NL FR EN
www.belgium.be

Belgisch-Indische samenwerking in Onderzoek en Technologie

Oproep tot indiening van voorstellen 2021: Ondersteuning van Netwerkingsactiviteiten

Inleiding

In het kader van de overeenkomst tussen België en India voor samenwerking in onderzoek en technologie, werd in de 5e vergadering van het 'Joint Committee on Cooperation in Science and Technology', gehouden op 18 januari 2021, beslist om een 4e oproep voor netwerkingsactiviteiten te organiseren.

De oproep 2021 is gezamenlijk gelanceerd door BELSPO en door DST (Indian Department of Science and Technology) op 25.06.2021.

De oproep is toegespitst op de volgende thema’s:

 • Ruimtevaart, waaronder astronomie, zonnefysica en aardobservatie;
 • Marien onderzoek, waaronder mariene biologie (organismen voor industrieel gebruik, bioprospectie voor bio-actieve bestanddelen van mariene micro-organismen, wieren, zeegras, kweek van vis en schaaldieren);
 • Leefwetenschappen, met een focus op micro-organismen (anti-microbiële resistentie, met een 'One Health' aanpak en leefmilieu-bioremediëring);
 • Geologie;
 • Cyberveiligheid


Wie kan een voorstel indienen?

 • Langs BELSPO’s zijde,
  netwerkingsvoorstellen kunnen ingediend worden door Belgische instellingen voor hoger onderwijs, publieke wetenschappelijke instellingen en non-profit centra. De deelname van federale wetenschappelijke instellingen (FWI) wordt aangemoedigd. Bij gelijke wetenschappelijke kwaliteit van ingediende voorstellen zal de voorkeur gegeven worden aan consortia met deelname van federale wetenschappelljke instellingen. De lijst van de FWI's bevindt zich in bijlage 1 van het Indieningsdossier.

 • Langs Indische zijde,
  is de oproep open voor academici en onderzoekers van publieke of van onderzoeksinstellingen zonder winstoogmerk  die al onderzoeksprojecten hebben bij financierings-instellingen op nationaal of op staatsniveau. Indien gewenst kan partnerlinking ondersteund worden door dit hulpmiddel: https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/india .


Hoe kan men aan de oproep deelnemen?

Alle informatie voor indiening, langs Belgische zijde, bevindt zich in het ‘Indieningsdossier (submission dossier (Opgelet! geactualiseerde versie 30 augustus 2021; de update  betreft enkel de rubriek 'andere partners',  p.6.)), inclusief het indieningsformulier.

Het document omvat, in bijlage 2, een checklist  (BELSPO) waarmee de ontvankelijkheid bij BELSPO van het voorstel kan geverifieerd worden.
De voorstelindiening moet gebeuren via de 'Application Form'.


Deadline

Vrijdag 17 september 2021, om 15 uur (C.E.T).


Evaluatiecriteria

De volgende evaluatiecriteria worden toegepast:

 • Kwaliteit van het netwerk (inclusief de wetenschappelijke excellentie van de individuele leden van het  netwerk)
 • Geschiktheid en haalbaarheid van het werkplan
 • Budget dat overeenstemt met het werkplan (value for money)
 • Algemene toegevoegde waarde en potentieel van de netwerkingsactiviteiten om tot langdurige duurzame partnerschappen te komen.

Indien u opmerkingen of klachten heeft over deze oproep: via onze website.

Documenten

 • Indieningsdossier (submission dossier (Opgelet! geactualiseerde versie 30 augustus 2021; de update betreft enkel de rubriek 'andere partners', p.6.)), inclusief het indieningsformulier
 • FAQ