NL FR EN
www.belgium.be

Algemene inleiding

De verspreiding van nieuwe besmettelijke ziekten was een van de 10 voornaamste risico's waaraan België - volgens een door het Nationaal Crisiscentrum gecoördineerde evaluatie in 2018 - zou worden blootgesteld. De gezondheidscrisis die we nu doormaken bewijst dat de deskundigen gelijk hadden. Zij hadden een grote waarschijnlijkheid toegeschreven aan een crisis van deze aard, die gepaard zou gaan met een aanzienlijke menselijke, maatschappelijke, economische en ecologische impact.

Naast noodmaatregelen voor onderzoek om de directe gevolgen van de epidemie in te perken, zijn onderzoeksinspanningen op lange termijn meer dan ooit noodzakelijk om enerzijds een beter inzicht te krijgen in de processen die verband houden met de toename van dergelijke risico's en anderzijds om de mate van blootstelling en de kwetsbaarheid van ecosystemen en samenlevingen op een transversale manier te beoordelen. De versterking van de kennis in deze domeinen moet de ontwikkeling van het beleid en maatregelen op Belgisch en Europees niveau mogelijk maken, alsook de uitvoering van bestaande internationale overeenkomsten en verbintenissen.

Deze pagina geeft een overzicht van hoe BELSPO - via de uitvoering van programma's en de financiering van onderzoeksinfrastructuren op Belgisch en internationaal niveau, via haar coördinatie-activiteiten en via de ontwikkeling en het ter beschikking stellen van grote hoeveelheden gegevens en onderzoeksresultaten - deelneemt aan de massale en collectieve mobilisatie van wetenschappelijke expertise tegen de COVID-19-epidemie.

Bezoek deze pagina geregeld want hij wordt regelmatig bijgewerkt.


Error processing SSI file