Sitemap Contact Events New Home

Scientific calls for proposals

NORFACE call for proposals: democratic governance in turbulent times
Call for proposals of the NORFACE network that BELSPO recently joined

Deadline: 19 February 2019, 14.00 CET

Joint call of JPI Oceans (Marine Research).
Call for proposals

Closing date of the call: 28 February 2019, 12AM

Aéronautique:
Aides d'Etat à la Recherche, au Développement et à l'Innovation dans le cadre des programmes Airbus

La Plate-forme aéronautique fédérale qui est constituée par le SPF Economie et le SPP Politique scientifique soutient la participation de l'industrie belge aux programmes aéronautiques Airbus. Les coûts de développement ou "Non Recurring Costs" (NRC) qui accompagnent de tels programmes peuvent être très élevés. La Plate-forme aéronautique fédérale finance ces coûts par des avances remboursables, conformément à la réglementation européenne.
Au sein de cette plate-forme, la DG Recherche & Spatial du SPP Politique scientifique (Belspo) est responsable des aspects scientifiques et techniques.
Les projets peuvent être soutenus selon l'un des scénarios de financement proposés.

Luchtvaart:
Staatssteun voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie in het kader van Airbus-programma’s

Het Federaal luchtvaartplatform dat een samenwerking is tussen de FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid steunt de Belgische luchtvaartindustrie voor haar deelname aan de Airbus-programma’s. De ontwikkelingskosten of "Non Recurring Costs" (NRC) die gepaard gaan met dergelijke programma's kunnen immers zeer hoog oplopen. Het Federaal luchtvaartplatform, financiert deze kosten via terugbetaalbare voorschotten in overeenstemming met de Europese regelgeving.
Binnen dit platform is de DG Onderzoek & Ruimtevaart van de POD Wetenschapsbeleid (Belspo) verantwoordelijk voor de wetenschappelijke en technische aspecten.
De projecten kunnen worden gesteund volgens een van de voorgestelde financieringsscenario’s.

Research programme for earth observation "STEREO III" - Permanent call for proposals: Development of applications.

PRODEX Programme (Space Research and Applications)

The PROgramme for the Development of scientific EXperiments (PRODEX) is a programme of the European Space Agency (ESA) to which Belgium, as Member State of ESA, has been participating since June 1988.
Permanent funding scheme


Past Calls

Call for proposals to valorise BRAIN-be research projects
Call for Valorisation Actions

Closing date of the call: 26 October 2018 at 12AM.

ERA-net AXIS
Joint Call for International Research Proposals

Submission deadline pre-registrations:
18 June 2018, 17:00 CEST
Submission deadline full proposals:
8 October 2018, 17:00 CEST

Research programme for earth observation "STEREO III"
Fifth call for proposals

Expression of interest (mandatory): 04 May 2018 at 4 PM
Research proposals: 14 September 2018 at 4 PM

Federal Research Programme Drugs
Call for proposals 2018

Mark of Interest: June 4, 2018 at 3PM
Closing date of the call: June 29, 2018 at 3PM

International Networking of the Federal Scientific Institutions (FSIs)
Call 2018: Cultural heritage

Deadline for submission of proposals: 14 June 2018 at 15 h E.T.

Belgian-Vietnamese Research and Technology Cooperation
CALL FOR RESEARCH PROPOSALS (2018)

Deadline for submission of proposals: 24 May 2018, 15 h (E.T).

Belgian - South-African Research and Technology Cooperation
CALL FOR PROPOSALS: SUPPORT OF NETWORKING ACTIVITIES (2018)

Deadline for submission of proposals: 4 May 2018, 15 h (E.T).

BiodivERsA3 2017-2018 Joint Call
“Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services”

Deadline for pre-registration (mandatory):
Friday 01 December 2017, 17:00 CET (local time in Brussels)
Deadline for submission of full-proposals:
Friday 09 March 2018, 17:00 CET (local time in Brussels)

CALL FOR PROPOSALS: SUPPORT OF NETWORKING ACTIVITIES with SOUTH AFRICA
Belgian - South-African Research and Technology Cooperation

Deadline for submission of proposals: 20 September 2017, 15 h (E.T).

The LEAP-Agri (EU-AFRICA) - Call for proposals
Collaborative research between Europe and Africa for Sustainable Agriculture and Aquaculture for Nutrition and Food Security in Africa

Deadline for submission of proposals: 15th June 2017 - 14:00 CET


Bilateral co-operation with India: 3th call for proposals

Deadline: 20 May 2017, 15 h (E.T)

Research programme for earth observation "STEREO III"
Fourth call for proposals

Expression of interest (mandatory): 12 December 2016 at 4 PM
Research proposals: 3 March 2017 at 4 PM

ERA-net ERA4CS
Joint Call on Researching and Advancing Climate Services Development by (A) Advanced co-development with users, (B) Institutional integration

Deadlines for step-one submission:
- Topic A Pre-proposal: June 30th, 2016
- Topic B Full proposal: July 15th, 2016.
Applications which are selected for invitation to submit a step-two proposal will be contacted mid-September 2016, with the following
Deadline for step-two submission:
- Topic A and Topic B: November 15th, 2016

The 2nd call for proposals of ERANID - "Society and responses to drug use"

Deadline for submission: 18 October 2016 - 12:00 (CET)
The conditions to participate to this call and receive funding from BELSPO
The call content on the website of ERANID
Contact BELSPO: Aziz Naji

Federal Research Programme Drugs – Call for proposals 2016

Closing date of the call: 26 September 2016 at 3PM

BRAIN-be - Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks: Call 2016

 • Network projects (axis 1, 2, 3, 4, 5 and 6)
  • Expressions of interest: 15 June 2016 midnight
  • Research Proposals: 12 September 2016 at 12:00
   (Except for the topic 2.1.1
   Research at the PE Base in Antarctica: 18 July 2016 at 12.00)
 • Pioneer projects
  • Expressions of interest: 27 June 2016 midnight
  • Research Proposals: 5 September 2016 at 12:00

Samenwerking met UNESCO - Oproep 2016
Focus: 'Man and the Biosphere'Programma


Coopération avec l'UNESCO - Appel 2016
Focus: Programme 'Man and the Biosphere'

Closing date of the call: 12 Septembre 2016 at 3PM

Second Transnational Call of JPI More Years, Better Lives.
Welfare, Wellbeing and Demographic Change: Understanding Welfare Models

Deadline: 11th of April, 12 noon.

Oproep tot indienen van voorstellen voor ONDERZOEKSACTIVITEITEN met CHINA
Appel à propositions pour soutien à des ACTIVITÉS de RECHERCHE avec la CHINE

Deadline: 17 March 2016 at 3 PM

Research programme for earth observation "STEREO III"
Third call for proposals.

Expression of interest (mandatory): 28 January 2016 at 5 PM
Research proposals: 17 March 2016 at 5 PM

ERANet LAC Joint Call 2015-2016: Tweede oproep tot voorstellen
ERANet LAC Joint Call 2015-2016: Deuxième appel à propositions

The deadline for the submission of proposals:
10th of March, 2016, 15:00 h. CET

BiodivERsA3 2015 Joint Call for International Research Proposals

Deadline for submission of full-proposals:
Between December 2015 and February 2016

 

About this website

Personal data

© 2018 Science Policy PPS