NL FR EN
www.belgium.be

Nationale onderzoeksinfrastructuren

De Belgische Gecoördineerde Verzamelingen van Micro-organismen - BCCM

De “Belgian Coordinated Collections of Micro-organisms” (BCCM) vormen een consortium van 7 Belgische elkaar aanvullende cultuurverzamelingen die gecoördineerd worden door een centraal team bij BELSPO.
BELSPO financiert het BCCM-consortium als een ondersteuningsactie voor het onderzoek en de ontwikkeling in de levenswetenschappen en de biotechnologie. De opdracht van de BCCM bestaat eruit om het biologisch materiaal van zijn verzamelingen, de hieraan gerelateerde informatie, alsook zijn expertise en knowhow ter beschikking te stellen van partners en klanten uit de wetenschappelijke en industriële wereld.

De Wereldfederatie voor Cultuur Collecties (WFCC ) is een netwerk dat de cultuur collecties van micro-organismen wereldwijd verbindt. Onder het voorzitterschap van BELSPO werd voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) - in het kader van het 'Pandemic Influenza Preparedness Framework' (PIP-kader) - een zoekmachine ontwikkeld voor het beheer van wetenschappelijke gegevens met betrekking tot het influenzavirus.

De BCCM Coördinatiecel volgt vandaag ook de ontwikkeling van het 'Global Coronavirus Data Sharing and Analysis System' via het World Data Centre of Microorganisms (WDCM). Dit databanksysteem omvat in totaal 3135 coronavirus-genomen, geïsoleerd uit 496 verschillende gastheer-types en verzameld op 568 plaatsen. Indien voldoende middelen beschikbaar zijn, kan er een systeem ontwikkeld worden voor coronavirussen, in analogie met het PIP-kader.

Daarnaast is er sinds het najaar van 2019 een plan in voorbereiding voor de verbreding van het BCCM-consortium naar virologie-centra (waaronder ITM Antwerpen en het Belgisch Militair Ziekenhuis).

Vóór de COVID-19 -pandemie richtte het netwerk-in-opbouw zich op arbovirussen die verantwoordelijk zijn voor ziekten zoals knokkelkoorts of gele koorts. Dit zou kunnen uitgebreid worden tot de coronavirussen of andere, afhankelijk van de prioriteiten en noden. Dit verbredings-plan wordt ontwikkeld als algemene basisondersteuning voor medisch biotechnologisch onderzoek, om de levering van stammen en essentiële gegevens aan onderzoekers te optimaliseren.

Het Belgisch Biodiversiteitsplatform (BBPf)

Het Belgisch Biodiversiteitsplatform , raakvlak tussen wetenschap en beleid, promoot sinds verscheidene jaren de transdisciplinaire "OneHealth"-aanpak op nationaal en internationaal niveau. Dit concept beoogt de integratie van verschillende expertises op het gebied van dieren- en menselijke gezondheid, van de natuur, de biodiversiteit, economische en sociale wetenschappen en antropologie. De huidige crisis vereist een dergelijke holistische aanpak die verder gaat dan een klassieke, lineaire aanpak, die onafhankelijk dimensies aanpakt zoals de verspreiding van besmettelijke ziekten, antimicrobiële resistentie, klimaatverandering en aantasting van het milieu.

Het Biodiversiteitsplatform zet zich door middel van deze transdisciplinaire en multisectorale OneHealth-aanpak in om de betrokkenheid bij de wetenschappers te versterken en hun expertise in te schakelen, om zodoende het ontstaan van pandemieën zoals we die nu meemaken te voorkomen.

In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft het Biodiversiteitsplatform - in het kader van het OneHealth-initiatief met betrekking tot de handel in exotische dieren - zopas een reeks van drie beleidsnota's gepubliceerd, waaronder één over de illegale handel in bushmeat dat een weerspiegeling is van de huidige crisis.