NL FR EN
www.belgium.be

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)

Ontmoet de beroemde Iguanodons van Bernissart in het Museum voor Natuurwetenschappen, met de grootste dinogalerij van Europa. Ontdek hoe de mens evolueerde en hoe het menselijk lichaam werkt in de Galerij van de Mens. Stap miljoenen jaren terug in de Galerij van de Evolutie. Verken de stedelijke biodiversiteit in BiodiverCITY, leer meer over de geschiedenis van het Museum in 250 jaar Natuurwetenschappen en bewonder de kleurpracht en verscheidenheid in de Mineralenzaal. Duik elk jaar in een nieuwe tijdelijke tentoonstelling en neem deel aan de talrijke activiteiten van de educatieve dienst.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen doet intensief aan wetenschappelijk onderzoek, vervult diensten van openbaar nut en staat voor iedereen open via het Museum voor Natuurwetenschappen.

Wetenschap

Natuurwetenschappelijk onderzoek

In het KBIN is één persoon op drie een wetenschapper. Het wetenschappelijke personeel omvat voornamelijk biologen, paleontologen en geologen, maar ook oceanografen, antropologen, archeologen, geografen, fysici, bio-ingenieurs en wiskundigen. Dit laat toe multidisciplinair onderzoek te verrichten..

  • De biodiversiteit en de evolutiemechanismen van het leven
  • De terrestrische, mariene en zoetwaterecosystemen
  • De geschiedenis van het leven, het klimaat, de menselijke nederzettingen
  • De geologie van België en modelvorming van de Noordzee 

Wetenschappelijk onderbouwde dienstverlening aan overheidsinstellingen

Het KBIN zorgt voor wetenschappelijke expertise voor de internationale verbintenissen van België aangaande milieubescherming. Het ontwikkelt instrumenten en methodes voor de opvolging van natuurlijke, landgebonden of mariene milieus. Het levert nuttig advies voor de uitwerking van nationale en Europese maatregelen voor de bescherming en het behoud van natuurgebieden en van de biodiversiteit.

Beheer en uitbouw van de patrimoniale en wetenschappelijke verzamelingen

Met 37 miljoen bewaarde specimens als Belgisch erfgoed van universele reikwijdte zijn de verzamelingen van het KBIN vóór alles een referentie en een onderzoeksinstrument. Wat zijn collecties betreft, moet het KBIN op Europees niveau enkel het Natural History Museum (Londen) en het Musée national d’histoire naturelle (Parijs) laten voorgaan. Het heeft dan ook het Europese label ‘Grote Onderzoeksinfrastructuur’ gekregen, en wetenschappers van over heel de wereld krijgen de kans om de wetenschappelijke collecties te bestuderen.

Het KBIN werkt aan een ambitieus programma om zijn collecties te digitaliseren en heeft daarvoor het open-source besturingssysteem DaRWIN ontwikkeld. Dit besturingssysteem maakt het mogelijk om alle gegevens van om het even welke specimens te coderen. 

Museum voor Natuurwetenschappen

Het Museum voor Natuurwetenschappen is het deel van het KBIN dat zichtbaar is voor het grote publiek. Het is het uitstalraam van het onderzoek dat aan het Instituut wordt verricht.

Het is wereldwijd gekend voor zijn Galerij van de Dinosauriërs, de grootste van Europa. Het Museum heeft een leidersrol op het vlak van promotie en verspreiding van de wetenschappelijke cultuur, zowel binnen als buiten zijn muren, in het bijzonder door middel van tentoonstellingen en reizende animaties.

Het blijft zich met een ambitieuze en vooruitstrevende renovatie inzetten voor een gezelliger museum dat altijd beter aan de verwachtingen van de maatschappij voldoet en resoluut gericht is op het promoten van een respectvolle benadering van de natuur.

websites

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

DaRWIN :
De KBIN online databank bevat informatie over de collecties van de gewervelde dieren, ongewervelden, de insecten, paleontologie, geologie en mineralogie

contactgegevens

Museum voor Natuurwetenschappen
Vautierstraat 29
B-1000 Brussel
  +32 (0)2 627 42 11 
  info@naturalsciences.be

lees meer

Agenda: conferenties, colloquia en tentoonstellingen
Vacatures

In 2014 was de wetenschappelijke pool van het Instituut (zonder Museum) onderwerp van een ‘Peer Review’. U vindt een samenvatting van deze evaluatie in de ‘Management Summary‘, en vele citaten uit het eindrapport, in het Jaarrapport 2014  van het Instituut.

In 2017 was het Museum onderwerp van een ‘Peer Review’. U vindt een samenvatting van deze evaluatie in de ‘Management Summary.