Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Bijkomende onderzoekers


Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid:
    Belleflamme Claudine
    Info
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: //
  • Duur van het onderzoek: 1/10/2010 - //
  • Onderzoeksprojecten: 67

Onderzoeksprojecten:

WE/A1003: The economic value of the RMI weather Forecasts and Optimized decision-making strategies for socio-eConomic end UserS - FOCUS

WE/A1006: Libratie van Mercurius en inwendige structuur vanaf visuele observatie (camera), altimetrie (laser) en radioscience

WE/A1008: Planetaire aëronomie aan IASB-BIRA

WE/A1101: Bantu Lexical Reconstructions (BLR)

WE/A1103: Belgian Bioarchaeological Inventory

WE/A1104: Project DI/00/05 – Catalogi en databanken van wetenschappelijke collecties

WE/A1105: Assessing phytoplankton adaptation to environmental conditions with a trait-based model in the Southern Bight of the North Sea

WE/A1109: Stempelzegels, cilinderzegels, scarabeeën en scaraboïden. De Egyptische zegelcollectie van de KMKG

WE/A1111: : Les XX et la Libre Esthétique (1884-1914) Kritische uitgave en informatisering van het fonds Octave Maus

WE/A1112: Ville et Société dans les Pays-Bas, 1200-1800 : espaces, savoirs, capital social

WE/A1113: De activiteiten van de A.C.L.1 tussen 1948 et 1965 : inventaris en synthese van het historisch archief van het KIK tot aan het overlijden van Dr. Paul Coremans met bijzondere aandacht voor het dossier van het Lam Gods

WE/A1114: Muurschilderingen in België uit de 15de en 16de eeuw : iconografie, functie en context

WE/A1115: La guerre au musée. Commémorer et exposer la Seconde Guerre mondiale en Belgique, 1970-2010

WE/A1116: De Kabinetskaart van graaf de Ferraris : onderzoek van haar toponymie

WE/A1117: Contribution à l’histoire du livre en Belgique. Le livre illustré entre 1800 et 1865 dans les collections de la KBR. Répertoire et analyse

WE/A1201: Congo in Tervuren. Een geschiedenis van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

WE/A1202: Systematiek en fylogenie van Afrikaanse fruitvliegen (Diptera:Tephritidae)

WE/A1203: Boyékoli Ebale 2010

WE/A1205: Genomic Studies on Natural Historic Collections : a feasibiliy study

WE/A1206: Modelfoutdynamica en correctie van de voorspellingen en realistische atmosferische modellen

WE/A1207: Improved techniques for solar resource characterization and forecasting

WE/A1208: Evaluatie van de seismische gevarenkans voor gevoelige installaties

WE/A1209: Atmosferische en aerodynamische eigenschappen bepaald op basis van gegevens tijdens de binnenkomst en het dalen van een sonde in de atmosfeer van Mars

WE/A1210: Wetenschappelijke exploitatie van PROBA2

WE/A1212: Ozone_cci project

WE/A1213: Modelisatie van stratosferische aerosols in een veranderlijke atmosfeer : ontwikkeling en uitbreiding van het MOSTRA model

WE/A1214:

WE/A1216: Onderzoek naar meertalige terminologielijsten en ontwikkeling van semantisch verrijkte thesauri

WE/A1220:

WE/A1221: Collectieonderzoek oriëntalistische kunst van de KMSKB

WE/A1223: Gids van de archieven met betrekking tot de koloniale geschiedenis van Democratische Republiek Congo en de mandataire geschiedenis van Rwanda en Burundi, 19de-20ste eeuw

WE/A1224: Studie van de procesdossiers van het Rijkskamergerecht (16de-18de eeuw) berustend in het Rijksarchief te Luik

WE/A1225: Bronnengids voor de Frans-Belgische grensoverschrijdende geschiedenis tot 1715

WE/A1228: Leidraad voor de monetaire geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden, de prinsbisdommen Luik en Stavelot-Mamedy (middeleeuwen en moderne tijden)

WE/A1230: Bepaling van Staphylococcus aureus toxinen m.b.v. LC-MS/MS : een novel tool ter ondersteuning van de voedselveiligheid en als diagnostische tool in een klinische setting

WE/A1231: DNA en RNA uit urine als niet-invasieve moleculaire biomerkers voor onderzoek in de volksgezondheid, roken als een case study

WE/A1232: Impact van neonatale TSH (Thyroid stimulating hormone) concentratie op psychologische en intellectuele ontwikkeling van lagere schoolkinderen

WE/A1233: Ontwikkeling van een nieuwe massa spectrometrische methode voor de identificatie van pathogene schimmels van het geslacht Fusarium in klinische stalen. Valorisatie van de BCCM/IHEM

WE/A901: Décentralisation territoriale et gestion provinciale en RD Congo. Etude comparative des entités provinciales

WE/A902: GORISK (The combined use of ground-based and remote sensing techniques as a tool for volcanic risk and health impact assessment for the Goma region (North Kivu, DR Congo)

WE/A905: Shifts in wintering area of selected indigenous bird species

WE/A907: Contribution of RMI to the developement of renewable energy in Belgium

WE/A908: Haardparameters van zware historische aardbevingen en evaluatie van de deformatiesnelheid in noordwest Europa

WE/A910: Componenten van spectroscopisch gescheiden meervoudige sterren als laboratoria voor sterevolutie

WE/A913: Upgrading of NDACC-FTIR (Network for the Detection of Atmospheric Composition Change – Fourier Transform InfraRed). Observations at the Ile de la Réunion

WE/A914: Bijdrage aan het fundamenteel onderzoek naar het Europese smeedwerk (14e – 18e eeuw) bij de collecties van de KMKG: technologisch en stilistisch onderzoek, analyse van de conservatieproblematieken

WE/A915: De Iraanse rotsreliëfs: Studie en publicatie van het fotografisch archief van de Belgische archeologische missie in Iran (1965-1979), bewaard in de KMKG te Brussel

WE/A921: Vom Land in die Stadt – Migranten aus den Preuischen Kreisen Eupen und Malmedy in den Industriegebieten an Maas, Rhein und Ruhr

WE/A922: Studie van de geschiedenis, bevoegdheden, organisatie en werking van de Vlaamse en Waalse intergemeentelijke verenigingen

WE/A923: Guide du chercheur dans les archives de la sidérurgie liégeoise

WE/B1015: Menselijk genoom en volksgezondheid (Public Health Genomics)

WE/B1016: Ontwikkeling van differentieel moleculair detectie & identificatie-systeem voor voedselgerelateerde pathogenen op basis van « Combinatory Q-PCR » technologie

WE/B1118: Gebruik van een protein biomerker panel voor het opsporen van minimale nierschade door middel van LC-MS-MS

WE/B1119: Ontwikkeling van nieuwe biomarkers voor de sensibilisering aan schimmelsoorten aanwezig in de woning van patiënten met respiratoire problemen

WE/B928: Ontwikkeling van een kennissysteem of beslissingsondersteunend systeem voor de detectie van pathogene en/of genetisch gemodificeerde organismen in een staal op basis van Q-PCR technologie

WE/B929: Snelle identificatie en herkomstbepaling van « conterfeit medicines » met behulp van complementaire analytische spectroscopische en chromatografische technieken

WE/B930: Ontwikkeling van cellulaire infectiemodellen voor de analyse van de mechanismen van persistentie, virulentie en antibioticaweerstand van Mycobacterium tuberculosis

WE/B931: De ontwikkeling van een analysemethode voor het opsporen van hittestabiele bacteriotoxines van Bacillus cereus d.m.v. vloeistofchromatografie gekoppeld met massaspectrometrie in voeding

WE/C1120: Honden mtGenoom sequenering voor de ontwikkeling van SNP-multiplex

WE/C1234:

WE/C933: Exploitation scientifique des bases de données développées au sein du SPF Justice et relatives à l’application de peines et de mesures

WE/D1121: Het einde van de oorlog en de oorlog in Azië en de Stille Oceaan in het kader van het « Europees Forum van Hedendaagse Conflicten »

WE/D1235: Een nieuwe scenografie voor de zaal 1914-1918

WE/E1019: Ontwikkeling van een snelle LC-MS/MS multi-methode voor de bepaling van mycotoxines in voeding en voeders – Toepassing aan risico-evaluatie van geconjugeerde mycotoxine

WE/E1236: Studie van de mechanismen voor transmissie van Laag Pathogene H5 et H7 Aviaire Influenza in pluimvee

WE/E935: Selenium in de voeding, speciatie van bio-actieve vormen en transfer in de voedselketen

WE/E936: Project RP-POK08 – Het belang van de detectie en differentiatie van pokken veroorzakende virussen bij bio- en agroterroristische aanslagen
Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid