NL FR EN
www.belgium.be

Bestuursovereenkomst 2016-2018

Op 30 december 2015 werd de bestuursovereenkomst 2016-2018 van de POD Wetenschapsbeleid ondertekend door Elke Sleurs, staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid en René Delcourt, voorzitter van het directiecomité.

De bestuursovereenkomst (BO) bevat de verbintenissen die de programmatorische overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid, vertegenwoordigd door René Delcourt, voorzitter van het directiecomité, en de federale regering, vertegenwoordigd door Elke Sleurs, voogdijstaatssecretaris van de betrokken overheidsdienst, onderschrijven in het kader van de uitvoering van de bestuursovereenkomsten voor de periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2018.

Integrale tekst 2016-2018