Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

KBR (Koninklijke Bibliotheek van België)

Als nationale wetenschappelijke bibliotheek van de Belgische staat, is de KBR verantwoordelijk voor een omvangrijk cultureel patrimonium dat een ruim spectrum van de wereldkennis bestrijkt: zij bezit en bewaart het volledige in België gedrukte of door Belgische auteurs in het buitenland gepubliceerde patrimonium.

Zij huisvest eveneens verscheidene gespecialiseerde onderzoekscentra zoals het ‘Center for American Studies’ en de ‘Archives et Musée de la Littérature’.

De instelling omvat ook het Paleis van Karel van Lotharingen, een museum met als thema de kunst uit de XVIIIe eeuw.

De speciale verzamelingen van de KBR zijn verdeeld over zes afdelingen, te weten

  • Kostbare Werken
  • Kaarten en Plannen
  • Muziek, Prenten
  • Handschriften
  • Munten en Penningen

Elk van die afdelingen gaat prat op een wereldwijd vermaard patrimonium en een gespecialiseerde bibliotheek.

In 2017 was het Instituut onderwerp van een ‘Peer Review’.
Je vindt een samenvatting van deze evaluatie in de ‘Management Summary‘.

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid