Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
Onderzoek en toepassingen > Projectendatabanken > Gegevensdatabank INVENT

Projectendatabank INVENT

In het kader van de bevoegdheden van de Federale overheid, houdt het Departement van het Federaal Wetenschapsbeleid een permanente inventaris bij van het Belgisch wetenschappelijk potentieel van de overheidsinstellingen. Om de informatie die deze inventaris bevat te ontsluiten, met name om samenwerkingsverbanden tussen onderzoekers en/of bedrijven te bewerkstelligen, heeft het Federaal Wetenschapsbeleid een databank "INVENT" aangelegd en een zoekinstrument ontwikkeld.

INVENT kan op drie manieren worden geraadpleegd; informaties kunnen namelijk worden opgezocht via:

INVENT is een databank met daarin de informaties over het onderzoek verzameld door:


Het Federaal Wetenschapsbeleid kan niet rechtstreeks de informaties wijzigen die de twee Gemeenschappen hem verstrekken. Deze gegevens zijn ook terug te vinden op de sites van voornoemde Gemeenschappen en worden hun aangereikt door de universiteiten. Eventuele verbeteringen kunnen naar bovenstaande adressen worden gemaild.

Wetenschapsbeleid stond in voor het indexeren van de eenheden volgens discipline (e-mail: exacte wetenschapen, humane wetenschappen).

Belangrijke opmerking: de omschrijving van een onderzoekseenheid kan sterk van de ene tot de andere universiteit verschillen, gaande van grote departementen tot kleine laboratoria, waardoor geen kwantitatieve noch kwalitatieve evaluatie mogelijk is met behulp van INVENT dat enkel een informatiewerktuig is.

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid