NL FR EN
www.belgium.be

Contact

Belspo

Federaal Wetenschapsbeleid

WTC III
Simon Bolivarlaan 30 bus 7
1000 Brussel
België

  +32 (0)2 238 34 11
   www@belspo.be

  Ligging en bereikbaarheid

Voor specifieke vragen m.b.t. de
fiscale steunmaatregelen voor O&O
(bedrijfsvoorheffingssubsidie, innovatie-aftrek software, investeringsaftrek)
kan u terecht bij fiscal@belspo.be

Klachten over onze dienstverlening? e-Procurement