Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Koninklijke Bibliotheek van België

Als nationale wetenschappelijke bibliotheek van de Belgische staat, is de Koninklijke Bibliotheek van Belgie (KB) verantwoordelijk voor een omvangrijk cultureel patrimonium dat een ruim spectrum van de wereldkennis bestrijkt: zij bezit en bewaart het volledige in België gedrukte of door Belgische auteurs in het buitenland gepubliceerde patrimonium.

Zij huisvest eveneens verscheidene gespecialiseerde onderzoekscentra zoals het ‘Center for American Studies’ en de ‘Archives et Musée de la Littérature’.

De instelling omvat ook het Paleis van Karel van Lotharingen, een museum met als thema de kunst uit de XVIIIe eeuw.

De speciale verzamelingen van de KB zijn verdeeld over zes afdelingen, te weten

  • Kostbare Werken
  • Kaarten en Plannen
  • Muziek, Prenten
  • Handschriften
  • Munten en Penningen

Elk van die afdelingen gaat prat op een wereldwijd vermaard patrimonium en een gespecialiseerde bibliotheek.

In 2017 was het Instituut onderwerp van een ‘Peer Review’.
Je vindt een samenvatting van deze evaluatie in de ‘Management Summary‘.

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid