Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Infrastructuren

Het Federaal Wetenschapsbeleid zorgt voor de bijdrage van België aan de volgende intergouvernementele onderzoeksorganisaties:

ECMWF (European Centre for Medium-range Weather Forecasts)
Het ECMWF voert op Middellange termijn weersvoorspellingen uit door middel van complexe computermodellen en stelt deze ter beschikking van de lidstaten. Uitgaande van de meest recente waarnemingsgegevens, afkomstig van meteorologische satellieten, wordt de evolutie van de atmosfeer voorspeld. Betrouwbare weersvoorspellingen op Middellange termijn beantwoorden aan de behoeften van o.a. de transportsector, de toeristische sector, de bouwindustrie, de landbouw, het leefmilieubeheer, het grote publiek,.... Sinds 1995 worden ook weersvoorspellingen op lange termijn uitgevoerd (seizoensvoorspellingen) die van groot belang zijn voor het beheer van droogteperiodes of overstromingen (bv. het El Niño-effect). België wordt bij ECMWF vertegenwoordigd door het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en het Federaal Wetenschapsbeleid
Lees meer op de ECMWF website...

EMBL (European Molecular Biology Laboratory)
De EMBL is een van de top onderzoeksinstituten ter wereld op het gebied van moleculaire biologie. EMBL heeft 5 onderzoeksfaciliteiten verspreid over heel Europa, waarvan de grootste in Heidelberg (Duitsland) gevestigd is. Het instituut houdt zich bezig met het uitvoeren van fundamenteel onderzoek, het leveren van diensten aan wetenschappers uit de lidstaten, het trainen van stafmedewerkers, studenten en bezoekers, alsook het ontwikkelen van nieuwe technologieën en instrumenten voor biologisch onderzoek. EMBL past een uniek systeem van turnover van medewerkers toe met een continue stroom van hooggekwalificeerde wetenschappers en een uitgebreide wereldwijde netwerking als gevolg.
De EMBC (European Molecular Biology Conference) heeft als doelstelling de mobiliteit van onderzoekers in de levenswetenschappen te stimuleren. Daartoe worden postdoctorale beurzen toegekend met een duur tot 2 jaar. Tevens worden verscheidene cursussen en seminaries georganiseerd.
Lees meer op de EMBL website...
Lees meer op de EMBC website...

ESO (European Southern Observatory)
ESO, de Europese Zuidelijke Sterrenwacht, werd opgericht in 1962, met België als stichtend lid, om het sterrenkundig onderzoek in Europa te stimuleren en samenwerkingen te organiseren. De hoofdzetel van ESO bevindt zich in Garching (Duitsland). ESO beheert 3 waarnemingsfaciliteiten van wereldklasse, gesitueerd in de Chileense Atacama woestijn:
1- La Silla, Paranal en Chajnantor. Het Observatorium van La Silla (ESO’s eerste site), gelegen 600 km ten noorden van Santiago op een hoogte van 2400 m, is uitgerust met verscheidene middel-grote optische telescopen waaronder de revolutionaire New Technolgy Telescope (NTT) met een spiegeldiameter van 3,5 meter.
2- De Very Large Telescope (VLT) op Paranal, een 2600 m hoge berg ten zuiden van Antofagasta, is het vlaggenschip van de Europese astronomie. De VLT bestaat uit 4 telescopen, elk met een diameter van 8,2 meter, die afzonderlijk kunnen waarnemen hetzij als een optische interferometer (VLTI) door het licht van verscheidene telescopen te combineren, inclusief één of meerdere van de 4 beweegbare 1,8 meter Auxilliary Telescopes. Dit observatorium is operationeel sinds 1999.
3- De Atacama Large Millemeter/submillimeter Array (ALMA), in opbouw sinds 2003 op het Chajnantor plateau op 5000 m hoogte nabij San Pedro de Atacama, omvat 66 antennes met een diameter van 12 of 7 meter. Het project is een samenwerking tussen Europa (ESO), Noord-Amerika, Japan en Chili. Wetenschappelijke observaties kunnen starten vanaf 2011.
Een volgende stap betreft de constructie van een 39,3-meter Europese Extremely Large optical – near infrared Telescope (E-ELT) waarvoor voorbereidende studies klaar zijn. Het zou “the biggest eye on the sky” moeten worden.
Jaarlijks worden er een 2000-tal voorstellen ingediend voor het gebruik van de ESO-telescopen; de vraag voor observatietijd overtreft vier tot zes keer de beschikbaarheden. Alle onderzoekgroepen van Belgische universitaire en wetenschappelijke instellingen actief op het gebied van astronomie en astrofysica zijn vertegenwoordigd in het Belgisch Nationaal ESO-Comité (BNEC). Het fungeert als informatie- en coördinatieforum met het oog op een optimale Belgische deelname in de ESO-activiteiten.
Lees meer op de ESO website...
Lees meer over de Belgian ESO Industry Day 2011...
Lees meer over de Belgian ESO Industry Day 2015...

ESRF (European Synchrotron Radiation Facility)
De ESRF is een experimentele dienst voor grootschalig toegepast onderzoek in natuur- en scheikunde, de materiaalwetenschappen en de biowetenschappen. Ze stelt in Grenoble experimentele stations met RX-stralen ("beamlines") ter beschikking. De synchrotronstraling die gebruikt wordt voor de "beamlines" biedt de vorsers de mogelijkheid om nieuwe experimenten uit te voeren, die anders buiten hun bereik zouden blijven. Het onderzoeksprogramma wordt bepaald door wetenschappelijke evaluatiecomités die de voorstellen onderzoeken die aan de organisatie worden voorgelegd. Het gebruik van de experimentele uitrusting van de ESRF is gratis voor de vorsers van de lidstaten, maar de resultaten moeten gepubliceerd worden in wetenschappelijke tijdschriften. Indien onderzoeksresultaten vertrouwelijk moeten blijven, moet hiervoor betaald worden. België neemt deel via het in 1990 samen met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), opgerichte BENESYNC-consortium. BELSPO richtte het nationaal begeleidingscomité "Europese bronnen voor synchrotronstraling en neutronen" (NAC SRN) op met vertegenwoordigers van alle belanghebbende Belgische onderzoeksinstellingen teneinde het gebruik van het ESRF, en ILL, te optimaliseren.
Lees meer op de ESRF website...

EUMETSAT (EUropean organisation for the exploitation of METeorological SATellites)
EUMETSAT plant, financiert en exploiteert een operationeel net van Europese meteorologische satellieten die gebruikt worden voor dagelijkse weersvoorspellingen en voor het observeren van het leefmilieu. De satellietsystemen van EUMETSAT zijn ingeschakeld in een wereldwijd observatienetwerk, gecoördineerd door de World Meteorological Organisation (WMO). De Belgische vertegenwoordiging wordt waargenomen door het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en het Federaal Wetenschapsbeleid. De SAF's (Satellite Application Facility) bestaan uit een consortium van instituten uit de EUMETSAT-lidstaten en leveren op continue basis een aantal thematische meteorologische- en leefmilieuproducten af. Vanuit België is het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) betrokken bij de SAF Klimaat Monitoring, de SAF Analyse van het Aardoppervlak, de SAF Operationele Hydrologie en Waterbeheer, en de SAF Ozon en Atmosferische Chemie Monitoring. Het Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie (BIRA) is eveneens betrokken bij deze laatste SAF.
Lees meer op de EUMETSAT website...

ILL (Instituut Laue-Langevin)
Het ILL is gelegen te Grenoble, Frankrijk, dat de meest intense neutronenbron ter wereld huisvest. Het ILL wordt beheerd door de 3 oprichtende landen – Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittanië – in samenwerking met wetenschappelijke partnerlanden. België, in een consortium met Zweden (BELSWENI), werd wetenschappelijk lid in 2008 voor een eerste periode van 5 jaar. Het ILL werd in 1967 opgericht teneinde een zeer performante neutronenreactor en bijhorende instrumenten (een 40-tal) ter beschikking te stellen van de wetenschappelijke gemeenschap van zijn leden en dit voor de studie van de gecondenseerde materie in een brede waaier van disciplines zoals structurele biologie, chemie, materialen, nucleaire physica, magnetisme... Meer dan 750 experimenten, geselecteerd door wetenschappelijke evaluatiecomités, worden er jaarlijks uitgevoerd door een 2000-tal bezoekende wetenschappers en tonen het succes van de infrastructuur aan. BELSPO richtte het nationaal begeleidingscomité "Europese bronnen voor synchrotronstraling en neutronen" (NAC SRN) op met vertegenwoordigers van alle belanghebbende Belgische onderzoeksinstellingen teneinde het gebruik van het ILL, en ESRF, te optimaliseren.
Lees meer op de ILL website...

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid