Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > Actualiteit
Link naar RSS feed

Archief

Vervanging van het oceanografisch onderzoeksschip Belgica

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir de gunning van de overheidsopdracht voor de vervanging van het oceanografisch onderzoeksschip Belgica goed.
Met de goedkeuring geeft de ministerraad groen licht voor de verwerving van het oceanografisch onderzoeksschip Belgica, waarvan de vervanging eerder dit jaar werd toegestaan. De ontwerp- en bouwfase van het schip worden opgevolgd door een 'on-site team' van drie personen, en zullen van start gaan in januari 2018. De oplevering van het schip is voorzien in het voorjaar van 2020.


Imagination: The evolution of human mind viewed from the study of chimpanzees.

Naar aanleiding van onze tentoonstelling APENSTREKEN stellen we u maar liefst 11 nocturnes voor! Bezoek de tentoonstelling van 17.30 tot 21.30 uur en volg vanaf 19.00 uur een lezing ofwel een documentaire gevolgd door een debat.
De vierde nocturne vindt plaats op 09.01.2018: Tetsuro Matsuzawa geeft een lezing (in het Engels) getiteld Imagination: The evolution of human mind viewed from the study of chimpanzees.
Matsuzawa has been studying chimpanzee both in the laboratory and in the wild. The laboratory work is known as "Ai-project" in the Primate Research Institute of Kyoto University since 1977: a female chimpanzee named Ai learned to use Arabic numerals to represent the number (Matsuzawa, 1985, NATURE). The field work has been carried out in Bossou-Nimba, Guinea, since 1986, focusing on the tool use in the wild. Matsuzawa tries to synthesize the field and the lab work to understand the mind of chimpanzees to know the evolutionary origins of human mind. He published the books such as "Primate origins of human cognition and behavior", "Cognitive development in chimpanzees", "The chimpanzees of Bossou and Nimba". He got several prizes including Jane Goodall Award in 2001, and The Medal with Purple Ribbon in 2004, The Person of Cultural Merit in 2013.

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/museum/visits-and-activities/activities-detailed-fiches/9122


Publicatie van een nieuw referentie-zonnespectrum: het spectrum SOLAR-ISS

De nauwkeurige registratie van het zonnespectrum van buiten de aardatmosfeer en zijn variabiliteit is van essentieel belang voor:
• de zonnefysica
• de fotochemie van de aardatmosfeer
• hun invloed op het klimaat op aarde.
De rol van de variabiliteit van de zon op ons klimaat blijft een onderwerp van groot wetenschappelijk en maatschappelijk belang.
Een internationaal wetenschappelijk team, waaronder het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA), heeft met grote nauwkeurigheid een nieuw referentie-zonnespectrum bepaald op basis van metingen door het SOLAR/SOLSPEC-instrument aan boord van het Internationaal Ruimtestation ISS.
Dit onderzoek werd in november 2017 gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Astronomy and Astrophysics.

Meer: http://www.aeronomie.be/nl/nieuws-pers/2017-12-19-solar-spectrum-iss.htm


Plateosaurus voor Brussel

135 jaar na de Iguanodons van Bernissart heeft het Museum voor Natuurwetenschappen nog eens een authentiek en volledig dinosaurusskelet in huis: plateosaurus Ben, uit Zwitserland.
Een 6,4 meter lange en 210 miljoen jaar oude Plateosaurus, uit een Zwitserse mergelgroeve, staat na anderhalf jaar van beitelen, lijmen en lassen te blinken in het Museum voor Natuurwetenschappen. Plateosaurus was een van de eerste grote dinosauriërs, en een voorloper van Diplodocus. Dit is het verhaal van 'Ben'.

Meer: https://www.naturalsciences.be/nl/news/item/9181/


Gestolen dinoskelet blijkt van nieuwe raptor die kon zwemmen!

Een internationaal team van wetenschappers, met Belgische paleontologen, heeft een nieuwe dinosaurus uit Mongolië beschreven die kon zwemmen. Die eigenschap is nooit eerder zo duidelijk bij dinosauriërs vastgesteld. Het 75 miljoen jaar oude, perfect bewaarde fossiel van Halszkaraptor was uit Mongolië weggeroofd en circuleerde in privécollecties.

Een team van wetenschappers heeft een nieuwe dinosaurussoort beschreven die zowel aan land liep als in water zwom. ‘Dinosauriërs waren landdieren, hebben we altijd geleerd, maar nu stellen we voor de eerste keer heel duidelijk vast dat er ook zwemmende dinosauriërs waren', zegt paleontoloog Pascal Godefroit van Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Halszkaraptor escuilliei peddelde met zijn voorpoten door het water zoals een pinguïn. Zijn zwaanachtige nek en langwerpige 'viseter-tanden' hielpen hem prooien uit het water te pikken. De rover, van kop tot staarteinde een kleine 80 cm lang, is nauw verwant aan Velociraptor, bekend van de Jurassic Park-films. De nieuwe ‘waterraptor’ staat beschreven in het vaktijdschrift Nature.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/2017_1206_KbinIrsnb_nl.pdf


Milieueffecten van windparken op zee in België
Nieuw rapport KBIN

Vanaf 2016 zijn 232 windturbines operationeel in het Belgisch deel van de Noordzee, met een gezamenlijke capaciteit van 870 Megawatt. Om de nationale doelstelling van de productie van 13% hernieuwbare elektriciteit tegen 2020 te bereiken, wordt een toename van het aantal windturbines in dit gebied tot circa 500 stuks gepland. Samen zullen deze een capaciteit hebben van 2200 Megawatt, wat tot 10% van de totale elektriciteitsbehoefte van België dekt. Met 238 km² gereserveerd voor offshore windparken in Belgische wateren, en 344 km² in het aangrenzende Nederlandse Borssele-gebied, zijn ecologische gevolgen onvermijdelijk. Daarom werd een uitgebreid programma voor de monitoring van milieueffecten opgezet, dat sinds 2008 volledig operationeel is. Een nieuw rapport dat de recentste resultaten beschrijft, is vanaf heden beschikbaar.

Meer: http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/2017_1205_KbinIrsnb_nl.pdf


Onthulling van een meesterwerk van Gauguin na 11 maanden restauratie

Een jaar geleden lanceerden de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België een crowdfundingsactie om een schilderij van Paul Gauguin te restaureren. In slechts drie weken tijd werd het doel van 45.000 EUR bereikt dankzij de gulle bijdrage van het publiek en de belangrijke steun van het Baillet Latour Fonds. Na 11 maanden van zorgvuldige restauratie onthult het museum “Het portret van Suzanne Bambridge” in het Fin-de-Siècle Museum tijdens een exclusieve avond voor de grote schenkers op woensdag 29 november. De museumdirectie en de restaurateur belichten er de verschillende fasen van de restauratie en de nieuwe bevindingen rond het werk. Hieruit zal o.a. blijken dat Gauguin zelf restauraties op het schilderij uitvoerde, in Tahiti, en dat hij zelfs een vingerafdruk achterliet in de picturale laag.

“Het portret van Suzanne Bambridge” is een van Paul Gauguins meesterwerken. Hij schilderde het tijdens zijn eerste verblijf in Tahiti (1891). Het is bovendien één van zijn eerste (en zeldzame) frontale portretten. Het werk onderging heel wat beproevingen en schade door herhaalde verplaatsingen, opslag in slechte stockageruimtes en weinig professionele restauraties. In 1923 kopen de KMSKB het werk uiteindelijk aan. Vanaf donderdag 30 november 2017 kan het publiek het gerestaureerde werk in de permanente collectie van het Fin-de-Siècle Museum herontdekken, samen met twee andere werken van Gauguin: "Gesprek in de weide. Pont-Aven" (1888) en "Bretoense kruisweg" (1889).


Koninklijke Bibliotheek van België bewaart binnenkort alle digitale publicaties

Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir past de wet op het wettelijk depot aan. Uitgevers moesten hun publicaties al deponeren bij de Koninklijke Bibliotheek van België, maar in tegenstelling tot heel wat andere Europese landen moesten bij ons enkel publicaties ‘op een materiële drager’ worden gedeponeerd. Om een digitaal zwart gat te vermijden integreert de Staatssecretaris nu ook online publicaties in de wet.

Meer: https://kbr.prezly.com/koninklijke-bibliotheek-van-belgie-bewaart-binnenkort-alle-digitale-publicaties#


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid