NL FR EN
www.belgium.be

Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA)

De aeronomie, een interdisciplinaire wetenschap
die de atmosfeer van de Aarde, de planeten, de kometen en
de interplanetaire ruimte bestudeert.

Alleen al het opsommen van problemen als het gat in de ozonlaag, het broeikaseffect, de voortplanting van radiogolven in de ionosfeer of de magnetische stormen die de telecommunicatie verstoren, volstaat om aan te tonen hoe belangrijk de kennis van en het inzicht in alle fenomenen zijn die in de hogere atmosfeer en het aardse milieu worden geobserveerd.

De laatste jaren heeft het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie aan internationale erkenning gewonnen met zijn wetenschappelijk onderzoek betreffende de aardse atmosfeer en deze van de andere planeten, maar ook met het onderzoek naar de invloed van de zon op ons milieu.

Het BIRA, dat een centrale rol speelt in het onderzoek naar de klimaatwijziging in de wereld, tracht antwoorden aan te reiken op de vragen in onze maatschappij over de staat van onze atmosfeer.

Het BIRA was en is een belangrijke partner voor verschillende ruimtereizen. Het Instituut kan een belangrijke rol spelen voor, tijdens en/of na de missie. Recente ruimtemissies: ESA-NASA Exomars mission, ALTIUS, PICARD, EPT, ISS, SOLSPEC, ROSETTA, Venus Express, Mars Express.

Het Instituut voor Ruimte-Aeronomie heeft als voornaamste taken zijn onderzoek en publieke dienstverlening op het vlak van de ruimte-aeronomie, d.i. de fysica en chemie van de atmosfeer van de Aarde en van andere planeten, en de kosmische ruimte. Centrale thema's: Klimaat, Ozon, UV, Luchtkwaliteit, Ruimtefysica, Planetaire Aeronomie en Wetenschappelijke diensten.

De aëronomie, een bij uitstek multidisciplinaire wetenschap die officieel in 1954 door de wetenschappelijke instanties als wetenschappelijk vakgebied werd erkend, heeft een echt hoge vlucht genomen met de opkomst van de kunstsatellieten en de ontwikkeling van nieuwe technieken voor observaties vanuit de ruimte.

contactgegevens

Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie Ringlaan 3
B-1180 Brussel
  +32 (0)2 373 04 04
  Contactformulier

lees meer

Agenda: conferenties, colloquia en tentoonstellingen
Vacatures

In 2016 was het Instituut onderwerp van een ‘Peer Review’. U vindt een samenvatting van deze evaluatie in de ‘Management Summary‘.