NL FR EN
www.belgium.be

Onderzoeksprogramma's en -infrastructuren

De Dienst Onderzoeksprogramma's en -infrastructuren van BELSPO staat in voor de financiering van onderzoeksactiviteiten ter ondersteuning van de federale bevoegdheden en van de internationale engagementen die de federale overheid heeft aangegaan. In deze context staat de Dienst in voor de voorbereiding en het beheer van een portfolio aan financieringsacties waaronder verschillende onderzoeksprogramma's, onderzoeksinfrastructuren en science-policy interfaces en de deelname aan nationale en internationale samenwerkingsinitiatieven.

Onderzoeksprogramma's

Onderzoeksprogramma's

  • Lopende onderzoeks­programma's:
    AIRBUS • BRAIN-be • DIGIT • Drugs • FED-tWIN
    Afgelopen onderzoeks­programma's:
    Agora • BePoles • IUAP • NorthSea • SSD • TA
Onderzoeksinfrastructuren

Onderzoeksinfrastructuren

  • BCCM • Belgica • Biodiversity • NewRV • Princess Elisabeth Station
Nationale en internationale samenwerking

Nationale en internationale samenwerking

  • Scientific diving • DEFRA-onderzoeksprogramma (Defence-related Research Action) • ERA-NETs • JPI

Focus

ASM3 Belgium
Om de samenwerking op het gebied van Arctische wetenschappen te versterken, zijn de Wetenschapsministers van 27 landen (waaronder de Belgische Staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid), de Europese Unie en vertegenwoordigers van organisaties van Arctische inheemse bevolkingsgroepen, in Tokio bijeengekomen voor de derde "Arctic Science Ministerial" (ASM3 , 8-9 mei 2021). Onze Staatssecretaris heeft het woord gevoerd in het kader van thema 2, Understand: Enhance understanding and prediction capability on Arctic environmental and social systems and its global impact.