NL FR EN
www.belgium.be

Trilaterale oproep (België, CHINA en ZUID-AFRIKA)
tot indienen van onderzoeksvoorstellen

BIOCLIMHEALTH (2020)

Er bestaan bilaterale samenwerkingsakkoorden voor onderzoek en ontwikkeling tussen België, China en Zuid-Afrika. Bouwend op deze basis en inspelend op recente gemeenschappelijke belangstellingen sloten de 3 administraties bevoegd voor implemetering van deze akkoorden (BELSPO, MOST, DSI/NRF),  een overeenkomst, op 3 mei 2020, om gezamenlijk een trilaterale oproep te organiseren in 2020, ter ondersteuning van onderzoeksprojecten. Deze oproep wordt op 23.09.2020 gelanceerd.

Het focusdomein van de oproep is als volgt: 'The interplay between biodiversity, climate change and health'.


Oproepprocedure

Om ontvankelijk te kunnen zijn langs Belgische zijde moeten voorstellen gelinkt zijn aan:

  • Projecten die door BELSPO ondersteund zijn in het kader van de volgende programma's: BRAIN-be I  en BRAIN-be II STEREO IIIESA-PRODEX  (Earth Observation & Life Science), UNESCO-MAB) en  onderzoeks-projecten van de Federale Wetenschappelijke Instellingen.
    en/of
  • Expertise bij Federale Wetenschappelijke Instellingen.

Minstens 1 van de Belgische partners betrokken bij het voorstel moet een promotor zijn die door BELSPO ondersteund werd via 1 of meerdere van deze programma's of verbonden zijn aan een Federale Wetenschappelijke Instelling.


Hoe kan men aan de oproep deelnemen?

Gelieve het indieningsdossier te consulteren en het indieningsformulier te gebruiken voor de indiening.
Het basisgedeelte is in het Engels.
Een specifiek deel betreffende het budget is in het Nederlands in te vullen.
Gelieve de check-list te gebruiken om de ontvankelijkheid van uw voorstel na te gaan.

 


Deadline

27 november 2020, om 15 u.


Evaluatiecriteria

De evaluatiecriteria zijn de volgende:

A. Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel
B. Kwaliteit van het team
C. Potentiële impact voor onderzoek, maatschappij en beslissingsname
D. Overeenstemming van de middelen

Mocht u over de oproep klachten hebben, dan kan u deze melden aan onze klachtenbeheerder, via onze website.


Contact