Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

De directie lucht- en ruimtevaarttoepassingen is belast met het dagelijks beheer van de Belgische ruimtevaartinspanningen, op Europees niveau (Europese ruimtevaartorganisatie of Europese Unie) of op bilateraal niveau (Frankrijk, Rusland, Argentinië). Zij is ook verantwoordelijk voor de bijdrage van de Belgische Staat aan de luchtvaartprogramma’s Airbus. België is sinds een dertigtal jaar actief op ruimtegebied en stond mee aan de basis van de oprichting van de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA).
Lees meer...

 

Over deze website

Uw privacy

© 2018 POD Wetenschapsbeleid