NL FR EN
www.belgium.be

Eerste transnationale oproep van de Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP)

Het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) is één van de Belgische partners in het Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP) .

SBEP lanceert zijn eerste oproep "The way forward: a thriving sustainable blue economy for a brighter future".

Deze eerste gecofinancierde oproep bundelt nationale en regionale financiële middelen via de deelname van 36 financieringsinstellingen uit 23 landen (19 lidstaten: België, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, Zweden, Nederland en 4 geassocieerde landen: Faeröer, IJsland, Noorwegen en Turkije) die verantwoordelijk zijn voor de financiering van onderzoeks- en innovatieacties in de blauwe economie, met financiële steun van de Europese Commissie.

Het totale budget bedraagt ongeveer 50 miljoen euro.

Deze eerste gecofinancierde oproep beoogt de ondersteuning van transnationale onderzoeks- en innovatieprojecten (36 maanden) op één van de vijf onderstaande prioritaire thema’s:

  1. Planning en beheer van het gebruik van de zee op regionaal niveau
  2. Ontwikkeling van offshore mariene infrastructuur voor meervoudig gebruik ter ondersteuning van de blauwe economie
  3. Klimaatneutrale, ecologisch duurzame en hulpbronefficiënte blauwe levensmiddelen en diervoeders
  4. Groene overgang van de productie van blauw voedsel
  5. Digital Twins of the Ocean (DTOs) test use cases in EU zeebekkens en de Atlantische Oceaan.

Meer informatie (tekst van de oproep, formulieren, online indieningsplatform, ...) is beschikbaar op de volgende website: https://bluepartnership.eu/#call .

Belgische partners die BELSPO-financiering aanvragen moeten de BELSPO richtlijnen in het document van de oproep volgen. BELSPO heeft een budget van 1.000.000 euro voorzien.


Deadline

De deadline voor de indiening van de pre-voorstellen is
14/04/2023, 15:00 CET.
Het indienen van pre-voorstellen is verplicht. De deadline voor het indienen van het volledige voorstel is
13/09/2023, 15:00 CET
via de online tool op de website: https://bluepartnership.eu/#call .

Contactpersonen

Koen Lefever
Federaal Wetenschapsbeleid
Tel : +32 (0)2 238 35 51

David Cox
Federaal Wetenschapsbeleid
Tel: +32 (0)2 238 34 03