NL FR EN
www.belgium.be

Oproep evaluatie van de effecten van een collectieve arbeidstijdverkorting

Op 17 februari 2023 keurde de Ministerraad het Actieplan goed voor de uitvoering van de maatregelen die werden vastgelegd tijdens de Werkgelegenheidsconferentie van 2021. Een van deze maatregelen betreft de Collectieve arbeidsduurvermindering en de vierdagenweek .

Hoewel het Federaal Planbureau een inventaris heeft opgemaakt, is het essentieel om dit voorbereidende werk aan te vullen met een solide wetenschappelijke evaluatie van de maatregel op het gebied van werkgelegenheid, welzijn, productiviteit en milieu. Het doel van deze oproep is om een wetenschappelijk team te selecteren dat de evaluaties van de genoemde dimensies zal uitvoeren.

Deadline: 23 oktober 2023 om 14 u.
Informatiesessie: 28 september 2023 om 14 u. via Teams.

Lees meer...

BiodivNBS Call

Biodiversa+ is pleased to announce that the launch of its Call for Transnational Research Proposals on BiodivNBS. BiodivNBS stands for “Nature-Based Solutions for biodiversity, human well-being and transformative change”.
This call aims at supporting research on biodiversity to gain a better understanding of the tipping points and trade-offs and underlying mechanisms affecting Nature-Based Solutions, and their successful implementation with respect to the benefits for nature, human well-being and societal transformation.
The Call opens on Monday September 11th, 2023.
The foreclosure date is Friday November 10th, 2023.
BELSPO will only fund Federal Scientific Institutions. See the document of the Call.

A General Information Webinar will be organised on 26 September 2023 from 1:00 to 3:00 PM CEST. Registration is free but mandatory

Belgian National Trainee Programme bij ESA
Call for application 2023 is OPEN


Are you fascinated by space and want to carry out genuinely cutting-edge research? With the Belgian National Trainee Programme, or NTP, we give you the opportunity to work on current space projects at the European Space Agency (ESA). Satellite operations, robotics, manned and unmanned spaceflight, Earth observation and mission analysis are just some of the exciting areas of work in which our trainees have taken on demanding tasks.

Deadline for application: 1 October (cob)

Lees meer...

Permanente oproep tot voorstellen
Onderzoeksprogramma's - Luchtvaart

Staatssteun voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie in het kader van Airbus-programma’s

Het Federaal luchtvaartplatform dat een samenwerking is tussen de FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid steunt de Belgische luchtvaartindustrie voor haar deelname aan de Airbus-programma’s. De ontwikkelingskosten of "Non Recurring Costs" (NRC) die gepaard gaan met dergelijke programma's kunnen immers zeer hoog oplopen. Het Federaal luchtvaartplatform, financiert deze kosten via terugbetaalbare voorschotten in overeenstemming met de Europese regelgeving.
Binnen dit platform is de DG Onderzoek & Ruimtevaart van de POD Wetenschapsbeleid (Belspo) verantwoordelijk voor de wetenschappelijke en technische aspecten.
De projecten kunnen worden gesteund volgens een van de voorgestelde financieringsscenario’s.
Er is momenteel geen open oproep tot het indienen van projecten.

Permanente oproep tot voorstellen
Ruimteonderzoek en - toepassingen

Programma PRODEX

Het "PROgramme for the Development of scientific EXperiments" (PRODEX) is een programma van de European Space Agency (ESA) waaraan België, als Lidstaat van ESA, deelneemt sinds juni 1988.
Permanent funding scheme

Europese oproepen en projecten

Starting Independent Researcher Grant

European Research Council (ERC)

Begeleiden van aankomende onderzoekers die op het punt staan een onafhankelijk onderzoeksteam op te richten of te versterken, of die in Europa met onafhankelijk onderzoek willen starten
Website ERC

Federaal contactpunt voor het Europees kaderprogramma

NCP Federal BE

NCP Federal BE informeert over de laatste ontwikkelingen in Horizon Europe, helpt bij het vinden van goede projectpartners of een consortium te vervoegen, ondersteunt onderzoekers bij de voorbereiding van voorstellen en geeft feedback over projectvoorstellen.
Website NCP Federal BE

Aanbestedingen die verband houden met het Directoraat-generaal Onderzoek & Innovatie.

EU-DG Onderzoek & Innovatie

Maak kennis met de subsidiemogelijkheden voor uw onderzoek en met mogelijke onderzoekspartners, banen en beurzen. Kom meer te weten over projecten en projectresultaten, gezamenlijke onderzoeksinitiatieven en innovatiebevordering in de EU.
Website Europese Commissie

European Cooperation in Science and Technology

COST: Open call

COST nodigt onderzoekers uit heel Europa uit om voorstellen in te dienen voor onderzoeksnetwerken en om van deze unieke gelegenheid gebruik te maken om kennis uit te wisselen en om nieuwe Europese wegen in te slaan. Er wordt een permanente 'Open Call for Proposals' (open oproep voor voorstellen) gebruikt om de beste voorstellen voor nieuwe COST-acties aan te trekken.
Website COST-België
Website COST

COST OPEN CALL 2023

De volgende deadline voor het indienen van voorstellen voor de COST Open Call is vastgelegd op 25 oktober 2023 om 12u.

COST BELGISCHE INFORMATIESESSIES 2023

De Belgische COST Nationale Contactpunten (CNCs) organiseerden op 25 april 2023 bij Belspo (WTC III) te Brussel twee informatiesessies:

  • een algemene infosessie voor onderzoekers en innovators gevestigd in België die meer willen weten over COST en zijn netwerkmogelijkheden
  • een gespecialiseerde infosessie voor Belgische onderzoekers die een voorstel als 'main proposer' of 'secondary proposer' willen indienen

Presentaties 

Europese Ruimtevaartagenschap

esa-star Publication

De esa-star Publication System portaal van het Europese Ruimtevaartagenschap verzamelt aanbestedingen van ESA, maar ook van industrië, onderzoekscentra en nationale ruimtevaartagenschappen in Europa.
Website Doing Business with ESA

Beurzen en mobiliteit

Beurzen

HODGE-beurzen voor het Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES)

De Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) en het IHES bieden elk jaar twee beurzen aan voor een duur van een jaar met de naam van Sir William Hodge, vooraanstaand Brits wiskundige gespecialiseerd in algebra en differentiaalmeetkunde. Met deze beurzen kunnen opmerkelijke jonge theoretische wis- en natuurkundigen in het IHES verblijven.
Website IHES
Website EPSRC

Beurzen

Academia Belgica - Centrum voor geschiedenis, kunst en wetenschap in Rome

Vanaf eind 2018 hergroeperen de Academia Belgica, het Belgisch Historisch Instituut te Rome en de Nationale stichting Prinses Marie-José hun respectievelijke werkgebieden en bundelen ze hun krachten in een stichting van openbaar nut onder de naam ‘Academia Belgica - Centrum voor geschiedenis, kunst en wetenschap in Rome’.
Elk jaar zal deze ‘nieuwe’ instelling een aantal beurzen voorstellen voor onderzoek in Italië. Deze beurzen worden al naargelang het geval gefinancierd met fondsen van de federale overheid (eigen budget van de Academia Belgica), de Vlaamse Gemeenschap (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek) of de Franse Gemeenschap (ministerie van de Federatie Wallonië-Brussel).
Website Academia Belgica

Rekruteringstool

EURAXESS, Europees portaal Mobiliteit van de onderzoekers

EURAXESS Jobs is een gebruiksvriendelijke en kosteloze rekruteringstool. Onderzoekers vinden er een massa informatie die voortdurend wordt bijgewerkt over vacatures, financieringsmogelijkheden en beurzen in heel Europa. Ze hoeven alleen hun cv te uploaden zodat recruiters hen kunnen vinden. Bedrijven en onderzoeksinstellingen kunnen vacatures gratis in de databank laten opnemen en de cv's van uitmuntende internationale onderzoekers inkijken. Gebruikers hebben ook rechtstreeks toegang tot de nationale EURAXESS-portaalsites in de partnerlanden die informatie bevatten over vacatures en financieringsmogelijkheden voor onderzoekers en over specifieke diensten die in de verschillende landen worden aangeboden.
Website EURAXESS

Afgesloten oproepen