Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Onderzoeksprogramma op het gebied van aardobservatie "STEREO III"
(Support to the exploitation and Research in Earth Observation)

Vierde oproep tot voorstellen

Ter uitvoering van de beslissing van de Ministerraad op 15 november 2012 betreffende de uitvoering van de Belgische ruimtevaartstrategie heeft de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid op 19 september 2013 het STEREO III programma goedgekeurd.

De thematische onderzoeksprioriteiten zijn de volgende:

 • Globale monitoring van vegetatie en van de evolutie van grote landecosystemen
 • Beheer van de leefomgeving (water, bodem, bossen, natuurgebieden en biodiversiteit, landbouw, kustgebieden, stedelijke zones en stadsrand) op lokale en regionale schaal
 • Interactie tussen (verandering in) bodembedekking en klimaatsverandering
 • Epidemiologie en humanitaire hulp
 • Veiligheid en risicomanagement

Deze oproep betreft exploratieprojecten

Sluitingsdatums

 • Blijken van belangstelling (verplicht): 12 december 2016 om 16u
 • Onderzoeksvoorstellen: 3 maart 2017 om 16u

Documenten ter beschikking van de geïnteresseerden (in Engels) :

Contactpersonen:

 • Joost Vandenabeele:
  Tel: +32 (0)2 238 35 23

 • Jean-Christophe Schyns:
  Tel: +32 (0)2 238 35 91

 • e-mail: SRIII@belspo.be

Over deze website

Uw privacy

© 2017 POD Wetenschapsbeleid