Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

De directie lucht- en ruimtevaarttoepassingen is belast met het dagelijks beheer van de Belgische ruimtevaartinspanningen, op Europees niveau (Europese ruimtevaartorganisatie of Europese Unie) of op bilateraal niveau (Frankrijk, Rusland, Argentinië).
Lees meer...


Publicatie:


Status of the space programmes after Luxembourg 2014 and Lucerne 2016
BELSPO info session
18 January 2019

(De)briefing to
the Belgian space actors
BELSPO info session
9 November 2018
- Agenda
- EU Regulations
- IMM-ESA 2018 Debriefing
- Space19+.pdf

Activiteitenverslag Ruimtevaartactiviteiten
sinds de ESA Ministeriële Raad van december 2014 te Luxemburg en van december 2016 te Luzern

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid