naar het zomeruur. Dit gebouwtje in neoklassieke stijl werd in 1889 ontworpen door de jonge Victor Horta. Het herbergt het beroemde witmarmeren reliëf van de “Menselijke Driften”, een werk van de beeldhouwer Jef Lambeaux dat al heel wat inkt deed vloeien. Het Paviljoen is toegankelijk van 24 maart tot 28 oktober 2018, telkens op woensdag van 14u tot 16u en op zaterdag en zondag van 14u tot 16u45.

Meer: http://www.kmkg-mrah.be/nl/horta-lambeauxpaviljoen-0


Inca Dress Code:
de eerstvolgende grote tentoonstelling van het Museum Kunst & Geschiedenis voert u naar het hart van Precolumbiaans Amerika

In de ogen van de Inca’s in het precolumbiaanse Amerika was textiel waardevoller dan goud. De Inca’s gebruikten textiel niet enkel om zich te kleden, maar zagen het ook als een machtssymbool en schonken het als offergave of als diplomatiek geschenk. Van 23 november 2018 tot 24 maart 2019 wordt het precolumbiaanse textiel alle eer aangedaan in de tentoonstelling Inca Dress Code. Een niet te missen primeur!

Meer dan 200 uitzonderlijke objecten uit het Linden-Museum in Stuttgart, het Musée du Quai Branly in Parijs, het MAS in Antwerpen, verscheidene privéverzamelingen, maar ook uit de wereldvermaarde collecties van het Museum Kunst & Geschiedenis in Brussel zelf, worden aan het publiek getoond in een aantrekkelijke moderne en interactieve scenografie. De bezoekers kunnen er naast de prachtige weefsels, ook het hoogstaande edelsmeedwerk en de weelderige pluimenkunst uit het precolumbiaanse verleden bewonderen. In de tentoonstelling ontdekken de bezoekers het meesterschap van de Inca’s en hun voorgangers in het weven van wol van de lama, alpaca of vicuña, in het ontwerpen van ingenieuze decoratiemotieven en in het creëren van kleuren, die hun intensiteit vaak tot op vandaag behielden. Er wordt ook een kinderparcours en educatieve animatie voorzien. Inca Dress Code wordt een leerrijk en visueel avontuur voor het grote publiek.

Meer: http://www.kmkg-mrah.be/nl/node/4471


Babies on the Beach: een dag in het teken van de allerkleinsten

In het kader van de tentoonstelling Oceania – Reizen in het onmetelijke organiseert het Museum Kunst & Geschiedenis in Brussel op zondag 18 maart van 10u tot 17u een gezinsdag voor de allerkleinsten onder ons, alle baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar.
Er is die dag keuze te over aan kinderateliers op hun maat, met Oceanië als leidraad: op blote voeten wandelen over schelpen en door het water, met de billetjes zitten in het zand, luisteren naar muziek van de eilanden, wiegen in een hangmat, een eigen ritselhut bouwen of de blauwe zee schilderen … stuk voor stuk activiteiten die de kinderen doen voelen, proeven en ontdekken. Om even uit te blazen na al die avonturen is er de knuffelboekenhoek met exotische knuffels en leuke boekjes over zand en zee. Ook voor grote broer en zus zijn activiteiten voorzien en aan de mama’s en papa’s is gedacht met een buggy shuttle en parking en een oudercafé met verzorgingstafel, microgolfoven, fruit, frisse dranken, comfortabele zeteltjes en doeken voor mama’s die borstvoeding geven.
De tentoonstelling Oceania – Reizen door het onmetelijke kan nog tot 29 april bezocht worden in het Museum Kunst & Geschiedenis in het Jubelpark te Brussel. Het is een ontdekkingsreis van Papoea-Nieuw-Guinea over Tahiti, Hawaï en Nieuw-Zeeland tot het Paaseiland, waarbij men kennis maakt met de rijke beschavingen die ontstonden in dit onbekende deel van de wereld dat zich uitstrekt tussen de onmetelijke hemel en oceaan. Onder de tentoongestelde stukken herkent men ook Pou Hakanononga, de god van de tonijnvissers, een van de weinige beelden van het Paaseiland die hun herkomstplek verlieten.

Meer: http://www.kmkg-mrah.be/nl/node/4548


De Koninklijke Bibliotheek opent haar Krantenleeszaal na een volledige make-over

Ruimte voor onderzoek, studie, co-working en ontspanning.
Op maandag 12 maart om 9.00 uur opent de Koninklijke Bibliotheek de nieuwe leeszaal van de afdeling Kranten en hedendaagse media. Deze ruimte is gerenoveerd dankzij het eenmalig investeringskrediet dat de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid aan de Bibliotheek heeft toegekend en biedt plaats voor werk en ontspanning in hartje Brussel.

Meer: https://kbr.prezly.com/de-koninklijke-bibliotheek-opent-haar-krantenleeszaal-na-een-volledige-make-over


Analyse van kunstwerken door het KIK

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) onderzoekt als federale wetenschappelijke instelling dagelijks kunstwerken in opdracht van openbare instellingen of privé-eigenaars. Een aantal jaren geleden voerde het KIK op verzoek van de heer Toporovski analyses uit op enkele pigmentstalen. De resultaten van dat onderzoek waren niet sluitend. Er kan evenmin worden aangetoond dat het ging om werken die deel uitmaakten van de recente tentoonstelling in het MSK.
Het KIK onderstreept dat onderzoek naar de authenticiteit van kunstwerken in het kader van een leententoonstelling de verantwoordelijkheid is van het organiserend museum. Op eenvoudige aanvraag kunnen wij hen bijstaan met wetenschappelijk materiaal-technisch onderzoek om mogelijke vervalsingen op te sporen.


Opmerkelijke vrouwen - het parcours

Ter gelegenheid van de Internationale dag van de rechten van de vrouw op 8 maart 2018 en in het kader van de politiek die de Federale Wetenschappelijke Instellingen voeren ter bevordering van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en het sensibiliseren van het publiek voor de genderproblematiek, hebben wij een parcours ontwikkeld met de titel ‘Opmerkelijke vrouwen’. Dit parcours richt de aandacht op verschillende werken van buitengewone vrouwelijke persoonlijkheden.
Door middel van een selectie van tien kunstwerken zal de bezoeker de unieke ervaring beleven om in een paar passen culturen uit de vier hoeken van de wereld te ontdekken en te begrijpen hoe, doorheen de eeuwen, de blik op vrouwen gelijk- of net uiteenliep.
Een rijk geïllustreerde brochure met meer informatie over de kunstwerken en het parcours is gratis ter beschikking van de bezoeker vanaf 8 maart aan de ingang van het museum tot uitputting van de voorraad. Deze kan ook gedownload worden op deze pagina.
Dit initiatief werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van BELSPO en de groep Gender Mainstreaming van de Federale Wetenschappelijke Instellingen.

Meer: http://www.kmkg-mrah.be/nl/opmerkelijke-vrouwen-het-parcours


Onderzoeker KIK ontdekt herkomst Memlings ‘Christus met zingende en musicerende engelen’

‘Christus met zingende en musicerende engelen’ is de benaming van drie monumentale schilderijen van de Vlaamse primitief Hans Memling in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (KMSKA). Dr. Bart Fransen, hoofd van het Studiecentrum Vlaamse Primitieven van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), kon de herkomst van de schilderijen achterhalen. De resultaten van zijn onderzoek verschenen zopas in het prestigieuze Burlington Magazine.
Hans Memling schilderde ‘Christus met zingende en musicerende engelen’ in Brugge, waar hij de meeste jaren van zijn leven doorbracht. Het was een gigantische opdracht. De drie schilderijen zijn samen net geen twee meter hoog en 7,5 meter lang. Pas later ontdekte men dat ze oorspronkelijk een onderdeel vormden van een nog groter altaarstuk waarvan de andere beschilderde panelen verloren zijn gegaan. Het was bekend dat de losse panelen van dit altaarstuk zich aan het einde van de achttiende in het benedictijnerklooster in Nájera (Noord-Spanje) bevonden en waarschijnlijk voor deze plaats gemaakt werden. Dr. Bart Fransen (KIK) heeft dit nu kunnen bewijzen. Hij kon de opdrachtgever identificeren, de datering van de panelen exact bepalen en de kostprijs achterhalen.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/20180221_MemlingNajera_nl.pdf


La biodiversité en ... BD!
Venez rencontrer Hubert Reeves au Muséum des Sciences naturelles

Venez découvrir la biodiversité avec Hubert Reeves dans le cadre d’une rencontre suivie d’une séance de dédicace de la BD «Hubert Reeves nous explique: la biodiversité» (éd. Le Lombard) le samedi 24.02.2018, de 11 à 13h, au Muséum.
Après avoir porteì pendant des années son regard vers les étoiles, le célèbre astrophysicien Hubert Reeves a choisi de s’intéresser à l’environnement. Il est aujourd’hui un ambassadeur incontournable de la protection de la biodiversiteì et du vivant. Grâce à la bande dessinée, il s’adresse à toutes les générations et les sensibilise à la richesse des écosystèmes de notre planète, aussi fragiles qu’indispensables à notre survie.

Meer: https://www.naturalsciences.be/fr/museum/visits-and-activities/activities-detailed-fiches/9398


Nocturne APENSTREKEN
Lezing van Roseline Beudels-Jamar (in het Frans)

De nocturne vindt plaats op 22.02.2018: Roseline Beudels-Jamar geeft een lezing (in het Frans) getiteld Conserver les primates non-humains dans ce monde qui change: est-il déjà trop tard?

La biologiste Roseline C. Beudels-Jamar est responsable de l'unité «Biologie de la conservation» de l’IRSNB. Elle est actuellement la présidente du Conseil d’Administration du WWF Belgique. La conservation de la nature est autant sa profession que la passion de sa vie. Et elle a près de 40 ans d'expérience de terrain acquise dans de nombreux pays, notamment l'Indonésie, le Rwanda, la Thaïlande, l'Inde, le Népal et les pays du Bassin du Congo.

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/museum/visits-and-activities/activities-detailed-fiches/9199


Sterrenkijkdagen op 23 en 24 februari 2018

Op meer dan 30 plaatsen in Vlaanderen kan je op vrijdag 23 en zaterdag 24 februari door kleine en grote telescopen naar de hemel turen. Tijdens de jaarlijkse sterrenkijkdagen van de Vereniging Voor Sterrenkunde is iedereen welkom om naar de maan, de planeet Jupiter en de sterren te kijken. Volkssterrenwachten en lokale verenigingen staan klaar om bezoekers te gidsen langs de wonderen van de nachtelijke sterrenhemel.
Deze activiteit is uiteraard volledig gratis!

Meer: http://www.vvs.be/subsite/sterrenkijkdagen/start-0


Job Opportunity: DARIAH Is Seeking to Appoint a Part-Time Member of the Board of Directors

DARIAH, the Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, is a pan-European organization, which aims to enhance and support digitally-enabled research and teaching across the humanities and arts. DARIAH is formally an ERIC, a European Research Infrastructure Consortium and is one of only 29 Landmarks on the Roadmap of the European Strategy Forum on Research Infrastructures. To date, 17 countries – Austria, Belgium, Croatia, Cyprus, Denmark, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Poland, Portugal, The Netherlands, Serbia and Slovenia have become Members, while we also have a growing number of Cooperating Partners. DARIAH is therefore both an ambitious and still expanding organization, with six further candidate countries due to become members in 2020.
We are looking to appoint a part-time member of the Board of Directors from 01 September 2018, who will work closely with two other Board members, including the Chair of the Board. The Board of Directors is the executive body of DARIAH and its legal representative, also providing strategic leadership for our activities.

Meer: https://www.dariah.eu/2018/02/12/job-opportunity-dariah-is-seeking-to-appoint-a-part-time-member-of-the-board-of-directors/


Nocturne APENSTREKEN
Film en debat The Vervet Forest

De zesde nocturne vindt plaats op 08.02.2018 met The Vervet Forest, het verhaal van vijf jonge aapjes en de bescherming van hun ecosysteem (film in het Engels, debat in het Engels, Nederlands en Frans).
In aanwezigheid van Josie Du Toit, co-director en rehabilitator van de Vervet Monkey Foundation (Tzaneen, Zuid-Africa).

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/museum/visits-and-activities/activities-detailed-fiches/9197


Overheidsorganisatie van het Jaar® 2018

Welke overheidsorganisaties worden tot ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ gekozen tijdens het prestigieuze event op 6 maart 2018?
Dit initiatief, georganiseerd door EY en haar partners DE TIJD/L’Echo en BNP Paribas Fortis, is reeds aan zijn vijfde editie toe en kon de voorbije edities op veel belangstelling rekenen uit zowel de publieke als de private sector.
Als trouwe organisatoren van de verkiezing ‘Onderneming van het Jaar®’ kiezen deze partners er ook dit jaar voor om hun erkenning te uiten voor de publieke sector. Met deze award willen we immers de onmisbare en ondersteunende kracht van overheidsorganisaties onder de aandacht brengen. Centrale boodschap is dat de overheid een moderne omgeving is waar talentvolle mensen graag werken en waar objectieven en meetbare resultaten richtinggevend zijn. Tegelijkertijd zullen de genomineerden dienen als een aanmoediging voor alle overheidsorganisaties die zich dagdagelijks inzetten voor een klantgerichte dienstverlening.
Naar analogie met de vorige edities zullen diverse overheidsorganisaties, instellingen, diensten en afdelingen op verschillende bestuursniveaus kunnen deelnemen aan deze wedstrijd. Een onafhankelijke jury voorgezeten door de heer Bernard Gilliot, voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), zal overheidsorganisaties op diverse niveaus huldigen die zich weten te onderscheiden. Er zullen opnieuw verschillende prijzen uitgereikt worden.

Meer: http://www.overheidsorganisatievanhetjaar.be


Narcisse TORDOIR, "Fake Barok"

Monumentale fotografische installatie tentoongesteld in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Op dinsdag 16 januari 2018 wordt, in de grote inkomhal van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, het magistrale werk "Fake Barok" van Narcisse Tordoir exclusief onthuld, in aanwezigheid van de kunstenaar.
De 28 meter lange installatie, die oogt als een index van Tordoirs recentere werk, stelt in de eerste plaats de huidige relatie tussen kunst, politiek en realiteit in vraag. Het werk werd ontworpen als een triptiek, een vorm die over het algemeen in verband gebracht wordt met christelijk kunst, en werpt een blik op de actuele wereldproblematiek. In een opeenvolging van fotografische taferelen en referenties, dient de wereld zich aan als een fries van oorlog, migratie, armoede, klimaatverschuivingen etc. Kortom, thema's die de mensheid permanent achtervolgen.

Meer: https://www.fine-arts-museum.be/uploads/releases/files/narcisse_tordoir_fake_barok.pdf


Het oeuvre van Jan van Eyck op één enkel adres

Het oeuvre van Jan Van Eyck is nu online op Closer to Van Eyck!
Het KIK en Musea Brugge/kenniscentrum vzw hebben op closertovaneyck.kikirpa.be de macrofoto’s en het wetenschappelijke beeldmateriaal gelanceerd van 20 werken van Jan Van Eyck uit 11 topmusea. Deze documentatie werd gemaakt met hoogwaardige apparatuur en volgens een gestandaardiseerde procedure. De vrije online toegang tot deze beeldschat vormt een enorme stap voorwaarts in de studie naar deze grondlegger van de internationaal geprezen Vlaamse schilderkunst.

Het VERONA-project wordt gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) in het kader van het BRAIN-be programma (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks) en geniet de steun van de Musea Brugge en de medewerking van Closer to Van Eyck.

Meer: http://www.kikirpa.be/NL/32/0/news/1577/index.htm?' title='Het oeuvre van Jan van Eyck op één enkel adres


Nocturne "Virungapark" in het Museum

Het Museum voor Natuurwetenschappen houdt een of twee keer per maand nocturnebezoeken rond de expo Apenstreken, een nieuw initiatief om onze verre neven op een andere manier te bekijken…

Donderdag 18 januari staat de volgende nocturne op het programma, met een boekvoorstelling (NL, FR, ENG), een film en debat (in het Frans) met als thema Virunga.
Of gewoon een bezoekje aan de expo in de magische avondsfeer.

Vrij bezoek aan de expo APENSTREKEN van 17u30 tot 21u30 (doorlopend mogelijk, ook als je de film niet bijwoont).

Boekvoorstelling "Virunga, archieven en collecties van een uitzonderlijk park" door de auteurs. Presentatie aan de stand in de hall van het Museum van 17u30 tot 18u30. Boek (in NL, FR, ENG) ter plekke te koop, of achteraf in de museumwinkel aan 19,50 euro

Projectie van de film « Virunga, de l’espoir pour tout un peuple » (in het Frans, geen ondertiteling, vanaf 19u) en vraag-antwoordronde (in het Frans) in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Esmeralda van België en Dhr. François-Xavier de Donnea – Minister van Staat, Trustee Virunga Foundation (UK), Voorzitter van het Belgisch Virungafonds vzw, Voorzitter van de Raad van het Garambapark (DRCongo) en bemiddelaar van het partnership voor de Bossen van het Congobekken - en regisseur Nicolas Delvaulx. De film is geschreven door H.K.H. Prinses Esmeralda van België en Nicolas Delvaulx.

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/museum/visits-and-activities/activities-detailed-fiches/9154


Zie ook : Archief

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© POD Wetenschapsbeleid