NL FR EN
www.belgium.be

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is uitgegroeid tot één van de belangrijkste en drukst bezochte musea van het land. Het Museum is prachtig gelegen in het natuurschoon van de Tervuurse Warande.

Wetenschap

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is een wereldcentrum voor onderzoek en de verspreiding van kennis inzake het verleden en heden van samenlevingen en natuurlijk milieus in Afrika met de nadruk op Midden-Afrika, om zo een beter begrip en meer interesse daaromtrent te creëren bij het grote publiek en de wetenschappelijke wereld en om door middel van samenwerkingsverbanden wezenlijk bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling ervan.

Culturele Antropologie & Geschiedenis

De wetenschappers bestuderen onder meer talen, het koloniale verleden, samenlevingen van vroeger, politieke systemen, culturele verwezenlijkingen en muziek van volkeren in of uit Afrika.

Biologie

De biologen bestuderen de biodiversiteit aan diersoorten en dragen bij tot het duurzame beheer van de tropische regenwouden in Afrika.

Aardwetenschappen

De onderzoekers bestuderen de minerale rijkdommen, de geodynamica, de oppervlaktemilieus en de natuurlijke risico's in Centraal-Afrika.

Museum

Het museum is een kenniscentrum over Afrika in een historische en hedendaagse globale context, met een focus op Midden-Afrika. Het toont unieke collecties. Het museum is een plaats van geheugen van een gedeeld koloniaal verleden en het positioneert zich als een dynamisch platform voor ontmoeting en dialoog met mensen van verschillende generaties en culturen.

Op wetenschappelijk gebied is het museum een internationale autoriteit, gespecialiseerd in Afrika. In de zalen vindt men een unieke collectie, die verschillende facetten belicht: culturele antropologie, zoölogie, geologie en mineralogie, geschiedenis en land- en bosbouweconomie.

De etnografische collectie brengt een aantal uitzonderlijke maskers en beeldjes, naast rituele en gebruiksvoorwerpen bestemd voor de jacht, visvangst of muziek. Het museum biedt de meeste uitgebreide verzameling voorwerpen uit Centraal- Afrika ter wereld.

Ook de dierencollectie is indrukwekkend. Men vindt er een grote variëteit aan insecten, vissen en amfibieën, reptielen, vogels en opgezette zoogdieren, al dan niet in hun natuurlijk milieu.

contactgegevens

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Leuvensesteenweg 13
B-3080 Tervuren
  +32 (0)2 769 52 11
  info@africamuseum.be

lees meer

Agenda: conferenties, colloquia en tentoonstellingen
Vacatures

In 2014 was de Wetenschappelijke Pool van het Instituut (zonder Museum) onderwerp van een ‘Peer Review’. U vindt een samenvatting van deze evaluatie in de ‘Management Summary‘.

In 2017 was de Public Oriented Services van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika  onderwerp van een ‘Peer Review’. U vindt een samenvatting van deze evaluatie in de ‘Management Summary‘.